Ako spraviť vlastnú analýzu kryptomien pred investovaním

Pred každým rozhodnutím o investovaní peňazí je dôležité spraviť si vlastnú analýzu a nielen spoliehať sa na informácie, ktorú nám poskytne tretia strana s tým, že ich odporúčanie a analýza sú tie najlepšie. V každom prípade ide o subjektívny pohľad danej osoby bez ohľadu nato o akú veľkú objektivitu sa snaží. Z akých údajov a dát teda vyberať, aby sme sa správne rozhodli? Predstavme si teda tipy na zaujímavé analytické nástroje a web stránky, z ktorých môžeme čerpať údaje, a ktoré informácie by sme mali sledovať, aby sme si spravili vlastnú analýzu a následne sa správne rozhodli pri investovaní do kryptomien – najmä Altcoinov, ktorých je na trhu viac než 8.000.

Trhová kapitalizácia - "MarketCap"

Ako prvý nástroj si predstavme MarketCap – to znamená trhovú kapitalizáciu.

V tejto oblasti existuje mnoho nástrojov a web stránok, ktoré nám môžu pomôcť ako správne identifikovať a sledovať trhovú kapitalizáciu jednotlivých kryptomien. Na základe tohto údaju si vieme vybrať a spraviť vlastný filter cieľových kryptomien, tak aby sme prípadne eliminovali prípadné neperspektívne projekty. Samozrejme nemusí to tak byť vždy a môže sa stať, že aj spočiatku projekt z nízkou trhovou kapitalizáciou sa môže plynutím času vyvinúť v zaujímavý projekt. Ako teda nájsť altcoiny, ktoré majú reálnu šancu rásť? K výberu altcoinov podľa trhovej kapitalizácie nám môžu pomôcť stránky ako:

Po prihlásení sa napríklad na stránku Coinmarketcap (viď. link vyššie), je možné vidieť prehľad všetkých kryptomien. Dôležité je následne nastaviť si filter. Filter si každý nastaví podľa vlastného uváženia a toho, akú má predstavu o trhovej kapitalizácii projektov, do ktorých chce investovať.

Výber

Ak napríklad hľadáme projekt medzi tzv. shitcoinami (kryptomeny s veľmi nízkou trhovou kapitalizáciou, tak „Market Cap Range“ si nastavíme na hodnoty napríklad od 5.000.000 $ do 10.000.000 $. Týmto výberom odfiltrujeme projekty, ktoré majú nižšiu trhovú kapitalizáciu a dostaneme základný zoznam projektov, ktoré sa zmestili presne do našej požiadavky, a na ktorý sa následne môžeme zamerať.


Objem obchodov - "Volume"

Nemenej dôležitým údajom je tzv. Volume, čiže objem obchodov. Uvedený údaj patrí medzi veľmi dôležitú metriku, ktorá nám hovorí o tom, že v akých objemoch sa s danou kryptomenou obchoduje a ako je pre obchodníkov zaujímavá. Po zapnutí tohto filtra vidíme, že ktoré alcoiny majú napríklad abnormálne hodnoty objemov obchodu, alebo naopak, s ktorými altcoinami sa takmer vôbec neobchoduje – to znamená, že objem obchodov je príliš nízky. To znamená, že tieto coiny môžu byť teoreticky podvodom. Vhodné nastavenie Volume je napríklad 7 dní, alebo napríklad od 2 do 6 dní. Následne je dobré prepnúť filter napríklad na 24 hodinový „Volume“, kde je možné dáta overiť. Pohyb objemu obchodovania „Volume“ za 24hodín by sa mal pohybovať v rozmedzí 10% až 50% celkovej trhovej kapitalizácie danej kryptomeny Alcoinu.

