WingRiders – decentralizovaná burza DEX na sieti Cardano

WingRiders je decentralizovaná burza DEX, ktorá bola spustená na hlavnej sieti Cardano a má veľmi jednoduché používateľské rozhranie.

Decentralizovaná burza WingRiders je založená na modeli AMM (Automated Market Maker) takže poskytuje automatizované obchodovanie s aktívami prostredníctvom decentralizovaného vykonávania inteligentných zmlúv. Požiadavky na výmenu sa vykonávajú úplne automaticky a nie je potrebné spoliehať sa na dôveryhodnú tretiu stranu. Model AMM využíva takzvané fondy likvidity (angl. liquid pool). Skupinu likvidity si môžete predstaviť ako súbor dvoch druhov aktív. Napríklad množstvo tokenov „A“ a množstvo tokenov „B“ tvoria jeden fond likvidity.

Aby používatelia mohli vykonávať rôzne obchody na burze WingRiders, je potrebné mať dostatok tokenov v pooloch. To znamená, že musia mať dostatočnú likviditu. Držitelia tokenov môžu túto likviditu poskytnúť poolom a stať sa tak poskytovateľmi likvidity (LP). Poskytovatelia likvidity vkladajú oba typy tokenov pre daný fond. To znamená, že napríklad poskytovateľ likvidity musí vložiť mince ADA v hodnote 100 USD a tokeny MELD tiež v hodnote 100 USD do fondu s párom ADA/MELD. Poskytovatelia likvidity sú odmeňovaní za poskytovanie tokenov do likvidity poolov. Odmena je úmerná poskytnutej likvidite a je prerozdeľovaná alikvótne z vybraných poplatkov za uskutočnené obchody. Burza WingRiders je non-custodial, čo znamená, že používatelia majú naďalej kontrolu nad svojimi aktívami. Fondy likvidity (angl. liquid pool) sú riadené kódom a nie sú kontrolované ľuďmi.

Pripojenie peňaženky

Na burzu WingRiders na hlavnej sieti Cardano sa dostanete z oficiálnej webovej stránky https://www.wingriders.com/ kliknutím na tlačidlo „Enter App“ (vstúpiť do aplikácie). Môžete tiež použiť odkaz nižšie, aby ste sa dostali priamo na burzu WingRiders.

Priloženie peňaženky je jednoduché (predpokladáme, že máte založenú peňaženku – napríklad Nami wallet). Kliknite na tlačidlo „Connect wallet“ (pripojiť peňaženku) vpravo hore.

Výber peňaženky

Vyberte si zo zoznamu svoju obľúbenú peňaženku, ktorú používate. WingRiders podporuje všetky obľúbené peňaženky.

Potvrdenie rozhrania

Otvorí sa používateľské rozhranie peňaženky a vyzve vás na potvrdenie pripojenia k burze WingRiders. Skontrolujte adresu URL. Musí to byť „https://app.wingriders.com“. Ak je adresa URL správna, potvrďte pripojenie. Po krátkej chvíli sa peňaženka pripojí, čo by ste mali vidieť vpravo hore. Uvidíte ikonu vašej peňaženky a časť vašej blockchainovej adresy.

Kontrola peňaženky a nastavenie kolaterálu

Prejdite do hlavných nastavení peňaženky a uistite sa, že máte nastavený kolaterál. Na používanie inteligentných zmlúv v sieto Cardano sa vyžaduje kolaterál. Ide o UTXO záznam, ktorý obsahuje iba ADA mince (tj. natívne tokeny siete Cardano). Ak chcete používať inteligentné zmluvy, musíte dočasne uzamknúť 5 ADA. Ak zábezpeka nie je nastavená, nastavte ju. Vaša peňaženka vás prevedie jednotlivými krokmi.

Výmena aktív (angl. swap)

Uistite sa, že je vaša peňaženka pripojená k burze WingRiders. Ak chcete vymeniť aktíva, kliknite na položku SWAP na hornej lište ponuky.

Teraz si môžete vybrať, ktoré aktíva chcete vymeniť. Prvá položka v zozname je token, ktorý máte v peňaženke. Vyberte ADA. Vedľa vybraného tokenu máte možnosť vložiť maximálnu sumu, ktorú máte v peňaženke kliknutím na tlačidlo „MAX). Rovnako tak môžete manuálne zadať množstvo, ktoré chcete zmeniť. V našom prípade pre názornosť to bude 100 ADA. Pre druhú položku vyberte token, ktorý chcete (v našom prípade pre názornosť uvádzame token MELD). Po automatickom prepočte vidíte, že získate približne 1441,477 MELD tokenov.

