Crowdloan na sieti Polkadot & Kusama - ako získať tokeny nových projektov

Crowndloan je zaujímavou príležitosťou, ako svoje obľúbené projekty podporiť, alebo získať cenné tokeny ešte predtým než oficiálne vstúpia na trh. Názov crowdloan by sa dal voľne preložiť, ako verejná pôžička.

Čo je crowdloan?

Pre Polkadot a Kusama je crowdloan spôsob, ako môžu nové projekty získať podporu, ktorú potrebujú na pripojenie k sieti Kusama alebo k sieti Polkadot ako parachain (padák).

Samotný výraz môže byť zavádzajúci, pretože v skutočnosti „nepožičiavate“ finančné prostriedky danému parachainu, ale vaše príspevky „crowdloan“ (tj. tokeny KSM pre crowdloans projektu Kusama a tokeny DOT pre projekty crowdloans projektu Polkadot) sú zamknuté buď na účte sieti Kusama alebo na účte sieti Polkadot, a to na určené časové obdobie – tzv. „zamykacie obdobie“. Spravidla počas tohto obdobia uzamknutia (alebo po ňom) máte nárok na odmenu. Táto odmena je zvyčajne vo forme natívneho tokenu z daného projektu. Ak sú príspevky vo forme tokenov KSM / DOT uzamknuté, tak môžu byť použité na pokrytie nákladov na prenájom parachainu. Jedná sa o sumu, ktorá je potrebná na zabezpečenie slotu pre parachainy v sieťach Kusama alebo Polkadot, ale tieto sumy nikdy nie sú priamo prístupné pre daný konkrétny parachain projekt. Ak projekt nedokáže vyhrať aukciu, finančné prostriedky sa vrátia ich vlastníkovi a odblokujú sa.

„Crowdloan“ je jeden zo spôsobov, ako môže projekt zvýšiť ponuku tokenov KSM / DOT v daných sieťach Kusama a Polkadot. Existuje mnoho ďalších spôsobov, ako môže projekt získať tieto tokeny na prihadzovanie (zvyšovanie ceny) v parachain aukcii, a to napríklad vrátane súkromných, či verejných predajov, ICO, IDO a ďalších). Projekty tiež môžu okrem tokenov KSM / DOT, ktoré sú získané cez „Crowdloans“ prispieť do ponuky aj vlastným tokenmi KSM / DOT.

Výhody crowdloan

Crowdloan je vynikajúcou príležitosťou pre ľudí, aby podporili projekt, pre ktorý sú zanietení, a získavali v tejto sieti tokeny daného projektu. Nie každý parachain projekt však splní crowdloan a každý crowdloan má zvyčajne trochu iné podmienky a odmeny. Bez ohľadu na rozdiely crowdloan u rôznych projektov, tak všetky musia mať vyšpecifikované nasledujúce dve veci:

 • trvanie crowdloan kampane, t. j. koľko aukcií bude počas crowdloan dražených
 • formu a pokrytie odmien

Každý projekt, ktorý spúšťa crowdloan uvádza na svojich oficiálnych stránkach podrobnosti a termíny spustenia.

Pre projekty môže byť crowdloan dôležitým mechanizmom pre ich naštartovanie na sieti Kusama alebo Polkadot.

Aké výhody prinášajú crowdloan  pre parachain projekty?

 • Efektívny spôsob distribúcie tokenov členom komunity, ktorí sú podporovateľmi vybraného projektu.
 • Schopnosť pokryť náklady na prevádzkový blok bez časovo a zdrojovo náročného procesu získavania finančných prostriedkov.
 • Spôsob, ako merať podporu u nového projektu alebo zoskupenia a demonštrovať tak jeho dopyt na trhu.

Kde je možné získať prístup ku crowdloan?

Na základe projektov, ktoré doposiaľ crowdloan-y organizovali, existujú základné spôsoby, ako môžu jednotlivci získať prístup k crowdloanu.

 • Priamo prostredníctvom grafického používateľského rozhrania Polkadot.js GUI (On-Chain)
 • Prispievaním priamo do reťazca on-chain pomocou grafického používateľského rozhrania spoločnosti Polkadot GUI (na ich webových stránkach)
 • Prostredníctvom vlastného panela - Custom Dashboard (On-Chain)
 • Prispievaním prostredníctvom vlastného panela (custom dashboard) vytvoreného parachain projektom.
 • Prostredníctvom správcu - Custodian (Off-Chain)
 • Prispievaním prostredníctvom správcu, ako je Binance alebo Coinlist. Jednotlivec sa jednoducho zúčastní na platforme poskytovateľa a postupuje podľa jeho pokynov. Tento druh crowdloan sa deje mimo reťazca (off-chain).