Vytvorenie vlastnej xls. tabuľky s výberom

Následne si tieto údaje nakopírujeme do xls. súboru, kde si vytvoríme vlastný zoznam, do ktorého nakopírujeme všetky vyselektované hodnoty. Základná tabuľka v xls. súbore môže obsahovať napríklad tieto hodnoty:

Vlastný výber v xls. tabuľke

Následne si vieme v xls. súbore urobiť vlastný filter a selektovať vybrané altcoiny podľa vlastného uváženia a napríklad si tak spraviť výber z 50 vybraných altcoinov, ktoré sú pre nás prípadne zaujímavé. Samozrejme údaje, ktoré skopírujeme do našej xls. tabuľky musia byť legitímne a pravdivé. Preto je ich dobré overiť pomocou viacerých zdrojov. A najmä, či v danom časovom období neprebiehal extrémne vysoký objem obchodov, napríklad rôznym pohybom tradingu, kde sa likvidujú rôzne obchodné pozície manipuláciou zo strany veľkých hráčov a môže dochádzať tak k abnormálnym hodnotám obchodu.

Burzy a zmenárne

Ďalším dôležitým údajom je údaj, že na akých burzách sa dané, vyselektované altcoiny obchodujú. To znamená, či sú tie burzy a zmenárne známe, renomované, zabezpečené a podobne. Zároveň je dôležité si pozrieť na danej burze údaj o likvidite, ktorý hovorí o tom, že ako rýchlo sa dá daná kryptomena predať, či nakúpiť, ku akým zmenám tam dochádza a zároveň na akej pozícii sa daná kryptomena z pohľadu likvidity na danej burze nachádza. K tomu môže poslúžiť napríklad stránka Coingecko, Coinmarketcap a pod. To znamená, že burzu, na ktorej chceme obchodovať, si vyberáme podľa zvolenej kryptomeny, alebo opačne, ak vieme, že daná kryptomena sa obchoduje len na neznámych a málo zabezpečených burzách, tak to môže indikovať malú dôveru v danú kryptomenu (altcoin).

Zároveň si takto vieme overiť aj burzy, na ktorých chceme obchodovať, či kryptomeny nakupovať.

Hodnotenie - "Ratings"

Dôležitým faktorom pri výbere, je aj kontrola toho, že aké má daná kryptomena hodnotenie „Ratings“. Pri rozkliknutí danej kryptomeny napr. na stránke Coingecko, je možné v spodnej časti zistiť ďalšie údaje o vybranej kryptomene ako napríklad hodnotenia, odporúčania, základné analýzy, prepojenia na sociálne siete, históriu danej kryptomeny a podobne. Tieto údaje nám dopĺňajú prehľad o danej kryptomene.

Sieťová metrika - "Network"

Veľmi dôležitým faktorom, na ktorý by sa nemalo zabúdať je takzvaná „network metrika“. Tento údaj nám poskytuje informácie o tom, ako je daná kryptomena využívaná, či je aktívna, či má dobrý koncept. V tejto oblasti sa nachádza viacero metrík, ktoré je dobré skontrolovať. Zaujímavé môžu byť údaje o „stakingu“. Zistíme napríklad koľko percent danej kryptomeny je v „stakingu“ uzavretých, koľko na danej sieti aktuálne beží transakcií a pod. Podrobné štatistiky je možné sledovať na stránke https://www.intotheblock.com/ Jedná sa o platenú službu, avšak ponúkajú aj bezplatnú skúšobnú 7 dňovú verziu, ktorú môže užívateľ vyskúšať. Po prihlásení je dobré odsledovať napríklad percentuálnu aktivitu krypto adries a porovnať z množstvom všetkých adries v sieti. Tento údaj „Active Addresses Ratio“. nám poskytne informáciu o tom, ako ľudia reálne sieť využívajú a zároveň môžeme tak získať informáciu, že ktoré adresy len „sedia na tokenoch“ a držia ich v peňaženkách. Reálne zvykne byť tento údaj pomerne konštantný. Ak však tento údaj rastie, tak to môže byť signálom, pre cenový rast danej kryptomeny a dôveru investorov v kryptomenu. Udáva tiež balanciu počas zadanej časovej periódy

Ďalším údajom, ktorý je vhodné pozrieť a porovnať je „Average Time Between Transactions“ – čiže priemerný čas medzi transakciami. Tento údaj vám poskytne informáciu, že ako je blockchain danej kryptomeny aktívny. Zaujímavým údajom je tiež informácia o „distribúcii tokenov“ v sieti. Centralizácia je totiž to, čo v decentralizovanom svete práve vidieť nechceme. Na základe tejto informácie vieme zistiť, či a aké množstvo tokenov „kontrolujú veľryby“ u danej kryptomeny.

