DePIN - nové oblasti využitia blockchainu a kryptomien.

Slovom DePIN (angl. Decentralized physical infrastructure networks) sa označujú blockchainové protokoly, ktoré budujú, udržiavajú a prevádzkujú infraštruktúru vo fyzickom svete otvoreným a decentralizovaným spôsobom. DePIN používajú tokeny kryptomien na stimuláciu budovania infraštruktúry v reálnom svete, v rôznych oblastiach, ako je napríklad doprava, energie alebo bezdrôtové pripojenia. V súčasnosti sa projekty DePIN vytvárajú aj pre priemysel umelej inteligencie (AI) a slúžia napríklad pre zabezpečenie výpočtovej techniky GPU a ukladanie údajov. Koncept DePIN má všestranný rozsah a siaha cez niekoľko dôležitých aspektov každodenného života.

Rôzne centralizované digitálne platformy využívajú silu komunity na vybudovanie siete a zabezpečenie zdrojov pre milióny používateľov. Príkladom je forma zdieľania taxi jázd ako Uber. Vodiči Uber prispievajú fyzickými zdrojmi (vozidlami) a službami (šoférovaním) a za tieto služby dostávajú zaplatené, zatiaľ čo platforma tieto služby sprístupňuje širokej používateľskej základni.

Centralizované systémy, ako je tento, používajú odmeny založené na fiat mene alebo dobrovoľníckych výhodách tak, aby prilákali poskytovateľov služieb, zatiaľ čo si sami udržujú kontrolu nad zdrojmi poskytovateľov zdrojov a služieb. Poskytovatelia prechádzajú konkrétnymi procesmi, aby mohli získať členstvo v takýchto systémoch.

Projekty založené na blockchaine vyvíjajú riešenia na vylepšenia tohto systému. Tvrdia, že ponúkajú poskytovateľom lepší spôsob, ako je možné zapojiť sa do poskytovania verejných služieb a ponúkajú flexibilné a vyššie odmeny za tieto služby. Tieto projekty sú známe ako DePIN. 

Pre pochopenie je DePIN v podstate sieťou crowdsourcingových poskytovateľov, ktorí ponúkajú určité služby v reálnom svete a využívajú verejnú účtovnú knihu (blockchain) na uchovávanie záznamov o poskytovaných službách a tiež o prijímaní odmien za tieto služby prostredníctvom kryptomien. Pre DePIN je blockchain administratívnym, prevodným a záznamovým zariadením. Kódy DePIN sú všestranné. Ich aplikácia sa šíri naprieč rôznymi sektormi, od geografických služieb až po pokročilé trhoviská s infraštruktúrou. DePIN sú rozdelené do dvoch základných kategórií, ktorými sú siete fyzických zdrojov (PRN) a siete digitálnych zdrojov (DRN).

PRN (angl. Physical Resource Networks) sú lokalizované decentralizované siete fyzických zdrojov. Poskytovatelia v sieti prispievajú rôznymi službami alebo hardvérovými zdrojmi súvisiacimi s konektivitou, mobilitou, energiou a podobnými sektormi. Tieto zdroje sú založené na polohe a nie sú zameniteľné, čo znamená, že tieto služby sú lokalizované (teda nastavené na určité miesto) a často neprenosné (teda fixné na konkrétne miesto).

DRN (angl. Digital Resource Networks) sú siete zastupiteľných poskytovateľov digitálnych zdrojov. Poskytovatelia prispievajú zdrojmi, ako je výpočtový výkon, zdieľaná šírka pásma alebo úložné zariadenia. Tieto zdroje nie sú nastavené a určené pre presné miesto a ani nesúvisia s údajmi o polohe.

Pre jednoduché vysvetlenie celého systému sú hlavnými atribútmi systému DePIN:

  • Poskytovatelia fyzických zariadení. Fyzické zariadenie môže byť čokoľvek od senzora alebo internetového routera až po solárny panel, ktoré spravuje súkromný poskytovateľ. Často títo poskytovatelia už vlastnia tieto zariadenia ešte pred zapojením sa do projektu DePIN.
  • Middleware je typ počítačového softvérového programu, ktorý poskytuje služby softvérovým aplikáciám nad rámec základných, ktoré zvyčajne poskytuje operačný systém. Middlewere spája fyzické zariadenie s blockchainom podobne ako napríklad decentralizovaná oracle sieť, ktorá zhromažďuje dáta z vonkajšieho sveta a komunikuje ich do blockchainu. Middleware zhromažďuje údaje o aktivitách na každom zo súkromných zariadení a prenáša ich do siete.
  • Blockchain je verejná účtovná kniha, ktorá spravuje tieto prepojenie na prevody. Údaje zhromaždené middlewarom sa odosielajú do blockchainu, ktorý slúži ako správca a systém úhrad na základe aktivít medzi poskytovateľmi a používateľmi. Odmeny sa posielajú v kryptomenách. Na strane používateľa sa blockchain zaoberá aj obstarávaním zdrojov, cenovými modelmi, ktoré sú integrované do systému platieb, pričom sa používateľom okamžite účtujú poplatky za každú službu, ktorú využívajú.

