Stane sa z aktív RWA (Real World Assets) nový naratív kryptosveta?

Real World Assets (RWA) priťahuje pozornosť trhu s kryptomenami v dôsledku pohybov mnohých veľkých hráčov v rámci kryptopriemyslu, ale aj mimo neho. Real World Assets, skrátene RWA, sú cenné aktíva, ktoré existujú v reálnom svete, ako sú nehnuteľnosti, akcie, dlhopisy alebo hotovosť. V reálnom svete existuje množstvo aktív, ktoré možno tokenizovať a umiestniť na blockchain s mnohými výhodami. Medzi výhody napríklad patria:

  • nižšie transakčné poplatky, pretože vďaka blockchainu možno eliminovať sprostredkovateľov v procese transakcie, čo vedie k úspore nákladov pre kupujúcich a obchodníkov
  • zvýšená likvidita, keď sú aktíva tokenizované, pretože sa stávajú globálnym aktívami, ktoré nie sú závislé od hraníc, takže môžu byť ponúknuté komukoľvek a kdekoľvek, pokiaľ je k dispozícii internetové pripojenie
  • vylepšená bezpečnosť, keďže blockchain je jednou z popredných technológií a ponúka decentralizovanú bezpečnosť.

RWA je ekosystém pozostávajúci z mnohých rôznych častí, z ktorých každá časť má inú úlohu, ako aj iný spôsob interakcie so skutočným svetom. Napriek tomu je každý kúsok skladačky navrhnutý tak, aby zblížil DeFi (decentralizované financie) a TradFi (tradičné financie) a pomohol preklenúť rozdiely medzi skutočným svetom a digitálnym, a aby sa navzájom dopĺňali a využili prednosti toho druhého. Pozrime sa na začiatok na jednotlivé pojmy, čo znamenajú, aby sme sa zorientovali v ekosystémoch RWA.

  • Reťazec (angl. Blockchain): Existujú súkromné alebo verejné blockchainy, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre aktíva skutočného sveta.
  • Tokenizácia (angl. Tokenization): Ide o protokoly, ktoré zohrávajú úlohu pri prinášaní skutočných aktív do technológie blockchainu. Jedným z popredných projektov je napríklad Centrifuge.
  • Súlad (angl. Compliance): Služba na pomoc investorom a tým, ktorí umiestňujú svoje „Real World Assets „ na blockchain v správnom procese.
  • Pod kolaterálom (Under Collateral): Ide o úverové projekty s jednotlivcami a organizáciami v reálnom svete. Medzi v súčasnosti najzaujímavejšie projekty patria napríklad Maple, TrueFi.
  • Nehnuteľnosti (angl. Real Estate): Ide o projekty, ktoré prinášajú nehnuteľnosti do blockchainu.
  • Klíma (angl. Climate): Ide o projekty, ktoré vkladajú na blockchain informácie o počasí.
  • Rozvíjajúci sa trh (angl. Emerging Market): Ide o úverové projekty s organizáciami v rozvíjajúcich sa krajinách a územiach. Medzi známe projekty patria napríklad Goldfinc alebo Credix.
Medzi projekty RWA, ktoré v poslednej dobe získavajú veľkú pozornosť patria:

Maker DAO je jeden z prvých subjektov, ktorý založil základ pre RWA, keď v roku 2020 navrhol vybudovanie trezoru, kde by používatelia mohli ukladať svoje aktíva z reálneho sveta. MakerDAO je v podstate peer-to-peer alebo decentralizovaná organizácia zameraná na vývoj technológií za účelom uľahčenie funkcií sporenia, požičiavania a vypožičiavania si financií vrátane stablecoinu DAI na blockchainovej sieti Ethereum. Šifrovací protokol MakerDAO zaviedol výhodu likvidity pri požičiavaní si a požičiavaní kryptomien. Popularita protokolu MakerDAO sa v poslednom čase značne zdvojnásobila. V skutočnosti ide o jeden z najbežnejšie používaných a najdlhšie fungujúcich projektov v ekosystéme DeFi.

Viac o Maker DAO:

https://kryptokava.sk/blog/makerdao-jeden-z-najzauj%C3%ADmave%C5%A1%C3%ADch-p%C3%B4%C5%BEi%C4%8Dkov%...

