Yield Farming - ako zarábať prostredníctvom kryptomien a na aké riziká si dať pozor.

Decentralizované financie (DeFi) úplne zmenili spôsob, akým jednotlivci komunikujú s finančnými službami. Výnosové farmárčenie (angl. Yield Farming) umožňuje používateľom dosahovať pasívny príjem požičiavaním alebo vkladom svojich kryptomien, čo patrí medzi najobľúbenejších funkcie DeFi. Rôznym technikám farmárčenia, ktoré zvyšujú výnosy, a ich rizikám sa budeme venovať v tomto článku. 

Čo je výnosové farmárčenie? (angl. Yield Farming)

Účasťou v decentralizovaných finančných protokoloch môžu používatelia generovať ďalší príjem zo svojich kryptomien prostredníctvom procesu nazývaného yield farming, ktorý často zahŕňa požičiavanie alebo vklad (angl. staking) kryptomien, ako sú napríklad Ethereum, Polkadot, Cardano, Cosmos, Tezos alebo rôzne stablecoiny. Cieľom je získať úroky alebo odmeny vo forme rôznych kryptomien. Farmárčenie zahŕňa účasť na výnosových protokoloch farmárčenia, ktoré vyplácajú používateľov, ktorí vložili alebo požičali svoje kryptomeny. Hoci odmeny za farmárčenie môžu byť značné, sú tiež zraniteľné voči rizikám inteligentných zmlúv a vysokej volatilite. Používatelia môžu na generovanie pasívnych príjmov používať rôzne techniky, a preto sa pozrime na niektoré základné techniky a možnosti.

Požičiavanie (angl. Lending)

Lending je napríklad vkladanie Bitcoinov do protokolu DeFi (napríklad Aave alebo Compound) za účelom požičiavania a za túto službu používateľ, ktorý poskytol pôžičku získava úrok z pôžičky. Ponuka a dopyt po kryptomenách na pôžičkovej platforme určujú úrokovú sadzbu. Keďže používatelia získavajú úroky zo svojich kryptomien bez toho, aby boli vystavení turbulenciám na trhoch s kryptomenami, požičiavanie je relatívne nízkoriziková stratégia farmárčenia. Stále však existuje možnosť, že regulačné zmeny a chyby v inteligentných kontraktoch budú mať vplyv na hodnotu požičiavanej kryptomeny.

Vklad kryptomien (angl. Staking)

Staking, čiže spôsob uzamknutia kryptomien (úročenie) predstavuje možnosť pasívneho príjmu a to z dôvodu toho, že používateľ vlastní určitú kryptomenu a je ochotný ju v danej sieti „uzamknúť“. Týmto spôsobom niektoré kryptomeny motivujú držiteľov kryptomien, aby sa prostredníctvom „stakingu“ zúčastňovali na udržiavaní blockchainu danej siete s konsenzom „Proof of Stake“. Na získanie stimulov môžu používatelia vkladať napríklad používatelia kryptomeny ako Polkadot, Cadrano, Tezos, Solana alebo Ethereum, či mnohé iné. Používatelia, ktorí svoje mince stakujú, sa vystavujú volatilite trhov s kryptomenami, čo z nej robí stratégiu výnosového hospodárstva s vyšším rizikom. Zisky zo stakingu  zvyčajne prevyšujú zisky z požičiavania. Staking vystavuje spotrebiteľov regulačným zmenám a zraniteľnostiam v inteligentných kontraktoch.

Zabezpečenie likvidity (angl. Provision for Liquidity)

Zabezpečenie likvidity je proces vkladania rovnakého množstva dvoch rôznych kryptomien na decentralizovanú burzu, napríklad Uniswap alebo PancakeSwap, s cieľom zabezpečiť likviditu. Používatelia získavajú časť z transakčných poplatkov, ktoré platia používatelia burze. Jedná sa o vysokorizikovú taktiku a techniku získavania výnosov prosttredníctvom zabezpečenia likvidity, keďže používatelia sa vystavujú prechodnej strate a volatilite trhov s kryptomenami. Dve kryptomeny, ktoré sú vložené do poolu, môžu zmeniť svoju hodnotu, čo môže spôsobiť, že poskytovatelia likvidity môžu prísť o peniaze, ak nesprávne alebo neskoro zareagujú. Z tohto dôvodu je potrebné tento spôsob veľmi dobre ovládať, sledovať a reagovať na cenové zmeny trhu. Používatelia, ktorí používajú poskytovanie likvidity, sú tiež zraniteľní voči regulačným zmenám a chybám v inteligentných kontraktoch. 