Rozvoj a vývojové aktivity - "Development activity"

„Developmnet activity“ nám poskytujú informácie o tom, že ako je komunita okolo kryptomeny aktívna, aký je aktívny vývoj a podobne. K tomu nám poslúžia údaje, ktoré môžeme získať na stránkach ako napríklad https://github.com/ Takto získané údaje sú transparentnou cestou ako zistiť aktivitu vývojárov. Vývoj a uverejňovanie výsledkov vývoja by mali byť v princípe konštantné, pravidelné a v súlade so zverejnenou „roadmap“ projektu.

V princípe nie každý však pozná a vie sa zorientovať vo zverejnených zdrojových kódoch projektu. To však ani nie je potrebné. Stačí si pozrieť zdieľanie projektov, hodnotenia projektov, časovú súslednosť, diskusie v komunite a dozvieme sa veľmi veľa o projekte danej kryptomeny, ktorú sme si vybrali za účelom investície. Získame tak ako pozitívne, tak aj negatívne informácie o danom projekte a jeho vývoji. Informácie, ktoré nás zaujímajú si vieme pozrieť v jednoduchej stromovej štruktúre, a prípadne si vieme zobraziť aj grafické znázornenie vývoja projektu.

Audit informácií - "Due Diligence"

„Due diligence“ – čiže audit informácií pred uskutočnením investície je veľmi dôležitým bodom vlastnej analýzy. Ako sa vraví, „čas sú peniaze“ a analýza je veľmi dôležitá. Preto ďalšími dôležitými informáciami pri analýze sú informácie o tíme, o spôsobe financovania projektu a zverejnený biznis plán ak existuje. Tieto údaje nám pomôžu zistiť ďalšie parametre projektu danej konkrétnej kryptomeny. Preto údaje o tíme, biznis pláne a spôsobe financovania by mali byť na 99% zverejnené a dostupné. Údaje napríklad o jednotlivých členoch tímu je možné overiť prostredníctvom sociálnych sietí ako sú napríklad: Linkedin, GitHub, Facebook, Twitter, Telegram, alebo Discord. Takýmto spôsobom si dokážeme overiť jednotlivých predstaviteľov daného tímu kryptomeny a zistiť, či sa náhodou nejedná o „Fake team“. Zároveň dokážeme zistiť akých má projekt partnerov, či už finančných, technologických alebo marketingových, a či sú títo partneri reálni.

Oficiálny dokument - "Whitepaper"

Nemenej dôležitým dokumentom a zdrojom informácií je „Whitepaper“ danej kryptomeny. Z tohto verejného dokumentu zistíme nasledovné informácie:

  • Čím je daný projekt unikátny a zaujímavý
  • Aká je technologická funkcionalita daného projektu
  • Aký používa protokol a konsenzus
  • Interoperabilitu – čiže možnosť spolupráce s inými projektami a blockchainovými sieťami
  • Škálovateľnosť v sieti
  • Využitie – čiže „use case“
  • Projektovú mapu – Project Roadmap

Komunita a spôsob komunikácie

Samozrejmosťou pri celkovej analýze by mala byť komunita, ktorá v rámci projektu funguje, aká je nálada v danej komunite a či komunita rastie, klesá, alebo stagnuje. Prehľad o veľkosti komunity, spôsobe komunikácie, aká je aktuálna nálada v komunite a podobne je možné zistiť jednoduché prihlásením sa do verejných skupín danej komunity na sociálnych sieťach ako napríklad Reddit, GitHub, Twitter, Telegram, Discord, Facebook a podobne. Takýmto spôsobom zistíme aký je sentiment a zároveň či je pozitívny, alebo negatívny, aké panujú v komunite názory, ako prebieha diskusia, či je na slušnej úrovni, či sa diskutuje o dôležitých veciach v rámci projektu. Zároveň zistíme, aký má komunita vzťah k novým členom, ako ich privíta do komunity, ako a či odpovedá na otázky nových členov a podobne. Toto sú silné komunitné signály, ktoré nám poskytnú informáciu o tom, ako je daný tím a komunita silná a ako prebieha adopcia projektu verejnosťou.

