Orákulum v kryptosvete

V kryptosvete je orákulum v jednoduchosti služba, ktorá poskytuje inteligentným zmluvám údaje z reálneho sveta. To znamená, že orákulum je akýmsi mostom medzi realizovanými inteligentnými zmluvami a skutočnými dátami, ktoré sú potrebné pre jej naplnenie a realizáciu. Keďže blockchain a ani inteligentné zmluvy nie sú schopné čítať a ani overovať dáta zo skutočného sveta, tak sa musia vedieť spoľahnúť na tzv. off-chain dáta, čiže reálne udalosti v reálnom svete. Orákulum je schopné čítať off-chain dáta a pretransformovať ich do on-chain dát (digitálnej podoby), ktorým už inteligentné zmluvy rozumejú. Orákulum je dôležité pre realizovanie inteligentných zmlúv a ich naplneniu medzi dvoma stranami tak, aby sa jej naplnenie mohlo zrealizovať a splniť na základe očakávaných udalostí, ktoré sa stanú v reálnom svete. Orákulum je zväčša zabezpečované a prevádzkované tretími stranami a môžu napríklad zdieľať pre blockchain dáta, ktoré môžu byť pod správou rôznych úradov. Dáta z reálneho sveta sú nevyhnutné pre ďalší vývoj a rozvoj ako inteligentných zmlúv, tak aj komplexnej decentralizácii v budúcnosti.