Čo je staking pool?

Jedným zo spôsobov, ako získať pasívny príjem je vkladaním svojich tokenov do tzv. vkladových fondov (angl. staking pools), kde svoje aktíva (tokeny) používateľ uzamkne na určité obdobie. Na investovanie v tomto prípade nepotrebuje používateľ obrovskú sumu, aby sa stakingu mohol zúčastniť. Staking pooly sa môžu líšia v závislosti od jednotlivých protokolov, v ktorých sa používajú a rovnako tak sa líši aj samotný spôsob stakingu a spôsob odmeňovania v jednotlivých protokoloch.  

Proof-of-Stake

Blockchainy typu Proof-of-Work (PoW), ako je Bitcoin, využívajú na overenie blokov transakcií ťažiarov, ktorí riešia zložitú „matematickú hádanku“ (podrobnejšie pozri napr. www.kryptokava.sk v časti pre začiatočníkov). Na druhej strane sú napríklad blockchainy, ktoré na overenie transakcií využívajú konsenzus Proof-of-Stake, čo znamená, že na overenie transakcií nie sú potrební ťažiari. Medzi v súčasnosti najznámejšie a najväčšie blockchainy, ktoré využívajú konsenzus Proof-of-Stake patria napríklad Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Solana (SOL), Polkadot (DOT), alebo Cosmos (ATOM). Niektoré blockchainy postupne prechádzajú z konsenzu PoW na konsenzus PoS, ako napríklad druhá najväčšia kryptomena podľa trhovej kapitalizácie Ethereum.  

Validátor

Blockchainy s konsenzom PoS používajú na overenie blokov validátorov. Ak sa chce niekto stať validátorom, tak vo väčšine prípadov musí vložiť do siete tokeny natívneho blockchainu a uzamknúť ich na rôzne časové obdobie a zároveň je potrebné zabezpečiť HW a SW vybavenie vrátane stáleho, internetového pripojenia na sieť. Niektoré blockchainy PoS vyžadujú dosiahnutie určitej sumy vkladu, aby sa niekto mohol stať validátorom. Napríklad, ak sa chce stať niekto validátorom na sieti Ethereum, tak musí vložiť vklad vo výške 32 ETH, čo pri aktuálnej cene je takmer 68000 USD. Takéto vstupné náklady vylučujú mnohých ľudí z účasti a možnosti stať sa validátorom. Validátor zabezpečuje takzvaný uzol siete, ktorý sa tiež zvykne nazývať aj uzol validátora. Uzol validátora je kompletný uzol so špeciálnymi privilégiami. Má právomoc overovať bloky transakcií a dostávať za to symbolické odmeny.

Algoritmus blochchainovej siete PoS vyberie zo zoznamu validátorov náhodne validátora, ktorý má v sieti zamknutý stanovený minimálny počet natívnych tokenov, pre overenie bloku. Deje sa tak u každého bloku. Algoritmus pri výbere ďalšieho validátora v poradí zohľadňuje rôzne faktory. Medzi tieto faktory patrí napríklad veľkosť vkladu overovateľa, dĺžka doby jeho vkladu v sieti a rovnako tak aj faktor náhodnosti.

Vybraný validátor overí blok a následne sa na overenie daného bloku pridajú ďalší validátori. Ako odmenu za svoju prácu (za overenie bloku) dostáva validátor ďalšie natívne tokeny siete. Jednotlivé uzly validátorov sú motivované, aby konali čestne a overovali bloky pravdivo. Ak by došlo k pokusu o nečestné konanie pri overení bloku, tak validátori, ktorí nečestne overovali konkrétny blok budú sieťou penalizovaní, čo môže znamenať napríklad aj stratu všetkých tokenov, ktoré uzamkli v sieti. Tento systém pomáha motivovať validátorov tak, aby stále konali čestne. 

Staking Pool

Vieme teda, že používatelia, ktorí vlastnia určitý, konkrétny podiel v natívnej mene blockchainu, sa môžu stať validátormi. Vieme, že za uzamknuté tokeny v sieti a overenie blokov dostávajú odmeny.

Čo je teda staking pool? Staking pool je ďalší spôsob, ktorý umožňuje uzamknúť tokeny v konkrétnom blockchaine. Je to teda spôsob, ako môže investor spojiť svoje zdroje (svoje aktíva) s ostatnými účastníkmi. Tým si rozdelia náklady a rovnako tak aj získané odmeny. Je to podobné, ako „mining pool“ v blockchainovej sieti s konsenzom Proof-of-Work, ako je Bitcoin.

