Algorythm Trading

Algoritmické obchodovanie je spôsob obchodovania pomocou pokynov, ktoré sú vopred naprogramované na vykonávanie pokynov za konkrétnych podmienok – tj. tzv. využívanie obchodných robotov. Tieto pokyny sú zvyčajne založené na premenných, ako sú kolísanie cien, objemy obchodovania a čas. Avšak pri dôkladnom pochopení technickej analýzy je možné automatizovať obchody na základe rôznych ukazovateľov. To vám navyše umožňuje vykonávať vysokofrekvenčné obchody, aj keď nie ste pri počítači! Pojem „obchodný robot“ sa často používa v spojení s algoritmickým obchodovaním. Napríklad algoritmické obchodné roboty môžu byť naprogramované tak, aby obchodovali na skalpe, kupovali poklesy alebo predávali po 30% pumpe. Obchodníci tiež môžu spätne testovať stratégie pomocou historických údajov na testovanie presnosti svojich obchodných stratégií. To umožňuje obchodníkom vyladiť parametre akýchkoľvek automatizovaných obchodov pred ich uskutočnením. K dispozícii je niekoľko rôznych typov obchodných robotov. Niektoré vyžadujú minimálne úsilie, zatiaľ čo iné umožňujú zložité a detailné programovanie. Schopnosť naprogramovať sofistikovaného algoritmického obchodného robota a vykonávať osvedčenú stratégiu môže byť pre kryptotraderov úplnou zmenou ponímania obchodu.