IOTA (MIOTA) - úvod

IOTA sa v súčasnosti transformuje na plne decentralizovanú, programovateľnú účtovnú knihu viacerých aktív (DLT). V kombinácii s inteligentnými zmluvami (Smart Contracts) bude IOTA výkonnou sieťou, ktorá umožní vývojárom posunúť súčasné hranice inovácií a dosiahnuť všeobecnú, verejnú adopciu. Vývojári v súčasnosti vytvárajú čoraz sofistikovanejšie ekosystémy decentralizovaných aplikácií (dApps) s jedinečnými modelmi tokenov a ekonomikami. Aby to dosiahli, potrebujú bezpečnú, rýchlu a lacnú infraštruktúru DLT, aby sa mohli sústrediť na budovanie svojich produktov a rozširovanie komunity. S platformou IOTA sa môžu spoľahnúť na predvídateľné nízke poplatky a flexibilitu. Jedinečná architektúra tokenizácie prvej vrstvy ekosystému IOTA s bezpoplatkovými transakciami a inteligentnými zmluvami na druhej vrstve s plnou kompatibilitou s EVM (Ethereum Virtual Machine) umožňuje tvorcom flexibilne vytvárať dApps, tokenizovať a vytvárať akékoľvek aktívum, obchodovať s NFT (Non Fungible Token), alebo raziť obľúbené mince. Flexibilita umožňuje stanoviť realizačné poplatky, odmeny a stimuly. Základným základom týchto tokenových ekosystémov bude token IOTA, ktorý premení natívny token siete IOTA na štartovací panel pre nové token ekonomiky.

"Staking" tokenov IOTA (MIOTA)

IOTA „staking“ je možný pre všetkých držiteľov tokenov IOTA. Vkladom svojich tokenov IOTA môžete získať odmeny za „staking“ a zároveň pomáhate uvádzať nové projekty a ich tokeny na trh, za čo na oplátku získavate odmeny vo forme novo vydaných tokenov prichádzajúcich sietí a aplikácií v ekosystéme IOTA. Prvým projektom je sieť Shimmer, ktorá je prípravnou a testovacou sieťou IOTA.  

Ako funguje "staking" IOTA?

V porovnaní so systémom Proof of Work sú blockchainy Proof of Stake (POS) zabezpečované držiteľmi tokenov danej siete, ktorí sa aktívne podieľajú na konsenze vkladaním svojich tokenov.

V ekosystéme IOTA bude „staking“ fungovať inak, ako v tradičnom Proof of Stake. Proces „stakingu“ v jej súčasnej podobe nie je súčasťou bezpečnosti siete, ako to poznáme z iných projektov. Toto sa môže zmeniť s budúcimi aktualizáciami protokolu. Namiesto toho v procese IOTA staking sa držitelia IOTA tokenov môžu zúčastniť otvorenej distribúcie akéhokoľvek druhu nového tokenu. Je to mechanizmus na spravodlivú distribúciu nových tokenov. „Staking“ IOTA by sa dal tiež definovať ako „rolling airdrops“. Zavedením „stakingu“ chce IOTA sprístupniť spravodlivé uvedenie tokenov na trh celej komunite a poskytnúť inovátorom príležitosť stimulovať veľkú komunitu.

Vklad tokenov IOTA (MIOTA)

Vklad tokenov IOTA sa vykonáva prostredníctvom jednoduchej transakcie prostredníctvom peňaženky Firefly (https://firefly.iota.org/). Všetky uzly v sieti IOTA využívajúce nový modul „stakingu“ dokážu rozpoznať a spracovať informácie o vkladoch, zaznamenať ich jednotlivo a vypočítať odmeny prepojené s akýmikoľvek adresami siete IOTA, na ktorých bol „staking“ aktivovaný.

Všetky zúčastnené „stakingové uzly“ priebežne prepočítavajú všetky odmeny a zhruba každých 10 sekúnd aktualizujú svoju databázu, kde je vypočítané, že „kto by mal koľko odmien dostať“. Uzly sú teda schopné poskytovať používateľom aktuálny stav „stakingu“ a priebežne aktualizované vypočítané odmeny.

Všetko, čo používatelia musia urobiť, je pripojiť sa k uzlu, ktorý spúšťa „staking“ modul. Peňaženka Firefly jednoducho navádza používateľov na iný uzol v prípade, ak sa pripájajú k uzlu, ktorý nie je schopný poskytovať informácie o „stakingu“.