Táto možnosť je vhodná a dobre funguje pre ľudí, ktorí nemajú veľký vstupný kapitál nato, aby sa mohli stať validátormi. Stále však môžu zarábať a získavať tak pasívny príjem bez toho, aby uzamkli v sieti veľké množstvo tokenov tým, že sa pridajú do staking poolu. V staking poole sa teda združujú investori s menším množstvom kapitálu. 

Výhody staking poolu

Výhodou samostatného investovania prostredníctvom staking poolov je, že okrem rozdelenia nákladov sa nemusí investor učiť prevádzkovať vlastný pool, nemusí nastavovať a spúšťať uzol validátora. Uzol validátora prevádzkuje určený prevádzkovateľ staking poolu. Staking pooly ponúkajú investorovi šancu získať pasívny príjem a rovnako tak im umožňujú držať svoj obľúbený token dlhšie časové obdobie v nádeji na samotné cenové zhodnotenie daného tokenu. Odmeny sú distribuované vo forme novo vyrazených tokenov, ktoré pribúdajú po každom potvrdení bloku transakcií. Okrem toho zainteresované strany dostanú svoj podiel alikvótne na základe počtu vložených tokenov. Investori teda môžu generovať vyššie výnosy, ak cena vkladaného tokenu časom stúpa. 

Výber staking poolov

Staking pooly vytvárajú spôsob, ako sa zapojiť do stakingu. Účasť v staking poole je jednoduchšia, ako vytvárať kompletný uzol validátora a stakovať samostatne. Okrem toho môžu byť jednotlivé staking pooly súkromné, alebo „centralizované“ na nejakej krypto burze. Výber staking poolu môže používateľ zvoliť na základe rôznych faktorov, ako napríklad:

  • na základe poplatkov a provízie pre prevádzkovateľa staking poolu
  • na základe dĺžky doby uzamknutia tokenov v sieti
  • na základe ročnej percentuálnej miery výnosov (APR)
  • na základe toho, či sa jedná o súkromné, alebo „burzové“ staking pooly a pod.  

Členské poplatky a provízie

V súčasnosti sa poplatky vstupu a provízie pre prevádzkovateľov staking poolov líšia, ale zvyčajne sa pohybujú okolo 5 %. Investori by sa mali oboznámiť so všetkými podmienkami vstupu do staking poolu, aby vedeli, koľko si prevádzkovateľ staking poolu účtuje za jeho udržiavanie, keďže tieto poplatky a provízie znižujú finálny zisk . 

Doba uzamknutia v sieti (obdobie blokovania) tokenov

Staking pooly obsahujú rôzne obdobia blokovania, čo znamená, že používateľ nebude mať možnosť určitý čas pristupovať ku svojim vloženým kryptomenám. Toto obdobie zvyčajne nie je dôležité pre tých, ktorí uvažujú držať kryptomeny dlhodobo. Doba uzamknutia (resp. odblokovania) si vyžaduje väčšiu pozornosť najmä pre tých, ktorí by mohli potrebovať okamžitý prístup k svojim tokenom. 

Ročná percentuálna sadzba (APR)

APR môže divoko kolísať v rozmedzí od 15 % do 150 %. Investori, ktorí vkladajú svoje tokeny individuálne, získajú samozrejme väčšie odmeny, ako tí ktorí sú v staking poole. V staking poole sa odmeny rozdeľujú medzi viacerých investorov. Súkromné ​​staking pooly môžu ponúkať vyššie APR, ako „burzové“ staking pooly. Hoci investori chcú vždy dosiahnuť čo najvyššie výnosy, tak napriek tomu by mali investori zvážiť aj veľkosť a tým aj bezpečnosť vybraného staking poolu.   

Súkromný staking pool, alebo burzový staking pool

Rôzni prevádzkovatelia staking poolov ponúkajú rôzne zaujímavé ponuky tak, aby oslovili potenciálnych investorov. Súkromné ​​staking pooly môžu ponúkať vyššie ročné percentuálne výnosy (APR), ale môžu však byť riskantnejšie, ako staking na burze. Na druhej strane, ak investor stakuje prostredníctvom vlastnej kryptopeňaženky, kde neposiela aktíva mimo peňaženky, tak je to bezpečnejšie, ako poslať, držať a uzamykať tokeny v burzovom staking poole. Viac súkromných staking poolov zároveň zabezpečuje väčšiu decentralizáciu siete. Zároveň častokrát môžu držitelia tokenov hlasovať v protokole o ďalších dôležitých rozhodnutiach, alebo smerovaniach siete. Burzy tento záujem zvyčajne nemajú. Burzy zaujímajú najmä vybraté poplatky. Na druhej strane majú niektoré väčšie burzy lepšie zabezpečenie, ako niektoré súkromné staking pooly a niektoré, ako napríklad Coinbase, nemajú ani žiadne požiadavky na minimálny zostatok. Ideálny spôsob je však taký, kde tokeny vkladá a uzamyká používateľ prostredníctvom svojej kryptopeňaženky a tokeny neposiela nikam mimo peňaženky.   

