KRYPTO-SLOVNÍK

A

Adresa – Používajú sa na posielanie a prijímanie transakcií v sieti. Sú to hexadecimálne reťazce, ktoré reprezentujú unikátny identifikátor vašej peňaženky v blockchaine.

Airdrop - V kryptomenách je to proces distribúcie novým alebo existujúcim vlastníkom danej meny alebo peňaženky, kde je niekedy potrebné buď vlastniť menu alebo splniť iné požiadavky.

Altcoin (Alt) – Všetky kryptomeny (digitálne meny), ktoré vznikli po Bitcoine sa nazývajú altcoinami.

ATL (All time Low) – Je opakom ATH, inými slovami najnižšia hodnota, ktorú kryptomena za celé obdobie dosiahla.

ATH (All time high) – Najvyššia cena danej kryptomeny v jej celej histórii.

APR – annual percentage rate alebo jednoducho nahromadený ročný úrok v percentách. Existuje aj APY čo je annual percentage yield a počíta sa ako úrok z investície.

ASIC (Application Specific Integrated Circuit) - sú mikročipy vyrobené iba na jedinú úlohu a to ťaženie konkrétnej kryptomeny (takej, ktorá povoľuje využitie hrubej sily = čím vyšší výkon, tým väčší profit z ťaženia).

 

B

Bag holder - Neformální pojem, ktorý se používá k popisu investora, ktorý dlhodobo drží svoj majetok a v dobe keď, sa jeho hodnota znižuje tak ho nepredáva. Jeho majetek sa potom dostane až do fázy, keď sa jeho hodnota rovná nule.

Bearish market (medvedí trh) – Stav, kedy trh má klesajúci trend.

Bearish (medvedí) sentiment – Klesajúce ceny naznačujú medvedí trhový sentiment (pocit)

BIP (Bitcoin Improvement Proposals) - V preklade návrhy na zlepšenie Bitcoinu, ktoré môžu byť predložené hocikým, kto má záujem zlepšiť sieť Bitcoin.Napríklad zmeny sieťového protokolu, projektové vylepšenia, návrhy zmeny procesu a pod.

Bitcoin (BTC) – Prvá decentralizovaná digitálna mena, ktorá bola spustená v roku 2009 osobou alebo skupinou pod pseudonymom Satoshi Nakamoto. Ako Bitcoin sa tiež definuje sieť, v ktorej sa bitcoin používa.

Bitcoin adresa – Adresa, alebo tiež identifikátor skladajúci sa z 26-35 alfanumerických znakov, ktoré predstavujú cieľ pre bitcoinovú platbu. Adresy môžu byť generované bezplatne ktorýmkoľvek používateľom bitcoinovej siete. Bitcoinovú adresu je je možné získať tiež pomocou účtu na burze alebo online službe peňaženky (wallet).

Block – Transakčné dáta sú trvalo ukladané do súborov nazývaných bloky. Blok si môžeme predstaviť ako jednotlivé stránky v Blockchaine (účtovnej knihy danej kryptomeny). Pretože každý blok obsahuje odkaz na predchádzajúci blok, možno o existencii všetkých blokov povedať, že tvoria reťaz. Sú to natrvalo zaznamenané dáta v blockchaine.

Blockchain – Distribuovaná (decentralizovaná) databáza alebo sieť, ktorá uchováva neustále sa rozširujúci počet záznamov, ktoré sú chránené proti neoprávnenému zásahu ako z vonkajšej strany, tak aj zo strany samotných uzlov peer-to-peer siete. Najčastejšou aplikáciou technológie blockchainu je jeho použitie ako účtovnej knihy kryptomien (nap. bitcoinu), ktorá uchováva bezpečne všetky transakcie vykonané používateľmi.

Bloky - Sú balíky údajov, ktoré prenášajú natrvalo zaznamenané dáta v blockchaine.

Bullish market (Býčí trh) – Stav, kedy trh má stúpajúci trend.

Burza – burza je inštitúcia, kde môžeme okrem iného nakupovať alebo predávať kryptomeny. Burza na podobu obojstrannej aukcie, kde o konečnej cene obchodného inštrumentu rozhoduje stav ponuky a dopytu. Takto získaná cena sa nazýva kurz.

Bulish (býčí) sentiment – Stúpajúce ceny naznačujú býčí trhový sentiment (pocit)

Buyback guarantee, Payback guarantee – Výkup istiny pôžičky v defaulte (nesplácanej viac ako 60 dní) spoločnosťou, ktorá ju garantuje, takmer bezriziková investícia do pôžičky; v niektorých spoločnostiach sa vykupuje aj časť úroku.

 

C

Cardano (ADA) - Cardano je revolučná proof-of-stake blockchainová platforma, ktorej kryptomena sa nazýva ADA. Na vývoji Cardana sa podieľajú poprední svetoví akademici a inžinieri, ktorí sa intenzívne zameriavajú na udržateľnosť, škálovateľnosť a transparentnosť. Cardano je považované za kryptomenu tretej generácie. Cardano (ADA) je verejne dostupná. Jej počiatky siahajú do roku 2015. Staking Cardano je proces, ktorý udržiava vašu kryptomenu ADA v krypto peňaženke na podporu decentralizácie a tvorby blokov na sieti blockchain. Držitelia kryptomeny ADA dostávajú každý deň odmeny vo forme ADA za ukladanie a držanie svojich kryptomien v tzv. stake pool podľa svojich preferencií, zvyčajne v závislosti od miery návratnosti a poplatkov.

Circulating supply - Počet mincí kryptomeny, ktoré sú v súčasnej dobe na trhu v obehu.

Close sviečka - Bod v grafe, kde sa cena uzavrela (koniec sviečky).


