Staking

Staking, čiže spôsob uzamknutia kryptomien (úročenie) predstavuje možnosť pasívneho príjmu a to z dôvodu toho, že vlastníte určitú kryptomenu a ste ochotní ju v danej sieti „uzamknúť“. Týmto spôsobom niektoré kryptomeny motivujú držiteľov kryptomien , aby sa prostredníctvom „stakingu“ zúčastňovali na udržiavaní blockchainu danej siete. Čo je podstatné pre staking, je to, že svoje kryptomeny nikam neposielate, nikomu nepožičiavate a ani nedávate možnosť s nimi nakladať, ale neustále ste vlastníkmi daných kryptomien.

Kryptomeny založené na proof-of-stake overujú transakcie v pomere množstva mincí, ktoré držitelia uzamkli alebo v peňaženkách naviazali (delegovali) pre overovanie blockchainu. Ide tak o úplne odlišný mechanizmus overovania od viac známeho proof-of-work mechanizmu, ktorý napríklad používa bitcoin, na základe výpočtového výkonu. U kryptomien s mechanizmom proof-of-stake, je pre tvorbu nových mincí využívaný práve pomer viazaných mincí, pričom odmenu v podobe novej mince získa s najväčšou pravdepodobnosťou ten kto uzamkol väčší počet mincí. U niektorých kryptomien je veľkosť uzamknutých mincí obmedzená a u niektorých je uvedená minimálne množstvo mincí, ktoré je nutné uzamknúť, pre možnosť validácie siete. Z uvedených dôvodov sa držitelia spájajú do tzv. bakerov alebo poolov, aby mali väčšiu šancu na získanie odmeny v podobe nových mincí. Prehľad kryptomien, ktoré umožňujú pasívny príjem v podobe „stakingu“ vrátane aktuálnych ročných výnosov je možné nájsť napr. na www.stakingrewards.com