Ako funguje Staking Pool

Bez ohľadu na to, akým spôsobom sa investor rozhodne vložiť svoje tokeny do siete, tak staking pooly zvyčajne fungujú dvojvrstvovým spôsobom. Vo všeobecnosti prevádzkovateľ spravuje staking pool na konkrétnom blockchaine a zainteresované strany v ňom zamykajú svoje tokeny. Správnosť overenia blokov validátorom v sieti je kontrolovaná. Získané odmeny sa rozdelia medzi prevádzkovateľa staking poolu a investorov, mínus vstupné poplatky alebo provízie.

Z tohto dôvodu ponúkajú staking pooly v kombinácii s potenciálom rastu stakovanej kryptomeny vynikajúcu príležitosť na zhodnotenie vloženého kapitálu. Okrem toho staking pooly odmeňujú investorov pravidelne (denne, týždenne alebo štvrťročne), v závislosti od toho, ktorý zo staking poolu si vyberú.  

Riziká staking poolu

Každá investícia so sebou nesie okrem výhod aj riziká.  Medzi hlavné riziká patrí volatilita (kolísanie cien), doba blokovania výberu, prípadné problémy s prevádzkovateľom poolu, či nesprávne zabezpečenie a tým pádom možné bezpečnostné riziká.

S volatilitou kryptomien budú ceny vložených tokenov tiež kolísať. Ak sa nachádzate v poole, ktorý vyžaduje uzamknutie tokenov na dlhší čas, tak počas doby viazanosti nebudete môcť s vloženými tokenmi manipulovať a predať ich. Individuálne môže byť „bolestivé“ vidieť cenu svojich kryptomien padať a nevedieť ich predať včas. Avšak kryptomeny sú volatilné a ako klesajú tak aj stúpajú. Je preto veľmi dôležité naučiť sa pracovať s vlastnými emóciami.  

Ďalším problémom môže byť odovzdanie vašich tokenov do úschovy tretej strane. Burzy môžu byť hacknuté a prevádzkovatelia súkromných bazénov môžu utiecť s vašimi finančnými prostriedkami. Rovnako tak sa niektorí validátori môžu správať nečestne, začo môžu byť sieťou penalizovaní.  

Správna analýza a starostlivosť o svoj vklad

Vzhľadom na vyššie uvedené riziká je potrebná správna, počiatočná analýza a následná starostlivosť o svoj vklad vklad a svoju kryptopeňaženku. Investori si zvyčajne chcú vybrať krypto staking pooly s osvedčenými výsledkami. Mnohé protokoly majú na svojich stránkach zverejnené všetky potrebné údaje o staking pooloch, aby si investor vedel spraviť základný prehľad a analýzu a následne vybrať vhodný staking pool. Okrem výnosov by napríklad investori mali hľadať staking pooly, ktorých prevádzkovatelia pravidelne informujú investorov o ich výkonnosti. Používatelia by teda mali hľadať len staking pooly s transparentnými informáciami. Používatelia by mali pochopiť proces rozhodovania  v staking poole, proces rozhodovania v sieti a možnosti, ktoré ako používatelia majú. Tiež je dôležité, aby si používatelia pred investovaním vykonali analýzu prehľadu výkonnosti jednotlivých staking poolov, aby im to pomohlo zúžiť zoznam vybraných poolov. 

Záver

Každá možnosť má investovania má svoje výhody a nevýhody. Staking pooly umožňujú investorom aj s malým počiatočným vkladom participovať na overení blokov a získavať zato pasívny príjem vo forme odmien natívneho tokenu danej siete. Na záver je potrebné povedať, že blockchainy s konsenzom Proof-of-Stake (PoS) nemôžu fungovať bez validátorov a používateľov siete. Každý vklad a investícia výrazne pomáha zabezpečeniu a rozvoju konkrétnej blockchainovej siete. Navyše, pre „HODLEROV“ (tj. investorov, ktorí sú dané aktíva rozhodnutí držať dlhodobo), je zarábanie formou pasívneho príjmu lepšie, ako pozerať sa na svoje tokeny alebo fiat peniaze, ako nečinne roky ležia v peňaženke alebo na bankovom účte.  

Upozornenie

Investícia do kryptomien je spojená s rizikom, ako každá iná investícia. Vždy je potrebné zvážiť, akú sumu chcete investovať a je to vždy na individuálnom rozhodnutí.