CME Futures – ide o kontrakt, ktorý umožní nakúpiť dané aktívum v budúcnosti za cenu, na ktorej sa s druhou stranou dohodnete v súčasnosti. Povedzme, že dnešná cena Ethereum je 1.800 USD a vy očakávate, že do 10 týždňov cena vystúpi až na cenu 3.000 USD. V takom prípade vstup do futures kontraktu je o dohovore o nákupe jedného Etherea za cenu 1.800 USD za 10 týždňov rozhodne lákavý predpoklad. Futures kontrakt je teda pevne stanovenou dohodou medzi dvoma stranami, ktorú nesmie žiadna zo strán porušiť a k obchodu dôjde na vopred dohodnutej cene aj v prípade, že medzi tým reálna cena (napríklad u ETH) vystúpi na 3.000 USD. Jedna strana obchodu sa tým poistí proti možnému budúcemu poklesu ceny a druhá strana sa tým poistí voči možnému budúcemu nárastu ceny. Zvyšuje sa tým bezpečnosť obchodu oboch strán. Pri CME futures kontraktoch si je veľmi dôležité uvedomiť, či chcete svoje profity chrániť proti padnutiu ceny, alebo špekulovať o cene. CME Group poskytuje zoznam dostupných maklérov (sprostredkovateľov a poskytovateľov likvidity pre obchody). Z uvedeného dôvodu je preto veľmi dôležité zvoliť takú burzu, ktorá poskytuje, čo najväčšie množstvo futures kontraktov, čo znamená, že burza je dostatočne likvidná. Nemenej dôležitým faktom je samozrejme aj veľkosť poskytovaných kontraktov a požiadaviek na poplatky

Cold wallet (studená peňaženka) – Digitálne meny uložené mimo dostupnosti internetu. Príklad sú papierová peňaženka, hardvérová peňaženka. Dôvodom existencie takýchto typov peňaženiek je vyššia bezpečnosť. Opakom je takzvaná hot wallet.

Coin – Jedna jednotka digitálnej kryptomeny. často sa pouźíva ako synonymum a kratší výraz pre pomenovanie kryptomena. Je ich možné meniť na FIAT meniaze (napr. USD, EUR a pod.)

Crypto-currency (kryptomena) – Digitálne platidlo založené na kryptografii.

Červená sviečka – Pokiaľ sa cena uzavrie nižšie než je otváracia cena, tak telo sviečky je čevené (klesajúce). Jedná sa o medvediu sviečku – tj. cena klesá. Objem predajov je väčšia ako objem nákupov.

 

D

Dash - (najprv známy ako Darkcoin a XCoin). Jedna z kryptomien, ktorá na rozdiel od bitcoinu ponúka napríklad okamžité platby a rýchle dosahovanie konsenzu. Vznikla v r. 2014 odštiepením od Bitcoinu.

DAO (Decentralised Autonomous Organizations) - V preklade znamená Decentralizované autonómne organizácie - si môžte predstaviť ako korporáty, ktoré dokážu fungovať bez akéhokoľvek zásahu človeka (autonomita) a presunuli všetky formy kontroly do nezkorumpovateľných biznis pravidiel.

DAICO - Decentralizované ICO - Fungovanie ICO bude zabezpečovať iba smart kontrakt, ktorý bude fungovať v danom blockchaine. (Najskôr Ethereum, keďže tvorcom myšlienky je Vitalik Buterin)

DAPP - (A Decentralised application) - Je open source aplikácia, ktorá operuje autonómne (bez zásahu človeka), má svoje uložisko údajov na blockchaine, je vo forme takyvanźch tokenov a operuje na protokole, ktorý dokáže nejakým spôsobom potvrdiť hodnotu.

DDOS - Skratka z anglického Distributed Denial of Service. Jedná sa o druh hackerského útoku.

Decentralizácia kryptomeny - Digitálna mena je navrhnutá tak, aby nikto, ani autor alebo jednotlivci, skupiny či vlády, nemohli menu ovplyvňovať, falšovať, zabavovať účty, ovládať penažné toky alebo spôsobovať infláciu. V sieti neexistuje žiadny centrálny bod, ani nikto, kto by mohol o sieti rozhodovať.

Digitálna mena - Označenie meny, ktorá je elektronicky vytvorená a uložená (na rozdiel od fyzickej meny, ako sú bankovky a mince). Niektoré digitálne meny ako napríklad Bitcoin sú kryptomeny. Ako tradičné peniaze môžu byť tieto meny použité na nákup fyzického tovaru a služieb, ale môžu byť tiež obmedzené na určité společonstvo ako napríklad na použitie vo vnútri online hier alebo sociálnych sieťach.

Digitálny podpis - Elektronický podpis je označením určitých špecifických dát alebo kódu, ktorý v počítači nahradzuje klasický vlastnoručný podpis. Je pripojený k dátovej správe alebo je s ňou logicky spojený, takže umožňuje overenie totožnosti podpísanej osoby vo vzťahu k datovej správe. Elektronický podpis je prostriedok k tomu, ako v anonymnom svete internetu overiť totožnosť odosielateľa.

Dip - Najnižší bod na grafe alebo lokálne minimum hodnoty kryptomeny. Aj čas na výhodný nákup.

Dogecoin - Dogecoin je kryptomena a P2P platobná sieť, v ktorej sa táto mena používa. Dogecoin sa označuje skratkami DOGE alebo XDG, poprípade symbolom Ð. Znakem kryptomeny je legendárny pes Shiba-Inu z internetových memes. Mena bola pôvodne založená z recesie.

