Staking kryptomeny Cosmos (ATOM) prostredníctvom peňaženky TrustWallet

Staking, je spôsob uzamknutia kryptomien (úročenie) a predstavuje možnosť pasívneho príjmu a to z dôvodu toho, že vlastníte určitú kryptomenu a ste ochotní ju v danej sieti „uzamknúť“. Kryptomena Cosmos (ATOM) túto formu pasívneho príjmu ponúka a pritom Cosmos patrí medzi lídrov a zaujímavé projekty z výhľadom do budúcnosti.

Cosmos a token ATOM 

Cosmos je sieť nezávislých blockchainov prepojených prostredníctvom Cosmos Hub-u. Jedná sa o blockchain proof-of-stake (PoS), ktorý je založený na Tendermint, čo je konsenzuálny „byzantský“ protokol odolný voči chybám (BFT).

ATOM je natívny a jediný vkladový token, ktorý je možné stakovať v Cosmos Hub-e. Token ATOM zároveň predstavuje právo zúčastňovať sa na konsenze siete, tj. hlasovať, overovať alebo delegovať tokeny ATOM pre Cosmos Hub a výmenou zato získavať, ako odmeny ďalšie tokeny ATOM a tiež tak odmeny z transakčných poplatkov.

Delegovanie právomocí

Validátori Cosmos Hub-u sa podieľajú na konsenze siete, kryptografických podpisoch, hlasovaní alebo potvrdzovaní blokov. Tendermint ako taký si vyžaduje pevnú známu množinu validátorov, kde je každý validátor identifikovaný podľa verejného kľúča. Validátori sa snažia dospieť ku zhode pri každom jednom bloku, pričom blok je chápaný ako zoznam transakcií.

Delegovanie znamená to, že spojíte svoje tokeny s validátorom a získate od neho odmeny alikvotne podľa výšky (množstva) vašich delegovaných tokenov ATOM. Blokové odmeny sa vyplácajú validátorom a delegátorom prostredníctvom novo vydaných (inflačných) tokenov ATOM, ako odmena (stimul) za ich vklad (staking).

Aby sa predišlo zámene s terminológiami, tak proces delegovania sa nazýva „Staking“, čo je všeobecne akceptovaný výraz.

Poznámka.

Ak vložíte svoje tokeny (vykonáte staking), automaticky sa začnú generovať odmeny. Ak zrušíte stakinkg (angl. unstake), to znamená, že si chcete vaše tokeny vybrať, tak vaše tokeny zostanú v uzamknutom stave ešte ďalších 21 dní. Počas tohto obdobia (21 dní) už nebudú na váš účet pripísané žiadne odmeny (pretože ste zrušili staking) a rovnako tak počas tohto obdobia nie je možné vašimi tokenmi hýbať, alebo presúvať. Presúvanie tokenov je následne možné až po uplynutí tejto doby.

Ako sa počítajú odmeny

Nové tokeny ATOM sa generujú každým uzavretým blokom a distribuujú sa validátorom a delegátorom, ktorí sa zúčastňujú na procese konsenzu siete. Držitelia tokenov ATOM dostávajú odmeny (stimul) zato, že nielen pasívne držia svoje tokeny v peňaženkách, ale svoje tokeny takpovediac vystavia určitému riziku v záujme zabezpečenia siete. Počet nových tokenov ATOM, generovaných pri uzavretí bloku je premenlivý a závisí od percenta tokenov ATOM, ktoré sú v sieti uzamknuté. Prostredníctvom stránky a kalkulačky https://www.stakingrewards.com/asset/cosmos/calculate je možné zistiť aktuálny percentuálny výnos a odmeny.

Ako zadať „staking“ tokenov ATOM v peňaženke Trust Wallet

Poďme teda nato....

Krok 1 - Príprava vašich tokenov Cosmos (ATOM)

Tokeny ATOM je možné zakúpiť prostredníctvom kryptomenových búrz. Následne si stiahnite peňaženku TrustWallet https://trustwallet.com/cosmos-wallet a presuňte zakúpené tokeny do svojej peňaženky. Otvorte svoju peňaženku a overte si, či je váš zostatok správny. Prípadne, na hlavnej obrazovke peňaženky Trust Wallet prejdite na záložku Financie a zobrazia sa vám všetky dostupné tokeny, ktoré je možné vložiť do tejto vašej bezpečnej peňaženky. V zozname uvidíte kryptomenu Cosmos (ATOM), a klepnutím na Cosmos prejdete priamo do peňaženky kryptomeny Cosmos.

