Čo je to Blockchain?

Technológia blockchain, ktorá priniesla existenciu bitcoinu a následne ostatných kryptomien, otvorila svet novému druhu digitálnych možností s novým pohľadom a novou perspektívou nazerania na informácie, priemysel a celú finančnú spoločnosť. Spolu s tým prišli aj nové procesy zamerané na zjednodušenie „moderných štandardov“, na ktoré je v súčasnosti spoločnosť zvyknutá.

Keď hovoríme o Bitcoine musíme najprv vysvetliť, čo je to blockchain. Blockchain je druh distribuovanej decentralizovanej databázy, ktorá neustále rastie o záznamy.  Je verejná a zdieľaná všetkými užívateľmi Bitcoinu. Sieť zabezpečuje distribúciu záznamov tak, aby boli chránené pred vonkajším, neoprávneným zásahom, ale aj pred zásahmi z tzv. uzlov peer-to-peer siete. Zjednodušene povedané je to účtovná kniha s nekonečným množstvom záznamov, ktorá uchováva všetky transakcie. Blockchainová technológia sa hlási k decentralizácii, transparentnosti, nemennosti, bezpečnosti, zodpovednosti, rýchlosti transakcií a nízkym poplatkom z dôvodu eliminácie tretích strán. Po odstránení týchto sprostredkovateľských strán vzniká potreba potvrdiť transakcie skôr, ako sa blok spojí so skupinou predchádzajúcich blokov potvrdených transakcií.

Každá bitcoinová transakcia sa združuje medzi ďalšie nepotvrdené transakcie až kým sa neuložia do bloku transakcií. Ťažiari následne musia vyriešiť zložitú matematickú hádanku ako dôkaz práce (tzv. proof-of-work) skôr, ako sieť blok overí a pridá do blockchainu. Zakaždým, keď je k predchádzajúcemu bloku pridaný nový blok, tak to znamená, že transakcia je platná, a preto je takto potvrdený blok pridanými k predchádzajúcemu bloku do reťaze (blockchainu).

Bitcoinoví ťažiari potrebujú veľmi výkonné počítače, ktoré míňajú obrovské množstvo elektriny, len nato, aby vyriešili zložité matematické hádanky na potvrdenie blokov v sieti. Tento proces je rovnaký pre každý blok, ktorý je reťazený v sieti. Zrušenie uzavretého bloku, alebo jeho sfalšovanie si vyžaduje ďaleko väčšie množstvo energie, nakoľko by v takom prípade musel takýto ťažiar zrušiť alebo sfalšovať aj všetky predchádzajúce uzavreté bloky, a to len preto, aby mohol sfalšovať jeden jediný blok. To sa mu však ekonomicky nevyplatí. Z pohľadu zabezpečenia to znamená, že každá potvrdená transakcia je zabezpečená predchádzajúcimi uzavretými blokmi a aj uzavretými blokmi, ktoré po nej nasledujú. Bloky sú v princípe mierou potvrdenia transakcie. Znamená to, že čím je viac blokov, tým je viac potvrdení a tým bezpečnejšia bude transakcia.

Ak chceme, aby transakcie prebehli rýchlo, tak môžeme „motivovať ťažiarov“ a to tým, že za svoju transakciu zvýšime poplatok (z angličtiny fee) do siete za vykonanie transakcie.

Kryptomeny majú rôzne časové rámce pred potvrdením transakcií. V prípade bitcoinu môže jedna transakcia trvať viac alebo menej ako 10 minút, kým sa potvrdí. Potvrdenia sú v krypto transakciách veľmi dôležité ako konsenzuálny spôsob ochrany bloku pred akýmkoľvek škodlivým útokom, ako je dvojité míňanie (double spending), reverziou transakcie a pod.