Bitcoin má hodnotu a nemusí byť podložený ničím hmatateľným

Bitcoin nemusí byť podložený ničím hmatateľným, aby bol hodnotný. Podobne ako fiat meny, veľká časť jeho hodnoty pochádza z „dôvery spotrebiteľov“. Názor, ktorý často prezentoval aj miliardár Warren Buffett, či bývalý prezident USA Donald Trump, a to že Bitcoin (BTC) nemá žiadnu hodnotu, lebo nie je podložený ničím fyzickým, je jedným z hlavných mylných argumentov.

V súčasnej dobe, napriek cenovým prepadom na finančných trhoch sa Bitcoin stále radí medzi najväčšie svetové meny podľa trhovej kapitalizácie, čo samozrejme vyvoláva otázku, čo ho teda podporuje? Aj keď samozrejme je možné polemizovať, či je alebo nie je Bitcoin menou....

Až do relatívne nedávnej doby bola väčšina bežných papierových platidiel a mincí priamo vymeniteľná za zlato. Je to preto, že mnohé z najbohatších krajín sa riadili zlatým štandardom, a menovým systémom, v ktorom sa  vlády zaviazali držať pevný výmenný kurz národnej meny za zlato. V rámci tohto systému si krajiny držali dostatočné zásoby zlata vo svojich rezervách, aby 100 % pokryli zásoby obežnej meny, čím sa zabezpečilo, že výmena danej fiat meny za zlato bola vždy možná.

Táto skutočnosť však obmedzila svetové hospodárstvo už počas Veľkej hospodárskej krízy, pretože vlády neboli schopné jednoducho získať viac zlata, aby rozšírili svoju peňažnú zásobu a stimulovali tak svoje výdavky.

Tento systém „viazania fiat meny na zlato“ opustili medzi prvými Austrália a Nový Zéland už v rokoch 1929-1930, Kanada, Nemecko a Spojené kráľovstvo v roku 1931 a Spojené štáty čiastočne opustili štandard už v roku 1933. Zavedenie „nového zlatého štandardu“ priniesla Bretton Woodská zmluva, ktorá platila od roku 1944, kedy bola odsúhlasená na konferencii OSN. Breton Woodská zmluva sa opierala sa o pevné menové kurzy. Parity jednotlivých účastníckych mien sa vyjadrovali zároveň v zlate a americkom doláre. Menové kurzy sa mohli meniť len po konzultáciách a súhlase Medzinárodného menového fondu (MMF) a členské krajiny sa zaviazali udržiavať parity svojich mien v rozmedzí stanovenom MMF. Americká vláda sa Breton Woodskou zmluvou zaviazala, že zahraničným centrálnym bankám bude vymieňať doláre za zlato, a to na základe zlatej parity dolára 1 trójska unca zlata = 35 dolárov. Oficiálne padol „zlatý štandard“ v roku 1971, keď Spojené štáty úplne opustili zlatý štandard. Vtedajší prezident Richard Nixon zrušil krytie amerického dolára zlatom, čím zrušil Bretton Woodsky systém a v podstate ukončil vek zlatého štandardu.

Namiesto toho krajiny prešli na model fiat peňazí, kde národná mena nie je krytá žiadnou komoditou ako napríklad zlato, čo centrálnym bankám umožňuje tlačiť nové peniaze, kedykoľvek je to potrebné. Hoci fiat peniaze nemajú vnútornú hodnotu, tak ich hodnotu určujú zmeny v ponuke a dopyte, ako aj sila vlády, ktorá za nimi stojí. Keďže vlády prijímajú dane (platby od občanov) len vo fiat mene a daňové úniky sú nezákonné, ich hodnota je teda čiastočne držaná povinnými platbami daní.

Takže, zatiaľ čo fiat meny nie sú formálne ničím kryté, tak napriek tomu máme tendenciu prijímať naše fiat meny s dôverou, že budú prijaté inde výmenou za tovary a služby. Naša dôvera vo fiat meny v podstate vytvára kúpnu silu, a teda hodnotu pre nekryté meny.

