Daily Trading

Denné obchodovanie sa zvyčajne vzťahuje na vysokofrekvenčné obchodovanie v menších časových rámcoch. Zatiaľ čo stratégia Hodl umožňuje investorom sedieť a z času na čas skontrolovať svoje portfólio, denné obchodovanie môže byť prácou na plný úväzok. Denné obchodovanie vykonáva intradenné stratégie  na menších timeframoch v porovnaní s inými investičnými stratégiami. Denní obchodníci s najväčšou pravdepodobnosťou využijú pri svojich obchodoch pákový efekt. To umožňuje obchodníkom zvýšiť vplyv menších pohybov cien v kratších obdobiach. Avšak bez silnej stratégie a správneho riadenia rizík môže byť obchodovanie s pákovým efektom mimoriadne riskantné.