Blockchain a hashovací algoritmus

Technológia blockchain je základnou štruktúrou väčšiny systémov kryptomien a je technológiou, ktorá bráni duplikovaniu alebo zničeniu tohto typu digitálnych peňazí.

Blockchainy sú zabezpečené prostredníctvom rôznych mechanizmov, ktoré zahŕňajú pokročilé kryptografické techniky a matematické modely správania a rozhodovania, zväčša na základe matematickej teórie hier.

Blockchainy sa spoliehajú na kryptografické „hashovacie funkcie“ pre zabezpečenie údajov, ktoré sú do blockchainu zapisované. „Hashovanie“ je proces, pri ktorom algoritmus prijíma údaje obsiahnuté v aktuálnom bloku a zároveň prijíma aj „hashový“ výsledok predchádzajúceho bloku.

Hashovanie je proces generovania výstupu s pevnou veľkosťou zo vstupu, ktorý môže mať premenlivú veľkosť. Hashovacie funkcie sú zvyčajne navrhnuté ako jednosmerné funkcie, čo znamená, že ich nemožno jednoducho zmeniť a vrátiť bez obrovských nákladov, ktoré spočívajú z veľkého množstva výpočtového výkonu a času. V jednoduchosti sa jedná o to, že z rôznych vstupov je možné dostať určitý presný výstup. Opačným smerom je však náročné vygenerovať z výstupu funkcie jej vstup(y). To znamená, že čím je zložitejšie nájsť vstupy z výstupu, tým bezpečnejší je algoritmus funkcie hashovania a akákoľvek zmena vykonaná v údajoch by si vyžadovala zmenu celého blokového hashu. Tieto hash identifikátory hrajú hlavnú úlohu pri zabezpečovaní a nemennosti blockchainu.

Najdôležitejšie koncepty, ktoré sú spojené s bezpečnosťou blockchainu sú konsenzus a nemennosť. Konsenzus je schopnosť uzlov v rámci distribuovanej blockchainovej siete dohodnúť sa na skutočnom stave siete a na platnosti transakcií. Nemennosť je schopnosť blockchainov zabrániť zmene transakcií, ktoré už boli potvrdené. Kombinácia konsenzu a nemennosti poskytuje rámec pre bezpečnosť údajov v blockchainových sieťach.

Bezpečnosť prostredníctvom kryptoekonomiky je založená na myšlienke, že blockchainové systémy poskytujú väčšie, zvyčajne finančné, stimuly pre uzly tak, aby konali čestne, než aby zvolili klamlivé alebo škodlivé správanie v sieti. Nečestné alebo neefektívne uzly sú zvyčajne rýchlo odhalené, penalizované sieťou a vylúčené z blockchainovej siete, zatiaľ čo čestní a efektívni validátori, alebo ťažiari, podľa typu konsenzu majú potenciál získať blokové odmeny za ich prácu.