Mintscan - analytický nástroj ekosystému COSMOS

Cosmos je decentralizovaná sieť nezávislých, škálovateľných a interoperabilných blockchainov, ktoré sú poháňané klasickými BFT konsenzuálnymi algoritmami, ako je Tendermint. Konečným cieľom siete Cosmos je vybudovať „internet blockchainov“ a umožniť suverénnym blockchainom vymieňať si údaje a aktíva decentralizovaným spôsobom a bez akýchkoľvek obmedzení.

Viac:

https://kryptokava.sk/blog/cosmos-internet-blockchainov

MintScan

Mintscan https://www.mintscan.io/cosmos  je analytický nástroj ekosystému Cosmos ako pre rôzne burzy, tak aj pre bežných používateľov. Cieľom je poskytovať služby, ktoré sú stabilné a navrhnuté s ohľadom na koncového užívateľa. Aké analytické prehľady teda Mintscan umožňuje?

Prehľadová stránka

Z úvodnej prehľadovej stránky „Dashboard“ je možné zistiť nasledovné údaje:

 •  Cena natívneho tokenu ATOM ekosystému Cosmos, ktorá je prenášaná v reálnom čase z CoinMarketCap.
 • Výška bloku
 • Celkový počet transakcií
 • Sadzba viazaných tokenov (aktuálny obeh)
 • Tokeny v komunitnom fonde
 • Miera inflácie tokenov Cosmos ekosystému
 • Ročná úroková miera APR

Podrobnosti o účte

 • Vylepšené informácie na stránke individuálneho účtu.
 • Adresa peňaženky, množstvo držaných aktív
 • Koláčový graf aktív účtu (dostupné, delegované, odmeny, zrušenie vkladov)
 • Vlastné delegácie validátorom, zoznam voľných aktív
 • História transakcií

Podrobnosti o validátoroch

 • Silu hlasovacieho práva validátora (vlastné, viazané prostriedky, delegované prostriedky), provízia
 • Navrhované bloky
 • História zmeškaných blokov (čas prevádzky – Uptime)
 • Zoznam delegátorov, zoradený podľa % podielu individuálneho účtu
 • Udalosti ako napr. história zmien delegovania/zrušenia delegovania a pod.

Zoznam validátorov

 • Percento kumulatívneho podielu (tj. kumulatívna hlasovacia sila validátorov, ktorá je zobrazená zhora nadol. Je možné ju zoradiť podľa ľubovoľnej štatistiky, ktorá vám vyhovuje).
 • Celkový počet delegátov (jednotlivé účty) a zmena za 24 hodín

Governance - návrhy riadenia

 • Zobrazenie stavu návrhu v reálnom čase (obdobie hlasovania, úspešné, odmietnuté atď.)
 • Hlasovanie
 • Čiarový graf stavu hlasovania o aktuálnom návrhu.
 • Stránka s podrobnosťami návrhu, správy k návrhu, čiarový graf stavu hlasovania, zoradenie podľa typu hlasovania a pod.

Parametre

 • Parametre distribúcie tokenov
 • Stakingové parametre
 • Parametre riadenia „governance“
 • Distribučné parametre
 • Slashing parametre – tj. parametre trestu validátorov za nekorektné správanie v sieti

Aktíva

 • Zoznam všetkých aktív (angl. assets)

MintScan - Interchain prehľad

Mintscan aktuálne obsahuje Interchain Dashboard

https://hub.mintscan.io/overview

Vstupná stránka Mintscan.io je úplne novým informačným panelom Interchainu. Vďaka prepracovanému používateľskému rozhraniu Mintscan ponúkne oveľa dôkladnejší a zrozumiteľnejší prehľad o celom ekosystéme Cosmos.

Vyhľadávanie v  MintScan - Interchain

Mintscan je v podstate prieskumník blockchainu. Univerzálny vyhľadávací panel možno použiť na vyhľadanie čohokoľvek, od sietí po transakcie. Ako už možno mnohí z vás vedia, tak vyhľadávač má skvelú vlastnosť a to tú, že nevyžaduje, aby ste prepínali jednotlivé siete zakaždým, keď vykonávate vyhľadávanie v reťazcoch.

Triedenie informácií v MintScan - Interchain

Pri prvom načítaní dashboardu sú siete zoradené abecedne. Jedninou výnimkou je Cosmos Network, ktorá je navrchu. Spoločnosť Mintscan vybrala niekoľko najobľúbenejších štatistík, ktoré sa zobrazujú na základnom paneli a to vrátane ceny, APY (zložených úrokov), viazaného pomeru a celkového počtu transakcií.

Reťaze je možné tiež triediť a usporiadať podľa jednotlivých kategórií a rovnako tak je triedenie umožnené napríklad za 1 deň, 1 týždeň, alebo 1 mesiac.

Spravovanie návrhov v MintScan - Interchain

Niekedy môže byť záplava návrhov (angl. proposals) na správu vecí verejných zdrvujúca. Okrem zobrazenia všetkých aktuálnych návrhov usporiadaných v chronologickom poradí môžete teraz návrhy triediť podľa jednotlivých reťazcov na informačnom paneli a hlasovať tak podľa seba v sieti, v ktorej chcete, ktorú používate.

