Poskytovanie likvidity – čo je dôležité vedieť

Vo svete kryptomien sa „likvidita“ vzťahuje na to, ako ľahko možno digitálnu menu alebo kryptomenový token zmeniť na iné digitálne aktívum alebo hotovosť bez ovplyvnenia ceny a naopak.

  1. Likvidita (angl. Liquidity) je teda mierou toho, aký dopyt a ponuka po danom aktíve na trhu existuje. Zdravý trh je taký, ktorý je dostatočne veľký a má veľkú likviditu. Rovnako tak to platí aj o samotných kryptomenách, tj. čím je kryptomena alebo digitálne aktívum likvidnejšie, tým by malo byť menej volatilné a stabilnejšie.
  2. Uzamknutá celková hodnota (TVL = angl. Total value locked) sa vzťahuje na súhrnnú hodnotu kryptoaktív, ktoré sú umiestnené v systéme decentralizovaných financií (DeFi) alebo vo všeobecnosti v protokoloch DeFi. TVL sa vyvinula ako kritická štatistická hodnota za účelom hodnotenia záujmu o segment podnikania v oblasti decentralizovaných financií kryptomien. TVL pokrýva všetky mince, ktoré sú umiestnené vo všetkých funkciách protokolov DeFi, vrátane stakingu (vkladov s úrokmi), pôžičiek a fondov likvidity. TVL sa vzťahuje výlučne na aktuálnu hodnotu vkladov a hodnota TVL sa zmení, keď zákazníci urobia nové vklady alebo vyberú svoje aktíva. TVL sa neustále mení v súlade s meniacou sa dolárovou hodnotou všetkých kryptomien. Niektoré vklady v systéme DeFi môžu byť denominované aj v jeho natívnom tokene. Keď nadobúda na hodnote natívny token protokolu, zvyšuje sa aj jeho TVL. TVL môžu investori použiť na určenie, či je natívny token DeFi projektu adekvátne ocenený. Trhová kapitalizácia tokenu môže byť vysoká alebo nízka vo vzťahu k TVL projektu. Čím je prepojenie intenzívnejšie, tým väčšiu výpovednú hodnotu má, pretože môže ukázať, či token danej kryptomeny je predražený alebo podhodnotený.
  3. Mnoho decentralizovaných búrz (DEX) sa spolieha na fondy likvidity (angl. Liquidity pool). Na vytvorenie trhu používatelia, čiže poskytovatelia likvidity (LP), kombinujú rovnaké hodnoty dvoch tokenov (mincí) v skupine. Výmenou za vloženie svojich peňazí do poolu (fondu) dostanú odmeny z obchodných poplatkov za obchody, ktoré sa uskutočnia v ich poole, a to alikvótne na základe veľkosti poskytnutej likvidity. Fond likvidity je vyzbieranie tokenov od mnohých používateľov (poskytovateľov likvidity), ktoré sú uzamknuté v inteligentnej zmluve. Fondy likvidity sa používajú na podporu decentralizovaného obchodovania, poskytovania pôžičiek a rôznych iných činností v rámci decentralizovaného financovania (DeFi). Fondy likvidity teda v princípe zabezpečujú primeranú likviditu, čo znamená, že používateľ, ktorý chce nakúpiť, nemusí čakať na druhú stranu, ktorá chce predať. Nákupné a predajné požiadavky sa vykonajú na základe likvidity vo fondoch likvidity. Je teda zrejmé, že vysoká likvidita v poole je dôležitá.