Naša dôvera vo fiat meny však „trpí problémom“, keďže na základe našej predchádzajúcej skúsenosti neustále predpokladáme, že nastane sled udalostí rovnako, ako tomu bolo v minulosti. Nemôžeme však s istotou predpovedať, čo nás čaká v súvislosti s hodnotou tradičných fiat peňazí v budúcnosti, s danou konkrétnou vládou, či daňovým zaťažením občanov. Bez toho, aby bola mena formálne viazaná na komoditu, akou je zlato, sa hodnota stáva skôr podmienenou než zárukou.

Rovnako ako Americký dolár (USD), ani Bitcoin (BTC) nie je krytý fyzickou komoditou a namiesto toho odvodzuje svoju hodnotu inými spôsobmi. Keďže Bitcoin nemá centralizovanú entitu, ktorá presadzuje svoju hodnotu, a nie je podporovaný žiadnou komoditou, tak mnohí ľudia sa mylne domnievajú, že Bitcoin nemá žiadnu hodnotu. Bitcoin má však v súčasnosti (v čase písania článku) individuálnu jednotkovú hodnotu okolo 23.000,- USD a celková trhová kapitalizácia, ktorá je definovaná ako jednotková hodnota vynásobená počtom bitcoinov v obehu, je viac ako 450 miliárd USD, čo jasne dokazuje, že Bitcoin je považovaný veľkým množstvom ľudí za veľmi cenný.

Bitcoin však nie je v skutočnosti podporovaný ničím fyzickým, iba komplikovanou matematikou, ktorá je základom jeho blockchainovej technológie a limitovanej a kontrolovanej ponuky, teda 21 miliónov BTC. To zaisťuje, že ponuka bitcoinov zostáva obmedzená a Bitcoin je tým pádom odolný voči cenzúre, čo mu dáva časť jeho hodnoty.  Anthony Pompliano raz v panelovej diskusii pre CNBC povedal: „Ak neveríte v Bitcoin, v podstate hovoríte, že neveríte v kryptografiu.“ Pre Pompliana dáva blockchainová technológia bitcoinu prirodzenú hodnotu.

Zvyšnú hodnotu bitcoinu možno pripísať skutočnosti, že je to prvý úspešný menový systém, ktorý funguje bez centralizovaného subjektu, ktorý by ťahal za nitky, čo znamená, že jeho zásobu nemožno násilne nafúknuť a nedá sa ľahko skonfiškovať ako napríklad zlato v tridsiatych rokoch 20. storočia. Bitcoin zároveň ponúka úroveň finančnej slobody, ktorej sa môže rovnať len máloktorá fiat mena, ak vôbec nejaká.

Časom sa tiež ukázalo, že Bitcoin má úžitkovú hodnotu. Mnoho obchodníkov už akceptuje Bitcoin ako platobnú možnosť za tovar alebo služby. V dvoch krajinách, v Salvádore a Stredoafrickej republike, bol Bitcoin prijatý ako zákonné platidlo, čo znamená, že ho obchodníci „musia akceptovať“, hoci prinajmenšom je z podstaty Bitcoinu slovné spojenie „musia akceptovať“ kontroverzné.

Úroveň dôvery sa prejavila v tom, že ľudia využívajú bitcoiny po celom svete. Či už to funguje dobre v porovnaní s inými fiat menami, to ukáže až budúcnosť. Americký dolár je a pravdepodobne v dohľadnej budúcnosti stále bude menou, ktorú možno minúť takmer kdekoľvek, keďže „spotrebitelia sú si istí“ v dolároch. Bitcoin sa však tomu približuje hoci je stále nejakým spôsobom mimo hlavného prúdu. Bitcoin prejde ešte dlhú cestu kým si získa dôveru a masovú adopciu, rovnakú ako majú zavedené fiat meny.  Napriek zjavným rozdielom však Bitcoin ukázal svoju vnútornú hodnotu rovnako, ako ukázali fiat meny. Viera v krypto postupne rastie čoraz viac najmä u nastupujúcej mladej generácii. Časom preto môže nastať situácia, keď si Bitcoin získa veľkú dôveru a preskočí mnohé v súčasnosti zavedené fiat meny.