Decentralizovaná burza Bisq

Bisq je jednou z mála decentralizovaných búrz, ktorá podporuje obchodovanie priamo medzi fiat menami a bitcoinom. Tým, že je burza decentralizovaná, tak to znamená, že nie je využívaný žiadny sprostredkovateľ alebo tretia strana a obchody sú vykonané priamo medzi predávajúcim a kupujúcim. Takýto nákup kryptomien je úplne súkromný ​​a bez nutnosti registrácie alebo KYC / AML. A pretože celý systém je takzvane rovnocenný, tak neexistuje jediný bod zlyhania výmeny, ktorý by držal vaše peniaze, pričom použitie Bisq je veľmi bezpečné.  Bisq je teda  protokol, ako nakupovať a predávať kryptomeny bezpečne a súkromne mimo centralizované burzy. Bisq je open source protokol (teda verejne dostupný zdrojový k´d, ktorý si môže ktokoľvek prečítať, alebo overiť) a funguje na báze smart kontraktov a ako taký, nedrží žiadne kryptoaktíva. Na komunikáciu sa používa peer-to-peer sieť, výhradne cez Tor, takže Neexistuje tu žiadny server ani prostredník, ktorého by bolo možné napadnúť a vykradnúť. Celá dátová komunikácia je mnohonásobne šifrovaná a prevádzka siete je anonymná pomocou siete Tor. Žiadne dáta o účastníkoch obchodu sa nikam neukladajú a sú tak šifrované, že ich nie je možné následne nejak zneužiť. Proces obchodovania na decentralizovanej burze Bisq nevyžaduje overenie identity a nie je potrebné predkladať občiansky preukaz, vodičský preukaz, výpis z účtov či faktúry od dodávateľov energií a podobne.  Bisq vlastne nie je ani spoločnosť, ale jedná sa o projekt, ktorý je organizovaný ako DAO (decentralizovaná autonómna organizácia). Vyžadovaním bezpečnostnej zálohy od kupujúceho aj od predávajúceho sú obe strany motivované dodržiavať pravidlá. Tie sú potom uzamknuté v úschove, ktorá uvoľní finančné prostriedky po dokončení obchodu a potvrdení, že transakcia hladko prebehla. Jediné prepojenie na decentralizovanej burze Bisq s ostatnými kryptomenami je pomocou Bitcoinu https://bisq.network/markets/

Stiahnite si softvér

Prejdite na oficiálnu webovú stránku Bisq https://bisq.network/  a stiahnite si aplikáciu podľa typu vášho operačného systému, ktorý zodpovedá vášmu zariadeniu – napr. Windows / Mac / Linux. Aplikáciu si stiahnite vrátane PGP podpisu, aby ste si mohli overiť pravosť inštalátora. 

https://youtu.be/XABzwXw6X0A

Zálohovanie privátnych kľúčov a bezpečnostných „seed“ fráz

S decentralizovanou burzou Bisq máte úplnú kontrolu nad svojimi prostriedkami a údajmi. To znamená, že si zachovávate bezkonkurenčnú suverenitu, ale to tiež to znamená, že vám nikto nemôže pomôcť, ak stratíte niečo dôležité ako sú napríklad zálohovacie kľúče (Back Up Keys), alebo obnovovacie frázy (Seed phrases). Preto je veľmi dôležité, aby ste si pred použitím Bisq všetko potrebné správne zazálohovali.

https://youtu.be/JSwMcQAT_CA

Nastavenie hesla pre vašu Bisq peňaženku

Otvorte hlavné menu a pod položkou Account (účet) v hlavnom menu kliknite na Wallet Password. Heslo si nastavte dostatočne silné, alebo použite open-source Password Manager. Odporúčame použiť Bisq v kombinácii s hardvérovou peňaženkou Trezor, ktorá okrem úschovy kryptomien ponúka práve správcu hesiel. Toto heslo nezabudnite, pretože ho nemožno resetovať. Bisq vás požiada o heslo vždy, keď sa spustí.

