Cosmos - internet blockchainov

Cosmos je decentralizovaná sieť nezávislých, škálovateľných a interoperabilných blockchainov, ktoré sú poháňané klasickými BFT konsenzuálnymi algoritmami, ako je Tendermint. Konečným cieľom siete Cosmos je vybudovať „internet blockchainov“ a umožniť suverénnym blockchainom vymieňať si údaje a aktíva decentralizovaným spôsobom a bez akýchkoľvek obmedzení.

BFT je v jednoduchosti povedané konsenzus, ktorý sa snaží riešiť byzantskú toleranciu chýb systému (čiže problém byzantských generálov - viď. pripojený link). 

https://kryptokava.sk/blog/probl%C3%A9m-byzantsk%C3%BDch-gener%C3%A1lov

V sieti Cosmos sa tento cieľ dosahuje prostredníctvom širokej sady nástrojov vrátane Cosmos Software Development Kit (Cosmos SDK), Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC), Сosmos Hub, CosmWasm a mnohých tokenov, peňaženiek, aplikácií a pod.

Cosmos Hub

Cosmos Hub je prvý Cosmos blockchain s konsenzom Proof-of-Stake (PoS), ktorý bol spustený v roku 2019. Ide o primárny blockchain, ktorý spája prispôsobené Cosmos blockchainy známe ako zóny“ (angl. Zone). Je to tiež prvý hub (uzol), ktorý drží krok so stavom každej zóny a ekonomického centra a poskytuje životne dôležité služby pre Interchain.

Cosmos Hub je jeden z prvých spustených blockchainov. Funkciou tohto hubu je to, že sa jedná o blockchain, ktorý je určený na pripojenie k mnohým ďalším blockchainom, aby umožnil prenos tokenov medzi mnohými blockchainami, takže vytvára interoperabilnú a škálovateľnú ekonomiku, ktorá umožňuje spájať tisíce blockchainov.

Hlavným poslaním Cosmos Hubu je teda spájať reťazce vytváraním IBC spojení a prevádzkovaním decentralizovaných mostov s inými reťazcami, ako napríklad Ethereum,  Bitcoin, Cardano atď. Okrem toho Сosmos Hub poskytuje zdieľanú vrstvu zabezpečenia a poskytuje tokenovú rovnováhu medzi jednotlivými zónami. Bezpečnostným modelom je dôverovať ceste, ktorou sa aktívum prenáša k vám. Každý objekt má jedinečnú cestu, ktorá určuje bezpečnostné parametre, ktoré sa musia analyzovať, pokiaľ ide o jeho miesto pôvodu. Takže aj keby jedna zóna katastrofálne zlyhala, neovplyvnilo by to celkovú ponuku tokenov v sieti Cosmos, ani by to neovplyvnilo účty na iných blockchainoch. Sieť Cosmos by fungovala normálne aj bez poškodenej zóny, až do času kým sa zóna neobnoví a nepripojí k sieti.

IBC

Protokol Inter-Blockchain Communication (IBC) je protokol na spracovanie autentifikácie a prenosu údajov a hodnôt medzi blockchainmi. Inými slovami, IBC protokol poskytuje cross-chain komunikáciu, čiže komunikáciu naprieč reťazcami a nastavuje interakciu medzi blockchainami cez zóny a huby.

Zóny sú heterogénne blockchainy, ktoré vykonávajú autentifikáciu účtov a transakcií, vytvárajú a distribuujú tokeny a vykonávajú zmeny v reťazci. Huby sú blockchainy určené na prepojenie zón. Zóna sa pripája k hubu prostredníctvom modulu IBC a získava tak automatický prístup k ostatným zónam, ktoré sú pripojené k tomuto hubu. Cosmos predstavuje riešenie, ktoré umožňuje suverénnym blockchainom najmä pre aplikácie, aby si zachovali svoje vlastné modely riadenia, budovali vlastné komunity, aby mohli škálovať vlastným tempom a stále sa pripájať k rozširujúcemu sa ekosystému.

$ATOM

  • ATOM je natívna minca siete Cosmos (Cosmos Hubu), ktorá má niekoľko prípadov použitia:
  • ATOM sa používa na úhradu transakčných poplatkov
  • ATOM sa tiež používa na účasť na riadení a ovplyvňovaní budúcnosti siete Cosmos
  • Minca ATOM sa distribuuje, ako odmena pre validátorov siete, ktorí sa zúčastňujú na konsenzuálnom algoritme Proof of Stake

Tendermint

Tendermint je open-source softvér na spúšťanie blockchainov. Jedná sa o (BFT) algoritmus Proof of Stake, ktorý poháňa nezávislé Cosmos blockchainy (čiže zóny).

Tendermint okrem udržateľnosti rieši niekoľko problémov:

  • Vývoj blockchainu. Poskytuje blockchainový softvér a vývojové súpravy, ktoré uľahčujú vytváranie blockchainu. Nástroje Tendermint umožňujú vývojárom sústrediť sa na vývoj aplikácií namiesto toho, aby boli nútení sústrediť sa na komplexný základný protokol. Vývojári môžu stavať verejné aj súkromné ​​blockchainy na nástrojoch Tendermint BFT.
  • Interoperabilita. S Tendermint sa jednotlivé blockchainy stávajú krížovo kompatibilnými a spájajú sa do celého ekosystému.
  • Škálovateľnosť. Na rozdiel od Bitcoinu, alebo Etherea ponúka Tendermint vysoký výkon. 10.000 transakcií za sekundu.
  • Bezpečnosť. Tendermint konsenzus nie je len odolný voči chybám, ale je aj zodpovedný. Ak sa blockchain rozdelí, existuje spôsob, ako určiť zodpovednosť.

Cosmos SDK

Cosmos SDK (angl. Software development kit) je súprava na vývoj softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá umožňuje vývojárom vytvárať vlastné, škálovateľné a interoperabilné blockchainové aplikácie pomocou nástrojov Tendermint. Dizajn je založený na dvoch hlavných princípoch: modularita a bezpečnosť, ktoré sú založené na schopnostiach. Cosmos SDK v prípade konsenzu Proof of Stake napríklad umožňuje jednoducho modulovať odmeny za správne chovanie sa sieti, alebo naopak tresty na podvodné chovanie sa v sieti.

Záver

Cosmos je jednou z najzaujímavejších sietí a kryptomien zameraných na interoperabilitu a inteligentné zmluvy. Tendermint môže použiť prakticky ktokoľvek pre akýkoľvek projekt. Sú na ňom postavené projekty ako Binance Smart Chain, Crypto.com, KAVA, OSMOSIS, či mnohé ďalšie. K zakladateľom Cosmosu patrí Joe Kwon a Ethan Buchman, ktorí začali spolupracovať už v roku 2016, keď začali spolupracovať na implementácii EVM (Ethereum Virtual Machine) nad Tendermint BFT. Kryptomena Cosmos a jej token ATOM patria medzi TOP projekty decentralizovaných financií a určite stojí zato vyskúšať si projekty a aplikácie bežiace v ekosystéme Cosmos. Podľa analytickej platformy CoinMarketCap je Cosmos aktuálne 25-tou kryptomenou podľa trhovej kapitalizácie a jeho aktuálna cena sa hýbe okolo úrovne 10,80 USD. 

Zdroj: Cosmos Network