Blue Wallet – Bitcoinová peňaženka

Bitcoinovú peňaženku Blue Wallet si môžete stiahnuť do svojho mobilného zariadenia, nakoľko táto peňaženka veľmi dobre funguje ako pre iOS, tak aj pre Android. V tomto návode si predstavíme v jednoduchosti, ako správne nastaviť bitcoinovú peňaženku Blue Wallet na iPhone.

Tento návod vás prevedie základnými krokmi inštalácie, zabezpečenia a používania Blue Wallet na iPhone. Skôr ako začnete, je dobré mať pripravené pero a papier. Vždy začínajte len s malými čiastkami bitcoinov. Mobilné peňaženky sú vhodné na menšie sumy podobne, ako je tomu s reálnymi peňaženkami, v ktorých nedržíte veľkú hotovosť. Blue Wallet je výborná peňaženka, pomocou ktorej môžete uskutočňovať platby bitcoinami aj prostredníctvom Lightning Network s takmer nulovými poplatkami. Na úvod je dôležité povedať, že tak ako u každej krypto peňaženky aj pri Blue Wallet si vždy správne zazálohujte svoje mnemonické frázy (seed).

Nainštalujte si Blue Wallet peňaženku

Blue Wallet sa inštaluje rovnako, ako ktorákoľvek iná aplikácia na vašom iPhone. Prejdite do aplikácie Apple App Store a vyberte možnosť stiahnuť. Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite Blue Wallet (https://bluewallet.io/).

Spustite aplikáciu Blue Wallet

Keď sa vám zobrazí výzva, zadajte svoje heslo Apple ID. Po inštalácii spustite aplikáciu Blue Wallet.

Nastavenie Blue Wallet peňaženky

Používatelia sa môžu rozhodnúť používať Blue Wallet so štandardnými nastaveniami, alebo so zapnutými rozšírenými nastaveniami. Pokročilé nastavenia umožňujú používateľom využívať viacero funkcií, ako je napríklad takzvané „pridávanie náhodnosti“ k ich „seed-om“ pre nastavenie peňaženiek pre rôzne typy bitcoinových adries a mnohé ďalšie funkcie.

Ak chcete povoliť rozšírené možnosti, kliknite na tri bodky - ponuku v pravom hornom rohu domovskej obrazovky a potom vyberte položku Všeobecné (angl. General).

Zapnutie možnosti rozšíreného režimu

Potom prepnite posúvač na „Rozšírený režim“ (angl. Advanced mode) a potom sa šípkou v ľavom hornom rohu vráťte späť na domovskú obrazovku peňaženky.

Pridanie novej peňaženky

Na hlavnej domovskej obrazovke kliknite na „Pridať peňaženku“ (angl. Add a wallet“).

Vytvorenie názvu Blue Wallet peňaženky

Pomenujte svoju peňaženku v časti „Názov“ (angl. Name)

Výber peňaženky

Teraz si vyberte druh peňaženky, ktorú by ste chceli vytvoriť. Pre tento príklad vyberáme bitcoinovú peňaženku. Podobným spôsobom sa zakladá aj bitcoinová peňaženka „Lightning Wallet“

Ak ste sa rozhodli povoliť rozšírené možnosti, všimnete si, že teraz si môžete vybrať typ adresy pre svoju novú bitcoinovú peňaženku. Odporúčame zostať pri natívnom type adresy SegWit BIP84 Bech32. Toto sú adresy, ktoré začínajú „bc1“ a zvyčajne vám môžu ušetriť náklady za vaše transakcie v dátovom priestore, čo sa premieta do nižších poplatkov za potvrdzovanie transakcií ťažiarmi.

Ak by ste chceli vybrať svoju „vlastnú náhodnosť“ vo svojej bitcoinovej peňaženke, kliknite na "zabezpečiť entropiu hodmi kockami" (angl. Provide entropy via dice rolls) a budete môcť vybrať rôzne „obojstranné kocky alebo môžete hádzať mincami“ na generovanie náhodných čísel, ktoré sa budú mať zahrnúť do generovania vášich mnemonických fráz (angl seeds). Nie je to nutné, ale je to pekná možnosť.

