Zaujímavý projekt. Parallel Finance - decentralizovaný protokol peňažného trhu pre Polkadot

Polkadot už spustil aukcie padákov (angl. parachain) na platforme Kusama. Dnes už vidíme množstvo úspešných projektov, ktoré naberajú na obrátkach, ako napríklad Moonriver. Stále však existuje mnoho zaujímavých projektov bez väčšej publicity, ktoré môžu veľmi prekvapiť. Jedným z takýchto projektov je "Parallel Finance". Na Kusamu a Polkadot už prichádzajú projekty na razenie tokenov (angl. minting tokens), ako napríklad Statemine, projekty decentralizovaných financií (DeFi) ako Karura, Bifrost, či inteligentných zmlúv, ako napríklad Moonriver alebo Shiden a rovnako tak aj projekty, ktoré sa zaoberajú súkromnými údajmi, ako Khala alebo Calamari. Stále však neprišiel žiadny protokol, ktorý by sa zaoberal pôžičkovým decentralizovaným systémom a bol by prospešný pre celý Polkadot ekosystém. A to je dôvod, prečo vznikol projekt „Parallel Finance“. Parallel Finance je decentralizovaný protokol peňažného trhu, ktorý umožňuje požičiavať, vkladať a požičiavať si v ekosystéme Polkadot. Pozrime sa teda podrobnejšie na kľúčové vlastnosti tohto projektu a jeho niektoré dôležité charakteristiky.

Jednoduché a zrozumiteľné rozhranie

Vo veľmi intuitívnom a ľahko použiteľnom rozhraní si môžete požičiavať a vkladať svoje tokeny DOT (Polkadot) a KSM (Kusama) a súčasne zarobiť dvojnásobok úrokového výnosu a používať svoje aktíva, ako záruku aj na požičiavanie. Všetky tieto funkcie sú dostupné doslova jediným kliknutím. Bežne, keď vyberiete svoje tokeny DOT, musíte počkať 28 dní, kým budú likvidné. Pre tokeny KSM je to 7 dní, ale napriek tomu to nie je okamžite. Pri Parallel Finance nie je potrebné, aby bolo dokončené obdobie viazanosti a svoje mince môžete okamžite použiť na akúkoľvek akciu, ktorú chcete.

Automatický výber validátora

Keď vložíte svoje DOT tokeny do peňaženky „polkadot.js“, tak musíte manuálne prelistovať a vybrať zo zoznamu stoviek validátorov. Pri tom musíte sledovať ich povesť a urobiť si dôkladnejšiu analýzu. Nie je to jednorazový proces a musíte validátorov priebežne znova kontrolovať, pretože v opačnom prípade sa vaše odmeny za vklad môžu znížiť. Parallel Finance to rieši tým, že má pokročilú stratégiu výberu tzv. „vkladového validátora“ (angl. staking validator), ktorá tento proces automatizuje s vysokou účinnosťou a maximalizáciou výnosov z vkladov. Používa algoritmus určujúci povesť, ktorý sa automaticky aplikuje na validátorov a ich správanie v sieti.

Parallel Finance - padák (ang. parachain) inštitucionálnej kvality decentralizovaných financií (DeFi)

Parallel Finance sa stane protokolom peňažného trhu na sieti Polkadot, pretože umožní všetky potrebné implementácie, ktoré zahŕňajú požičiavanie si a požičiavanie aktív, likvidné vkladanie, vkladanie marží a aukčné pôžičky.

Liquid staking

Medzi požičiavaním a vkladom však v princípe existuje vážny problém súťaživosti. Vkladom svojich tokenov (aktív) do siete, zabezpečujete ekosystém Polkadot alebo Kusama a zato dostanete odmenu v alikvótnej výške vášho vkladu. Ale čo ak je odmena nižšia, ako možný zisk z požičania tokenov v protokole požičiavania (angl. lending protocol)? Obetujete bezpečnosť siete pre ďalšie zisky? Mnoho pragmatických ľudí to urobí, pretože je to výnosnejšie. Použitím protokolu „Staking derivát“ Parallel Finance môžete ťažiť z oboch odmien pri súčasnom zabezpečení siete. A to je obchod výhodný pre všetkých. V prípade Parallel Finance jednoducho použijete dlhopisy tokenov DOT alebo KSM v protokole, ktorý umožňuje „liquid staking“ a získate nielen odmeny za vklad, ale aj likvidnú verziu tokenu ako „aDOT“ v protokole „Acala“, ktorý môžete buď požičať alebo ďalej používať v DeFi ekosystéme.

Využite staking

Svoje úrokové výnosy môžete tiež zdvojnásobiť alebo strojnásobiť pomocou pákového vkladania (maržového vkladania). Ako nato? Máte token DOT a vložíte ho do Parallel Finance. Tým získate späť tzv. „xDOT“, ktorý následne môžete požičať na peňažnom trhu a požičať si viac tokenov DOT. Potom môžete požičané DOT odoslať do AMT (automatický tvorca trhu) a získať tak obchodovaním ďalšie xDOT.  