Možnosti nastavenia ďalších parametrov výmeny

Následne kliknutím nastavenia (ozubené koliesko) vpravo hore si zobrazíte podrobnosti výmeny (angl. swap) vrátane podrobností o poplatkoch. Ak súhlasíte tak potvrdíte kliknutím na tlačidlo „Confirm“ (potvrdiť). V tejto časti môžete nastaviť konkrétnu toleranciu sklzu (angl. slippage tolerance) a dobu (angl. deadline), za ktorú bude zmena (angl. swap) vykonaná. Sklz (angl. slippage) je tolerancia, ktorú ste schopní akceptovať v rámci výmeny (swap-u). Sklz nastavený na predvolenú hodnotu 1 % znamená, že môžete získať o 1 % viac alebo menej tokenu MELD. Ak je pre vás tolerancia príliš vysoká, môžete ju znížiť. Zníženie sklzu môže znamenať, že swap bude trvať dlhšie a nemusí prebehnúť, ak sa výmenný kurz po zadaní objednávky výrazne pohne. Termín, alebo doba (angl. deadline) je čas, ktorý ste ochotní čakať na výmenu. Predvolená hodnota je 6 hodín. Ak sa swap neuskutoční v tomto čase, jeho platnosť vyprší.

Potvrdenie nastavení výmeny (swap-u)

Následne sa vám otvorí okno s kompletnými údajmi „Confirm swap“ (potvrdenie výmeny), kde uvidíte všetky údaje o transakcii. Ak súhlasíte, opäť potvrdíte kliknutím na tlačidlo „Confirm“ v spodnej časti uvedeného okna. Vždy si nechajte malé množstvo tokenov ADA na poplatky za „Swap“ a „Oil“. Toto malé množstvo tokenov ADA musí byť spojené so všetkými prevodmi tokenov na blockchaine Cardano a nazýva sa „Oil ADA“. Tieto tokeny sa však vždy vrátia, keď je požiadavka vykonaná. Ak platnosť žiadosti vyprší a prostriedky budú vrátené, vráti sa aj poplatok „Oil ADA“.

Kliknutím na tlačidlo „Confirm“ (potvrdiť) potvrdíte všetky zmeny v nastaveniach výmeny (swap-u) tokenov a vrátite sa na hlavnú stránku WingRiders.

Po potvrdení transakcie výmeny sa vám zobrazí potvrdzovacie okno, že požiadavka na výmenu je potvrdená „Swap request submitted“ .

Po prijatí žiadosti DEX burzou „WingRiders Exchange“ musí byť transakcia ešte podpísaná vašou peňaženkou. Zobrazí sa vám okno vašej peňaženky na potvrdenie transakcie. Potvrdením odošlete transakciu do blockchainu. Po krátkej chvíli sa objaví informácia, že transakcia bola potvrdená v blockchaine Cardano.

Prehľad o transakciách

Vpravo hore nájdete zoznam transakcií. Ak kliknete na transakcie (ang. Transactions), uvidíte stav čakajúcich, vypršaných a dokončených transakcií.

Swap bude spočiatku zbrazený ako čakajúci (angl. pending) so stavom, že sa transakcia potvrdzuje (angl. confirming). To znamená, že transakcia musí byť potvrdená sieťou. Neskôr sa stav zmení, čo znamená, že výmena (angl. swap) prebieha a musí byť spracovaná. Môže chvíľu trvať, kým sa výmena uskutoční. Keď sa stav transakcie zobrazí v časti „Completed“ (hotovo), tak je transakcia dokončená a môžete prejsť do svojej peňaženky a skontrolovať, či ste dostali očakávaný počet tokenov MELD.

Poskytnutie likvidity

Uistite sa, že je vaša peňaženka pripojená k WingRiders. Ak chcete poskytnúť likviditu, kliknite na položku „POOL“ v hornom menu. Uvidíte existujúce likvidity pooly. Každý likvidity pool sa skladá z dvojice aktív. Kliknutím na šípku zobrazíte detail „poolu“. Uvidíte počet vydaných tokenov LP, hodnotu ADA a hodnotu MELD.

Pridanie likvidity

Kliknutím na tlačidlo „ADD LIQUIDITY“ (pridať likviditu) poskytnete poolu likviditu s párom ADA/MELD. Ak chcete poskytnúť likviditu, musíte mať oba tokeny vo vzájomne ekvivalentnej hodnote, napríklad v hodnote 100,-USD token ADA a v hodnote 100,-USD token MELD. Do jedného z polí zadajte počet aktív, ktoré chcete vložiť, a druhé aktívum sa automaticky prepočíta. Napíšte do položky ADA 100 a WingRiders vypočíta, že je potrebné poskytnúť 1447,1292 MELD tokenov. Celkovo musíte do likvidity poolu poskytnúť 100 tokenov ADA a 1447,1292 MELD tokenov MELD. Podobne ako pri výmene (swap) tokenov môžete zmeniť nastavenie, a to toleranciu sklzu (angl. slippage tolerance) a termín (angl. deadline), kliknutím na ikonu ozubeného kolieska vpravo hore. Ak ste s parametrami spokojní, kliknite na tlačidlo „ADD LIQUIDITY“ a zobrazí sa dialógové okno s potvrdením. Podobne ako pri výmene môžete kliknúť na šípku a zobraziť si tak ďalšie podrobnosti. V dialógovom okne „Confirm adding liquidity“ potvrďte kliknutím na tlačidlo „Confirm“. Po prijatí žiadosti burzou WingRiders musí byť transakcia podpísaná vašou peňaženkou. Zobrazí sa okno peňaženky na potvrdenie transakcie. Potvrďte to. Po potvrdení bude transakcia odoslaná do blockchainu. Následne sa vám zobrazí informácia, že transakcia v blockchaine Cardano bola potvrdená. Transakciu opäť nájdete v zozname transakcií po kliknutí na tlačidlo „Transactions“ vpravo hore podobne ako pri výmene aktív (swap). Na začiatku bude transakcia opäť v stave „Pending“, až kým sa vám v zozname zobrazí  v záložke „Completed“. Teraz môžete transakciu skontrolovať vo vašej peňaženke a zistíte, či ste dostali očakávaný počet LP tokenov.

