Čo znamená pálenie tokenov v kryptosvete? Aké sú dôvody?

Pálenie mincí (angl. burn tokens) sa vzťahuje na mechanizmus, ktorým sú jednotky danej konkrétnej kryptomeny spálené, to znamená, že sú zničené úmyselným a trvalým spôsobom.

Toto pálenie tokenov znižuje celkovú obehovú zásobu danej kryptomeny, pretože sa tým znižuje celkový počet dostupných tokenov. Ide teda o deflačný proces, na rozdiel od vydávania (angl. mint) tokenov. U tokenov, ktoré sa ťažia, alebo validujú bloky, sú validátori a ťažiari zvyčajne odmeňovaní novými tokenmi za vykonanú prácu, alebo poskytnutie kolaterálu na validáciu siete. Samozrejme toto záleží od typu blockchainu a konsenzu, na ktorom konkrétna kryptomena beží.  

Pálenie neznamená doslova zničenie žetónov. Jedná sa o obrazné pomenovanie. Proces, ktorým sa tokeny spália, v skutočnosti pozostáva z ich odoslania do tzv. „mŕtvej peňaženky“. Zvláštnosťou takejto peňaženky je absencia súkromného kľúča, čo znamená, že sa k nej nedá dostať a bude teda navždy neaktívna. Keď sú žetóny odoslané do mŕtvej peňaženky, nie je možné ich obnoviť. Pre porovnanie si predstavte, že zamknete hotovosť v trezore, ktorý podľa návrhu nemá prístupový kód, čo znemožňuje jeho odomknutie.

Existuje aj ďalší spôsob, ako sa tokeny môžu navždy stratiť navždy, ale to si nemožno zamieňať s pálením tokenov. V tomto prípade sa jedná o ľudské chyby. Napríklad ak pri pokuse o odoslanie finančných prostriedkov zadáme nesprávnu adresu, alebo ak stratíme prístup (tj. bezpečnostné počiatočné frázy (angl. seed)) ku peňaženke, tak tieto tokeny budú navždy stratené, aj keď počet tokenov v obehu oficiálne neklesne.

Prečo je zaujímavé páliť tokeny?

Najčastejším dôvodom pálenia tokenov je zvýšenie dopytu po daných tokenoch. Tento princíp má svoj pôvod v zákone ponuky a dopytu. Čím viac je ponuka daného aktíva nižšia, tým väčšiu hodnotu aktívum má vďaka svojej vzácnosti.

Spaľovanie tokenov teda umožňuje znížiť ponuku v obehu a zvýšiť jeho vzácnosť, čo pravdepodobne zvýši jeho hodnotu, a teda aj cenu (za predpokladu, že dopyt zostane rovnaký).

Príkladom kryptomeny, ktorá páli tokeny je Ethereum (ETH). Blockchain Ethereum je jedným z najlepších príkladov využitia spaľovacieho mechanizmu za účelom zvýšenia hodnoty svojej kryptomeny ETH v dlhodobom horizonte. Od svojho spustenia v roku 2015 až do roku 2021 nemal blockchain Ethereum žiadny spôsob, ako tokeny ETH spáliť. Zmenilo sa to až 5. augusta 2021 návrhmi na vylepšenie Etherea a prišla aktualizácia 1559 (EIP-1559). Táto aktualizácia blockchainu zmenila spôsob vyberania transakčných poplatkov.

Zjednodušene povedané, časť transakčných poplatkov zaplatených za prevodu na blockchaine Ethereum je od aktualizácie EIP-1559 spálená. Tieto ETH sa automaticky odošlú do mŕtvej peňaženky a stiahnu sa tým z obehu.

Táto zmena v Ethereum sieti má spomaliť rast cirkulujúcej zásoby tokenov ETH, ktorá má priemernú ročnú infláciu 4,5%. Počet ETH tokenov nie je obmedzený ako napríklad Bitcoin, kde jeho zásoba je 21 miliónov a nikdy ich viac nebude. Aby Ethereum znížilo infláciu tokenu ETH, tak pristúpila k páleniu tokenov, čiže sťahovaniu tokenov a tým k znižovaniu počtu tokenov, ktoré sú v obehu.

Manipulácie súvisiace s pálením tokenov

U niektorých kryptomien sa môžu vyskytnúť manipulácie súvisiace s mechanizmom pálenia a preto nato upozorňujeme. Predstavme si majiteľa, ktorý by mal v obehu 20 miliónov tokenov danej kryptomeny zo 100 miliónového množstva. Vlastnil by teda 20 % ponuky, ktoré v obehu. Ak si predstavíme, že by bolo naraz spálené veľké množstvo tokenov, ale iba tokenov, ktoré daný majiteľ nevlastní, tak jeho celkový percentuálny podiel by sa tým zvýšil.

Napríklad, ak by bolo spálených 10 miliónov tokenov a daný majiteľ by stále držal 20 miliónov z 90 miliónov tokenov, tak jeho podiel na celkovej zásobe tokenov v obehu by bol 22,22%. Táto skutočnosť môže byť znepokojujúca z hľadiska riadenia projektu a jeho centralizácie. Preto je dobré pri nákupe kryptomeny si zistiť a overiť spôsob akým daný sieť tokeny páli. 

Iný spôsob pálenia tokenov využíva napríklad kryptomena BNB (token vydaný blockchainom, za ktorm stojí kryptoburza Binance).

Záver

Pálenie tokenov je bežnou praxou v odvetví kryptomien. Hlavným cieľom spálenia tokenu je ovplyvniť jeho hodnotu tým, že sa stane vzácnym. To však neznamená, že tento mechanizmus je nevyhnutne dobrý, pretože ani zďaleka nie je jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje ocenenie danej kryptomeny.