Mnoho projektov umožňuje kombináciu týchto metód, ktoré jednotlivcom dávajú možnosť použiť ktorúkoľvek z metód, ktorá je pre nich najjednoduchšia.

Ako dlho trvajú kampane crowdloan?

Po zaregistrovaní crowdloan projekt definuje, ako dlho bude jeho crowdloan kampaň trvať. Deje sa to tak, že sa uvedie presný „dátum ukončenia kampane“ (Campaign End Date), ktorý je viazaný na konkrétny blok. Kampaň len popisuje, ako dlho môže daný crowdloan držať uzamknuté príspevky, aby sa mohol uchádzať o aukciu. Dátum ukončenia kampane je dátumom, keď už crowdloan nemožno viac používať v ponukovom konaní aukcie. Ak projekt nebol schopný vyhrať slot do dátumu ukončenia kampane, crowdloan kampaň skončila a prispievajúci crowdloan KSM / DOT sa odomkne a vráti ich majiteľom.

V sieťach Kusama a Polkadot je k dispozícii obmedzený počet parachain slotov a aukcie pre tieto sloty tak môžu byť neuveriteľne konkurenčné. Kampane počítajú s možnosťou neúspechu v jednej alebo viacerých počiatočných aukciách a umožňujú projektom flexibilne súťažiť v niekoľkých po sebe nasledujúcich aukciách.

Crowdloan musí byť otvorený a aktívny, aby získal parachain slot počas aukcie.

Parachainy, ktoré budú chcieť pokryť, čo najviac týchto príležitostí, zvyčajne očakávajú tvrdú konkurenciu. Informácie o aukciách sa stále zverejňujú.

Účastníci uzamknutím svojich tokenov KSM / DOT súhlasia s tým, že kým kampaň crowdloan neskončí, tak počas tohto obdobia nemôžu držitelia tokenov KSM / DOT dostávať napríklad odmeny zo „stakingu“. Je to preto, lebo niektoré kampane môžu trvať dlhšie časové obdobie. V týchto prípadoch sa projekty môžu rozhodnúť a ponúknuť týmto účastníkom nejakú odmenu navyše. Táto odmena však môže byť nepeňažná a je to úplne dobrovoľné na rozhodnutí daného projektu.

Odmeny

Projekty, ktoré sa uchádzajú o parachain sloty a získavajú počas crowdloan požadované tokeny DOT / KSM od svojej komunity, si môžu zvoliť spôsob a typ odmeny pre svojich účastníkov.

Kusama a Polkadot dávajú projektom pokyn, aby obmedzili ponúkané odmeny. Tento strop môže byť v tokenoch KSM / DOT, alebo natívnych tokenoch projektu alebo v niečom inom úplne mimo reťazca. Projekty môžu poskytnúť podrobnejšie informácie o odmenách, ktoré jednotlivec môže očakávať. Napríklad pomer medzi prispením KSM a prijatými natívnymi tokenmi môže byť pevný alebo dynamický a môže sa meniť podľa toho, ako sa mení úroveň účasti na crowdloan.

Projekty môžu navyše ponúkať odmeny za takzvanú pred-registráciu na crowdloan, prvotné prispievanie, odkazovanie na iné adresy pod. Odmeny môžu byť dané (doručené účastníkovi), aj keď je crowdloan kampaň neúspešná a projekt nezíska parachain slot. Ak projekt napríklad vyhrá parachain slot, tak môže byť projektom oznámené, že napríklad ponúkne tiež bonusové odmeny.

Je dôležité vedieť, že plán odmien a ich distribúcia sú kompletne na rozhodnutí projektového tímu.

Ako to funguje?

Krok 1. Pripravte si svoje tokeny do crowdloan

V nadväznosti na crowdloan musia používatelia „odomknúť“ svoje tokeny DOT alebo KSM, aby mohli do crowdloan prispieť. Odomknutie jednoducho znamená, že finančné prostriedky sa nepoužívajú na žiadne iné účely, napríklad vklad, zverenie alebo správu. Odomknutie tokenov môže chvíľu trvať. Zvyčajne to trvá 7 dní v Kusame a 30 dní v Polkadote. Takže, ak sa chcete zúčastniť crowdloanu, pripravte sa na začatie procesu odomknutím svojich KSM alebo DOT tokenov približne niekoľko týždňov vopred.