Ďalšie dôležité analytické nástroje

Index Altcoinovej sezóny

Tento index zistíme na stránke https://www.blockchaincenter.net/altcoin-season-index/ Index nám poskytne údaje o tom, či aktuálne prebieha tzv. Bitcoinová sezóna, alebo začína sezóna Altcoinov a tým pádom sa oplatí do projektu vstúpiť, nakoľko je predpoklad zmeny nálady na trhu medzi Bitcoinom a Altcoinami. Bitcoin a Altcoiny totiž svojou dominanciou na trhu „cyklujú“. Tento index nám umožní správne využiť presun svojho investičného portfólia medzi Bitcoinom a Altcoinami a urobiť tak v správnu dobu.Tento index udáva skóre od „0“ do „100“, pričom skóre pod 25 znamená, že bitcoin dominuje a aktuálne prevláda bitcoinová sezóna. Skóre nad 75 udáva, že aktuálne prebieha altcoinová sezóna.

Web pre analytiku dát

Web pre analytiku dát CryptoQuant https://cryptoquant.com/overview/btc-exchange-flows nám poskytne grafické vizualizácie tokov Bitcoinu, Etherea a ďalších altcoinov. Zaujímavým údajom je graf tzv. čistých tokov všetkých búrz „all exchanges net flows“, ktorý nám pomôže získať predstavu o čistom prílive a odlive prostriedkov z krypto búrz. Pre získanie niektorých údajov je však potrebné prihlásiť sa.

CoinMarketCal

CoinMarketCal https://coinmarketcal.com/en/ nám poskytne dôležité aktuálne informácie o všetkých aktuálne dôležitých udalostiach, eventoch, ktoré pre konkrétne vybrané projekty prichádzajú.

Messari

Messari https://messari.io/ je komplexná online databáza pre obchodníkov s kryptomenami, ktorá nám dokáže poskytnúť množstvo zaujímavých dát a nástrojov - viď obrázok nižšie.

Glassnode

Glassnode https://glassnode.com/ je jednou z najlepších stránok pre on-chain analýzu pre Bitcoin a Ethereum na trhu. Na tejto stránke napríklad môžeme zistiť napríklad aké percento obchodníkov je aktuálne v zisku alebo v strate, vieme zároveň vyčítať, či je sentiment aktuálne v eufórii, alebo nie, aký je aktuálne trend a podobne. Glassnode je platenou sekciou.

Greed and Fear Index

Greed and Fear Index https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/ je tiež populárnym nástrojom obchodníkov, ktorý naznačuje súčasnú náladu na trhu je tzv. indikátorom strachu a chamtivosti na trhu.

TradingView

TradingView https://www.tradingview.com/ je jeden z najpoužívanejších nástrojov pre prácu s grafmi a technickou analýzou. Tento nástroj používa väčšina obchodníkov (traderov) pre svoje technické analýzy. Zároveň tu môžeme nájsť niektoré názory a analýzy iných obchodníkov. Niektoré nástroje sú voľne dostupné, niektoré sú prístupné v platenej sekcii.

CryptoPanic

Cryptopanic https://cryptopanic.com/ je platforma, ktorá združuje správy z mnohých, rôznych zdrojov naprieč kryptosvetom a to počnúc správami, blogmi či videami.

Google Trends

Informácie a dáta od Google Trends, nám dokážu poskytnúť informácie, že napríklad v akej fáze záujmu sa Bitcoin nachádza z pohľadu pohľadu bežných ľudí. Google Trends nám totiž ukazuje štatistiky samotného vyhľadávania slova „Bitcoin“.

Záver

Takýmto spôsobom získame základnú komplexnú analýzu predtým než zainvestujeme do kryptomien a eliminujeme tým riziko vstupu a investície do nesprávneho projektu. Možno sa zdá analýza rozsiahla, ale v konečnom dôsledku môže byť ďaleko užitočnejšia ako bezhlavá investícia a vstup do sveta kryptomien.