ATOM 2.0 - konferencia Cosmoverse udalosť číslo jeden v ekosystéme Cosmos

Cosmos je blockchainová sieť pozostávajúca z interoperabilných blockchainov špecifických pre rôzne aplikácie. Tieto reťazce môžu navzájom interagovať pomocou IBC (Inter Blockchain Communication) protokolu.

Viac o Cosmos: https://kryptokava.sk/blog/cosmos-internet-blockchainov

Nový „white paper“, ktorý bol vydaný na aktuálnej konferencii Cosmoverse v Medellíne v Kolumbii navrhuje veľké rozšírenie užitočnosti blockchainu Cosmos Hub. Dokument tiež vysvetľuje novú víziu pre ATOM, natívny token ekosystému Cosmos. „White paper“ Cosmos Hub 2.0 definuje novú prepracovanú úlohu Cosmos Hubu, ako srdca medzireťazcovej bezpečnosti, čo znamená, že ostatné reťazce (angl. chains), ktoré sa pripájajú k ekosystému Cosmos budú môcť použiť Cosmos Hub na zabezpečenie svojich vlastných sietí. Jednoducho povedané Cosmos bude ponúkať ostatným reťazcom zabezpečenie ich sietí namiesto toho, aby museli vyvýjať vlastné zabezpečenie.

Cosmos Hub mal vždy jeden zásadný problém. Tým problémom bolo, že hodnota jeho natívneho tokenu ATOM nie je priamo spojená s rastom celého ekosystému Cosmos. Iné blockchainy, ako napríklad Ethereum, Cardano a pod., majú zvyčajne oveľa užšie prepojenie aplikácií so základným natívnym tokenom svojho ekosystému.

To znamená, že Cosmos Hub historicky zápasí s miernou krízou identity. Ľudia môžu vložiť natívny token ATOM siete, aby ju pomohli zabezpečiť, ale samotná sieť ho v skutočnosti príliš nepoužíva. Napríklad reťazec decentralizovaných aplikácií Osmosis použil kód Cosmos Hub, ako šablónu na vytvorenie decentralizovaných finančných služieb medzi kryptomenami. Osmosis však používa v sieti svoj vlastný token OSMO.

Zverejnený  „White paper“  skúma rôzne spôsoby, akými sa Cosmos Hub môže stať hodnotnejším a to tak, že sa bude opierať o svoju pozíciu natívneho tokenu v ekosystéme Cosmos. Vývojári a priaznivci spoločnosti Cosmos navrhli dve nové funkcie pre Cosmos Hub. Prvá funkcionalita sa nazýva Interchain Scheduler, tj. cross-chain marketplace pre maximálnu extrahovateľnú hodnotu (MEV). MEV je termín daný pre „Front running“ na reťazci.

„Front runnig“ - keďže všetky transakcie sú pred vykonaním krátko viditeľné v mempoole (tj. akejsi čakárni na blockchaine), tak pozorovatelia siete ich môžu vidieť a reagovať tak na akciu predtým, než je ich vlastná transakcia zahrnutá do bloku. Príkladom toho, ako to možno využiť (zneužiť), je decentralizovaná burza, kde je možné vidieť transakciu nákupného príkazu, pričom druhý príkaz môže byť vyslaný a vykonaný pred zahrnutím prvej transakcie do bloku. „Front runnig“ využívajú napríklad arbitrážni obchodníci, aby zabezpečili preferenčné zaobchádzanie s ich transakciami a to tak, že napríklad ich obchodné roboty (angl. trading bots) sú schopné zadať vyššiu cenu poplatku, ako je prebiehajúci obchod, čím sa urýchli spracovanie ich transakcie (to znamená, že sa dostane dopredu) a tým získajú arbitrážni obchodníci obchodnú výhodu a rýchlejšie zaradenie do reťazca.

Podľa nového „White paper-u“  sa očakáva, že Interchain Scheduler vytvorí multireťazovú reléovú službu založenú na Cosmos, ktorá ponúkne používateľom Cosmosu blokový priestor (angl. blockspace) cez reťazce pripojené ku Cosmos Hubu. V dokumente sa uvádza, že „kúpou blokového priestoru v rôznych reťazcoch“ môžu používatelia uzamknúť svoje arbitrážne príležitosti so silnými zárukami vykonania. Scheduler má po novom presmerovať poplatky generované z cross-chain trhu MEV do pokladnice Cosmos Hub-u.

Druhou funkciou je Interchain Allocator. Cieľom tejto funkcie je umožniť „ekonomickú koordináciu“ okolo tokenu ATOM. Navrhovaný softvérový modul má umožniť reťazcom, ktoré sú založené na Cosmos sieti spolupracovať na „ekonomickej koordinácii“. Cieľom tejto funkcionality je umožniť reťazcom vytvárať aplikácie na Cosmos Hube, čím získajú zabezpečenievlastnej siete  hodnotou tokenu ATOM. Ďalším spôsobom, ako token ATOM nadobudne väčšiu hodnotu, je využitie funkcionality „liquid staking“. Liquid staking znamená, že tokeny vložené do siete (angl. staking) si pri poskytovaní likvidity zachovávajú svoju likviditu aj napriek tomu, že sú vložené do siete.

Token ATOM sa tak môže stať likvidnejším, aj keď poskytuje zabezpečenie siete. Ponúka sa tým nový  spôsob prepojenia bezpečnosti siete Cosmos a likvidity tokenu ATOM s inými tokenmi, ktoré sa spúšťajú v ekosystéme. Nový „White paper“ tiež popisuje ďalšie zmeny vrátane znižovaniu počtu tokenov, ktoré sa postupne uvoľňujú do siete, čím sa bude znižovať inflácia tokenu ATOM.  Všetky tieto zmeny pravdepodobne prinesú v budúcnosti ďaleko väčšie využitie tokenu ATOM, ako aj rast jeho hodnoty.