Upozornenie: „Pákový efekt obsahuje vysoké riziká a preto sa pred jeho využitím oboznámte so všetkými podrobnosťami a rizikami.“

Poistný fond - Parallel Insurance Pool

Parallel Finance tiež poskytuje poistenie pre prípad nepríjemností, napríklad, ak by vybraný validátor prišiel o reputáciu a financie (spolu s vašim vkladom), alebo ak by mohli byť vaše finančné prostriedky a pozície zlikvidované, keď cena záložného aktíva klesne pod limit likvidácie (najmä pri yield farmingu alebo obchodovaní cez pákový efekt). Použitím Parallel Insurance Pool je konverzný pomer medzi aktívami podobného druhu tokenizovanými prostredníctvom Parallel Finance garantovaný skupinou poistenia. Táto skupina tiež chráni pred rizikom likvidácie, ak sa kolaterál zníži pod prahovú hodnotu likvidácie v dôsledku nepriaznivého konverzného kurzu. To znamená, ak napríklad cena „xDOT“ klesne pod očakávaný časovo viazaný konverzný pomer, môže byť pozícia používateľa v dôsledku toho zlikvidovaná. Protokol však použije prostriedky zhromaždené poisťovacou skupinou, aby zabránil likvidácii.

Aukčná pôžička

Jedna z pripravovaných funkcií sa nazýva aukčná pôžička. S týmto riešením budú jednotliví používatelia môcť získavať svoje aukčné pôžičky prostredníctvom rozhrania Parallel Finance. Túto funkciu už bolo možné vidieť vo forme SALP od projektu Bifrost, ktorá dáva používateľom možnosť zostať likvidní, zatiaľ čo ich tokeny KSM/DOT sú počas crowdloanu určitú dobu uzamknuté. Crowdloan Parallel Finance, ktorý sa v testovacej sieti Kusama volá „Heiko“ aktuálne ponúka odmenu najmenej 50 tokenov HKO (Heiko) za každý 1 token KSM, ktorý uzamknete do crowdloanu.

Crowdloan pozrite pripojený link: 

https://kryptokava.sk/pas%C3%ADvny-pr%C3%ADjem/crowdloan-na-sieti-polkadot-kusama

Cross-chain peňaženka

Ďalšou pripravovanou aplikáciou Parallel Finance bude ich cross-chain peňaženka, ktorá zjednoduší prístup užívateľským fondom naprieč všetkými padákmi (parachain) a ďalšie premostené siete (ako napríklad Ethereum).

Pre vysvetlenie: Základom siete Polkadot je Relay chain, ktorý je navrhnutý ako chrbtica k podpore viacerých reťazcov v jednej sieti. Validátori v tomto hlavnom reťazci prijímajú bloky zo všetkých reťazcov a zabezpečujú tým chod celej siete. Parachainy (voľným prekladom „padáky“) fungujú ako nezávislé blockchainy, ktorých úlohou je poskytovať rôzne sieťové funkcie. Každý parachain má svoj špecifický účel, tj. napr. DeFi, inteligentné zmluvy, stablecoin a pod. Špeciálnym parachainom je „bridge“ (most). Mosty prepájajú a umožňujú prevody a medzi sieťou Polkadot a inými vonkajšími sieťami (ako napríklad Ethereum).

Vývojový tím

Parallel Finance má silný tím vývojárov, ktorí väčšinou pochádzajú zo Stanfordskej univerzity. Generálnym riaditeľom spoločnosti Parallel Finance je Yubo Ruan, ktorý je tiež zakladateľom spoločnosti 8 Decimal Capital.

Partneri

Do projektu Parallel Finance sú zapojení špičkoví investori, ako Pantera Capital, Polychain Capital alebo Alameda Research. Okrem toho spoločnosť Parallel Finance získala grant od nadácie Web3 Foundation, čo je tiež znakom solídneho rozvoja.

Záver

Parallel Finance na sieti Polkadot a jeho kanárik Heiko na testovacej sieti Kusama sa určite stanú dôležitým hráčom v ekosystéme DeFi, pretože pôžičkový protokol v ekosystéme Polkadot / Kusama stále chýba. Vďaka výbornému a užívateľsky prívetivému rozhraniu, inovatívnemu systému požičiavania umožňuje používateľom podstatne zvýšiť svoje úrokové výnosy, ktoré sú cestou k úspechu. Parallel Finance podporovaný značným kapitálom sa môže stať veľmi zaujímavou príležitosťou v ekosystéme Polkadot.

 

Upozornenie: Nákup kryptomien je spojený, ako aj u iných investícií s rizikom. Vždy je potrebné zvážiť, akú sumu chcete investovať a je to vždy na individuálnom rozhodnutí.