Portfólio

Kliknutím na položku PORTFOLIO sa vám zobrazí stránka s vaším portfóliom a poskytnutej likvidite pre jednotlivé likvidity pooly. Poskytnutú likviditu môžete spravovať kliknutím na tlačidlo „MANAGE“ (spravovať). Prostredníctvom správy môžete odstrániť likviditu a vybrať si časť likvidity a podobne.

Automatický "staking" poskytnutej likvidity

WingRiders umožňuje takzvaný automatický staking, čo znamená, že okrem poskytnutia likvidity prostredníctvom likvid poolov, umožňuje zároveň získavať odmeny aj za staking.  Staking, znamená spôsob uzamknutia kryptomien (úročenie), ktoré predstavuje možnosť pasívneho príjmu a to z dôvodu toho, že vlastníte určitú kryptomenu a ste ochotní ju v danej sieti „uzamknúť“, čím pomáhate udržiavať danú sieť v chode.

Kliknutím na tlačidlo „STAKING“ sa vám otvorí okno, v ktorom môžete vidieť údaje o aktuálnom poole, do ktorého sú tokeny vložené (stakované). Zvolený staking pool nemusí byť viditeľný ihneď po poskytnutí likvidity. Kliknutím na tlačidlo „MANAGE VOTE“ (spravovať hlasovanie)  môžete hlasovať o tom, do ktorého poolu budú vaše ADA tokeny delegované. Môžete si pozrieť podrobnosti, ktoré sa týkajú daných poolov a vybrať si jeden z nich a zahlasovať za neho.

Výnosové hospodárenie - Yield farming

Ak poskytnete likviditu burze WingRiders, budete držať LP tokeny vo svojej peňaženke. LP tokeny môžete vložiť do takzvaných fariem, čo vám poskytuje možnosť, ako získať ďalšie odmeny. Vaše odmeny sa časom hromadia a máte k nim prístup cez Harvest.

Uistite sa, že je vaša peňaženka pripojená. Kliknutím na tlačidlo „FARMING“ v hornej časti obrazovky môžete „farmáriť“ LP tokeny LP. Tokenové páry môžete pridávať spravovať kliknutím na tlačidlo „ADD LIQUIDITY“ a následne po pridaní likvidity sa vám zobrazí tlačidlo „MANAGE“, prostredníctvom ktorého môžete svoju likviditu spravovať, pridávať, odoberať, znižovať a podobne. Jedná sa podobný spôsob, ako tomu je pri poskytovaní likvidity do likvidity poolov. Pridanú likviditu prostredníctvom „farmárenia“ na WingRiders Exchange muste potvrdiť a podpísať opäť vašou peňaženkou. Po potvrdení a krátkej chvíli sa zobrazí informácia, že transakcia bola potvrdená v blockchaine Cardano. Tak ako pri poskytovaní likvidity, tak aj likviditu poskytnutú pri „farmárení“ nájdete v zozname transakcií.

Záver

Platforma Cardano je vytvorená okrem iného za účelom poskytovania decentralizovaných finančných služieb (DeFi). DEX burza WingRiders bola vytvorená profesionálnym tímom, ktorý si dal záležať na všetkých detailoch, pričom prostredie je veľmi prívetivé a z užívateľského pohľadu veľmi jednoduché. Cardano patrí aktuálne medzi top 5 kryptoaktív podľa trhovej kapitalizácie a jeho užívateľská základňa, komunita a vývojárske tímy ho predurčujú k tomu, aby bolo významným hráčom v oblasti DeFi aj v budúcom období.

Upozornenie

Nákup a obchodovanie s kryptomenami je spojené, ako aj u iných investícií, s rizikom. Vždy je potrebné zvážiť, akú sumu chcete investovať a je to vždy na individuálnom rozhodnutí. Názory a popisy v článku nie sú finančnou radou ani poradenstvom.