Účasť na Crowdloan na sieti Kusama a Polkadot

Parachainy (padáky) sú rôzne blockchainy prvej vrstvy, ktoré bežia paralelne v sieťach Polkadot a Kusama. Parachainy sa pripájajú na sieť Polkadot alebo Kusama, kde môžu získať na prenájom slot na Realay Chain. Relay Chain je v princípe srdce ekosystému Polkadot (Kusama), ktoré je zodpovedné za zdieľané zabezpečenie, konsenzus a medzireťazcovú interoperabilitu siete. Jednotlivé parachainy (padáky) sú projekty, ktorých funkcionalita prospieva ekosystému ako celku. Tieto projekty sa musia zúčastniť jednej alebo viacerých parachain aukcií a pokúsiť sa niektorú z týchto aukcií vyhrať. Systém aukcií v sieti Polkadot a Kusama umožňuje priaznivcom a potenciálnym používateľom parachainov pomôcť jednotlivým tímom získať v aukcii niektorý zo slotov a to prispením ich tokenov DOT alebo KSM mechanizmom crowdloan.

Crowdloan je on-chain (reťazový) spôsob, ako pomôcť tímom jednotlivých parachainov zvýšiť množstvo tokenov DOT (KSM), ktoré sú potrebné na účasť v parachain aukcii. Tento mechanizmus zaisťuje, že tokeny vložené do crowdloanu sa používajú iba na zamýšľaný účel, konkrétne na víťazstvo v aukcii o niektorý z parachain slotov na sieti POlkadot (Kusama). Parachainový projekt sám o sebe tieto tokeny neprijíma ani nad nimi nemá žiadnu kontrolu a nemôže ich presúvať, vkladať, podieľať sa na ich riadení ani vykonávať iné funkcie. Pôvodný držiteľ tokenu vždy dostane naspäť tokeny, ktoré použil na podporu daného projektu formou príspevku do crowdloanu. Zúčastnenému používateľovi teda nehrozí žiadne riziko, že jeho tokeny KSM alebo DOT projekt prevezme alebo ho použije na akékoľvek iné účely.

V crowdloane sú tokeny DOT alebo KSM vložené priaznivcami konkrétnych projektov riadené pomocou automatizovaného procesu, ktorý je zapísaný do kódu siete. Z technického hľadiska sú tokeny DOT alebo KSM pridelené aukcii za daný parachain podľa runtime logiky reťazca pomocou vonkajšieho znaku tzv. „crowdloan.contribute“. Ide o špeciálny typ transakcie, ktorá umožňuje držiteľom tokenov prispieť na crowdloan bez toho, aby museli svoje tokeny niekam prevádzať alebo sa ich úschovy vzdať v prospech akejkoľvek tretej strany.

Po uplynutí doby prenájmu parachainu, alebo ak potenciálny padák v stanovenom časovom období nevyhrá aukciu o slot, tak sa tokeny DOT alebo KSM vrátia svojim majiteľom. Pre väčšinu účastníkov to vyzerá ako automatický proces. Tento proces vrátenia peňazí sa volá „crowdloan.refund“ a je v podstate, ako doplnok crowdloanu.

Z technického hľadiska účasť v „crowdloan“ vždy zahŕňa použitie vonkajšieho výrazu „crowdloan.contribute“. Ak sa zúčastňujete prostredníctvom „Polkadot-JS“, tak sa daná skutočnosť zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky po zadaní sumy , výbere položky „contribute“ a pred podpisom a odoslaním transakcie. Podrobný popis účasti na crowdloane pomocou Polkadot-JS je možné nájsť na https://support.polkadot.network/support/solutions/articles/65000177341-how-to-participate-in-crowdloans-on-kusama .

Ak používate inú peňaženku alebo platformu, je dôležité urobiť si vlastný prieskum a presvedčiť sa, aby ste sa zúčastnili legitímneho crowdloan.

Niektoré parachainové projekty namiesto jednoduchého použitia modulu crowdloan používajú, alebo používali ďalšie rôzne mechanizmy na získavanie zdrojov pre svoj parachain. Tieto modely pozostávajú  z priameho odosielania tokenov KSM na účty, ktoré sú vo vlastníctve daného, konkrétneho parachain projektu. Upozorňujeme, že získavanie žetónov týmto spôsobom sa nepovažuje za crowdloan podľa definície, ktorú používa POlkadot, alebo Kusama.

Aj keď existujú legitímne dôvody na používanie takýchto alternatívnych spôsobov získavania prostriedkov pre aukciu, mali by ste si uvedomiť, že účasť na takom mechanizme predstavuje určité riziká.