Krok 2. Prispievanie tokenov do crowdloan

Každá kampaň s obsahom crowdloan má jedinečné oficiálne indexové číslo, ktoré odkazuje na jej modulmi kontrolovaný účet, kde sú uložené prostriedky s obsahom crowdloan. Inými slovami sa jedná o zabezpečený účet, ktorý sa generuje jedinečne pre kampaň, a je vedený sieťou Kusama alebo Polkadot a nie je prístupný jednotlivým konkrétnym projektom (ani projektovým tímom). Toto indexové číslo nie je adresa.

Ak chce používateľ prispieť do celého reťazca kampane (campaign on-chain), musí poslať špeciálnu transakciu určenú pre crowdloans, ktorá odkazuje na konkrétny index parachainu. Týmto bude zaistené to, že používateľ prispeje do oficiálnej crowdloan kampane. Nikdy neprispejete do kampane spôsobom prevodu tokenov DOT alebo KSM na adresu. DOT alebo KSM používateľa sa potom fyzicky presunú na účet kontrolovaný modulom.

V prípade projektov, ktoré sa rozhodnú vyvinúť aplikácie s podporou Web3 pre svoje crowdloan, je zvyčajne časť tohto procesu pre používateľa plne automatizovaná.

Ak chcete prispieť do kampane prostredníctvom mimoreťazcovej výmeny (off-chain exchange), budete musieť starostlivo postupovať podľa pokynov uvedených na webových stránkach poskytovateľa. Depozitár potom vo vašom mene zašle prostriedky do modulu crowdloan. Projekty môžu pre svoj crowdloan stanoviť maximálnu alebo minimálnu úroveň príspevku na jednu adresu, štandardne však existuje iba malý minimálny limit príspevku na jednu adresu stanovený Kusamou (0,1 KSM) a Polkadotom (TBD). Jednotlivci môžu navyše zvýšovať svoje príspevky počas celého aukčného procesu.

Krok 3. Ak je crowdloan vyhraný, modul je uzamknutý

Ak je kampaň na crowdloan úspešná a parachain je nasadený do siete Polkadot alebo Kusama a všetky zhromaždené DOT / KSM v module crowdloan sú uzamknuté, tak počas tejto celej doby trvania (na Kusame to môže trvať od 6 týždňov až 48 týždňov) používatelia nemôžu odstrániť (vybrať) žiadne zo svojich príspevkov (tokenov).

Ak projekt nevyhrá aukciu pred dátumom ukončenia kampane a kampaň sa skončí, tak sa všetky tokeny vrátia prispievateľovi. Po skončení kampane môže ktorýkoľvek prispievateľ spustiť žiadosť na vrátenie všetkých príspevkov crowdloan.

Krok 4. Používatelia získavajú odmeny (pre väčšinu kampaní)

Projekty pravdepodobne ponúknu prispievateľom crowdloan odmeny. Ako a akým tempom sú tieto odmeny rozdelené a distribuované, je na rozhpodnutí daného konkrétneho projektu. Niektoré projekty sa môžu rozhodnúť rozdeliť časť odmeny ihneď po úspešnom spustení a zvyšnú časť odmien môžu distribuovať podľa stanoveného časového obdobia.

Tiež sa môžu líšiť mechanizmy získavania a vyplácania odmien.  Rozhodnutia prijímané sú nezávisle prijímané projektovými tímami a mali by byť zverejnené pred začiatkom crowdloan.

Dátumy spustenia crowdloan

Aktualizované informácie o crowdloans a o postupe jednotlivých aukcií nájdete na oficiálnych webových stránkach Polkadot https://wiki.polkadot.network/docs/en/learn-crowdloans a Kusama https://kusama.network/auctions/

Niektoré aktuálne otvorené crowdloan

Khala (Phala Network) je Proof Of Stake blockchain, ktorého cieľom je vyriešiť súkromie inteligentných zmlúv bežiacich na blockchaine. Khala je testovací (canary) blockchain Phala Network. Každý používateľom uzamknutý token KSM (Kusama) prostredníctvom crowdloan bude odmenený 100 natívnymi tokenmi PHA. Na odmeny v aukciách na sieti Kusama je vyčlenených 15 000 000 PHA. Ak Khala uspeje v aukcii a vyhrá parachain slot siete Kusama, tak 34% PHA z fondu odmien, bude okamžite pridelených na adresy podporovateľov a zvyšných 66% bude distribuovaných na mesačnej báze počas nasledujúcich 11 mesiacov. Za doporučenie a pozvanie je dodatočná odmena vo výške 0,5% ktorú účastník obdrží z výšky príspevku pozvaného účastníka.