DePIN teda ponúkajú riešenia, ktoré sa snažia efektívne využívať infraštruktúru zdrojov prostredníctvom rôznych odmeňovacích stimulov. Poskytovatelia zdrojov a služieb sú motivovaní, aby svoje fyzické zariadenia pripojili k decentralizovanej sieti, pričom sieť generuje príjmy prostredníctvom poplatkov, ktoré platia používatelia.

Používateľov na druhej strane priťahujú lacnejšie poplatky za služby v porovnaní so zariadeniami vlastnenými centralizovanými spoločnosťami. S rastom siete rastie aj hodnota natívneho tokenu konkrétneho DePIN projektu, čo znamená viac odmien pre poskytovateľov a vyššiu príťažlivosť pre investorov a lacnejšie služby pre používateľov.

Cenové modely DePIN sú teda relatívne odlišné voči tradičným modelom. Faktory, ktoré prispievajú k cenovému modelu, zahŕňajú náklady vynaložené súkromnými poskytovateľmi na prevádzku ich jednotlivých zariadení a ďalšími faktormi sú faktory súvisiace so sieťou. Dodatočné poplatky v budúcnosti by mohli byť z platformy ešte nižšie, keďže samotná platforma nemá žiadne náklady na poskytovanie týchto zariadení.

K DePIN sa môže pripojiť so svojimi zdrojmi akýkoľvek poskytovateľ zariadení alebo služieb. Rovnako tak môže akýkoľvek používateľ využívať služby, ktoré DePIN ponúka. Neexistuje žiadne vyjednávanie o cene alebo preverovaní používateľov. Keď má poskytovateľ potrebnú infraštruktúru, môže prevádzkovať účet na strane poskytovateľa na DePIN, podobne ako bez problémov môže napríklad ktokoľvek môže spustiť fond likvidity na burze DEX alebo získať pôžičku z peňažného trhu.

Stimuláciou projektov DePIN je možnosť získať pasívny alebo aktívny príjem v závislosti od toho, ako funguje DePIN. Jednotlivci si môžu vybudovať tok príjmov predovšetkým z čísel DePIN. Projekty ako napríklad Nunet dúfajú, že znížia množstvo nečinných výpočtových zdrojov prostredníctvom svojho trhu s výpočtovými výkonmi, ktorý je poháňaný umelou inteligenciou (AI). Poskytovatelia teda zarábajú prostredníctvom svojich zariadení, ktoré by pôvodne zostali napríklad v konkrétnom čase nečinné, alebo nevyužité.

Záver:

DePIN je v súčasnej fáze stále novým naratívom a zatiaľ len malé percento nadšencov blockchainu a majiteľov zariadení má záujem byť súčasťou takýchto systémov. V budúcnosti sa to pravdepodobne zmení. Koncept DePIN tak čelí významnej výzve pri navrhovaní systémov, ktoré pritiahnu pozornosť a dostatočný počet poskytovateľov a používateľov na vytvorenie a prepojenie sietí. DePIN ako koncept môže byť ťažké pochopiť a projekty v tejto oblasti si budú vyžadovať zvýšené úsilie pri vzdelávaní ako jednotlivcov, tak aj skupín na rôznych úrovniach. Ďalším otáznikom je napríklad bežná prevádzka niektorých zariadení, ktoré môžu mať značné náklady na prevádzku. Pre niektorých poskytovateľov to teda môže byť dosť náročné najmä v počiatkoch, pretože súkromné zariadenia pravdepodobne ťažko získajú externú finančnú podporu. Aby DePIN prilákal poskytovateľov, musí byť schopný poskytovať odmeny, ktoré sa minimálne rovnajú prevádzkovým nákladom, pričom musí zostať ziskový. Príťažlivosť je priamo úmerná percentuálnemu zisku za každý bežiaci cyklus. V tejto fáze by mohli mať DePIN projekty problém s poskytovaním atraktívnych odmien, pretože hustota používateľov a poskytovateľov je stále veľmi nízka.

Projekty DePIN podľa trhovej kapitalizácie je možné nájsť napríklad na analytickej platforme Messari

https://messari.io/assets/depin

 

Zdroj: Messari, Coingecko, Techopedia, Cointelegraph