Doji sviečka - Všeobecne veľmi malé telo sviečky, naopak knôty na obe strany sú dlhé. Označuje nerozhodnosť trhu a často sa vyskytuje na vrchole / dne trendu.

Downtrend - Je zostupný trend cien kryptomien.  

Dump - Výrazný prepad hodnoty kryptomeny alebo akcie alebo komodity.

DYOR (Do Your Own Research) – Znamená urobiť si vlastný prieskum alebo prehľad o danej tématike alebo mene.

 

E

ETH: Skratka pre menu Ethereum.

Ethereum - Ethereum je kryptomena. Zároveň sa jedná o decentralizovaný virtuálny stroj Ethereum Virtual Machine (EVM) pre beh takzvaných “smart contracts”, ktoré zaisťujú hladké a nezmanipulovateľné fungovánie siete. Počet mincí nie je obmezený a pre niektorých investorov je to argument proti nákupu tejto kryptomeny.      

ERC-20 - Interface na základe, ktorého vznikajú nové tokeny založené na Ethereum blockchaine. Inými slovami smart kontrakt, ktorý implementuje daný ERC-20 predpis.

ERC-223 - Nástupca ERC20 štandardu. Mal by priniesť okrem iného lacnejšie transakcie a napríklad možnosť vybrať dávno stratené tokeny ku ktorým nemá nikto prístup.

EP-5 - Podobne ako ERC20 alebo ERC223 ide o token štandard avšak pre Neo blockchains.

Equity – momentálna hodnota účtu vrátane otvorených obchodov (ak by sa naraz všetky obchody zatvorili, hodnota účtu by dosiahla hodnoty equity).

Exchange – Webstránka s digitálnou burzou, kde sa nakupujú a predávajú kryptomeny.

 

F

Fiat money/Fiat peniaze - Mena s núteným obehom alebo peniaze s núteným obehom vytvorené úradnou mocou. Význam slova „fiat“ je rozkaz či nariadenie v angličtine a v latinčine znamená "nech sa stane". Znamená to v podstate príkaz a nariadenie konkrétnej vlády, že dané peniaze sa stávajú zákonným platidlom.  Jedná o všetky meny okrem kryptomien.  

Fibo - Metóda technickej analýzy, ktorá sa používa predovšetkým na finančných trhoch. Autorom je taliansky matematik Leonardo Fibonacci. Základom tejto metódy je trendová línia medzi minimom a maximom určitého predchádzajúceho pohybu. Analýza je založená na Fibonacciho postĺpnosti a na skutočnosti, že po každom veľkom pohybe majú trhy tendenciu sa vracať na pôvodné úrovne.

Fill or Kill - Druh príkazu, ktorý používajú obchodníci, ktorí chcú nakúpiť alebo predať presne stanovené množstvo akcií, alebo kryptomien za presne stanovenú cenu. Objednávka musí býť vyplnená okamžite, obvykle za niekoľko sekúnd a to v celom rozsahu podľa požadavky. Pokiaľ to nie je možné, tak sa objednávka sama zruší. Nie sú v takomto prípade povolené žiadne dielčie plnenia.

Finex - Skratka pre burzu Bitfinex.

FOMO (The Fear Of Missing Out) – Emócia strachu z premeškanej príležitosti. Je často príčinou nákupu meny na jej vrchole alebo predaja v strate.

Forex – menová burza, obchodovanie s výmennými kurzami na svetovej burze, je tam aj nejaký vzťah dolár-zlato, dolár-striebro a podobne, základ sú meny.

FORK – Softvérová aktualizácia, ktorá vedie ku zmene, ktorá môže byť kompatibilná alebo aj nekompatibilná s aktuálnou verziou softvéru. Pozri hard fork, soft fork.

Front-running: Ako sú transakcie zasielané do siete? Každá transakcia je ťažiarom zobraná, vložená do transakčného poolu a po uplynutí času bloku (keď je blok vytvorený) je vyslaná do siete. Front-running znamená, že pokiaľ ťažiar uvidí veľkú objednávku napríklad na Uniswap, môže v skutočnosti vytvoriť vlastnú nákupnú objednávku a umiestniť ju pred tú vašu do poolu, pretože vie, že vaša objednávka zvýši cenu daného tokenu a on potom bude opäť môcť token predať a takto jednoducho zarobiť.

FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) – Zmes emócii ako strach, neistota a pochybnosti, ktorých príčinou sú negatívne správy zo sveta kryptomien. Dôsledkom takto vyvolanej paniky môže aj často nastáva pád ceny.

FUD ((Fear, Uncertainty, and Doubt)  – Je niekto, kto šíri FUD médiami. Je to zmes emócii ako strach, neistota a pochybnosti, ktorých príčinou sú negatívne správy zo sveta kryptomien šírené sociálnymi sieťami.

FIAT – Vládami vydané oficiálne meny (EUR, USD atď.)

Fundamentálna analýza – Analýza založená na verejne dostupných informáciách s cieľom určiť budúcu cenu kryptomeny / akcie ...

