Aké oblasti sú zdrojom príjmov projektov DePIN?

Projekty DePIN demokratizujú softvérové a hardvérové infraštruktúry a vytvárajú priestor na budovanie zariadení komunitným spôsobom, kde každý môže do siete prispievať a získavať odmenu, alebo môže priestor zdrojov a služieb využívať a platiť zato nižšie poplatky. Pozrime sa teda spoločne na oblasti, v ktorých je možné projekty DePIN využívať, a kde môžeme s nimi sami interagovať.

Bezdrôtová komunikácia Wireless

DePIN sa v sektore bezdrôtovej komunikácie zameriava na vývoj decentralizovaných platforiem na zdieľanie konektivity pre IoT (angl. Internet of Things) a mobilné zariadenia. Projekty stimulujú poskytovateľov, aby využívali zdroje pripojenia k sieti pomocou kryptomien. Middleware počíta údaje o zdrojoch pripojenia a odmeňuje poskytovateľov podľa služieb poskytovaných zariadeniam, ktoré sa pripájajú cez sieť. Projekty DePIN bezdrôtovej komunikácie, ako napríklad Helium sa zameriavajú na prevzatie podielu služieb pripojenia od veľkých poskytovateľov sietí. Hélium prevádzkuje systém s viacerými tokenmi, pričom každý token v ekosystéme slúži účelu pri poskytovaní sieťových zdrojov a odmeňovaní poskytovateľov. Napríklad token HNT platia používatelia, aby získali služby pripojenia, zatiaľ čo token MOBILE poháňa projekt Helium 5G. Vlastníci balíkov hotspotov 5G poskytujú pokrytie siete a získavajú MOBILE token.

Geopriestor

Lokalizačné služby sú ďalšou možnosťou využitia pre DePIN. PRN (angl. Physical Resource Networks) podnecujú poskytovateľov, aby ponúkali fyzické lokalizačné služby, za ktoré sú odmeňovaný natívnymi kryptomenami. Projekty, ako sú tieto, fungujú pomocou rôznych snímačov alebo komunitných prispievateľov, ktorí dodávajú lokalizačné údaje do siete. Sieť tieto údaje vypočítava na poskytovanie služieb, ako je napríklad mapovanie oblasti. Projekty ako napríklad Hivemapper vytvárajú mapu získavanú z informácií poskytovateľov s využitím úsilia komunity. Prispievatelia môžu poskytnúť zdroje manuálneho mapovania alebo použiť kameru Hivemapper. Používatelia môžu napríklad nainštalovať palubnú kameru do svojich vozidiel a umožniť sieti čítať údaje o polohe, keď sa pohybujú so zariadením. Títo prispievatelia sú odmenení tokenom HONEY v pomere k pokrytým oblastiam.

Mobilita

Autá a iné vozidlá výrazne zlepšili spôsob, akým sa ľudia pohybujú. Okrem rozvoja infraštruktúry v automobilovej technológii sa však veľa neurobilo, pokiaľ ide o to, ako majitelia áut spravujú svoje autá a akú extra hodnotu zo svojich áut získavajú. Projekty Mobility DePIN navrhujú novšie spôsoby riadenia vozidiel, spoluprácu medzi ostatnými vlastníkmi vozidiel a spoločnosťami, pričom za poskytnuté údaje získavajú odmeny. Príkladom je projekt DIMO. DIMO znamená digitálnu infraštruktúru pre pohybujúce sa objekty. Ide o mobilitný projekt zameraný na správu dát pre majiteľov áut a výrobné spoločnosti. Medzi služby pod jeho kapotou patrí špeciálny identifikačný systém pre vozidlá prostredníctvom NFT (nezastupiteľných tokenov), dostupnosť údajov o autách a ďalšie informácie, ktoré umožňujú majiteľom áut robiť lepšie rozhodnutia. Majitelia áut si môžu stiahnuť aplikáciu DIMO a počas poskytovania týchto údajov získavať odmeny v DIMO tokenoch.

Zdravie

Fitness aplikácie podporujú zdravý životný štýl. Projekt FitFi nedávno vyvolal rátkodobú vlnu nadšenia, keďže aplikácie ako FitFi odmeňujú používateľov za splnenie určitých fitness úloh ako spôsob propagácie zdravého životného štýlu. Projekty DePIN v tomto sektore fungujú pomocou podobného dizajnu. Aplikácie ako Healthblocks odmeňujú používateľov za poskytovanie určitých informácií týkajúcich sa zdravia, ktoré umožňujú zdravotníckym spoločnostiam a pracovníkom robiť pokroky vo vývoji.

