Čo je DeFi a ako ho vysvetliť.

Možno ste úplný začiatočník a počuli ste už o DeFi a kryptomenách. Radi by ste s tým začali, ale neviete sa zorientovať? Predtým, ako začnete je veľmi dôležité pochopiť základnú terminológiu a princípy. Poďme si teda predstaviť kľúčové pojmy a myšlienky, ktoré umožňujú fungovanie v decentralizovaných financovanie.

„Prečo by som sa mal starať o DeFi alebo ho používať?“

DeFi poskytuje alternatívu k súčasnému finančnému systému. Ponúka prístup bez povolenia kedykoľvek a kdekoľvek, kde je internetové pripojenie. Po prvýkrát vôbec nemusíte riešiť rozhovory s nejakým ťažkopádnym bankárom, alebo pani za prepážkou nato, aby ste získali pôžičku, alebo aby ste niekde na burze museli predkladať značné množstvo osobných údajov len za účelom toho, aby ste mohli obchodovať. Ktokoľvek môže získať prístup za predpokladu, že má potrebné „finančné zdroje“ na odosielanie transakcií v sieti.

Poďme teda za základné pojmy:

Financie sú definované ako hospodárenie s peniazmi a zahŕňajú činnosti ako je napríklad sporenie, požičiavanie, požičiavanie si, investovanie, rozpočtovanie a prognózovanie. Financie možno považovať za spoločenský nástroj na riadenie zdrojov, rizík a odmien v priestore a čase. Finančné služby dnes predstavujú približne 20% globálneho HDP.

Decentralizované financie alebo DeFi je termín používaný pre aplikácie, ktoré využívajú blockchainový softvér, ktorý je využívaný od jednoduchého prevodu hodnoty po komplexnejšie finančné aktivity. Väčšina aktivít DeFi sa momentálne vyskytuje na blockchainovej sieti Ethereum. Tieto decentralizované aplikácie (Dapps) a protokoly (inštrukcie pre interakcie medzi počítačmi) umožňujú komukoľvek k nim pristupovať a umožňujú komukoľvek nad nimi budovať služby bez potreby povolenia. DeFi poskytuje riešenia a nové možnosti pre ekonomické aktivity ako je napríklad sporenie, požičiavanie, posielanie peňazí, obchodovanie, investovanie a ďalšie.

Aplikáciu DeFi založenú na blockchaine si môžete predstaviť ako predajný automat, ktorý vykonáva finančné transakcie. Vloží sa minca a dôjde k finančnej aktivite, tj. napríklad vám vypadne z automatu plechovka piva.

Blockchain je decentralizovaná databáza pozostávajúca z nemenných, digitálne zaznamenaných údajov uložených v blokoch. Každý blok je „zreťazený“ a naviazaný k ďalšiemu bloku pomocou kryptografického podpisu a zabezpečený uzlami v celosvetovej sieti. Blockchain databáza sa automaticky aktualizuje po overení nových transakcií a každý počítač, ktorý je súčasťou siete, dosiahne konsenzus ohľadom správnej histórie transakcií. Ak si predstavíte blockchainy, tak si predstavte nástroj na spoluprácu, ktorý používame na zhodu, toho, čo kto vlastní a mnoho počítačov tieto údaje neustále krížovo overuje a kopíruje si poslednú aktualizáciu transakcií. Prečo by však niekto prevádzkoval tieto počítače? Nuž preto, že tie, ktoré sú nezávisle a náhodne vybrané mechanizmom konsenzu, tak za overenie transakcií dostanú odmenu. Táto odmena je ekonomickým stimulom, ktorý zosúlaďuje všetkých operátorov, aby zachovávali bezpečnú sieť.  Proces rozširovania blockchainu vedie k vytvoreniu meny. Používatelia za používanie siete platia ďalší poplatok, ktorý finančne kompenzuje počítače, ktoré sieť zabezpečujú. Blockchainové siete dávajú ľuďom možnosť účasti vo finančnom svete bez toho, aby museli dôverovať sprostredkovateľovi.