Riziká (angl. Risks)

Hoci má výnosové hospodárstvo potenciál byť lukratívnym zdrojom pasívneho príjmu, je s ním spojených niekoľko rizík. Tu je niekoľko základných rizík.

Dočasná strata (angl. Temporary Loss)

Nebezpečenstvom poskytovania likvidity je dočasná strata, ktorá vzniká, keď sa zmení hodnota dvoch kryptomien umiestnených vo fonde likvidity (angl. liquidity pool). Poskytovatelia likvidity môžu v dôsledku toho zaznamenať stratu finančných prostriedkov, pretože hodnota ich uložených aktív nemusí byť taká vysoká, ako keby ich mali práve v peňaženke.

Riziká inteligentných zmlúv (angl. Risks of Smart Contracts)

Inteligentné zmluvy sú samovykonateľné zmluvy s podmienkami dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré sú priamo vložené do kódu, na základe ktorého sú postavené protokoly DeFi. Bezpečnostné problémy spojené s inteligentnými zmluvami, ako napríklad chyby, hacky a zraniteľnosti, môžu spôsobiť, že používatelia prídu o peniaze.

Nestálosť ceny (angl. Volatility)

Kryptomeny sú mimoriadne nestále a náchylné na veľké výkyvy cien. To môže znížiť hodnotu požičiavanej alebo vsádzanej kryptomeny, čo môže spotrebiteľov stáť peniaze z apredpokladu, že nie sú si vedomí tohto momentálneho faktu a budú reagovať pri nákupoch a predaji pod veľkým emočným vplyvom.

Legislatívne riziká (angl. Legislative Risks)

Protokoly DeFi sa stále riadia zložitým a meniacim sa regulačným prostredím. Hodnota a likvidita kryptomien, ako aj legitímnosť samotných protokolov DeFi podliehajú regulačným zmenám. 

Dôležité rady

Yield farming môže byť ziskový spôsob generovania pasívneho príjmu, ale je veľmi dôležité kontrolovať a vedieť aké prípadné riziká je možné očakávať. Nasledujúce pár typov vám môže pomôcť pri prehľade základných možných rizík.

Vykonajte si vlastný prieskum (angl. Conduct research)

Pred zapojením sa do protokolu za účelom farmárčenia je nevyhnutné vykonať hlboký a dôsledný prieskum protokolu. Používatelia by mali preskúmať projekt ako taký, kto za ním stojí, aké skúsenosti majú s ním iný používatelia, vedieť o potenciálnych regulačných problémoch a bezpečnosti protokolu.

Ako vykonať základný prieskum môžete nájsť aj na:

https://kryptokava.sk/n%C3%A1vody/ako-spravi%C5%A5-vlastn%C3%BA-anal%C3%BDzu-kryptomien-pred-investovan%C3%ADm

Diverzifikujte svoje podiely (angl. Spread Out Your Holdings)

V prípade farmárčenia je diverzifikácia nevyhnutná na riadenie rizík. Používatelia by mali premýšľať o diverzifikácii svojich podielov medzi rôzne techniky výnosového hospodárstva, protokolmi a kryptomenami.

Používajte nástroje na riadenie rizík (angl. Use tools for risk management)

Používatelia môžu pomôcť minimalizovať svoje straty používaním rôznych nástrojov na riadenie rizík, ako sú napríklad príkazy na zastavenie straty v prípade veľkého poklesu ceny alebo inej nepredvídanej udalosti. Používatelia by mali premýšľať o využívaní nástrojov na riadenie rizík, ako sú dynamické poplatky alebo automatická kompenzácia, ktoré sú súčasťou protokolov na riadenie výnosov.

