Interoperabilita blockchainu

Tisíce významných spoločností z celého sveta už investuje svoje peniaze do blockchainových technológií. Napriek tomu má blockchainový priemysel stále svoje „bolesti“, ktoré musí vyriešiť kým ho kompletne prijme mainstream. Jednou z najväčších výziev, ktorú má technológia blockchainu v súčasnosti pred sebou je vyriešenie niečoho, čomu hovoríme blockchainová interoperabilita. Pokúsme sa teda vysvetliť ako jednotlivé „mosty“ blockchainu fungujú a čo prináša interoperabilita blockchainu.

Rôzne blockchainy medzi sebou zatiaľ len veľmi ťažko komunikujú, súperia o používateľov, a každý jednotlivý blockchain má svoje silné stránky, ktoré dávajú pridanú hodnotu používateľom, podnikom, či odvetviam.

No a ak chceme využívať silné stránky jednotlivých blockchainov, tak potrebujeme, aby medzi sebou spolupracovali, vytvárali mosty a boli takzvane interoperabilné. Znamená to teda povolenie vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými blockchainami. Aj keď sa blockchainový priemysel často označuje ako koherentný sektor, tak rôzne blockchainy sa v praxi môžu často veľmi líšiť. Je preto veľmi dôležité si uvedomiť, že podstatou interoperability blockchainu je vzájomná spolupráca blockchainov. Uvedené riešenie bude znamenať umožnenie plynulého toku informácií alebo hodnôt medzi rôznymi blockchainmi.  Blockchainový most teda umožňuje prenos informácií, údajov alebo tokenov (a následne hodnoty) medzi rôznymi blockchainmi. Tieto mosty poskytujú spotrebiteľom jednoduché použitie a umožňujú tiež decentralizovaným aplikáciám alebo komukoľvek, kto využíva blockchainy, aby využili silné stránky určitých konkrétnych blockchainov.

A prečo je to tak dôležité?

No preto, lebo v skutočnosti sú rôzne blockchainy účelovo nastavené pre rôzne prípady a účely použitia. Ako také následne robia rôzne kompromisy týkajúce sa napr. ich stupňa decentralizácie, priepustnosti siete, bezpečnosti alebo konkrétnych vlastností. Napríklad jeden typ blockchainu by mohol obetovať časť svojej decentralizácie, aby zvýšil rýchlosť dát a priepustnosť siete. Iný by mohol obetovať funkcie alebo flexibilitu výmenou za vyššiu bezpečnosť a podobne. Je to teda živý ekosystém špecializovaných blockchainov určených na vykonávanie rôznych úloh a zároveň je veľmi flexibilný.

Blockchainová interoperabilita je nevyhnutná na uskutočnenie praktických prepojení rôznych blockchainov. Ak sa tak nestane, tak blockchainy riskujú, že sa z inovatívnych a bezpečných distribuovaných účtovných kníh stanú konkurenčné a uzatvorené „zásobarne informácií“. Priemysel neustále rastie a vyvíja sa, čo znamená, že aj počet blockchainov bude naďalej rásť. Interoperabilita blockchainu by teda mala vyriešiť tento potenciálny problém a umožniť voľný tok informácií medzi jednotlivými blockchainmi. Ak sa problematika interoperability vyrieši, tak to bude znamenať prelomenie bariér a poskytovanie pridaných hodnôt naprieč celým blockchainovým ekosystémom.