Základom a srdcom DeFi je schopnosť vytvárať decentralizované open-source systémy bez povolení. Otvorený zdroj (angl. open-source) znamená, že ktokoľvek môže kdekoľvek a kedykoľvek skontrolovať zdrojový kód, čo prináša to, že ľudia môžu rýchlo zdieľať svoje znalosti a prinášať inovácie, nové produkty a nápady. Keď premýšľate o DeFi, tak rozmýšľajte o službách tak, akoby ste vstúpili do „finančných vzťahov“ s tým, že niečo dlhujete alebo vlastníte. Tieto služby sú prístupné komukoľvek.

To, čo robí napríklad sieť Ethereum programovateľným blockchainom, je schopnosť v ňom ukladať a spúšťať programy. Tieto programy sa nazývajú inteligentné zmluvy. Inteligentné zmluvy sú miestom, kde sídli obchodná logika aplikácií DeFi. S týmito inteligentnými zmluvami môže ktokoľvek komunikovať a okrem toho všetky inteligentné zmluvy sú umiestnené v rovnakom systéme, čo umožňuje bezproblémové zdieľanie údajov.

Prečo by ste mali používať aplikácie DeFi?

Ak už máte bankové služby, môžete získať prístup k podobným produktom za nižšie ceny odstránením sprostredkovateľov. So správnym prieskumom si môžete nájsť projekty s úžasnými výnosmi, ktoré sú výnosmi podobné začínajúcim startupom. Ak ste začínajúci v oblasti fintech, môžete vytvárať produkty so softvérovým balíkom, ktorý je interoperabilný, skladateľný, bez povolenia a ponúka väčší rozsah možností. Ak nemáte prístup k bankovým službám, máte konečne alternatívu k inštitúciám, ktoré nemusia byť spoľahlivé, nemusia ponúkať lacné služby alebo vás môžu z rôznych dôvodov vylúčiť a svoje služby vám zneprístupniť. Na celom svete nemá 1,7 miliardy ľudí prístup k jednoduchým bankovým službám. Pre ďalšie miliardy je ťažké získať prístup k sofistikovaným finančným službám, čo brzdí rast.

DeFi vylepšuje súčasné finančné aktivity rozširovaním svojich kapacít vďaka svojej programovateľnosti a to nasledovne:

Prevod prostriedkov – okamžité zúčtovanie s transakciami trvajúcimi približne 15 sekúnd.

Nízke poplatky za prevod – náklady na odoslanie 1 dolára alebo 1 miliardy dolárov sú rovnaké.

Požičiavanie si financií – DeFi umožňuje komukoľvek požičať si kapitál, pokiaľ spĺňa prednastavené parametre, bez ohľadu na jeho pôvod, miesto kde sa nachádza, či sociálne a ekonomické parametre, ktoré banky tak radi kontrolujú.

Požičiavanie financií – aplikácie DeFi zvyčajne ponúkajú vyššiu mieru návratnosti a streamingové platby.

Decentralizované burzy – prístup 24/7 na obchodné trhy s rozsiahlou konkurenciou, ktorá slúži na udržanie nízkych poplatkov. Tieto entity umožňujú jednoduché uvedenie akéhokoľvek aktíva reprezentovaného tokenmi kryptomien do obehu, keďže obe sú umiestnené v rovnakom systéme.

Bezpečná úschova – DeFi výrazne znižuje riziko protistrany pomocou programovateľného, nemenného a overiteľného kódu na uchovanie hodnoty a jej rozptýlenie len za dohodnutých podmienok. Ppeer-to-peer prevody sú efektívne a jednoduché bez toho, aby ste museli dôverovať tretej strane.

Čiastkové vlastníctvo akéhokoľvek aktíva – DeFi umožňuje používateľom vlastniť zlomkový podiel akéhokoľvek digitálneho aktíva reprezentovaného tokenom.

Deriváty – platformy DeFi umožňujú komukoľvek vytvoriť syntetickú expozíciu voči akejkoľvek triede aktív. Vďaka jej širokej distribúcii môžu ľudia mimo amerických trhov získať expozíciu v amerických akciách pri nižších nákladoch a jednoduchším spôsobom.

Stablecoiny – Digitálne meny naviazané na fiat menu, ako je americký dolár, umožňujú používateľom zaistiť sa proti znehodnoteniu ich miestnej meny a zachovať si tak svoje bohatstvo.