Odmeny za vklady

Odmeny za vklady sú priradené k adresám hlavnej siete IOTA , ktoré držia tokeny IOTA, ktoré sa vkladajú do „stakingu“. Ak chce používateľ získať odmeny (napr. tokeny Shimmer v sieti Shimmer), tak bude musieť podpísať špeciálnu transakciu s Firefly pomocou súkromného kľúča pre adresu, na ktorej boli pôvodne vsadené tokeny IOTA. Firefly to všetko robí automaticky kliknutím na tlačidlo.

Ukončenie "stakingu"

Po ukončení „stakingu“ alebo po tom, čo sa používateľ rozhodne už ďalej nevkladať tokeny IOTA, môže používateľ bezpečne preniesť svoje tokeny IOTA na iné adresy, ale mal by sa uistiť, že má svoje súkromné ​​kľúče, aby mohol prostredníctvom peňaženky Firefly podpísať transakciu, ktorá sprístupňuje tokeny odmien, ako napr. sieť Shimmer.

Poznámka

Pripojenie peňaženiek k uzlom, ktoré nie sú schopné poskytovať aktualizácie o stakingu, kvôli tomu, že nemajú spustený doplnok stakingu, nepreruší samotný proces „stakingu“ a vkladov. Znamená to len to, že jednoducho Firefly aktuálne nemôže aktualizovať informácie o stave „stakingu“ a odmenách.

Aké sú odmeny za "staking" v IOTA?

Množstvo tokenov IOTA je obmedzené a IOTA je jednou z mála sietí bez inflácie. Preto, keď niekto vkladá tokeny IOTA do „stakingu“, tak odmeny za „staking“ sa nevyplácajú v novo vyrazených tokenoch IOTA, ale v tokenoch, ktoré sú spustené v sieti IOTA a v iných sieťach. To znamená, že používatelia nebudú zarábať viac tokenov IOTA, ale budú získavať tokeny z nových krypto sietí alebo aplikácií. Najlepším príkladom tohto procesu je sieť Shimmer. V tomto prípade môžu držitelia tokenov IOTA vložiť svoje tokeny IOTA, aby dostali tokeny Shimmer ako odmeny.

IOTA staking ponúka držiteľom tokenov príležitosť byť na začiatku distribúcie tokenov nových projektov a sietí. Vklad tokenov IOTA do „stakingu“ znamená nepremeškať nové príležitosti tokenov a byť odmenený za prejavenie skorého záujmu o účasť v rozvíjajúcich sa ekonomikách tokenov pri ich budovaní.

Kedy spustí prvý projekt svoj "staking"?

Prvým oficiálne ohláseným projektom, je sieť Shimmer, u ktorej už bola ohlásená distribúcia celej zásoby tokenov. Oficiálny začiatok „stakingu“ bude oznámený 24 hodín pred začiatkom stávkovania na prostredníctvom oficiálnych stránok Shimmer.

Ako je možné získať tokeny siete Shimmer (SMR)?

Svoje tokeny IOTA budete môcť vložiť do „stakingu“ prostredníctvom peňaženky Firefly. Tak získate tokeny Shimmer (SMR). Za každý token „MIOTA“, ktorý vložíte, dostanete 1 SMR token každých 10 sekúnd. Odmeny v SMR tokenoch sú distribuované približne každých 10 sekúnd. Maximálnu odmenu za vklad je možné získať vkladom MIOTA tokenov na celých 90 dní.  Liquid staking znamená, že môžete vkladať svoje tokeny do stakingu, alebo zrušiť staking bez penalizácie alebo zablokovania.

Nainštalujte si peňaženku Firefly

Dátum spustenia možnosti „stakingu“ bude oznámený prostredníctvom všetkých oficiálnych komunikačných kanálov Shimmer. Aby ste mohli získať tokeny SMR (Shimmer), si musíte nainštalovať najnovšiu verziu peňaženky Firefly. Peňaženku Firefly si stiahnite vždy z oficiálnych stránok IOTA https://firefly.iota.org/

Pri zakladaní peňaženky Firefly dodržiavajte všetky bezpečnostné zásady rovnako ako u peňaženiek iných kryptomien.

https://kryptokava.sk/pre-za%C4%8Diato%C4%8Dn%C3%ADkov/kryptope%C5%88a%C5%BEenky

https://kryptokava.sk/pre-za%C4%8Diato%C4%8Dn%C3%ADkov/seed-va%C5%A1ej-krypto-pe%C5%88a%C5%BEenky

https://kryptokava.sk/pre-za%C4%8Diato%C4%8Dn%C3%ADkov/bezpe%C4%8Dnos%C5%A5-v-kryptosvete

Vklad tokenov IOTA (MIOTA) do projektu

Po spustení „stakingu“ začnite vkladať tokeny IOTA (MIOTA) podľa pokynov vašej peňaženky Firefly. Ak chcete získať tokeny IOTA, tak si ich môžete zakúpiť napríklad na burzách Bitfinex, Binance, Bitpanda, ktoré momentálne ponúkajú tokeny IOTA (MIOTA).

Získajte odmeny v tokenoch Shimmer (SMR).

Počas počiatočného „staking“ obdobia, ktoré trvá 90 dní dostanú vkladatelia za každý jeden token „MIOTA“, 1 SMR token každých 10 sekúnd. Odmeny v SMR tokenoch sú distribuované približne každých 10 sekúnd. Množstvo tokenov Shimmer, ktoré dostanete, závisí od množstva tokenov IOTA a času, kedy ste ich vložili do stakingu. Svoj zostatok si môžete overiť kedykoľvek na svojej peňaženke Firefly.

Je "staking" v sieti IOTA bezpečný?

Vložené tokeny zostanú vždy pod vašou kontrolou. Nie je potrebné ich posielať tretej strane, ani sa nemusia s nikým zdieľať súkromné ​​kľúče.

Kedy sú distribuované "staking" odmeny?

Odmeny za „staking“ sa generujú okamžite so začiatkom nového obdobia vkladov. Konkrétnu odmenu za „staking“ vyhlasujú projekty, ktoré definovali, že budú rozdeľovať odmeny za „staking“. Po začatí obdobia „stakingu“ budú vkladatelia získavať odmeny za „staking“ zvyčajne každých 10 sekúnd. Tokeny z odmien sa automaticky pridávajú do peňaženky Firefly užívateľa. K týmto tokenom môže pristupovať iba držiteľ tejto konkrétnej peňaženky. V závislosti od projektu, ktorý distribuuje tokeny, môžu byť tokeny prístupné napríklad iba po spustení skutočného projektu. Vždy si u konkrétneho projektu pozrite, že kedy budú vaše tokeny plne dostupné.

Ako a kedy môže byť zrušený "staking"?

Zrušiť „staking“ je možné kedykoľvek a neexistujú žiadne obdobia zmrazenia alebo aktivácie/deaktivácie.

Záver

Názov IOTA je odvodený od IOT = Internet of Things, čo je tzv. "koncept internetu vecí". IOTA si kladie za cieľ pripraviť technológie potrebné pre nadchádzajúcu éru, v ktorej sa k internetu pripoja (okrem niekoľkých miliárd ľudí)  aj miliardy"vecí" (zariadení). Vznikla v roku 2016

IOTA funguje na báze vlastnej siete podobnej blockchaine, nazvanej "Tangle". Spôsob fungovania Tangle sa líši od blochckchainu hlavne tým, že tu neexistujú transakčné poplatky a celá sieť je navrhnutá s ohľadom na čo najväčšiu priepustnosť a rýchlosť. Neexistujú tu "ťažiari", transakcie potvrdí samotné zariadenie pripojené k sieti. Každý, kto chce odoslať transakciu, musí potvrdiť dve ďalšie transakcie. Preto čím viac zariadení/užívateľov sa k sieti pripojí a čím viac transakcií sa bude posielať, tým jej rýchlosť neklesá, ale naopak, rastie. Tento koncept je skutočne prelomový a žiadna iná kryptomena sa zrejme v rýchlosti a škálovateľnosti s IOTou nemôže porovnávať.

Počet existujúcich tokenov (mincí) kryptomeny IOTA je od začiatku daný a nijako sa nemení a meniť nebude. Projekt spravuje nadáciu (nezisková organizácia) so sídlom v Nemecku.

Projekt sa pýši niekoľkými desiatkami špičkových partnerstiev so spoločnosťami ako Microsoft, Cisco, Volkswagen, Bosch, Huawei, Samsung a ďalšími. K zaujímavému praktickému využitiu siete IOTA patria snahy o tzv. "Smart Cities" (inteligentné mestá), napríklad mestá Haarlem (Holandsko) alebo TaiPei (Taiwan), ktoré chcú vydávať digitálne občianske preukazy na báze IOTA/Tangle. Zatiaľ však IOTA ešte neprešla na úplnú decentralizáciu, na ktorej vývoji pracuje.

Upozornenie

Nákup kryptomien je spojený, ako aj u iných investícií, s rizikom. Vždy je potrebné zvážiť, akú sumu chcete investovať a je to vždy na individuálnom rozhodnutí.