IOTA ohlásila uvedenie na trh IOTA Oracles

IOTA Oracles – jedná sa o základné služby pre prepájanie reálneho sveta a sveta digitálneho.

IOTA sa rozhodla vyvinúť a implementovať proprietárne riešenie Oracle a nenasledovať cestu integrácie doposiaľ známych služieb Oracle. Vďaka tomu bude mať IOTA vlastnú službu Oracle, ktorá bude spájať údaje z oboch svetov a zároveň bude pomáhať aplikáciám získať prístup k údajom v reálnom čase a na základe toho spúšťať ďalšie akcie. Oracles sú životne dôležité služby vo svete blockchainu. Pomocou riešenia Oracle môže blockchain prijímať údaje z tradičných zdrojov údajov a na základe týchto údajov spúšťať následné akcie a celé aplikácie. Štandardné blockchainové siete, potrebujú služby Oracle, aby dokázali poskytnúť finálne praktické riešenie. IOTA je tiež jednou z takýchto spoločností, ktorá sa zameriava na poskytovanie komplexného riešenia pre rôzne technologické prípady použitia. Nedávne oznámenie IOTA so zameraním na vybudovanie vlastného IOTA Oracle, preto prinieslo v komunite aj verejnosti pozitívny ohlas. Ako je vo vyjadrení uvedené, tak riešenie, ktoré IOTA ponúka na zabezpečenie konzistencie údajov, sa zameriava na vstupný zdroj údajov. Tím IOTA verí, že ak údaje pochádzajú priamo z primárnej výroby a primárnych bodov, tak sa dá takýmto údajom lepšie dôverovať. IOTA First Party Oracles nepoužíva externé zdroje údajov ani údaje, ktoré spracovala a sprístupnila na DLT (distribuovanú účtovnú knihu) tretia strana, ale spolieha sa na údaje, ktoré sieti IOTA Tangle predložil samotný producent údajov z primárneho procesu. V kontexte sietí IoT (Internet vecí) by „producenti údajov“ takzvane odkazovali na samotné senzory v procese (napríklad v procese výroby, či snímania určitých podmienok), bez toho, aby ich niekto a čokoľvek mohlo zmanipulovať alebo preformátovať.

Základné vysvetlenie Oracle nájdete na:
https://kryptokava.sk/pre-za%C4%8Diato%C4%8Dn%C3%ADkov/%C4%8Do-je-or%C3%A1kulum