Riadenie – Transparentné, decentralizované organizácie (DAO) umožňujú používateľom spravovať svoje peniaze priamo, čím sa eliminuje morálny hazard spojený s tým, že manažment berie nadmerné provízie za nedostatočne výkonný investičný nástroj.

Odblokovanie nelikvidných investícií – DeFi predstavuje možnosť tokenizácie nelikvidných investícií, ako sú nehnuteľnosti, a ich kótovanie na burzách.

DeFi poskytuje rôzne výhody v porovnaní s tradičnými finančnými aplikáciami:

Vyššie výnosy: hoci sa jedná o rizikový prístup, tak prístup k DeFi službám môže priniesť vyššie výnosy ako ponúkajú tradičné finančné produkty

Bez povolenia: nie je potrebné žiadať finančné inštitúcie o vytvorenie alebo používanie služieb.

Prístup: ktokoľvek kdekoľvek na svete s počítačom má prístup k inovatívnym finančným službám.

Väčší výber: Rýchlejšie inovácie vo finančných službách.

Interoperabilita: schopnosť služieb ľahko sa navzájom prepojiť.

Skladateľnosť: schopnosť finančných služieb ľahko sa navzájom kombinovať, spájať alebo rozširovať. Sú modulárne ako „peňažné lego“.

Decentralizácia: umožňuje robustnejší systém, ktorý je menej náchylný na zlyhanie alebo systémový kolaps.

Auditovateľnosť: umožňuje subjektom jednoducho overovať transakcie, takže môžu byť dôveryhodnejšie.

Odolnosť voči cenzúre: chráni individuálne práva pri účasti na hospodárskej činnosti.

Vlastníctvo používateľov: používatelia si ponechávajú úplné vlastníctvo svojich aktív alebo údajov.

Peer to peer: používatelia sa môžu zapojiť do priameho obchodu a obchodovať s niekoľkými alebo žiadnymi sprostredkovateľmi podľa svojej ľubovôle bez tretej strany.

Trustless: niektoré nástroje znižujú riziko protistrany.

Súkromie: niektoré projekty pracujú na komplexnej ochrane vášho súkromia.

Lacnejšie: nižšie poplatky, jednoduchšie presúvanie veľkej sumy peňazí, ľahší prístup ku kapitálu.

Aplikácie DeFi prinášajú určité riziká, ktoré musia používatelia brať do úvahy:

Väčšia zodpovednosť používateľov, pretože používatelia môžu vlastniť aktíva bez správcov, ktorí by boli zato zodpovední a platení. Človek si za všetko svoje vlastníctvo zodpovedá sám.

Nové bezpečnostné návyky: používatelia sa musia naučiť nové bezpečnostné návyky s novými technológiami.

Nenávratné straty: ak používateľ spraví chybu, jeho straty sú nenávratné.

Vysoká volatilita: v porovnaní s tradičnými aktívami je volatilita u kryptomien vyššia.

Technické riziko: chybný kód môže viesť k hackingu a strate finančných prostriedkov.

Podvod: Existuje veľa podvodných projektov, rovnako ako je tomu v bežnom svete.

Phishing: hackeri klamú používateľov, aby im vyzdieľali ich dôverné informácie, ktoré následne plánujú zneužiť.

Nedostatočné prispôsobenie trhu: produkt môže cenovo a technicky prepadnúť

Nelikvidné investície: vaše prostriedky sa môžu zablokovať, čo môže viesť k zvýšeným dodatočným nákladom.  

Záver: Decentralizované financie poskytujú alternatívu k súčasnému finančnému systému a prinášajú plné vlastníctvo a osobnú finančnú slobodu nad vlastnými financiami. Prinášajú množstvo výhod, ale na druhej strane, keďže sa jedná o pomerne mladé odvetvie, tak stále tu existujú riziká, ktoré je potrebné zvážiť. Malo by byť preto povinnosťou každého jedného investora projekty, do ktorých chce vložiť svoje peniaze, preskúmať, aby vedel rozlíšiť dobré projekty od podvodných. Dobré projekty vám totiž okrem zapojenia sa do inovatívnych projektov prinášajú aj veľmi zaujímavé zisky. Zlé vám môžu priniesť stratu vašich investícií.