Použitie takéhoto vkladu – tj. prevodu tokenov DOT alebo KSM na adresu parachain projektu, znamená, že tokeny boli neodvolateľne odoslané a ktokoľvek, kto vlastní prijímaciu adresu, môže tokeny poslať späť, nechať si ich alebo s týmito tokenmi robiť čokoľvek iné, pretože od toho momentu sa stáva v podstate ich vlastníkmi. Ak sa rozhodnete zúčastniť sa mechanizmu, ktorý vyžaduje prenos DOT alebo KSM na adresu (pomocou takéhoto prevodu), mali by ste si daný projekt dôkladne preštudovať a dôverovať mu a byť si vedomí rizík, ktoré s tým súvisia. 

Aukcie a crowdloan na sieti Polkadot sa začnú, až keď bude dokončený úplný externý audit.

Viac informácií ohľadom crowdloan na sieti Kusama, alebo Polkadot, môžete nájsť na pripojenom oficiálnom linku:

https://wiki.polkadot.network/docs/learn-crowdloans#suporting-a-crowdloan-campaign

Ako sa zúčastniť crowdloan na sieti Kusama

Z technického hľadiska sa môžete zúčastniť akéhokoľvek crowdloanu na sieti Kusama / neskôr Polkadot, bez KYC a bez akýchkoľvek obmedzení. Podmienkou na vstup je vlastnenie tokenov KSM (Kusama).

Každý crowdloan má však svoje vlastné zmluvné podmienky, ktoré môžu za určitých podmienok niektorých účastníkov vylúčiť. Preto je dôležité si prečítať všetky poznámky a podmienky pre účasť a porozumieť konkrétnym zmluvným podmienkam crowdloanu projektu, ktorého sa chcete zúčastniť. Niektoré projekty môžu mať podmienky, ktoré môžu vyžadovať KYC (Know Your Client) alebo vylúčiť účastníkov z určitých jurisdikcií.

Ak nie ste oprávnení zúčastniť sa crowdloanu po prečítaní podmienok, tak by ste sa crowdloanu daného projektu nemali zúčastniť.

Ak potrebujete objasniť zmluvné podmienok crowdlaonu konkrétneho projektu, kontaktujte priamo tím podpory daného projektu (vášho kandidáta na parachain). Web 3.0 Technologies Foundation ako oragnizátor crowdloanu nezodpovedá žiadnym spôsobom za akékoľvek podmienky akejkoľvek kampane crowdloanu.

Technický proces na prispievanie tokenov KSM do crowdloanu na sieti Kusama si vyžaduje iba niekoľko kliknutí.

Otvorte si svoju peňaženku "Polkadot" 

Prejdite na https://polkadot.js.org/apps/#/explorer

Po pripojení vašej peňaženky vyberte na hlavnom paneli vľavo „KUSAMA & PARACHAINS“ a následne kliknite na tlačidlo „SWITCH“.

Výber siete a parachainu

Prejdite na položku Network ---> Parachains a kliknite na tlačidlo Parachains

Výber projektu pre crowdloan

Prejdite na kartu Crowdloan a vyberte si projekt, ktorý chcete podporiť.

Podporenie projektu (kandidáta)

Následne kliknite na Contribute  vedľa parachain kandidáta, ktorého chcete podporiť.

Výber účtu a príspevku na podporu projektu (kandidáta)

Na obrazovke, ktorá sa otvorí, vyberte Account (účet), z ktorého chcete prispieť, a zadajte Amount (čiastku), s ktorou sa chcete zúčastniť. Potom kliknite na tlačidlo Contribute (prispieť).

Teraz budete požiadaní o podpísanie a odoslanie tejto transakcie cez vašu peňaženku.Video návod

V tomto video návode je uvedený celý proces, ako participovať na crowdloan na sieti Kusama:

https://www.youtube.com/watch?v=YrTxDufrcQM&list=PL5iFq6rVsyFa1WyBzKOSuntzTrxma-vba&index=3

Záver

Ďalšie informácie je možné nájsť na oficiálnych stránkach Kusama / Polkadot.

Ako fungujú aukcie parachainov môžete nájsť aj na:
https://polkadotters.medium.com/jak-funguj%C3%AD-aukce-parachain%C5%AF-v-s%C3%ADti-polkadot-a-kusama...


Rovnako tak môžete nájsť informácie o crowdloan na:

https://kryptokava.sk/pas%C3%ADvny-pr%C3%ADjem/crowdloan-na-sieti-polkadot-kusama

Informácie o parachain aukciách  je možné násť na:

https://parachains.info/auctions#tab-network-kusama

Nákup kryptomien a účasť na crowdloan je spojený, ako aj u iných investícií s rizikom. Vždy je potrebné zvážiť, akú sumu chcete investovať a je to vždy na individuálnom rozhodnutí


Zdroj: Polkadot / Kusama