Interchain Explorer

Pre ekosystém bol Mintscan vždy obľúbeným prieskumníkom blokov. Na informačnom paneli bol stále panel globálneho vyhľadávania, ale niektorí z vás sa možno pýtajú, čo sa stalo s „pôvodnou“ stránkou Mintscan. Netreba sa báť; mintscan má stále všetky jednotlivé stránky pre každú sieť. Jednoducho kliknite na siete na informačnom paneli a prejdite na pôvodnú stránku prieskumníka, alebo vyberte preferovanú sieť z ikony „Prieskumník“ vpravo hore.

IBC Networks

IBC je skratka pre inter-blockchain communication protokol, ktorý umožňuje komunikáciu medzi rôznymi suverénnymi blockchainmi. Je vytvorený v tvare modulu a pomáha pri prenose mincí medzi rôznymi suverénnymi blockchainmi.

Keď navštívite záložku sieť IBC (angl. IBC Networks), zobrazí sa počet IBC transakcií vstupujúcich a vychádzajúcich z reťazcov.

Keď vyberiete reťazec, zobrazia sa informácie, aký je celkový počet odoslaných/prijatých transakcií, pripojenia a histórie transakcií, ktoré boli spracované v rámci reťazca.

Kliknutím na „Zobraziť všetky odoslania“ (angl. Show all Sends) zobrazíte všetky pripojenia IBC z aktuálneho reťazca do druhého reťazca. Potom sa vám zobrazia všetky reťazce, ktoré majú odchádzajúce spojenia z toho reťazca, ktorý ste vybrali. Keďže zoznam je zoradený podľa počtu transakcií spracovaných za mesiac, tak používatelia si môžu napríklad zvoliť, že ktorý reťazec má najaktívnejšie transakcie.

Ekosystém - zobrazenie v MintScan - Interchain

Používatelia majú prístup na stránku ekosystému kliknutím na záložku „Ekosystém“ v ľavej hornej časti stránky www.hub.mintscan.io . Táto stránka umožňuje používateľom zobraziť vlastnosti reťazca a validátorov, hlasovaciu silu, alebo aj pomer celkovej vkladanej sumy.

 V pravom hornom rohu si môžete vybrať medzi „Reťazcami“ a „Validátormi“. Keď napríklad kliknete na reťazce, uvidíte všetky reťazce a ich vložené sumy.

Reťazec - zobrazenie v MintScan - Interchain

Po kliknutí na reťazec (angl. chain) sa zobrazia dôležité vlastnosti reťazca, ako je napríklad cena, inflácia a čas odomknutia viazaných tokenov. Ukáže tiež poradie validátorov na základe hlasovacej sily. Okrem toho, ak kliknete na validátora, tak sa vám zobrazí zoznam reťazcov, v ktorých sa vybraný validátor zúčastňuje ako validátor. V grafike je možné vidieť priame prepojenie.

Validátori - zobrazenie v MintScan - Interchain  

Keď na záložke kliknete na tlačidlo validátorov (angl. Validators), tak sa vám zobrazí poradie, v ktorom sa váš validátor podľa vloženej sumy nachádza. Zobrazuje sa celková suma vložená do všetkých reťazcov, ktoré sú založené na Cosmos ekosystéme.

Vývojárska aktivita - zobrazenie v MintScan - Interchain

Zobrazené informácie poskytujú týždenné vývojárske zmeny každého reťazca, záznamy o nich, frekvenciu kódu a údaje o prispievateľoch z verejného úložiska GitHub.

Ďalšie analytické platformy ekosystému COSMOS

Doplnkom k analytickému webu Mintscan môžu byť napríklad údaje o zverejňovaných airdropoch.

CosmosAirdrops

https://www.cosmosairdrops.io/

Táto stránka obsahuje komplexný zoznam všetkých momentálne dostupných airdropov v ekosystéme Cosmos.

Každý airdrop je zhustený len do nevyhnutných informácií a možno ich filtrovať pomocou rôznych kritérií pomocou možností filtra, ktorý sa nachádza na ľavej strane stránky. Airdropy je možné filtrovať podľa vyhľadávania, dátumu snímky (angl. snapshot date) a dokonca aj podľa vložených tokenov do stakingu, ako sú napríklad tokeny „ATOM“, „JUNO“, „OSMO“ a ďalšie.

Airdrops.One

Webová stránka https://airdrops.one/ poskytuje rýchle a úplne aktualizácie a informácie o súčasných a budúcich airdropoch.

AtomScan

ATOMScan https://atomscan.com/ je blockchainový prieskumník pre Cosmos (ATOM), ktorý bol vytvorený tímom nadšencov kryptomien v roku 2019.

Poskytuje:

 • Bohatý prehľad
 • Zoznam reťazcov v ekosystéme Cosmos
 • Staking Calculator a pod.

Záver

Analytické zdroje slúžia predovšetkým za účelom získania prehľadu a pomáhajú vytvoriť si vlastný názor pri rozhodovaní. Zároveň umožňujú jednoduché a rýchle získanie aktuálnych informácií.

Upozornenie

Nákup kryptomien je spojený ako aj u iných investícií s rizikom. Vždy je potrebné zvážiť, akú sumu chcete investovať a je to vždy na individuálnom rozhodnutí.