Energia

Projekty DePIN v energetickom sektore uvádzajú, že podporujú výrobu zelenej energie prepojením poskytovateľov obnoviteľnej energie so spoločnosťami, ktoré využívajú takéto zdroje energie. Tieto projekty podporujú zhromažďovanie spoľahlivých údajov o dodávkach energie a využití týchto údajov na rozvoj energetických postupov šetrných k životnému prostrediu. Ako príklad slúži decentralizovaný projekt zelenej energie Arkreen, ktorý motivuje poskytovateľov zelenej energie, aby poskytovali údaje o svojich energetických zdrojoch, ako napríklad výrobná kapacita, nastavenia solárnej elektrárne a ďalšie údaje, ktoré je možné spracovať a poskytnúť používateľom. Aplikácia napríklad zahŕňa vydavateľov certifikátov obnoviteľnej energie (REC), ktorí majú prístup k údajom o elektrine a vytvárajú aplikácie a služby využívajúce tieto údaje.

Decentralizované úložiská.

Projekty ako Filecoin uvádzajú, že pracujú na tom, aby bol web bezpečnejší a efektívnejší s decentralizovaným trhom na ukladanie údajov, ktoré sú zabezpečené protokolom a kryptomenou. Blockchain Filecoin uchováva záznamy o úložnom priestore, ktorým je voľný a poskytovatelia môžu ponúknuť. Poskytovateľov za tento priestor odmeňuje v rámci siete natívnym tokenom FIL siete Filecoin.  Používatelia platia poplatok za využite (prenájom) voľného úložného priestoru a bezpečné ukladanie svojich údajov a súborov.

Výpočtové siete

Decentralizované výpočtové siete ponúkajú používateľom maloobchodnú výpočtovú infraštruktúru tým, že združujú súkromných poskytovateľov počítačových zdrojov, aby odovzdali do siete tzv. spiace zdroje. Vyvíjajú tak trh pre výpočtové zdroje a stimulujú poskytovateľov týchto zdrojov. Príkladom je projekt Nunet, čo je trh s výpočtovými zdrojmi poháňaný umelou inteligenciou. Nunet uvádza, že podporuje prostredie, ktoré je efektívne z hľadiska zdrojov tým, že sprístupňuje spiace výpočtové zdroje komukoľvek. Poskytovatelia výpočtových zdrojov sú odmeňovaní v tokenoch NTX. Spoločnosti a jednotlivci si tak môžu požičať a prenajať dostupný výpočtový výkon a zaplatiť zato poplatok.

Širokopásmové siete – Bandwidth networks

Decentralizované širokopásmové siete majú za cieľ optimalizovať doručovanie obsahu a znižovať náklady na doručovanie obsahu stimulovaním súkromných poskytovateľov tak, aby zdieľali svoje pásma. Týmto spôsobom umožňuje existujúcim video a mediálnym platformám zvyšovať prírastkové výnosy, zatiaľ čo používatelia platia nižší poplatok za využitie tejto zdieľanej šírky pásma a poskytovanie kvalitnejších multimédií. Medzi projekty v tejto oblasti patrí napríklad Theta Network. Theta je sieť kompatibilná s EVM (EThereum Virtual Machine) a pozostáva z blockchainovej siete a siete Edge. Blockchainová vetva Theta sa stará o finančné prevody a inteligentné zmluvy, zatiaľ čo sieť Edge sa stará o ukladanie a doručovanie mediálnych aktív. Poskytovatelia šírky pásma získavajú odmeny v tokenoch THETA a rôzne šírky pásma je možné zdieľať na mobilných zariadeniach, počítačoch a iných zariadeniach.

Záver.

Týka sa to používateľov, poskytovateľov a samotného projektu. Na projekt každý prispeje a ušetrí projektovému tímu značnú sumu. Poskytovatelia získavajú pasívne alebo aktívne finančné odmeny do výšky svojich príspevkov. Pre používateľov je pravdepodobnejšie, že komunitné systémy prijmú cenový model, ktorý je upravený tak, aby vyhovoval kúpnej sile používateľov.

Z technologických dôvodov by DePIN mohli predstavovať ďalšiu fázu vývoja zariadení, softvéru a hardvéru na komerčnej úrovni. Vzhľadom na to, že sa jedná o pomerne mladý segment tak je dôležité mať na pamäti, že projekty môžu mať aj isté nevýhody, ktoré teraz ešte nemusia byť úplne známe a jasné, keďže väčšina projektov je v rannej fáze vývoja.  Je tiež dôležité pochopiť, ako niektoré z týchto protokolov interagujú s vami ako s poskytovateľom alebo používateľom. Pri výbere a rozhodnutí o vstupe a investovaní do týchto projektov je dôležité si spraviť osobnú analýzu a prieskum.

Úvod do oblasti DePIN nájdete na:
https://kryptokava.sk/blog/depin-nov%C3%A9-oblasti-vyu%C5%BEitia-blockchainu-a-kryptomien


 Zdroj: Messari, Coingecko, Techopedia, Cointelegraph