Zálohovanie "seed" fráz

„Seed“ frázy je súbor 12 slov v presnom poradí, z ktorých sa generujú privátne a verejné kľúče. Tieto „seed“ frázy (slová) nikdy neukladajte do počítača a ani na žiadne online cloudové služby ako napr. iCloud, alebo Google Drive a ani si ich neukladajte do telefónu ako fotky. Na zaznamenanie použite kus papiera alebo Cryptotag Thor a uložte si ich na bezpečné miesto.

Posledným a nemenej dôležitým krokom je nastavenie zálohy, tj. nastavenie miesta, kde bude Bisq ukladať všetky potrebné dáta. Tie dáta obsahujú šifrované informácie o vašej peňaženke, obchodoch, účtoch a identitách, ktoré budete na používanie Bisqu potrebovať. Tieto dáta sú ukladané lokálne a nie sú posielané na žiadny server tretej strany, takže je aj veľmi ťažké ich nejako zneužiť.

Vytvorte si účet a nastavte platobné metódy

Ak chcete nakupovať, alebo predávať s bitcoiny na platforme Bisq, musíte si nastaviť spôsob odosielania alebo prijímania vašich finančných prostriedkov. Bisq spracováva iba bitcoinovú stránku obchodu - druhá strana sa vybavuje prostredníctvom fiat platobných služieb (napr. SEPA bankové prevody, peňažné poukazy, hotovosť) alebo altcoinových peňaženiek.

Ak nie ste si istí, aký druh platby máte vykonať, či založiť si, tak kompletný spôsob platobných metód je možné nájsť na https://bisq.wiki/Payment_methods Pre platobnú metódu SEPA musíte mať vo svojom Bisqu vytvorený tiež SEPA účet. V rámci Bisqu nejde o naozajstný bankový účet, ale aby to fungovalo, je potrebné túto identitu vytvoriť s ozajstnými údajmi vášho bankového účtu, teda so správnymi IBAN a BIC/SWIFT údajmi.  Pod záložkou Account v menu nájdete záložku National Currency Accounts, čiže fiat účty v národnej mene (EUR, CZK, atď.). Kliknite na Create New Account (vytvoriť účet) a vyberte metódu platby SEPA a vyplňte pravdivé údaje o svojom bankovom účte, z ktorého budete za prípadne zakúpené bitcoiny platiť, či naopak prijímať platby za predané BTC. Tieto údaje sú uložené iba lokálne a neukladajú sa na žiadny server Bisqu, ako je tomu napríklad u centralizovaných obchodných platforiem.

https://youtu.be/nDgT_kFC-9Y

Nákup a predaj bitcoinov

Keď máte účet vytvorený, tak si môžete prehliadnuť zoznam aktuálnych ponúk, ktoré sú k dispozícii a ktoré zodpovedajú vašej platobnej metóde a limitom, v rámci ktorých môžete s novým účtom obchodovať. Počiatočný limit pre SEPA platby je zvyčajne 0,01 BTC. Všetky jednotlivé účty, ktoré si vytvoríte, sú na sebe nezávislé a neexistuje medzi nimi žiadne prepojenie.