Tip.

Ak ATOM vo svojej peňaženke nevidíte, klepnite na znamienko „+“ vpravo hore a vyhľadajte ATOM. Potom pomocou prepínača pridajte token Cosmos (ATOM).

Krok 2 - Prejdite do "Staking Menu"

Klepnutím na tlačidlo „More“ (viac) sa vám zobrazia nasledovné možnosti:

Podrobnosti o vklade (Stake Details)

Táto záložka vám poskytne viac informácií  o stakingu tokenov Cosmos a rovnako tak aj o vašom aktuálnom stave stakingu.

 • Stake (vklad) – kliknutím sa dostanete na úvodnú obrazovku vkladov (staking).
 • Unstake (zrušenie vkladu) – kliknutím na túto záložku sa dostanete do obrazovky, kde je možné zrušiť staking (unstake). Po zrušení, prestanete dostávať odmeny.
 • Claim Rewards (výber odmien) – kliknutím na túto záložku získate vygenerované odmeny zo stakingu (to znamená výber nastakovaných tokenov na vašu peňaženku).

Ak chcete spustiť proces vkladania (staking), tak kliknite na tlačidlo „Stake“ (vklad).

Krok 3 - Výber validátora

Zadajte čiastku, ktorú chcete vložiť, alebo klepnutím na tlačidlo "Max" vyberte všetky tokeny, ktoré vlastníte. Minimálna suma je 0,01 ATOM. Na zaplatenie poplatkov musíte mať nejaké voľné „dostupné tokeny“, čo je minimálne 0,001 ATOM, takže vždy si nechajte nejaké tokeny na zaplatenie poplatkov v sieti. Vyberte si vami zvoleného „validátora“ a klepnite na tlačidlo „Next“ (ďalej).

Upozornenie!

Skôr ako budete pokračovať, tak vás upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti:

 • Vaše tokeny ATOM budú uzamknuté a začnú sa vám generovať odmeny.
 • Zrušiť staking (unstake) môžete kedykoľvek, ale tento proces trvá 21 dní – tj. vaše tokeny zostanú v uzamknutom stave ešte ďalších 21 dní. Je to z dôvodu zabezpečenia konsenzu siete.
 • Po uplynutí tejto doby (21 dní), môžete presunúť / preniesť svoje tokeny ATOM kamkoľvek a to vrátane tokenov, ktoré ste získali ako odmeny.

Krok 4 - Odoslanie transakcie do siete

Skontrolujte si podrobnosti vašej transakcie (adresu, kam tokeny posielate, sumu a prípadne poplatky). Keď ste pripravení pokračovať, klepnite na tlačidlo „Send“ (odoslať).

Obrazovka sa po odoslaní automaticky načíta naspäť na peňaženku ATOM. Kým sieť potvrdí vami odoslanú transakciu, tak sa vám zobrazí správa (Pending message), ktorá vás informuje o čakaní na potvrdenie siete o odoslaní.

Krok 5 - Potvrdenie transakcie

Ak je procesu stakingu kompletný, tak si výsledok môžete overiť klepnutím na tlačidlo „More“ (viac) a potom klepnutím na tlačidlo „Stake Details“ (detaily vkladu). Takto budete mať svoje tokeny ATOM vložené (angl. staked) v sieti.  

Ako skontrolovať transakciu pomocou Cosmos Blockchain Explorer

Svoj stav stakingu (vkladu) môžete skontrolovať aj pomocou tohto prieskumníka Cosmos Blockchain Explorer otvorením webovej stránky https://www.mintscan.io/cosmos a potom vyhľadajte svoju adresu ATOM peňaženky.

Zrušenie stakingu tokenov Cosmos (Unstaking)

Zrušenie tokenov je možné, iba ak máte tokeny ATOM vložené (angl. staked).

Upozornenie.