Link: 

https://crowdloan.phala.network/

Karura (Acala)

Acala Network je DeFi hub s vlastným decentralizovaným stablecoinom „aUSD“, ktorý používateľom umožní prevádzať hodnotu 1:1 na USD naprieč akýmkoľvek blockchainom v ekosystéme Polkadot. V skutočnosti má Acala dva rôzne protokoly, ktoré sa volajú Honzon a Homa. Tieto protokoly sú základom pre ďalšie aplikácie v rámci decentralizovaných financií a zaisťovanie likvidity. Acala je postavená na Substrate a prináša na sieť Polkadot stabilitu prostredníctvom stablecoinu „aUSD“, ktorý budú môcť používať všetky projekty z ekosystému Polkadot. U crowdloan Karura držitelia tokenov KSM (Kusama) zamknú na sieti Kusama svoje tokeny po dobu 48 týždňov, aby pomohli Karure prenajať parachain slot a získať prístup pre zabezpečenie Kusama „plug and play“. Za poskytnutie tokenov KSM účastníci dostanú ako odmenu natívne tokeny Karura (KAR). Za každý 1 KSM token je stanovená výška odmeny minimálne 12 KAR, čo znamená, že finálne môže byť odmena ešte vyššia.

Link: 

https://acala.network/karura/join-karura

Shiden (Plasm Network)

Plasm Network je škálovateľná platforma pre inteligentné zmluvy (angl. smart contracts), na sieti Polkadot, ktorá podporuje riešenie na tzv. druhých vrstvách. Digitálnym aktívam a technológii blockchainu sa v poslednej dobe venuje veľká pozornosť médií. Toto nové odvetvie však stále bojuje so širším prijatím verejnosti. Aj keď existuje v tejto oblasti ešte viacero otvorených otázok, ktoré je potrebné vyriešiť, ako napríklad jednoduchšie použitie, dostupnosť, tak otázka škálovateľnosti zostáva jednou z hlavných otázok, ktorú je potrebné vyriešiť pre širšie prijatie verejnosťou. U Shiden sa crowdloan stratégia použije k zabezpečeniu parachain slotu na sieti Kusama. Držitelia tokenov KSM môžu prispieť tým, že na 11 mesiacov uzamknú svoje KSM tokeny. Shiden následne odmení všetky KSM príspevky odmenou vo forme natívnych SDN tokenov v pomere 1KSM = 25SDN. Získané SDN tokeny budú uzamknuté na 1 mesiac a potom pravidelne vydávané po dobu ďalších 10 mesiacov.

Link: 

https://shiden.plasmnet.io/

https://medium.com/plasm-network/shidens-crowdloan-has-started-d291c0f73b7

https://docs.plasmnet.io/learn/parachain-lease-offering/crowdloan

Crab (Darwinia)

Darwinia je decentralizovaná „cross-chain bridge“ sieť založená na Substrate. Poskytuje bezpečné non-custodial riešenie, ktoré spája blockchain Polkadot s inými blockchainami, ako sú napríklad Ethereum, Tron a ďalšie.  Použitím Darwinie možno aktíva použiť pri produktoch DeFi, NFT projektoch, hrách a podobne. Darwinia bude pre účastníkov crowdloanu ponúkať rôzne odmeny vrátane tokenov CRING a RING, NFT a dokonca aj BTC.

Link: 

https://darwinianetwork.medium.com/darwinia-crabs-kusama-parachain-auction-strategy-3f37cbfdfe4

Bifrost

Hlavným cieľom projektu Bifrost je odomknúť tokeny, ktoré v súčasnosti majú užívatelia zamknuté vo forme stakingu a nemôžu teda s nimi voľne disponovať. Toto riešenie bude fungovať pre všetky projekty Proof-Of-Stake, ktoré bežia na sieti Polkadot a dokonca aj pre coiny ako ETH 2.0 či EOS. Účastníci crowdloanu obdržia za svoju účasť 10 BNC tokenov za 1 KSM token. Časť týchto tokenov bude distribuovaná ihneď, 50% tokenov má byť distribuovaných po úspechu v aukcii a zvyšok sa bude uvoľňovať postupne po dobu 48 týždňov.