Na decentralizovanej burze Bisq sa vytvára ponuka na nákup alebo predaj bitcoinov. Ten, kto vytvára ponuku na nákup BTC za EUR je takzvaný „maker“ a ten kto reflektuje na ponuku je takzvaný „taker“. Ako maker musíte byť online, aby prípadní takeri vašu ponuku videli. Ako maker, vytvárate na burze Bisq ponuku a zadávate vlastné podmienky, čo znamená, že napríklad chcete kúpiť Bitcoin a platíte v eurách a zároveň určíte vlastné pravidlá, podľa ktorých bude obchod prebiehať. Určíte platobnú metódu a bezpečnostný poplatok. Poplatok je zvyčajne nastavený na 10 % z obchodovateľnej čiastky, ale čím vyšší ho dáte, tým je to odradzujúcejšie pre prípadného podvodníka, aby na vás niečo skúsil. Výhodou je napríklad aj nastavenie ceny, za ktorú ste bitcoin ochotní kúpiť. Môžete si napríklad nastaviť cenu na 80% pod aktuálnu trhovú cenu bitcoinu. Ako „taker“ si vyberáte z dostupných ponúk, ktoré predložili „makeri“. Ak nejaká ponuka spĺňa vaše predstavy , tak ju môžete prijať a obchod dokončiť. „Taker“ nemusí byť pripojený „on-line“.

https://youtu.be/w7Uvv-xrxn8

Čo sú limity a ako fungujú

Základom systému limitov je história účtu. Aktuálne limity pre váš fiat účet nájdete v detailoch účtu, kde ste účet vytvárali. Každá platobná metóda má rozdielne štartové limity, ktoré sa po tridsiatich dňoch zdvojnásobia a po šesťdesiatich dňoch znova zdvojnásobia. Vek účtu ovplyvňuje iba limity množstva predávaných Bitcoinov. Je tu totiž rozdiel v tom, že ak Bitcoiny predáte, neexistuje možnosť, ako platbu akokoľvek reklamovať alebo si ju nechať vrátiť, čo je úplne odlišné v porovnaní s fiat platbami, ako napríklad SEPA platby.

Ak chcete navýšiť svoj limit nákupu pre konkrétny fiat účet, tak musíte najprv urobiť svoj prvý úspešný nákup s protistranou, ktorá má tzv. podpísaný účet starší ako tridsať dní. Za tridsať dní od úspešne ukončeného obchodu s protistranou, ktorá mala podpísaný účet tiež starší ako tridsať dní, tak sa aj váš účet podpísaným. Po tridsiatich dňoch od podpísania vášho účtu môžete začať podpisovať úspešnými obchodmi nové, nepodpísané účty.

Na získanie podpisu vášho účtu, je teda potrebné úspešne dokončiť obchod s protistranou, ktorá zadala ponuku a má vedľa svojej ponuky (účtu) zelený symbol. Takto sú označené ponuky od podpísaných účtov s podpisom starším ako tridsať dní.

Riešenie sporov

V prípade ak by k dokončeniu obchodu nedošlo, alebo by šlo o pokus o podvod (napríklad jedna strana nepotvrdí príjem EUR na svoj fiat účet), tak riešenie takéhoto problému sa skladá z troch bodov a tými sú komunikácia, mediácia a arbitráž.

Komunikácia

Mnohokrát sa nejedná hneď o podvod, ale môže ísť o nejaké technické problémy, či zdržanie. Preto sa využíva takzvaný „šifrovaný chat“, kde jedna strana nechá odkaz druhej strane s otázkou, že prečo do dohodnutej doby nepotvrdila platbu v EUR. Druhá strana skontroluje svoj fiat účet a ak svoju transakciu uvidí, tak príjem v EUR potvrdí priamo v Bisqu. Bitcoiny sú počas tejto doby uzamknuté v multisignature kontrakte s časovým zámkom, a tak ani keby jedna strana chcela podvádzať a vyčkávala by, tak sa bitcoiny k tejto strane automaticky späť po vypršaní časového zámku nedostanú. Po vypršaní času na dokončenie obchodu sa celý problém rieši arbitráži.

Mediácia

Mediácia je v podstate komunikácia pomocou mediátora, niekoho z Bisq DAO. V prípade, že sa strany nedohodnú, tak môžu požiadať a zapojiť do chatu tzv. mediátora, ktorý sa pokúsi obe strany doviesť k riešeniu a dokončeniu obchodu. Ak obe, alebo len jedna strana obchodu, s návrhom mediátora nesúhlasia, tak nastupuje fáza arbitráže.

