Úvod

Moonbeam, je platformou inteligentných zmlúv, ktorá je kompatibilná s Ethereum sieťou. Moonbeam umožňuje vývojárom, ktorí používajú známe vývojové nástroje blockchainu Ethereum, vytvárať nové inteligentné kontrakty a decentralizované aplikácie v rámci ekosystému Polkadot. Moonbeam sa stal parachainom siete Polkadot. Po tomto úspechu Moonbeam spustil možnosť „stakingu“ vkladaním tokenov GLMR (Glimmer) a získavať tým pasívny príjem formou odmien. Token Glimmer (GLMR) je úžitkový token siete Moonbeam.

Ak chcete vkladať tokeny GLMR (Glimmer), tak ako prvé musíte mať nainštalovanú peňaženku MetaMask https://metamask.io/

Ako vložiť tokeny GLMR (Glimmer) do "stakingu"

Prejdite na https://apps.moonbeam.network/moonbeam . Po kliknutí na uvedený odkaz sa vám zobrazí žiadosť o prepojenie aplikácie s vašou peňaženkou MetaMask a požiada vás, aby ste sa prihlásili.  Po prihlásení budete vyzvaní, aby ste vybrali účet na vašej peňaženke na pripojenie k dApp a prijali povolenia. Po následnom odsúhlasení a pripojení vašej peňaženky sa vám zobrazí hlavný ovládací panel.

Výber siete Moonbeam v peňaženke Metamask

Tokeny GLMR nie sú Etherum tokenmi ERC-20, ale jedná sa o tokeny natívneho protokolu. Preto musíte do peňaženky MetaMask pridať Moonbeam ako vlastnú sieť. Aplikácia dApp vám pomôže prepnúť na správnu sieť, ale ak však budete potrebovať podrobnejší návod, tak ho nájdete na oficiálnej stránke https://docs.moonbeam.network/builders/get-started/moonbeam/#connect-metamask

Aby ste mohli vložiť tokeny Glimmer (GLMR) do stakingu na sieti Moonbeam, tak sa najprv uistite, že ste vo svojej peňaženke MetaMask ste vybrali sieť Moonbeam, a že na peňaženke máte tokeny GLMR. Tokeny GLMR ste mohli získať ako odmenu za „crowdloan“ na sieti Polkadot, alebo ich tiež môžete kúpiť na kryptoburzách ako napríklad Binance, KuCoin, OKX atď.

Hlavný panel "Dashboard"

Po prijatí povolení a zmene siete na Moonbeam budete presmerovaní na hlavný panel „dashboard“, kde nájdete podrobnosti o vašom účte, ako napríklad váš zostatok na účte, informácie o posledných transakciách, údajoch o odmenách z „crowdloan“ a pod.

V pravom hornom rohu hlavného panela môžete prepínať medzi jednotlivými podporovanými sieťami.  Na testovacie účely môžete prejsť na Moonbase Alpha TestNet a vyskúšať si „staking“ s tokenmi DEV, ktoré nemajú žiadnu peňažnú hodnotu. Ak však chcete vsadiť svoje tokeny GLMR a získať odmeny za stávkovanie, musíte prejsť na sieť Moonbeam.

Ako vybrať a delegovať kandidáta

Držitelia tokenov môžu vložením svojich tokenov delegovať validátora začo získajú odmenu z podielu odmien, ktoré validátor získal za overenie blokov. Odmena sa alikvotne rozdelí medzi  delegátorov. Vaša odmena bude teda závisieť od toho, akou sumou ste prispeli v porovnaní s celkovou sumou viazanou na validátora. Viac informácií o rozdeľovaní odmien nájdete v oficiálnej dokumentácii Moonbeam https://docs.moonbeam.network/learn/features/staking/#reward-distribution

Ak chcete vybrať kandidáta a delegovať mu svoje tokeny GLMR, tak prejdite na ovládacom panely dole do časti Staking“ panel vytyčovania tak, že sa posuňte nadol do časti Stanovenie a kliknite na tlačidlo Manage delegations“.

Pridávanie validátorov

Prostredníctvom ovládacieho panela „staking dashboard“ budete môcť vkladať svoje tokeny,  delegovať kandidátov („collator“) na validovanie siete, upravovať existujúce vklady a získať tiež celkový prehľad o vašom „stakingu“.

Prieskum pred výberom validátora

Pred výberom kandidáta si urobte si vlastný prieskum o tom, ktorého kandidáta chcete nominovať. Ak kliknete na „Select a collator“, tak sa vám otvorí ponuka, kde budete vidieť údaje o aktívnych  validátoroch (collators) a čakajúcich fondoch (pools).

Ako vložiť tokeny GLMR

V rámci ovládacieho panela môžete napríklad prepínať medzi záložkou Active Pool, čo je záložka ktorá obsahuje validátorov „collators“, ktorí potvrdzujú bloky, aby získali odmeny. Ďalej napríklad medzi záložkou Waiting, ktorá obsahuje validátorov, ktorí ešte nepotvrdzujú bloky. Ak chcete prejsť zo skupiny, ktorá čaká do aktívnej skupiny, tak musí byť validátor v zozname medzi 48 najlepšími podľa „staking vkladu“. Počet kandidátov v aktívnej skupine sa môže časom zmeniť prostredníctvom spôsobu demokratického hlasovania.

