KAVA - Yield Farming

Kava je softvérový protokol, ktorý pomocou viacerých kryptomien umožňuje svojim používateľom požičiavať si a požičiavať aktíva bez potreby tradičného finančného sprostredkovateľa.

Týmto spôsobom sa Kava považuje za jeden z mnohých vznikajúcich projektov decentralizovaného financovania (DeFi). Zatiaľ čo však väčšina projektov DeFi beží na platforme Ethereum, tak Kava beží na platforme Cosmos.

Používatelia platformy uzatvárajú kryptomeny do inteligentných zmlúv na platforme Cosmos, aby si mohli požičiavať pôžičky denominované v USDX, čo je kryptomena viazaná na hodnotu amerického dolára (stablecoin).

Kava využíva v Cosmose funkciu zvanú zóny na manažovanie kryptomien, ktoré dokáže prijať, a ktoré potom bežia v programoch na nezávislých sieťach. To umožňuje projektu rozšíriť počet kryptoaktív, ktoré môžu dlžníci použiť. Môžu použiť napríklad kryptomeny XRP, BNB a BTC. Dlžníci sú tí, ktorí si požičajú alebo požičiavajú aktíva na nákup ďalších kryptomien.

Kolaterálom vybranej kryptomeny - tj. ako zábezpekou na „razenie“ (vydávanie mincí USDX) dostávajú používatelia týždenné odmeny v podobe kryptomeny Kava.

Celková suma, ktorú používatelia KAVA dostanú, závisí od typu použitého kolaterálu (tj. typu kryptomeny) a od množstva USDX, ktoré si používateľ používaním razí. Napríklad používateľ použije kryptomenu BNB ako kolaterál a dostane alikvótny podiel zo 74.000 KAVA, ktoré platforma týždenne emituje (vydáva) každý týždeň.

Kava umožňuje používateľom uzamknúť aktíva v špeciálnych inteligentných zmluvách a požičať si stablecoin USDX. Na konci to vytvára takzvanú kolateralizovanú dlhovú pozíciu (CDP), čo je kontrakt určený na zabezpečenie toho, aby hodnota USDX zostala viazaná na americký dolár.

Prečo má kryptomena KAVA hodnotu

Kryptomena KAVA sa používa na odmeňovanie používateľov, ktorí razia stablecoiny USDX, a hrá kľúčovú úlohu pri správe siete Kava.

KAVA distribuuje manažment operácií v sieti a umožňuje každému, kto drží a stakuje kryptomeny, hlasovať o softvérových politikách a pravidlách platformy Kava.

To znamená, že používaním a stakingom KAVA môžu používatelia hlasovať o zmene určitých parametrov softvéru. Patria sem okrem iného aktíva, ktoré protokol prijíma ako kolaterál, požadovaný kolateralizačný pomer a poplatky platené dlžníkmi a podobne. Používatelia Kava môžu tiež delegovať svoje tokeny KAVA validátorom, ktorí spravujú jej blockchain a prostredníctvom poolov (validátorov) „súťažiť“ o novo emitované tokeny KAVA, hlasovať, a zarábať na časti poplatkov za udržiavanie stability siete, ktorá je platená používateľmi, ktorí ukončia svoje CDP. Používateľmi sú investori, ktorí vkladajú kolaterál a požičiavajú si ďalšie aktíva.

Rovnako ako mnohých iných typov kryptomien, aj ponuka tokenov KAVA je obmedzená, čo znamená, že podľa pravidiel softvéru bude KAVA existovať iba obmedzené množstvo a to 100 miliónov tokenov KAVA.

Prečo používať platformu Kava

Spoločnosť Kava môže byť príťažlivá na základe svojej schopnosti poskytnúť vlastníkom kryptomien prístup k decentralizovaným úverovým službám.

Výpožičky umožňujú používateľom kryptomien udržať si ich vlastníctvo týchto krypto aktív, vložiť ich ako kolaterál a zároveň ich môžu použiť na nákup tovaru a služieb.