Futures contract – ide o kontrakt, ktorý umožní nakúpiť dané aktívum v budúcnosti za cenu, na ktorej sa s druhou stranou dohodnete v súčasnosti. Povedzme, že dnešná cena Ethereum je 1.800 USD a vy očakávate, že do 10 týždňov cena vystúpi až na cenu 3.000 USD. V takom prípade vstup do futures kontraktu je o dohovore o nákupe jedného Etherea za cenu 1.800 USD za 10 týždňov rozhodne lákavý predpoklad. Futures kontrakt je teda pevne stanovenou dohodou medzi dvoma stranami, ktorú nesmie žiadna zo strán porušiť a k obchodu dôjde na vopred dohodnutej cene aj v prípade, že medzi tým reálna cena (napríklad u ETH) vystúpi na 3.000 USD. Jedna strana obchodu sa tým poistí proti možnému budúcemu poklesu ceny a druhá strana sa tým poistí voči možnému budúcemu nárastu ceny. Zvyšuje sa tým bezpečnosť obchodu oboch strán. Pri CME futures kontraktoch si je veľmi dôležité uvedomiť, či chcete svoje profity chrániť proti padnutiu ceny, alebo špekulovať o cene. CME Group poskytuje zoznam dostupných maklérov (sprostredkovateľov a poskytovateľov likvidity pre obchody). Z uvedeného dôvodu je preto veľmi dôležité zvoliť takú burzu, ktorá poskytuje, čo najväčšie množstvo futures kontraktov, čo znamená, že burza je dostatočne likvidná. Nemenej dôležitým faktom je samozrejme aj veľkosť poskytovaných kontraktov a požiadaviek na poplatky

G

Genesis blok - Úplne prvý blok v blokchaine.

 

H

Halving - Je udalosť, pri ktorej nastáva delenie odmien za vyťažený Bitcoin blok presne na polovicu. Táto udalosť tiež zvýši inflačnú rýchlosť o polovicu a takisto rýchlosť akou sa do obehu dostávajú nové Bitcoiny. Deje sa tak raz každých 210 000 vyťažených blokov.

Hammer - Sviečka, ktorá má malé telo, ale dlhý knôt na jednu stranu. Hammer zvyčajne označuje vrchol alebo dno trendu.      

Hard Fork - Softvérová aktualizácia, ktorá vedie ku zmene, ktorá je nekompatibilná s aktuálnou verziou softvéru (staršou), čo znamená, že takto neaktualizovaný uzol nie je schopný plnohodnotne fungovať s aktualizovanými uzlami (nemusí vedieť overovať transakcie, prijímať alebo posielať transakcie atď). Po hard forku je vždy priestor pre vznik novej meny. Tá vzniká ak časť siete odmieta aktualizáciu a ostáva na starej verzii. Od tejto verzie si žijú obe siete svojím vlastným životom. Ak sieť prijme nekompatibilnú aktualizáciu hovoríme o hard forku bez vzniku novej kryptomeny.

Hardvérová peňaženka (Hardware Wallet) – Kryptograficky bezpečný hardvér určený na zaistenie bezpečnosti informácií v peňaženke. Príkladmi sú peňaženka Trezor, Ledger Nano atď.

Hash - Je výsledok hašovacej funkcie. Hašovacia funkcia je matematická funkcia (resp. algoritmus) pre prevod vstupných dát do (relatívne) malého čísla.). Používa se k rýchlejšiemu prehľadávaniu tabuľky, porovnávániu dát (napríklad pre hľadanie položiek v databáze) a pod. V podobe kryptografickej hašovacej funkcie je používaná pre vytváranie a overovanie elektronického podpisu, zaisteniu integrity dát, ochranu uložených hesel atď.

Hashrate - Číslo, ktoré udáva akou rýchlosť ťaženia, konkrétnejšie počet hashov, ktoré dokáže stroj vyriešiť za sekundu.

High sviečka - Bod v grafe, kde bola najvyššia cena (konec horného knôtu).      

HODL – Výraz, ktorý vznikol z pôvodného HOLD (držanie), znamená držať a nepredávať mince. Tento preklep vznikol údajne na fóre bitcointalk, kde ho používal jeden opitý užívateľ fóra. Adresa tejto konverzácie: https://bitcointalk.org/index.php?topic=375643.0

Hodler - Človek, ktorý dlhodobo drží napr. Bitcoin a nechce ho predávať.

Hot wallet (Horúca peňaženka) - Peňaženka pripojená k internetu, pre dennodenné transakcie. Práve kvôli internetu je ale menej bezpečná.

Hype – Hromadné nadšenie nielen okolo nejakej kryptomeny za účelom jej zviditeľnenia na trhu. Pojem je všeobecný nie viazaný na krypto.

 

I

ICO (Initial Coin Offering) – Prvotná verejná ponuka digitálnej meny ešte pred vstupom na burzu. Je to obdoba crowdfunding v digitálnom svete.

Impermanent loss: Ako tým trpia poskytovatelia likvidity? Pokiaľ poskytovatelia likvidity vložia svoje tokeny do „poolu“ povedzme v pomere 1:100 ETH/DAI a cena ETH sa na vonkajších trhoch náhle zmení na 110 DAI, dôjde následne k tzv. arbitráži (spôsob, ktorým sa zrovná cena aktíva medzi rôznymi trhmi). Táto arbitráž zapríčiní nákup lacného ETH z daného „decentralizovaného poolu“, kde je cena stále 100 DAI. To by pre poskytovateľa likvidity znamenalo stratu a zarobili by viac ak by držali ETH len vo svojej peňaženke, anmiesto aby ho vložili do „poolu“.

Intraday, intradenné obchodovanie – obchody na dlhší čas ako skalpovanie, stále ale len v rámci jedného dňa, neodporúča sa niečo také nechávať otvorené cez noc.

 

K

KAICO - CryptoKami prišli s vlastnou ideou ako robiť ICO. Je to akýsi konkurent pre DAICO. Aj keď sú podobné, ponúkajú aj odlišné vlastnosti.

Kapitalizácia - Všetky mince danej kryptomeny, ktoré sú v obehu vynásobené aktuálnou hodnotou mince.

Konfirmácia / Potvrdenie (Confirmation) – Transakcia je potvrdená ak bola potvrdená určitým počtom uzlov (ťažiarov) v sieti. Ide o úspešné zahešhovanie transakcie a jej pridanie do blokchainu.

Kĺzavý priemer - Je to priemer, ktorý sa používa pre jednoduchšie odhaľovanie trendu časovej rady. Počíta sa ako priemer konštantného počtu za sebou idúcich období. Pomocou kĺzavého priemeru sa krivka grafu ceny vyhladí do podoby línie a je možné tak lepšie určiť trend alebo zmenu trendu. Kĺzavé priemery sú dôležitým prvkom pre vytváranie zložitejších technických indikátorov alebo ukazovateľov.

Korekcia - Je opačný pohyb, zvyčajne negatívny, zvyčajne 10 percentný pokles akcií alebo cenných papierov ... kde sa vyrovnáva nadhodnotenie ceny smerom späť. Korekcie sú dočasné a prerušujú zvyčajne stúpajúci trend (uptrend).

Krypto - Skrytý, tajný

Kryptoměna - Kryptomena je typ digitálnej meny či elektronických peňazí, čo je v podstate novodobý druh meny/peňazí. Z pohľadu zákona a daní v SR sa však nejedná o menu. Tieto peniaze sú tvorené elektronicky. Kryptomena se opiera o asymetrickú kryptografiu, tj. šifrovanie, pre reťazenie digitálnych podpisov jednotlivých prevodov, peer-to-peer siete a decentralizácie. Jej najstarším a zároveň najznámejším a najrozšírenejším zástupcom je Bitcoin.

Kryptoanarchismus - Filozofia objasňujúca použitie silnej kryptografie verejného kľúča (Asymetrická kryptografia) na presadenie súkromnej a individuálnej slobody. Kryptoanarchisti sa snažia o vytvorenie virtuálnej komunity, v ktorej je každý absolutne anonymný, resp. pseudonymný. Ľudia majú podľa kryptoanarchistov právo svoju internetovú aktivitu šifrovať, pretože je preukázané, že štáty a firmy sledujú Internet. Internetová anonymita je podľa nich na rovnakej úrovni ako listové tajomstvo.

Konsenzus - Je dosiahnutý, keď všetci zúčastnení siete súhlasia s pravosťou transakcie.

KYC (Know your customer) - Poznaj svojho zákazníka. Proces kde zákazník (kupujúci) overuje svoju totožnosť vyplnením osobných údajom a často taktieť nahratím identifikačných preukazov na server.

 

L

Ledger - hardwarová peňaženka (USB kľúč na kryptomeny), veľmi bezpečný spôsob ako dlhodobo uschovať kryptomeny mimo dosahu internetu.

Level - Úroveň / hladina      

Lightning Network (blesková sieť) - Riešenie, ktoré má zvýšiť rýchlosť a zmenšiť nákladnosť transakcií v sieti Bitcoin. Základnou myšlienkou tejto siete je vytvoriť druhú vrstvu (sieť) alebo druhý platobný kanál pre zápis transakcií mimo blockchain.

Limit Order - Limitná objednávka je typ pokynu k nákupu alebo predaju kryptomeny za stanovenú cenu alebo lepšiu. Akonáhle sa cena dostane na hodnotu, ktorú sme si sami určili, objednávka sa vyplní.

Litecoin - Litecoin je alternatívna digitálna mena a platobná decentralizovaná P2P sieť, založená na bitcoine. Litecoin začal ako prvý využívať algoritmus scrypt. Skratka meny Litecoin je LTC. Tvorcom Litecoinu je Charles Lee.

Long - Jedná sa o obchodnícky termín – dlhá pozícia. Je to pozícia, kedy investor nakupuje kryptomenu s očakávaním, že jej cena v budoucnosti vzrastie a predá ju so ziskom.

Low sviečky - Bod v grafe, kde bola nejnižšia cena (koniec spodného knôtu).

 

M

Market cap – celková hodnota všetkých mincí v obehu danej kryptomeny. Tj. trhová kapitalizácia. Ide o najlepší ukazovateľ v rámci porovnania kryptomien medzi sebou.

Miner - Zariadenie, ktoré je zapojené do ťažiaceho procesu kryptomien.

Mining (ťaženie) - Proces využívajúci výkon grafických kariet alebo ASIC, keď ide o výpočet zložitej matematickej úlohy. Zároveň dochádza ku kontrole a potvdeniu platobných transakcií, ktoré v sieti prebiehajú (prevody z účtu na účet medzi uživateľmi siete danej kryptomeny). Odmenou pre ťažiara (človek alebo zoskupenie, ktoré tažbu vykonáva) je určitý podiel mincí, ktoré iný užívateľia zaplatili ako poplatok za prevod.

Monero (XMR) - Monero (XMR) je open-source kryptomena vytvorená 18.04.2014. Na rozdiel od množstva kryptomien, ktoré sú derivátmi Bitcoinu, je Monero založené na CryptoNote protokole a má významné algoritmické rozdiely, ktoré sa vzťahujú k „blockchainovému zahmleniu“. Monero má trvalú podporu od komunity.

Money management (MM) – spôsob narábania s financiami a vašim obchodovateľným kapitálom. Regulujete ním straty a zisky. Mal by ho dodržiavať v podstate každý obchodník na akejkoľvek burze.

Moon - Výrazný nárast ceny danej kryptomeny. Používa sa, keď cena vyletela tak vysoko, že dosiahla až na „mesiac“.

Mooning – Stav, kedy cena rastie hore. Nemusí ísť nevyhnutne o extrémny nárast.

Multi-signature (multisig) - Viacnásobne podpísateľné adresy umožňujú viacerým stranám vyžadovať viac ako jeden kľúč na autorizáciu transakcie. Potrebný počet podpisov je dohodnutý pri vytvorení adresy. Adresy viacerých podpisov majú oveľa väčšiu odolnosť proti krádežiam.