Ak zrušíte stakinkg (angl. unstake), to znamená, že si chcete vaše tokeny vybrať, tak vaše tokeny zostanú v uzamknutom stave ešte ďalších 21 dní. Počas tohto obdobia (21 dní) už nebudú na váš účet pripísané žiadne odmeny (pretože ste zrušili staking) a rovnako tak, počas tohto obdobia nie je možné vašimi tokenmi hýbať, alebo ich presúvať. Presúvanie tokenov je následne možné až po uplynutí tejto doby. Je preto dôležité si čas naplánovať tak, aby ste tokeny mali k dispozícii v čase, keď ich bude reálne potrebovať a podľa toho si naplánovať zrušenie stakingu. Ak delegátor chce zrušiť časť svojich tokenov, ktoré vložil, alebo celú svoju účasť v stakingu (tj. dostať naspäť všetky tokeny), musí poslať tzv. „neviazanú transakciu “ (angl. Unbond transaction). Následne bude musieť delegátor čakať 21 dní, aby získal svoje tokeny ATOM naspäť.

Pripomienka.

Na zaplatenie transakčných poplatkov musí mať užívateľ vo svojej peňaženke malé množstvo dostupných ATOM tokenov. Minimálny poplatok za transakciu je 0,001 ATOM.

Krok 1 - Prejdite do menu staking (Access Staking Menu)

Otvorte svoju Cosmos peňaženku (Cosmos Wallet). Klepnutím na tlačidlo „More“ (viac) otvoríte „Staking Menu“ a potom klepnete na tlačidlo „Unstake“.

Krok 2 - Vyberte validátora (Choose the Validator)

Klepnutím na ponuku validátorov (Validator Menu) sa vám zobrazí zoznam, u ktorých validátorov sú vaše tokeny vložené ( angl.staked). Tento zoznam sa zobrazí, iba ak ste sa vložili svoje ATOM tokeny k viacerým validátorom. Ak ste vložili tokeny, len k jednému, tak uvidíte len jedného validátora. Vyberte validátora a klepnutím na tlačidlo „Unstake ATOM“  dáte pokyn na ich vrátenie naspäť k vám.

Krok 3 - Zadajte čiastku zo stakingu, ktorú chcete zrušiť (Input Unstake Amount)

Ručne zadajte čiastku v tokenoch ATOM, ktorej staking chcete zrušiť, alebo klepnutím na tlačidlo „Max“ dáte pokyn na zadanie výberu všetkých ATOM tokenov. Pokračujte klepnutím na tlačidlo „Next to proceed“ (ďalej).

Krok 4 - Potvrďte transakciu (Confirm the Transaction)

Skontrolujte transakciu „Unstake“ (adresu, sumu), a ak je všetko v poriadku, tak klepnutím na tlačidlo „Send“ (odoslať) odošlite transakciu do siete.

Krok 5 - Skontrolujte stav zrušenia stakingu (Unstaking Status)

Na obrazovke sa vám zobrazí upozornenie, že váš „staking“ bol úspešne zrušený. Transakcia zrušenia delegácie sa tiež zobrazí na hlavnej obrazovke peňaženky Cosmos (Cosmos Wallet). Ak chcete skontrolovať stav zrušenia stakingu (Unstaking Status) ešte inak, tak klepnite na tlačidlo „More“ (viac) a potom na tlačidlo „Stake Details“ (detail o vložení). Na obrazovke uvidíte tzv. čakajúce delegácie (Pending Delegations), ktoré predstavujú tokeny, na ktoré bol daný pokyn na zrušenie stakingu.

Tip

Váš pokyn na zrušenie stakingu (unstaking / unbonding) môžete skontrolovať aj pomocou tohto prieskumníka Cosmos Blockchain Explorer otvorením webovej stránky https://www.mintscan.io/cosmos a potom vyhľadajte svoju adresu ATOM peňaženky.

Výber odmien za vklad tokenov ATOM (Claiming ATOM Staking Rewards)

Nové tokeny ATOM sa vytvárajú každý blok, ktorý trvá približne 6 - 7 sekúnd. Tieto nové ATOM tokeny sa distribuujú validátorom a delegátorom, ktorí sa zúčastňujúcim na procese konsenzu. Je to stimul pre držiteľov tokenov ATOM zato, že nielen pasívne držia svoje tokeny v peňaženkách, ale svoje tokeny takpovediac vystavia určitému riziku v záujme zabezpečenia siete.