Investori si tiež môžu kúpiť token KAVA na burzách, ak veria v schopnosti a potenciál týchto DeFi protokolov s cieľom vytvoriť alternatívu voči tradičným finančným službám.

Informácie pre nastavenie CDP

 • Vklad kryptomeny (Deposit crypto) - používatelia môžu pripojiť svoje peňaženky k vkladu (depozitu) svojich kryptomien.
 • Vytvorte CDP (Create a CDP) - Kava uzamkne vloženú kryptomenu do inteligentnej zmluvy.
 • Vytvoriť USDX (Create USDX) - používateľom sa poskytujú pôžičky v USDX na základe hodnoty CDP (dlhovej pozície).
 • Uzavrieť CDP (Close a CDP) - používatelia splácajú dlh plus poplatok za odomknutie zabezpečenej kryptomeny (napríklad BNB, ako je uvedené vyššie v texte).
 • Výber kryptomeny Withdraw crypto) - po vrátení kryptomeny používateľom, Kava spáli USDX.
 • Pomer kolateralizácie (Collateralization Ratio) si môžete predstaviť ako mechanizmus, ktorý pomáha chrániť protokol pred volatilitou, ktorá by znižovala hodnotu kolaterálu. Dlžníci musia vložiť sumu (napr. v kryptomene BNB), ktorá je zvyčajne vyššia ako hodnota USDX vyrazená (vydaná) protokolom. Pomer dlhu ku kolaterálu sa potom použije pre výpočet likvidačnej ceny.
 Príklad výpočtu: Ak pomer zábezpeky (kolaterálu) by bol 200%, tak by to znamenalo, že pozícia a uzamknutý kolaterál bude zlikvidovaný, ak hodnota kryptomeny uzamknutej ako kolaterál v protokole klesne pod dvojnásobok USDX, ktoré si požičal.

Ak hodnota dlhu voči kolaterálu klesne pod stanovenú hranicu, kolaterál držaný v inteligentných zmluvách bude automaticky zlikvidovaný a spálený.

Ako si požičať USDX na platforme Kava a HW peňaženky Ledger

Webová aplikácia Kava podporuje bezpečné požičiavanie si USDX pomocou HW peňaženiek Ledger Nano X a S.

Nielenže 60 miliónov USDX môžu byť využité prostredníctvom Swipe, ale dlžníci USDX majú nárok aj na ich vysokú návratnosť. Môžu získať 4,5% APY (ročný výnos) z miery úspory USDX (savings rate) a zároveň získať APY (ročné odmeny) distribuovaných napríklad držiteľom konkrétnej kryptomeny. Aktuálne ceny si môžete pozrieť na adrese https://www.kava.io/stats


Do svojej HW peňaženky si stiahnite aplikáciu „Cosmos“

Do svojej HW peňaženky si stiahnite aplikáciu „Cosmos“ prostredníctvom aplikácie Ledger Live.

Vaša adresa Kava na vypožičanie USDX je aktuále zahrnutá v aplikácii Cosmos a nie je potrebné vytvárať samostatnú adresu pre Kava..

Poznámka: Používate aplikáciu Cosmos Ledger, a nie aplikáciu Kava Ledger (táto bude vydaná v budúcnosti).

 • Prejdite na stránku http://app.kava.io
 • Stlačením tlačidla na HW peňaženke Ledger vo výzve Connect Wallet pripojte vašu Ledger peňaženku
 • Prejdite do aplikácie Cosmos v zariadení Ledger a otvorte ju.


Kava s použitím tokenu BNB od spoločnosti Binance Chain

Vaša adresa Kava v aplikácii Cosmos Ledger môže obsahovať viac mincí. Presunieme aktíva BNB z blockchainu Binance na vašu adresu Kava.