  4. Čo sa však stane, keď má likvidity pool nízku likviditu? Nízka likvidita môže spôsobiť veľký rozdiel medzi tým, koľko bude tokenová transakcia stáť a tým koľko v skutočnosti stojí. Ak je likvidita vo fonde nízka, či už napríklad v dôsledku výmeny tokenov alebo akejkoľvek inej aktivity, tak to môže spôsobiť vyššiu nerovnováhu likvidity. Napríklad predaj môže vysoko prevýšiť dopyt, alebo naopak. Toto riziko nerovnováhy vo fonde s nízkou likviditou sa nazýva „sklz“ (angl. Slippage). Čím je pool menej likvidný, tým je pravdepodobnejšie, že cenový sklz ovplyvní váš obchod, čo môže znamenať, že obdržíte menej teokenov (teda nižšiu hodnotu), ako ste za výmenu očakávali. Naopak, ak je fond dostatočne likvidný, tak obchodníci sa zvyčajne cenovému sklzu vyhnú. Mnohé DEX burzy už umožňujú nastavenie si akceptovateľnej tolerancie cenového sklzu, napríklad vo výške 0,1%, 0,5% alebo 1%. Následne už závisí len na používateľovi, či si túto možnosť zvolí, alebo nie. „Tolerancia sklzu“ teda definuje, akú veľkú zmenu výmenného kurzu ste ochotní tolerovať pri vytváraní vašej požiadavky na výmenu kryptomenových tokenov. Ak nastavíte veľmi malú toleranciu sklzu, tak existuje možnosť, že vaša požiadavka na výmenu tokenov nebude vykonaná, a ak nastavíte vysoké percento, tak máte väčší priestor na kurzový pohyb.
  5. Pri obchodovaní s fondami likvidity je potrebné dávať si pozor na vplyv cien daných tokenov v likvidity poole. Vplyv individuálnych obchodov používateľov má vplyv na trhovú cenu páru podkladových aktív (napr. BTC a ETH). Tento vplyv sa označuje ako „cenový dopad“ (angl. Price impact). Cenový dopad je úmerný množstvu likvidity v likvidity poole. Vplyv ceny môže byť veľmi veľký najmä na nelikvidných trhoch alebo pri nelikvidných alebo slabo likvidných pároch. „Cenový dopad“ v takomto prípade môže spôsobiť to, že poskytovateľ likvidity stratí značnú časť svojho kapitálu, keďže jedno aktívum v poole likvidity môže vystreliť prudko nahor a druhé prudko nadol. Tým pádom pri slabo likvidných pároch, alebo trhoch nebude v poole dostatočná likvidita a v rámci inteligentnej zmluvy dôjde k nedodržaniu podmienok poskytnutia likvidity. Z tohto dôvodu je teda vhodné poskytovať likviditu do poolov kryptomenových aktív, ktoré medzi sebou navzájom korelujú. To znamená, že ceny oboch aktív sa hýbu spolu rovnakým smerom. Keď rastie cena jednej kryptomeny, tak rastie aj cena druhej kryptomeny a naopak pri klesaní, budú obe klesať približne rovnakým percentuálnym tempom.
  6. Na záver pre správnu predstavu, čo je to likvidita a načo si dať pozor je dôležité pochopiť, čo je to tzv. nestála strata (angl. Impermanent loss). Aj keď tento pojem nie je priamo spojený s likviditou, tak je potrebné si uvedomiť, že pri poskytovaní likvidity tento problém existuje. Impermanent Loss môže vzniknúť pokiaľ sa cena jedného z aktív hýbe rýchlejšie, ako cena druhého aktíva. Tj. napríklad dôjde k poklesu ceny aktív medzi vkladom a výberom.  Strata vzniká v dôsledku umiestnenia dvoch kryptomien do fondu likvidity a ich neskoršieho výberu vplyvom rozdielu ich hodnoty v čase, čo môže spôsobiť, že hodnota vašej investície je vo finále menšia, akú by ste mali, ak by ste kryptoaktíva len držali na svojich peňaženkách. Impermanent Loss sa prejaví až vtedy, keď zrušíte svoj vklad do likvidity poolu a svoje kryptoaktíva odtiaľ vyberiete. Ak je rozdiel hodnoty väčší, strata je väčšia, ak je menší, strata je menšia. Viac o Impermanent Loss nájdete na:

https://kryptokava.sk/pas%C3%ADvny-pr%C3%ADjem/yield-farming