Uvedomujte si náklady (angl. Recognize the Costs)

Používatelia by si mali byť vedomí nákladov spojených s farmárčením. Metódy yield farmingu často vyžadujú transakčné poplatky, ktoré môžu mať vplyv na celkovú ziskovosť stratégie. Používatelia by mali brať do úvahy aj náklady na poplatky spojené s využívaním protokolov DeFi, pretože tieto náklady môžu byť pri veľkej aktivite siete značné. 

Alternatívne stratégie

Farmárčenie môže byť vysoko rizikovou investičnou stratégiou, ktorá si vyžaduje dôkladný prieskum a starostlivé riadenie investície. Existujú však aj alternatívne spôsoby, ako využiť technológiu blockchain a získať tak pasívny príjem s menším rizikom. Samozrejme aj s nižšími výnosmi, keďže správca si za svoju činnosť vyberie poplatok. Tu je niekoľko alternatív k farmárčeniu s menším rizikom.

Staking as a Service (StaaS): StaaS je služba, ktorá umožňuje investorom do kryptomien získavať pasívny príjem zo stakingu ich digitálnych aktív bez toho, aby museli sami riadiť proces stakingu. Poskytovateľ služby sa stará o technické aspekty stakingu, napríklad o prevádzku sieťového uzla, zatiaľ čo investori získavajú podiel na odmenách. StaaS je menej rizikovou alternatívou k výnosovému hospodáreniu, pretože odstraňuje potrebu investorov aktívne spravovať svoje stakingové pozície.

Zabezpečenie likvidity (Provision for Liquidity): Poskytovanie likvidity decentralizovaným burzám (DEX) je spôsob, ako získať pasívny príjem z poplatkov za obchodovanie s kryptomenami. Poskytovaním likvidity DEX investori získavajú podiel na poplatkoch za obchodovanie, ktoré sa generujú, keď na burze obchodujú iní používatelia. Poskytovanie likvidity môže byť menej rizikové ako výnosové hospodárstvo, pretože sa investori nemusia obávať, že hodnota ich vložených aktív klesne.

Krypto sporiace účty (angl. Crypto Savings Account): Kryptomenové sporiace účty umožňujú investorom získavať úroky zo svojich digitálnych aktív bez toho, aby ich museli požičať alebo vkladať do siete. Investori ukladajú svoje digitálne aktíva na účet a pravidelne získavajú úroky. Krypto sporiace účty môžu byť menej rizikové ako výnosové hospodárstvo, pretože investori nemusia svoje investície aktívne spravovať a úroková sadzba je zvyčajne fixná. Otázka je spôsob, akým s vašimi kryptomenami nakladá správca, ktorému ste ich na sporiaci účet zverili...

Fondy s pasívnym príjmom (angl. Pasive Income Funds): Fondy s pasívnym výnosom investujú do projektov kryptomien, ktoré generujú príjmy, napríklad odmeny za staking alebo poplatky za obchodovanie. Investori získavajú podiel na príjmoch generovaných fondom, čo poskytuje spôsob, ako získať pasívny príjem bez potreby aktívneho riadenia. Fondy s pasívnym príjmom môžu byť menej rizikové ako výnosové hospodárstvo, pretože ich spravujú profesionáli, ktorí majú skúsenosti s trhom kryptomien. 

Záver

Decentralizovaný finančný ekosystém má mnoho príležitostí na generovanie pasívnych príjmov vrátane výnosového hospodárstva. Je však potrebné zvládnuť riziká spojené s farmárčením, ako sú dočasné, alebo trvalé straty, riziká inteligentných zmlúv, volatilita a regulačné riziká.

Používatelia, ktorí diverzifikujú svoje aktíva, vykonávajú dôkladný prieskum sietí a používajú nástroje na riadenie rizík, môžu znížiť riziká spojené s farmárčením takmer na minimum a prípadne môžu tak generovať značné výnosy. Hoci yield farming môže byť riskantná taktika, tak to môže byť aj úspešný spôsob, ako generovať pasívny príjem, pričom sa zároveň používatelia  podieľajú na decentralizovanom finančnom ekosystéme, ktorý sa rýchlo rozširuje.