Dolar Cost Averaging

Dolar Cost Averaging (DCA) –  názov v preklade voľne znamená dolárové priemerovanie vstupných nákladov. Mnoho ľudí nemá prístup k obrovským sumám peňazí. V takom prípade je priemerovanie peňažných vstupných nákladov najlepším spôsobom, ako si naplánovať svoje investície. Znamená to pravidelné investovanie napríklad každých pár dní, týždňov, raz mesačne alebo štvrťročne. Myšlienkou tohto spôsobu investovania je znížiť vplyv volatility (cenových výkyvov na trhu). Pri veľkých investíciách môže byť výrazná cenová korekcia často rozhodujúca a nepríjemná. Vnášanie emócií do vašich investícií nie je nikdy dobrým nápadom a ani spôsobom ako narábať s investíciami. Použitím metódy Dolar Cost Averaging môžu investori vyrovnať svoju priemernú vstupnú cenu a stabilne budovať svoje portfólio. Ide to ruka v ruke s hodlingom (držaním), ďalším spôsobom investovania. Napriek zaplateniu poplatkov to môže v priebehu času pomôcť vytvoriť zdravé portfólio.