V predposlednom stĺpci vpravo uvidíte minimálnu sumu „tzv. „minimum bond“. Hoci protokol GLMR má minimálnu sumu stanovenú na 50 GLMR, tak tento stĺpec je variabilný a minimálnu sumu, ktorú musíte delegovať mení podľa toho, aby ste sa dostali medzi 300 najlepších delegácií daného konkrétneho validátora (collator). Ak máte menej ako 50 GLMR, tak ich môžete delegovať, ale nebudete získavať odmeny až do času, keď sa dostanete medzi 300 najlepších delegátorov podľa vkladu. Ak chcete optimalizovať svoje odmeny za „staking“, tak by ste si vo všeobecnosti mali vybrať validátora s nižšou celkovou viazanou sumou. V takom prípade bude suma vášho delegovania predstavovať väčšiu časť celkového vkladu validátora a získate úmerne vyššie odmeny. Zároveň tiež môžete vidieť a porovnať „výkon validátora“ kontrolou počtu uzavretých blokov v poslednom kole. Tieto údaje zobrazuje stĺpec Blocks last round“ u daného validátora (collator). Tieto čísla sa budú značne líšiť, avšak 0 blokov vyrobených v poslednom kole zvyčajne naznačuje slabý výkon validátora.

Ak chcete spustiť delegovanie, jednoducho kliknite na „collator“, teda validátora, ktorého ste si vybrali.

Následne urobte nasledovné kroky:

  • Skontrolujte, či ste vybrali správneho validátora (collator) a či je adresa správna
  • Zadajte množstvo tokenov, ktoré chcete vložiť. Tento príklad používa 50 tokenov GLMR.
  • Kliknite na položku „Delegate“ (delegovať)

Následne sa vám zobrazí vaša peňaženka MetaMask, kde budete vyzvaní na podpísanie (potvrdenie) transakcie – tlačidlo „Confirm“.

Podpísanie (potvrdenie) transakcie

Po podpísaní transakcie sa v pravom hornom rohu zobrazí oznámenie o odoslaní delegovanej transakcie „Transaction confirmed“. Ak je delgovanie úspešné, tak sa zobrazí oznámenie o potvrdení transakcie a váš informačný panel sa aktualizuje tak, aby obsahoval údaje o delegovaní.

Kontrola zostatku v peňaženke

Ak skontrolujete svoj účet v peňaženke MetaMask, tak uvidíte, že váš zostatok sa znížil o množstvo vsadených tokenov (plus poplatky tj. „gas fees“). Upozorňujeme, že to môže trvať niekoľko minút, kým MetaMask zaznamená zostatky.

Zmeny v delegovaní

Akékoľvek delegovanie možno upraviť. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete uvoľniť časť svojich prostriedkov „unbond“, stále budete musieť splniť minimálnu požiadavku na delegovanie 50 tokenov GLMR na Moonbeam. Ak chcete zrušiť celé delegovanie vkladu, tak preskočte na ďalšiu časť.

Ak chcete vyskúšať delegovanie dodatočných prostriedkov:

  • Kliknite na ikonu + vedľa validátora, u ktorého chcete sumu upraviť.
  • Zadajte sumu, o ktorú by ste chceli zvýšiť svoje delegovanie. V tomto prípade zvyšujeme náš vklad o 2 GLMR.
  • Kliknite na „Send“ (odoslať).

Podpísanie (potvrdenie) transakcie

Zobrazí sa vaša peňaženka MetaMask a vyzve vás na potvrdenie a podpísanie transakcie. Po podpísaní transakcie sa v pravom hornom rohu zobrazí oznámenie o odoslaní transakcie.

Po potvrdení transakcie a prijatí oznámenia sa informačný panel automaticky aktualizuje a bude obsahovať upravenú sume. Ako vidíte, tak suma sa zmenila na celkovo 52 tokenov GLMR.

Ako znížiť výšku vkladu, alebo zrušiť delegovanie

Zníženie alebo zrušenie delegovania je dvojkrokový proces, ktorý zahŕňa iniciačný krok a vykonávací krok. Ak chcete spustiť žiadosť o zníženie delegovania, vykonajte nasledovné kroky:

  • Kliknite na ikonu "—"
  • Zadajte sumu, o ktorú chcete znížiť svoj vklad. Pamätajte, že delegovanie nemôžete znížiť pod 50 GLMR, pokiaľ sa nerozhodnete ho úplne zrušiť.
  • Stlačte „Send“ (odoslať).

Podpísanie (potvrdenie) transakcie

Budete vyzvaní na podpísanie transakcie v MetaMask. Po podpísaní transakcie sa v pravom hornom rohu zobrazí oznámenie o odoslaní transakcie.

Po potvrdení transakcie a prijatí oznámenia sa informačný panel zaktualizuje a vedľa zrušeného delegovania sa vám zobrazí správa o čakajúcej žiadosti o zníženie (zrušenie) vkladu. Ak umiestnite kurzor myši na značku „začiarknutia“ vedľa čakajúcej žiadosti, uvidíte číslo bloku, na ktorom bude žiadosť spustená. V tejto chvíli máte možnosť túto žiadosť o iniciáciu zrušiť. Po uplynutí stanoveného obdobia viazanosti, čo je u Moonbeam „28 kôl“ – tj. cca 7 dní, na svojom hlavnom paneli  v časti vášho zostatku uvidíte neviazané prostriedky, ktoré sú vám plne k dispozícii.  

Zrušenie delegovania je rovnaký dvojkrokový proces ako zníženie delegovania, ktorý zahŕňa iniciačný krok a krok vykonania. Ak chcete delegovanie zrušiť, kliknite na tlačidlo „ X “, čím spustíte a potvrdíte transakciu v peňaženke MetaMask.

Záver

Moonbeam patrí veľmi zaujímavé projekty. Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke https://moonbeam.network/

Zdroj: Moonbeam Network

Upozornenie

Nákup kryptomien je spojený, ako aj u iných investícií, s rizikom. Vždy je potrebné zvážiť, akú sumu chcete investovať a je to vždy na individuálnom rozhodnutí.