Ťažba Bitcoinu a halving

Uzly, ktoré overujú transakcie, uzamknú transakcie každých 10 min, ktoré za ten čas prebehli a dajú sa do bloku. Sieť k tomuto bloku pridá číslo – nonce. K overovaniu dochádza tak, že každý z uzlov hľadá tzv. golden nonce. To číslo sa hľadá pomocou hash funkcie. Hashovacia (hash) funkcia je jednoducho povedané jednosmerná funkcia (matematický výpočet), ktorá nám prevádza vstupné dáta na určitý výstup (výstupné dáta). Výstupné dáta by mali byť ľahko spočítateľné, ale malo by byť veľmi ťažké dôjsť nato, aké boli vstupné dáta (údaje). Ak ťažiar nájde golden nonce, tak sa prihlási a poskytne ho ďalej ostatným do siete, ktorí ho použijú u seba a potvrdia či je správne. Ak ho ostatní v sieti potvrdia, tak ťažiar, ktorý našiel golden nonce je odmenený. Tomuto procesu sa hovorí ťaženie (mining). Na začiatku bolo odmenou 50 bitcoinov, ale každé 4 roky sa deje takzvaný halving. To znamená, že sa táto odmena rozdelí na polovicu. Takže o 4 roky bola odmena za ťaženie (uzatvorenie bloku) 25 BTC. Potom 12,5 a v súčasnosti je to už len 6,25 BTC. Častokrát vzniká otázka, že čo sa udeje, keď sa vyťaží posledný bitcoin. Zbalia sa všetci ťažiari a ukončia svoju činnosť? Nie. Ťažiari si za svoju prácu prerozdeľujú aj transakčné poplatky a tieto poplatky by mali po vyťažení posledného bitcoinu udržať chod siete. Predpoklad je taký, že s rastúcou cenou bitcoinu, sa zvýšia aj poplatky, ktoré sú alokované v sieti za každú transakciu, čo následne bude ťažiarov motivovať ďalej overovať bloky v sieti. Živý odpočet k najbližšiemu halvingu je možné nájsť na stránke https://www.bitcoinblockhalf.com/

Ťažiari sú roztrúsení po celom svete. Ťaženie prebieha na počítačoch a grafických kartách, čo je spojené aj s výdavkami na prevádzku ťažiarenských strojov. Spotrebováva sa pri tom elektrická energia, sú s tým spojené náklady na personálne pokrytie, technické vybavenie, pripojenie na internet a pod.  Bežná počítačová sieť funguje tak, že dáta sa posúvajú ich kopírovaním, blokchainová sieť zabraňuje svojím systémom overovania blokov kopírovaniu dát, prepisovaniu dát, rieši problém dvojitej útraty (double spending) – to znamená, že nemôžete predať niečo, čo ste už predtým predali, lebo o predaji existuje verejne dostupný záznam uložený a overený v bloku. Tento blok zároveň distribuovaný decentralizovanou blockchainovou sieťou.