Link: 

https://medium.com/bifrost-finance/bifrost-kusama-auction-is-now-officially-opened-7e3b555ba212

Robonomics

Robonomics Network je blockchain, ktorého cieľom je komunikácia robot-človek-robot a robot-robot. Robonomics bude používať svoj operačný systém Robot, ktorý vytvorí základnú úroveň pre Smart Cities (inteligentné mestá), poskytovateľov autonómnych služieb, trhy pre robotiku a implementáciu Priemyslu 4.0. Užívateľ poskytujúci príspevok dostane za každý uzamknutý 1KSM token odmenu 1XRT token (tj. natívny token Robonomics). 25% tokenov bude distribuovaných ihneď po úspechu v aukcii a zvyšných 75% by sa malo distribuovať do 4 týždňov po ukončení úspešnej aukcie.

Link: 

https://robonomics.network/kusama-slot/

Moonriver (Moonbeam)

Moonbeam je „Substrát“ implementovaný na Ethereum. Platforma Moonbeam v skutočnosti zrkadlí Web3 RPC, účty, kľúče, predplatné, protokoly atď. Okrem toho má platforma Moonbeam niekoľko ďalších funkcií, ako je napríklad on-chain governance, staking a integráciu cross-chain. Vývojárom a používateľom vytvorené mosty umožnia jednoducho migrovať na blockchain Polkadot  a zároveň môžu byť stále pripojený aj na blockchain Ethereum. Všetko je interoperabilné na platforme Polkadot a zároveň to umožňuje prenos hodnôt a informácií naprieč celou sieťou Polkadot. Odmenou pre držiteľov, ktorý prispeli do crowdloan bude 29,3493 MOV za 1 KSM. 30% z odmeny bude rozdelených ihneď po úspešnom spustení parachainu a zvyšných 70% sa bude lineárne rozdeľovať počas doby prenájmu (tj. 48 týždňov).

Link: 

https://moonbeam.foundation/moonriver-crowdloan/

Shadow (Crust)

Curst Network je protokol stimulačnej vrstvy pre decentralizované ukladanie dát v rámci ekosystému Web3. Jeho viacvrstvová architektúra môže podporovať decentralizované výpočtové vrstvy a tiež budovať decentralizovanú cloudovú technológiu blockchain, ktorá si váži súkromie a vlastníctvo údajov. Crust Network decentralizuje ukladanie dát ich distribúciou do rôznych uzlov v sieti. Cieľom Crust Network je vyriešiť dva hlavné ciele - Crust Cloud a úložisko pre decentralizované aplikácie (DApps). Pomer odmeny je 0,07CRU + 14CSM tokenov za 1KSM token za týždeň. 30% z týchto tokenov bude distribuovaných po úspechu v aukcii a zcyšných 70% bude distribuovaných užívateľom pravidelne každý týždeň.

Link: 

https://medium.com/crustnetwork/join-the-crust-shadow-crowdloan-for-the-kusama-parachain-slot-auction-e0f041ae9627

Genshiro (Equilibrium)

Equilibrium je trh digitálnych aktív, ktorý umožňuje obchodovanie všetkých pripojených blockchainov, ako sú napríklad Bitcoin, EOS a v budúcnosti Ethereum, Binance Smart Chain, Cosmos, Tezos, Ripple, Tron. V Prípade úspechu v aukcii o parachain slot, tiež všetky tokeny ekosystému Polkadot.

Link: 

https://medium.com/equilibrium-eosdt/genshiro-crowdloan-is-live-how-to-participate-335df07bf732


Záver

Ak ste držiteľmi tokenov KSM (Kusama) alebo DOT (Polkadot), tak crowndloans môže byť pre vás zaujímavou príležitosťou ako buď svoje obľúbené projekty podporiť, alebo získať cenné tokeny ešte predtým než oficiálne vstúpia na trh. Tokeny KSM (Kusama), DOT (Polkadot) je možné zakúpiť na štandardných krypto burzách, ako sú napríklad Binance, Coinbase, alebo Kraken. Podrobnosti, spôsob zapojenia sa a odmeňovanie je možné nájsť v pripojených oficiálnych linkoch.

Novinky z ekosystému Polkadot je možné nájsť aj na https://dotmarketcap.com/blog/news


Zdroj: Polkadot, Kusama, Polkadotters