Goldfinch je platforma Credit Protocol, ktorá spája TradFi a DeFi. Goldfinch umožňuje spoločnostiam a startupom získať financovanie v DeFi pomocou kolaterálu v reálnom svete. V podstate podniky a začínajúce podniky v TradFi použijú skutočné aktíva ako kolaterál na požičiavanie peňazí od používateľov DeFi. Samozrejme tím Goldfinch musí globálne overiť dané aktíva. V súčasnosti Goldfinch požičal viac ako 100 miliónov dolárov a inkasoval takmer 30 miliónov dolárov pomocou stablecoinov za relatívne atraktívne úrokové sadzby pre používateľov. Goldfinchu sa so svojou novou širokou základňou podarilo vyhnúť nedávnemu kolapsu kryptotrhu.

Maple Finance je protokol porovnateľný s Goldfinc. Zatiaľ čo Goldfinch sa zameriava na rozvíjajúce sa regióny a národy, tak Maple Finance sa rozhodol pre etablovanejší trh korporácií. Predtým, ako Alameda Research (burza FTX) zkrachovala, tak Maple Finance poskytovala miliardy dolárov v pôžičkách mimo TradFi a bola považovaná za jeden z najlepších kreditných protokolov, čo bola v tom čase najefektívnejšia stratégia. Po zlyhaní Alameda Research zostal Maple Finance s obrovským nedobytným dlhom vo výške viac ako 50 miliónov dolárov. Maple Finance nedávno podnikla nové kroky, aby obmedzila svoju expozíciu voči rizikovým spoločnostiam na trhu kryptomien. Spotrebiteľská základňa, na ktorú sa Maple Finance dnes zameriava, sú DAO (decentralizované autonómne organizácie), fondy, startupy a mnohí ďalší bežní používatelia.

Začiatkom roku 2023 začala Ondo Finance uvádzať na trh množstvo produktov s priamou expozíciou RWA. V súčasnosti Ondo Finance ponúka štyri hlavné produkty súvisiace s RWA: U.S. Money Markets (OMMF), Ondo Short-Term US Government Bond Fund (OUSG), Ondo Short-Term U.S. Grade Bond Fund (OSTB) a Ondo High-Yield Corporate Bond Fond (OHYG). Každá RWA má jedinečnú RPMN (ročná prevádzková miera nákladov). Čím väčšia RPMN, tým väčšie riziko.

Ďalšími zaujímavými projektami v oblasti RWA sú napríklad: Centrifuge (CFG), Landshare (LAND), Synthetix (SNX), Injective (INJ), alebo Avalanche (AVAX).

Zaujímavosťou RWA projektov je to, že ich začali podporovať viaceré zaujímavé spoločnosti. Tak napríklad Avalanche Foundation propaguje stimulačný balík 50 miliónov dolárov pre segment RWA. Predtým, začiatkom roka, spoločnosť Intain, fungujúca v segmente Structure Finance, nasadila produkt Intain MARKETS na tokenizáciu cenných papierov.

Po zverejnení správy o LSDFi (Liquid staking DeFi), zverejnila Binance Labs informáciu, že bude venovať osobitnú pozornosť segmentu RWA. JP Morgan si zachováva svoj záväzok tokenizovať tradičné aktíva. Banka uhradila krátkodobý dlh vo výške 700 miliárd USD pomocou platformy Onyx založenej na Ethereu. Goldman Sachs vytvoril platformu GS DAP na súkromnej blockchainovej platforme, ktorá vydáva tokenizované dlhopisy na rovnakej platforme.

Aktuálne je TVL (celková uzamknutá hodnota) celého odvetvia Real World Assets menej ako 1 miliarda USD v porovnaní s TVL celého odvetvia DeFi, čo je približne 43 miliárd USD, takže stále existuje príležitosť na rast RWA. Pozoruhodná je však skutočnosť, že RWA mali v poslednom čase jednu z najvyššej miery rastu TVL v odvetví DeFi.

Aktíva v reálnom svete predstavujú významnú príležitosť pre technológie založené na blockchaine, aby odomkli nové prípady použitia a umožnili efektívnejšie obchodovanie a investície. Aj keď stále existujú určité výzvy, ktoré stoja v ceste širšiemu prijatiu RWA v DeFi, je jasné, že ide o oblasť výskumu a vývoja, ktorá bude aj naďalej zohrávať kľúčovú úlohu v budúcnosti financií.

Zoznam RWA projektov nájdete napríklad na platforme Coingecko.

https://www.coingecko.com/en/categories/real-world-assets-rwa


Poznámka: Uvedený článok má len informačný a vzdelávací charakter.