 

N

Node - Kópia účtovnej knihy (blockchainu s transakciami), ktorú prevádzkuje účastník siete.

 

O

Obchodovanie s maržami (Margin Trading) – Obchodovanie s peniazmi, ktoré vám boli vypožičané burzou samotnou. K prijatiu uvedeného úveru musí byť vložený kapitál ako vklad.

Off-chain - Transakcie, ktoré sú vykonávané mimo blockchain. Príkladom je napr. Lightning Network. Transakcie mimo reťazec obvykle nemajú transakčný poplatok, pretože sa nevykonávajú na blockchaine. Vzhľadom k tomu, že k overeniu transakcie nie je vyžadovaný žiadny ťažiar ani účastník, tak nie je účtovaný žiadny poplatok, čo z neho činí atraktívnu možnosť. Ďalšou výhodou je, že môžu byť vykonané omnoho rýchlejšie než transakcie na blockchaine.

Open Source: Otvorený software (anglicky open-source software alebo open software, skratka OSS) je počítačový software s otvoreným zdrojovým kódom. Otvorenosť tu znamená ako technickú dostupnosť kódu, tak legálnu (ne)dostupnosť – licencie. V nepresnom, ale pomerne bežnom vyjadrení sa označenie open source používa aj pre mnohé vlastnosti, ktoré s otvorenosťou zdrojového kódu priamo nesúvisia, ale vyskytujú sa u mnohých open source programov. Napríklad môže ísť o nekomerčnosť, bezplatnú dostupnosť software, kde je vývoj zaisťovaný úplne alebo z podstatnej časti dobrovoľníckou komunitou.

Open sviečka - Bod v grafe, kde sa cena otvorila (začiatok sviečky)      

 

P

P2P (Peer to Peer) - Sieť, kde každý uzol môže vykonávať úlohu servera ,ale aj klienta. Neexistuje centrálny bod v podobe jedného alebo viacerých serverov, ako je tomu v prípade architektúry klient-server.

Papierová peňaženka (Paper Wallet) – Vytlačený papier s informáciou smerujúcou k peňaženke. Často je týmto údajom privátna adresa a adresa peňaženky.

Peňaženka (Wallet) – Digitálna peňaženka pre 1 alebo viac digitálych mien. Je to miesto, kde nie sú uložené samotné mince, ale privátne a verejné kľúče, ktoré sú potrebné na zasielanie a prijímanie mincí.

Ponzi – schéma vyplácania úrokov pre investorov z predošlých vkladov investorov. Žiadny reálny produkt neexistuje a ďalšie obchodovanie sa neuskutočňuje. Takáto schéma beží, kým sa do systému investuje dostatok peňazí, ak sa vklady spomalia, môže to viesť k jeho zániku. Niečo ako pyramídová hra.

Proof of Work (PoW) - Je systém na základe, ktorého sa blockchain manažuje. Overovanie a pridávanie transakcie do blockchainu prebieha takzvaným ťažením, na ktoré treba značný výpočetný výkon (z toho proof of work).

Proof of Stake (PoS) - Je systém na základe, ktorého sa blockchain manažuje. Odmeny za overovanie transakcií získava každý uzol podľa toho ako veľa z danej kryptomeny vlastní. Čím viac jej vlastní, tým viac je uzol (peňaženka) schopný overiť transakcií v čase, a tým získať viac odmeny v podobe kryptomeny alebo inej kryptomeny na to určenej.

Pool/Mining Pool – Zoskupenie ťažiarov, ktorý zdieľajú svoj výpočtový výkon v sieti, aby rovnomerne rozdelili odmenu podľa množstva práce, ktorou prispeli k pravdepodobnosti nájdenia a uzavretia bloku.

Poplatok za transakciu (fee) - Každý, kto chce vykonať transakciu (prevod kryptomeny z účtu na účet) musí zaplatiť malý poplatek (fee). Táto čiastka je potom odmenou pre ťažiarov, ktorí pomohli transakciu spracovať.

Public Key (verejný kľúč) – Dvojica verejný a privátny kľúč sa v kryptografii veľmi používa k dosiahnutiu zašifrovanej komunikácii medzi dvoma zainteresovanými. Odosielateľ musí poznať verejný kľúč prijímateľa správy. Pozor verejný kľúč sa väčšinou nerovná adrese vašej krypto peňaženky, ale je často z neho vyrátaný.

Private Key (privátny kľúč) – Dvojica verejný a privátny kľúč sa v kryptografii veľmi používa k dosiahnutiu zašifrovanej komunikácii medzi dvoma zainteresovanými. Odosielateľ podpisuje správy svojim jedinečným privátnym kľúčom. V krypto je privátna adresa ten údaj vďaka, ktorému viete peňaženku znovu-vytvoriť, podpisujete nimi transakcie. Nemýliť si so seedom.

Pump & Dump – Organizované manipulovanie ceny, pri ktorom sa navyšuje hodnota kryptomeny hromadnými nákupmi v relatívne krátkom časovom úseku. Po dosiahnutí maximálnej ceny, nastáva hromadný predaj a dochádza k náhlemu poklesu ceny.

 

R

Rezistencia (Odpor) - Úroveň rezistencie sa nachádza nad aktuálnou cenou aktíva a pôsobí ako strop pre ceny, ktoré majú rastúcu tendenciu. Opačná logika oproti úrovniam supportu - úrovne rezistencie znamenajú, že sa cena pravdepodobne odrazí od tejto úrovne, než že by ju prelomila.

Range - Cenové pásmo, v kterom sa kryptomena obchoduje.