Po pripojení aplikácie Cosmos Ledger:

 • Kliknite na tlačidlo - Load BNB

Ďalej musíme prejsť na napríklad na aplikáciu  Binance a preposlať si BNB tokenyPripojenie účtu BNB

 • Ak si budete preposielať tokeny napríklad BNB tak kliknite na tlačítko „Connect Binance App“.
 • Vo svojom zariadení Ledger ukončite aplikáciu Cosmos Ledger a otvorte aplikáciu Binance Ledger.

Aplikáciu Binance Ledger si môžete nainštalovať z oficiálnej aplikácie Ledger Live https://support.ledger.com/hc/en-us/articles/360021894733-Binance-Chain-BNB-

Preposlanie BNB tokenov

Po pripojení aplikácie Binance Ledger:

 • Vo výzve „Fund Account“ zadajte počet tokenov (sumu) BNB, ktoré chcete previesť na platformu Kava. Stlačením tlačidla „Fund“ začnete prevádzať svoje BNB.

Poznámka: Adresa Kava je vyplnená z adresy Kava (aplikácia Cosmos Ledger), ku ktorej ste sa predtým pripojili.

 • Vo svojej aplikácii Binance Ledger skontrolujte transakciu a potvrdte ju.

Vaše BNB sa automaticky prevedú na vašu adresu Kava

Požičanie si USDX

Teraz, keď máte na svojej adrese Kava BNB, tak ste pripravení požičať si USDX.

 • Stlačte tlačidlo „Borrow USDX“ (požičať si) v strede hlavnej obrazovky.
 • V zariadení Ledger ukončite aplikáciu Binance Ledger a prejdite do aplikácie Cosmos Ledger a otvorte ju.


Zadanie požadovanej sumy

 • Vo výzve „Borrow USDX“ zadajte sumu BNB, ktorú chcete uzamknúť, a sumu USDX, ktorú si chcete požičať. Pre spustenie transakcie stlačte tlačidlo „Borrow“.
 • Vo svojom zariadení Ledger (aplikácia Cosmos Ledger App) potvrďte transakciu a podpíšte ju.

Hotovo

 • Po potvrdení transakcie stlačte tlačidlo „Done“ (hotovo).

Práve ste si takto úspešne požičali USDX a automaticky máte nárok na odmeny BNB (keďže ako kolaterál ste vkladali BNB).

Poznámka: K likvidácii dochádza vtedy, keď aktuálna trhová cena vášho uzamknutého aktíva klesne pod likvidačnú cenu vášho zostatku. Váš zostatok na výpožičke je bezpečnejší, pretože vaša likvidačná cena klesá v porovnaní so súčasnou trhovou cenou. Zostatok pôžičky často kontrolujte vo webovej aplikácii Kava. Aby bola vaša výpožička bezpečnejšia, môžete uzamknúť viac BNB alebo splatiť USDX. 

Rada: Vždy si požičiavajte menej ako je celková výška kolaterálu (napr. len 50% hodnoty kolaterálu). Vyhnete sa tak pri menšom poklese likvidácii vášho kolaterálu.

Správa požičaného zostatku

Webová aplikácia Kava vám umožňuje spravovať váš požičaný zostatok „Managing your Borrow Balance“.
Zobrazuje váš zamknutý zostatok, vypožičaný zostatok, aktuálnu trhovú cenu vašich zamknutých aktív a vašu likvidačnú cenu zostatku.

Nasledujúce operácie budú mať tendenciu zodpovedajúcim spôsobom znižovať alebo zvyšovať vaše riziko zostatku na pôžičke:

 • Zníženie rizika (zelené): „Lock“ – tj. uzamknúť viac aktív alebo „Repay“ splatiť (vrátiť) viac USDX
 • Zvýšenie rizika (červené): „Withdraw“ viac krypto aktív alebo „Borrow“ požičať si viac USDX


Ďalšie informácie

Ďalšie informácie je možné získať na adresách: