Elrond (EGLD)

Elrond https://elrond.com  je vysokorýchlostná a škálovateľná blockchainová sieť vytvorená tak, aby bola internetová ekonomika prístupná pre všetkých. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť novú a prístupnú digitálnu ekonomiku bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť Elrond vyvinula novú architektúru blockchainu, ktorá umožňuje 1000-násobné zvýšenie šírky pásma a rýchlosti spracovania transakcií. Počas poslednej fázy testovania „The Assembly“ sieť spracovala 263 tisíc transakcií za sekundu.

Koncom marca bola do pôvodnej webovej peňaženky vytvorenej vývojármi Elrond pridaná funkcionalita „staking“ natívnych tokenov EGLD (Elrond). Každý používateľ si môže vytvoriť peňaženku a delegovať tokeny na validátorov.

Vytvorte si peňaženku Elrond

Elrond Wallet je užívateľsky prívetivá webová peňaženka s jednoduchým rozhraním, pomocou ktorého môže aj začiatočník ľahko a intuitívne zistiť, ako ju správne používať.

Upozornenie:

Webové peňaženky sú citlivé na phishingové útoky. Nikdy nezadávajte svoje heslá a súkromné ​​kľúče prostredníctvom neznámych, alebo falošných stránok, či odkazov. Vždy si skontrolujte doménu v prehliadači. Nikdy sa neriaďte a neklikajte na odkazy, ktoré vám prídu do súkrpomných správ vašich mailových schránok. V opačnom prípade riskujete stratu svojich finančných prostriedkov.  Oficiálnu webovú adresu peňaženky Elrond vám odporúčame uložiť si do záložiek prehliadača, aby ste predišli phishingu.

Stiahnutie a vytvorenie peňaženky Elrond Wallet

Prejdite na webovú stránku Elrond Wallet https://wallet.elrond.com/ a kliknite na tlačidlo „Create Wallet“ (vytvoriť peňaženku). Ak zabudnete heslo ku svojej peňaženke, alebo stratíte svoj „Keystore File“ (súbor úložiska kľúčov), tak prístup k peňaženke môžete obnoviť pomocou svojich „seed phrase“ (počiatočné bezpečnostné frázy), ktoré si pri vytváraní peňaženky zapíšte a uložte na bezpečné miesto mimo počítača. V prípade potreby obnovy peňaženky kliknite na tlačidlo „Access Existing“ (existujúci prístup).

Uložte si svoje „seed phrase“

Peňaženka počas jej vytvárania najprv používateľovi vysvetlí, že heslo nebude možné obnoviť, pretože blockchainové peňaženky tieto informácie neukladajú. Elrond Wallet tiež varuje, že musíte byť zodpovední za uloženie svojich „seed phrase" (počiatočných bezpečnostných fráz) a vytvoriť si zálohu, aby bolo možné obnoviť peňaženku a v nej uložené finančné prostriedky.

Zapíšte si a uložte svoje "seed phrase"

V ďalšom kroku si zapíšte svoje „seed phrase“ – tj. 24 slov na papier presne v poradí, ako sú zobrazené. Svoje „seed phrase“  uložte na bezpečné miesto mimo počítača. Najlepšie je vytvoriť si viac kópií, aby ste sa vyhli problémom s prístupom, prípadne so stratou. Svoje „seed phrase“ nikomu nedávajte a ani neposielajte. Tieto „seed phrase“ vám môžu pomôcť obnoviť prístup do peňaženky, ak stratíte všetky zvyšné kódy a heslá. Dôležité je tiež poradie, v akom sú slová zobrazené na obrazovke.

Potvrďte "seed phrase" 

V ďalšom kroku pri vytváraní peňaženky zadajte „seed phrase“, ktoré presne zodpovedajú poradiu, ako ste si ich zaznamenali. Je to z dôvodu, aby ste potvrdili správne zaznamenanie si „seed phrase“  u seba.

Vytvorte si heslo na prihlásenie do peňaženky

Na prihlásenie do svojho účtu potrebujete heslo. Musí mať minimálne 8 znakov a musí obsahovať veľké písmená, číslice a špeciálne znaky. Vymyslite si teda a zapamätajte silné heslo, zadajte ho a znova potvrďte.

Peňaženka "Elrond Wallet" je vytvorená

Peňaženka takto bola vytvorená. Teraz sa súbor úložiska kľúčov (keystore file) stiahne do nášho zariadenia. Bude vždy vyžadovaný spolu s heslom pri prístupe do peňaženky.

Pridávanie finančných prostriedkov do peňaženky 

Pridávanie prostriedkov do vašej peňaženky Elrond je veľmi jednoduché. Vstúpte do peňaženky zadaním hesla a stiahnutím súboru úložiska kľúčov.

Ako vypadá "Key File"

Screenshot ukazuje, ako by mal súbor s kľúčom (key file) vyzerať. Jeho názov obsahuje adresu peňaženky a samotný súbor má príponu „json“. Kliknite na tlačidlo Access Wallet (prístup k peňaženke).

Rozhranie peňaženky "Elrond Wallet" 

Po zadaní sa vám otvorí rozhranie peňaženky. Na hlavnom paneli sa zobrazia štatistiky peňaženky:

  • Celková výška finančných prostriedkov (The total amount of funds)
  • Dostupný počet tokenov na prevod - neuložené EGLD v stakingu (Available number of tokens for transfer - not staked EGLD)
  • Množstvo vsadených a čakajúcich tokenov (The amount of staked and pending tokens)
  • Dynamika cien EGLD (EGLD price dynamics)
  • Čas do ďalšieho rozdelenia odmeny (Time until the next reward distribution)

Ak chcete získať adresu peňaženky Elrond, jednoducho kliknite na tlačidlo „Copy „ (kopírovať) napravo od adresy alebo kliknite na ikonu QR kódu, alebo vyberte adresu a skopírujte ju pomocou kombinácie klávesov Ctrl+C.

Zaslanie tokenov EGLD na adresu peňaženky

Na túto skopírovanú adresu vašej peňaženky si posielajte tokeny z iných svojich peňaženiek, alebo kryptobúrz buď automaticky, alebo ručne, podľa toho, že kde ste tokeny EGLD nakupovali, alebo kde ich držíte. Do niekoľkých minút sa tokeny prevedú do vašej peňaženky. Takto sme do peňaženky pridali prostriedky vo forme EGLD tokenov a teraz môžeme vkladať EGLD – čiže vykonať tzv. „staking“.

"Staking" - vloženie tokenov EGLD

V peňaženke Elrond sa nachádza funkcia delegovania. Teraz môžeme vybrať validátora a delegovať naše EGLD tokeny niektorému z vybraných validátorov. To je možné vykonať dvoma spôsobmi: priamo v peňaženke Elrond alebo prostredníctvom správcu delegácií (Delegation Manager).

Metóda prostredníctvom správcu delegovania (Delegation Manager)

Ak chcete pripojiť peňaženku a vkladať tokeny EGLD ("staking") , prejdite na panel „Delegation Manager“ a kliknite na položku „Wallet“.

Pripojte peňaženku

Prihláste sa (Log in) do peňaženky Elrond - zadajte heslo (enter the password), načítajte súbor úložiska kľúčov (Keystore File) a kliknite na ptlačidlo „Access Wallet“ (prístup k peňaženke).

Delegovanie tokenov

Po autorizácii sa automaticky vrátime na panel „Delegation Manager“. Peňaženka je pripojená. Zostáva vykonať „staking“ (vloženie) tokenov EGLD. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Stake to continue“ (vklad).

Zadajte množstvo tokenov EGLD

Zadajte množstvo tokenov EGLD, ktoré delegujete, najmenej však 1 EGLD, a kliknite na tlačidlo „Continue“ (pokračovať).

Potvrdenie delegovania

Potom vás Delegation Manager (správca delegácií) presmeruje do peňaženky Elrond, aby ste transakciu potvrdili. Skontrolujte, či je všetko v poriadku a potvrďte (tlačidlo „confirm“).

Zapísanie transakcie do blockchainu

Počkajte, kým sa transakcia zapíše do blockchainu. Zvyčajne to trvá menej ako minútu.

Úspešné vloženie tokenov

Ak je transakcia úspešná, budete opätovne presmerovaní na panel Delegation Manager - tokeny sú vložené („staked“).

Metóda prostredníctvom peňaženky Elrond Wallet

Táto metóda je trochu odlišnejšia ako metóda prostredníctvom "Delegation Manager".

Vyberte validátora (Select the validator)

Prejdite do sekcie vkladov (Stake section ).

Poznámka: Ak sa nachádzate na hlavnom paneli peňaženky, môžete tento krok preskočiť a okamžite stlačiť okrúhle tlačidlo „Stake Now“ (vložiť teraz).

Panel štatistiky vkladov (staking statistics)

Stránka, ktorá sa vám otvorí, zobrazuje štatistiku vkladov (staking statistics), počet vložených tokenov (the number of staked tokens), aktívne vklady (active staking ) a dostupné odmeny (available rewards). Zoznam validátorov otvoríte kliknutím na tlačidlo „Stake Now „ (vložiť).

Vyhľadanie validátora

Vyhľadajte validátora v zozname pomocou vyhľadávacieho reťazca - zadajte jeho názov. Potom zakliknite políčko zobrazené na snímke obrazovky a kliknite na tlačidlo „Continue“ (pokračovať). Venujte pozornosť zobrazovaciemu poľu „Filled field“ (vyplnené). Toto pole zobrazuje, ako je daný validátor vyťažený delegátormi. Sieť Elrond prijíma iba obmedzený počet delegátorov.

Delegujte tokeny EGLD

Zadajte počet tokenov na vloženie do stakingu. Vloženie tokenov možno vykonať ručne alebo posunutím posúvača. Potom kliknite na tlačidlo „Continue“ (pokračovať) a počkajte na potvrdenie validátormi.

Skontrolujte a potvrďte vklad

Skontrolujte parametre transakcie a kliknite na tlačidlo „Confirm“ (potvrdiť).

Úspešný vklad (staking)

Tokeny boli úspešne vložené.

Upozorňujeme, že doba viazanosti EGLD tokenov je 10 dní. Počas tejto doby nemôžete vyberať tokeny EGLD a uskutočňovať s nimi žiadne transakcie.

Výška výnosov zo stakingu Elrond (EGLD)

Aktuálnu výšku odmien zo stakingu tokenov EGLD je možné nájsť na stránke https://www.stakingrewards.com/ Aktuálna výška odmien je vo výške 29% ročne.

Záver

Tokeny Elrond (EGLD) je možné kúpiť napríklad na kryptomenových burzách ako sú Binance, OKEx, FTX, HitBTC a Gate.io. Podľa CoinMarketCap sa Elrond momentálne nachádza na 61 mieste podľa trhovej kapitalizácie. Aktuálna cena tokenu EGLD je 81,16 dolárov. Doposiaľ najvyššia dosiahnutá hodnota (ATH), tokenu EGLD je 243,92 dolárov. Elrond patrí medzi veľmi zaujímavé projekty.