RIG - PC zostava grafických kariet, ktoré tažia kryptomeny.

RPMN – V štandardných bankách sa uvádza ročná priemerná miera nákladov. Toto je číslo, ktoré vás na pôžičke ako dlžníka zaujíma, nie je úrok. Veľa ľudí si neuvedomuje, že úrok je len časť toho, čo inštitúcii zaplatíte a v RPMN máte úrok + poplatky dohromady. Čiže to je vlastne percento, ktoré reálne ukazuje váš ročný „úrok“, ktorý musíte zaplatiť ako dlžník.    

 

S

Satoshi - Najmenšia jednotka Bitcoinu. Platí, že 1 BTC = 1 00 000 000 Satoshi.

Satoshi Nakamoto - Pseudonym tvorcu Bitcoinu. Môže ísť o jedného človeka alebo skupinu. Stále nie je verejne známe kto pod týmto pseudonymom vystupuje.

Scam (Podvod) - Podvodník získa Vašu dôveru pomocou dobrej reklamy alebo sľubov. Následne zinkasuje od vás peniaze a tovar či službu nikdy nedodá.

Scalping, skalpovanie, scalp – krátke malé obchody otvárané a uzatvárané na pár bodov (pipov), častokrát ledva prekonajú spread.

Seeds (seedy) - (z angl. prekladu semienka) je 24 slov (môže byť aj iný počet (napr. 12)), ktoré slúžia, ako záloha pre obnovu peňaženky ako hardwarovej napr. Trezor alebo Ledger, ale rovnako tak aj SW peňaženky.  Seeds je potrebné uschovať na bezpečnom mieste mimo počítača a nikdy ich nikomu neposielať.

SHA-256 - Skratka pre Secure Hash Algorithm (bezpečný algoritmus hašovania). Kryptografické hašovacie funkcie sú matematické operácie. SHA-256 sa používa v niekoľkých rôznych častiach bitcoinovej siete. Pri ťažbe sa používa SHA-256 ako algoritmus dôkazu práce. Ďalej sa používa pri vytváraniu bitcoinových adries pre zvýšenie bezpečnosti a súkromia.

Shitcoin: Hanlivé slovo používané k popisu altcoinu, ktorý nemá príliš veľkú hodnotu. Môže sa jednať o podvodný kryptomenový projekt alebo kópiu iných projektov. Často je developerský tím anonymný a projekt vedie len k obohateniu vývojárov. Niektorí z ortodoxných zástupcov  Bitcoinu nazývajú všetky ostatné kryptomeny týmto názvom.

Short/shortovať: Obchodnícky termín pre tzv. krátky predaj je spôsob špekulácie. Jedná sa teda o akúsi formu pôžičky, keď najprv aktívum či kryptomenu predáme, počkáme, až cena klesne, a potom ju kúpime naspäť a zinkasujeme rozdiel cieny

Slippage: Veľké objednávky môžu silne ovplyvniť cenu kupovaného aktíva. Predstavte si, že chcete kúpiť 100 ETH za 100,000 DAI. Zatiaľ čo sa objednávka vykonáva, tak cena ETH sa zvyšuje a zvyšuje a na konci môžete za svojich 100,000 DAI obdržať len 80 ETH (alebo aj menej). Takto funguje AMM algoritmus a môže ľahko spôsobiť skĺznutie (angl. slippage) aj pri malých objednávkach pokiaľ je likvidita nízka.

Soft Fork - softvérová aktualizácia, ktorá vedie ku zmene, ktorá je kompatibilná s aktuálnou verziou softvéru (staršou), čo znamená, že aj neaktualizovaný uzol je schopný plnohodnotne fungovať s aktualizovanými uzlami.

Smart kontrakt (Smart Contract) - biznis pravidlá napísané v programovacom jazyku, ktoré sa nachádzajú v blockchaine ako softvér, ktorý je vyvolaný účastníkmi siete. Odpadá nutnosť aby medzi odosielateľom a prijímateľom musela byť tretia strana.

Spread: Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.

Staking - V systéme Proof of Stake to zvyčajne znamená, že necháte svoje mince vo vašej peňaženke, aby ste za ne boli v zápätí odmenený, buď tou istou menou alebo inou na to určenou. Odmeny sa časom upravujú. Pri niektorých musí byť peňaženka online pri iných nemusí.

Stake pool - Vie pomocou delegovaných kryptomien ako napríklad ADA, skombinovať svoje výpočtové zdroje s cieľom zvýšiť svoj snahu o získanie odmeny vo forme kryptomeny. Je to ako spojenie skupiny viacerých zainteresovaných strán, ktoré využívajú svoju vyťažovaciu silu (čím viac kryptomien ADA tým väčšia sila, čiže vyššia pravdepodobnosť získania odmeny za bloky) v procese overovania a schvaľovania nových blokov.

Stamp - Skratka pre burzu Bitstamp.

Stop Loss – funkcia na burzách, ktorá umožňuje nastaviť hodnotu, pri dosiahnutí ktorej sa má kryptomena predať.

Seed – skupina zoradených slov, kde záleží na ich poradí a dokážu znovu-vytvoriť peňaženku / peňaženky, keďźe proces tvorby peňazenky je deterministický. Máva rôzny počet slov 12, 13, 15 ...

Stochastic - Je jedným z ukazovateľov technickej analýzy. Patrí do skupiny oscilátorov, kde meria rýchlosť pohybu a smer zmeny ceny finančného inštrumentu. Stochastik je vedúci indikátor, ktorý dáva signál skôr než sa zmení samotná cena inštrumentu. Oscilátor vyvinul Dr. George Lane v 50. rokoch.