Krok 1 - Otvorte svoju peňaženku Cosmos Wallet

Na hlavnej obrazovke peňaženky Cosmos Wallet vidíte tokeny, ktoré sú dostupné (Available), vložené (Staked) a odmeny (Rewards tokens).

Krok 2 - Prejdite do ponuky vkladov (Access Staking Menu)

Klepnite na tlačidlo „More“ (viac) a potom na tlačidlo „Claim Rewards“ (nárokovať odmeny).

Krok 3 - Potvrďte transakciu (Submit the Transaction)

Skontrolujte si podrobnosti transakcie. Zobrazí sa vám, že koľko odmien (aká veľká suma je vyberaná) a zobrazia sa vám tiež sieťové poplatky. Klepnutím na tlačidlo „Send“ (odoslať) transakciu odošlete do siete.

Krok 4 - Prijaté odmeny (Rewards Received)

Zobrazí sa vám upozornenie, že odmeny boli uplatnené a zostatok v peňaženke sa automaticky zaktualizuje. Týmto spôsobom je proces výberu odmien ukončený.

Aktuálna cena

Aktuálnu cenu tokenu ATOM je možné zistiť napríklad pomocou stránky https://coinmarketcap.com/  Aktuálne (4.6.2021) sa kryptomena Cosmos nachádza podľa trhovej kapitalizácie na 39 mieste. Cena tokenu ATOM je 14,88 USD.

Záver

Cosmos má potenciál stať sa „internetom blockchainov“, ktorý sa tiež nazýva ako Cosmos Hub. Jedná sa o prvý blockchain, ktorého úlohou je prepojiť ďalšie blockchainy. Cosmos zároveň pracuje na riešení problémov zo škálovateľnosťou a tiež aj na prispôsobiteľnosti a použiteľnosti blockchainových technológií v tradičnom svete.

Cosmos nemal problémy s prilákaním partnerov do svojho ekosystému. Na technológii Cosmos a jeho ekosystéme sa už vyvíja obrovské množstvo projektov. Tu je malá skupina projektov: 

 • Binance Chain, je platformou, ktorá emituje tokeny decentralizovaného projektu Binance Launchpad.
 • Spoločnosť Akash pracuje na tom, aby do platformy Cosmos priniesla výpočty bez serverov. Funguje to, ako supercloud typu peer-to-peer, ktorého výpočty prebiehajú mimo servera. Očakáva sa, že toto riešenie zníži náklady na cloudové výpočtové zdroje o 90% v porovnaní so službami, ako napríklad Microsoft Azure, AWS a Google Cloud.
 • e-Money sú európskym emitentom stablecoinov. Ich stablecoiny sú kryté fiatovou menou a sú jedinečné tým, že sa úročia a sú chránené tzv. insolvenčným fondom.
 • IOV vytvára protokol medzi blockchainmi a peňaženkami. Riešenie umožňuje odosielať a prijímať akúkoľvek kryptomenu z jednej hodnotovej adresy.
 • IRISnet je blockchain BPoS, ktorý bol postavený pomocou Cosmos SDK a umožňuje interoperabilitu medzi blockchainmi, aby poskytol základ pre ďalšiu generáciu distribuovaných obchodných aplikácií.
 • Kava spolupracuje so sieťou Cosmos na zabezpečení peňaženiek, búrz a blockchainov s likviditou a interoperabilitou technológie Interledger. Kava je jedným z projektov, ktoré sú v čele celého DeFi prostrednia.
 • Loom začal na blockchaine Ethereum a neskôr prešiel na Cosmos, aby využil výhody technológie Tendermint pri vývoji vysoko škálovateľných hier a používateľských decentralizovaných aplikácií (dApps). V poslednej dobe sa rozvetvuje o riešenie problematiky DeFi a jeho používania vládami a inými podnikmi.
 • Ďalšie projekty sú zamerané na tokenizáciu hudobného priemyslu (Playlist), vytvorenie decentralizovanej siete peer-to-peer (Sentinel Network), vytvorenie decentralizovanej autonómnej ekonomiky s obsahom (Lino), vybudovanie sociálnej siete, kde bude deterministicky určené, či sú informácie pravdivé alebo nie, spustenie stablecoinu určeného na masové prijatie (Terra) a podobne.