Arbitráž

Arbitráž je posledný krok, ako nájsť finálne riešenie. K tomu zvyčajne dochádza len v krajných prípadoch a to vtedy, keď zlyhá komunikácia a mediácia, prípadne jedna zo strán si vyžiada priamo arbitráž. V prípadnej fáze arbitráže je arbitrátorovi potrebné dokázať, že ste v práve. Na to môže stačiť napríklad overené potvrdenie o vykonanej transakcii, na ktorom budú vidieť všetky potrebné detaily transakcie. V krajných prípadoch môže arbitrátor požiadať o overenie identity pomocou videorozhovoru. Akonáhle arbitrátor uzná, že bitcoiny naozaj patria konkrétnej strane, tak túto stranu osobne odškodní zo svojich bitcoinov a arbitrátor si na následné vyrovnanie za odškodnenie Boba založí návrh v Bisq DAO. Bitcoiny, ktoré arbitrátor danej strane vyplatil, dostane späť z takzvanej „Bisq donation adresy“, kam automaticky bitcoiny putujú, ak vyprší časový zámok multisignature kontraktu bez toho, aby došlo k správnemu dokončeniu obchodu. Bezpečnostný poplatok (security deposit), ktorý obe strany zamykajú do multisignature kontraktu na začiatku obchodu pripadne poškodenej strane, ako bolestné. Tento poplatok ako je vyššie uvedené zvyčajne nastavený na 10% z obchodovanej čiastky, avšak ako maker ho môžete nastaviť vyššie. Vyšší bezpečnostný poplatok tak vplýva na obe strany, aby sa správali korektne a obchod bez problémov dokončili.

História obchodovania (Export trade history)

V časti „Portfolio, History“ nájdete tlačidlo Exportovať do formátu CSV (Export to CSV), pomocou ktorého môžete exportovať svoju históriu obchodovania.

Tieto údaje nie je možné späť importovať do Bisqu, ale môžu byť užitočné ako kópia pre účely evidencie, analýzy atď.

Export histórie transakcií (Export transaction history)

V časti „Funds, Transactions“ nájdete tlačidlo Exportovať do formátu CSV (Export to CSV), pomocou ktorého môžete exportovať svoju históriu obchodovania.

Tieto údaje nie je možné späť importovať do Bisqu, ale môžu byť užitočné ako kópia pre účely evidencie, analýzy atď.

Notifikácie Bisq na mobilnom zariadení

Aplikácia Bisq pre mobilné aplikácie vám umožňuje dostávať oznámenia z Bisq na vašom zariadení mobilnom zariadení iPhone alebo Android. Vo svojej aplikácii Bisq pre počítač choďte na obrazovku „Account“ a kliknite na Notifications a kliknite na „Scan the QR code“ (naskenovať QR kód). Po dokončení spárovania vášho účtu sa vám zobrazí správa o úspešnom spárovaní. Potom môžete prejsť na ďalšiu obrazovku a nakonfigurovať upozornenia podľa vášho výberu a rozhodnutia.

Bisq - sieťový monitoring

Zaujímavé základné údaje je možné nájsť na webovej stránke

https://monitor.bisq.network/d/J2oDSi8mk/bisq-dashboard?orgId=1

Záver

Bisq má samozrejme aj svoje nevýhody. Medzi najväčšie patrí nízka likvidita, a teda aj menšie množstvo ponúk než na klasických centralizovaných burzách a zmenárňach.

Bisq je robustný, decentralizovaný protokol a nikto sa nedostane k vašim dátam, ak nebude poznať vaše heslo a nebude mať prístup k vášmu PC. Nikto nebude mať možnosť zneužiť vaše doklady a vaše citlivé informácie, ktoré by ste v bežnom prípade centralizovanej burze museli poskytnúť a ona by ich napríklad nedokázala uchrániť pred hackermi.

 

Zdroj: bisq.network , Alza