Stop alebo Stoploss - Príkaz, ktorým limitujeme stratu v obchode na burze (trading), tzn. pokiaľ ide obchod proti nám, stoploss nám určuje max. stratu, ktorú je obchodník ochotný akceptovať.

Support (Podpora) – Hladina supportu sa nachádza pod aktuálnou cenou aktíva a definuje oblasti, kde klesajúce ceny nájdu opakovanú podporu pred ďalším poklesom. To znamená, že sa cena pravdepodobne "odrazí" od tejto úrovne, než aby ju prelomila

Sviečka, sviečkový graf - Každá jednotlivá sviečka znázorňuje určitý časový úsek (napr. 5 minút, jednu hodinu, deň, týždeň, rok) a pohyb ceny v tomto úseku.  

Swing trading – dlhodobé obchodovanie v rámci dní a dokonca týždňov, obchoduje sa na vyšších timeframoch, väčšinou v smere trendu.

 

T

TA (technická / trendová analýza) - Proces skúmania vývoja ceny podľa ekonomických údajov s cieľom určiť jej budúci vývoj.

Take profit – V podstate presný opak stop lossu. Je to určený kurz, pri ktorom si vyberáte svoj vopred určený profit.

Tieň sviečky - Tenké línie nad a pod telom sviečky – tj. knôt sviečky.

Timeframe – Jedna sviečka (candle) na grafe reprezentuje isté časové obdobie, napríklad na timeframe 4H jedna sviečka trvá 4 hodiny, timeframe grafy sú klasicky – tick, 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d, 1w, 1m, 1y (skratky z anglických slov minute, hour, day, week, month, year).

Testnet - Jedná sa o software, ktorý používajú vývojári ako testovací.

Token – Jednotka / minca danej kryptomeny. Tokenom sa väčšinou nazýva minca vytvorená na existujúcej platforme (väčšinou je určená pre rovnomennú službu).

Transakčný poplatok (Transaction Fee) - Všetky transakcie kryptomeny zahŕňajú malý transakčný poplatok. Tieto transakčné poplatky sa zvyšujú o odmenu za blok, ktorú dostane ťažiar, keď úspešne spracuje blok.

Trading: Každodenné obchodovanie. Ide o to nájsť aktíva alebo kryptomeny, ktoré behem krátkej doby posilnia a trader na nich zarobí. Ide o časovo náročnú prácu. V každej sekunde sa na finančnom trhu predá nebo nakúpi tisíce akcií, komodít atď, tzn. ich cena sa neustále mení. Cieľom traidingu je vždy rovnaký a to dosiahnuť zisk.

Trezor - Česká hardwarová peňaženka (USB kľúč na kryptomeny), veľmi bezpečný spôsob ako dlhodobo uschovať kryptomeny mimo dosahu internetu.

Triangel - Trojuholník – formácia vo vývoji cenového grafu

 

U

Up-trend – Alebo tiež bulish (býčí) trend. Ceny kryptomeny majú vzostupný (Up) trend

Uzáver sviečky: Každá sviečka má otváraciu a uzatváraciu cenu. Po uzavretí sviečky, už cena ostáva v danom časovom rámci nemenná, takže ju môžeme použiť ako indikáciu pre ďalšie obchodovanie.
Uzol (
Node) -  je zariadenie (napr. počítač) v blockchainovej sieti, ktoré aktívne pomáha tejto technológii fungovať a umožňuje jej prevádzku. Uzly sú medzi sebou prepojené a spolu komunikujú, obsahujú celú kópiu blockchainu a niekedy aj spracovávajú transakcie.    

 

V

Volatilita - Pojem, ktorý vyjadruje ako často sa cena digitálnej meny mení. Opakom tohto pojmu je pojem stabilita. Volatilita vyjadruje mieru rizika investície do daného aktíva.

Veľryba (Whale) – Označenie pre vlastníka s veľkým množstvom podielu zo všetkých mincí danej kryptomeny, ktorý sa môže stať manipulátorom jej ceny.

Volume - Znamená objem a je to číslo, ktoré vyjadruje, koľko obchodov s konkrétnou kryptomenou alebo inou komoditou bolo za deň uzavretých. Väčšinou sa uvádza v dolároch za posledných 24 hodín.  

 

W

Weak Hands - To sú netrpezlivý obchodníci, ktorí zo strachu začnú predávať mince, pokiaľ cena padá dole. Nemajú dosť odhodlania mince držať a tak ich radšej rýchlo predajú aj keď so stratou. Často to nakoniec ľutujú, pretože mnohokrát sa cena vráti naspäť a začne stúpať.

 

X

XRP (Ripple) -  Kryptomena, ktorej sieť beží na protokole Ripple a ako účtovnú knihu využíva súbor Leper. XRP je natívnou kryptomenou siete s názvom XRP Ledger. Sieť XRP Ledger vznikla v roku 2012 a pri jej spustení bolo vytvorených 100 miliárd jednotiek XRP. Kryptomena sa neťaží postupne, ako je to v prípade Bitcoinu a ďalších kryptomien, ale 100 % jej tokenov je už od začiatku predťažených, tj. je už na trhu. Väčšinu z nich (60 %, tj. 60 miliard tokenov) vlastní firma Ripple, ktorá ich prakticky kedykoľvek môže uviesť do obehu, a tým meniť ich hodnotu. O zmenách protokolu tejto kryptomeny rozhoduje konzorcium zložené z členov predstavenstva firmy Ripple a spriatelených bánk. To je však celé proti myšlienke decentralizácie!

 

Z

Zmenáreň - Miesto, kde možno za FIAT peniaze nakúpiť kryptomeny, alebo ich tiež za peniaze predať.