Pre jednoduchosť stačí kliknúť na modré tlačidlo „Vytvoriť“ (angl. Create) v dolnej časti obrazovky.

Zapísanie a zabezpečenie počiatočných mnemonických fráz (seed)

Toto je najdôležitejší krok !

Napíšte si vygenerované slová (mnemonické frázy – seed) presne v poradí, ako sú zobrazené na kúsok papiera.

Tento papier si zabezpečte, alebo si spravte kópiu mnemonických fráz na kovovú doštičku, tak aby ste sa k nim mohli v prípade potreby kedykoľvek dostať. Slúžia totiž na prípadnú obnovu vašej peňaženky.

Tieto slová si nefoťte do telefónu a ani neukladajte zálohy v digitálnej forme v počítači, či mobilnom zariadení.

Nikomu tieto mnemonické frázy nedávajte a ani neukazujte, pretože prostredníctvom nich by sa dostal k vašim bitcoinom vo vašej peňaženke.

Ešte raz skontrolujte zaznamenané mnemonické frázy (12 slov) a potom potvrďte kliknutím na tlačidlo „OK, toto som si zapísal“ (angl. OK, I wrote it down)

Poznámka: Ak ste použili rozšírenú možnosť na poskytnutie vlastnej náhodnosti, tak by ste si mali zapísať 24 slov. Keď budete uvažovať s bitcoinami investičte, tak zvážte použitie HW peňaženky Trezor.

Prijatie alebo kúpa bitcoinov na účet

Teraz, keď je vaša nová bitcoinová peňaženka nastavená a máte zaistenú svoju 12-slovnú počiatočnú mnemonickú frázu (angl. seeds), tak ste pripravení začať prijímať bitcoiny.

Na úvodnej obrazovke jednoducho vyberte ikonu peňaženky, ktorú ste práve vytvorili.

Ako prijať bitcoiny na adresu peňaženky

Tým sa dostanete do svojej vytvorenej peňaženky, kde potom môžete kliknúť na tlačidlo „Prijať“ (angl. Receive) v spodnej časti obrazovky. Zobrazí sa vám vaša prvá bitcoinová adresa QR kód – pod ktorým je číselno znakovým spôsobom zobrazená aj celá adresa vašej peňaženky.

Zobrazenie adresy peňaženky

Pred zobrazením vášho QR kódu sa vás vaša peňaženka Blue Wallet dvakrát opýta, či ste si zapísali vaše bezpečnostné mnemonické frázy. Potom sa vás spýta, či chcete dostávať upozornenia ohľadom prichádzajúcich platieb.

Potvrdenie vašej bitcoinovej adresy

Po potvrdení by ste mali vidieť svoj prvý QR kód vašej bitcoinovej adresy. Tento QR kód môžete niekomu fyzicky zobraziť a on si ho môže naskenovať svojou peňaženkou, aby vám poslal bitcoiny. Alebo ho môžete skopírovať a vložiť ako text adresy (čísla a znaky) a poslať svoju prijímaciu adresu niekomu týmto spôsobom. Buďte si vedomí dôsledkov ochrany osobných údajov pri zdieľaní svojej bitcoinovej adresy. Všetky transakcie na blockchaine sú dostupné verejnosti, preto je dobré tieto informácie uchovávať oddelene od vašej identity.

Po odoslaní platobnej transakcie do siete (bitcoinov, ktoré vám niekto pošle) by ste mali o chvíľu vidieť čakajúci doklad (faktúru) vo vašej peňaženke. Vaša transakcia zostane v stave „čakajúca“ (angl. pending), kým nebude mať určitý počet potvrdení. Každé potvrdenie znamená, že po bloku, ktorý obsahuje vašu transakciu, bol do bitcoinového blockchainu pridaný ďalší blok. Zvyčajne sa odporúča povoliť aspoň tri až šesť potvrdzovacích blokov.

Ako kúpiť bitcoiny z Blue Wallet peňaženky

Prostredníctvom tejto obrazovky je možné tiež zakúpiť bitcoiny prepojením na platobnú bránu MoonPay. Nákup je možné vykonať aj prostredníctvom bankovej karty. Poplatky za kúpu bitcoinu cez MoonPay sú však relatívne vysoké a bitcoin sa dá nakúpiť iným spôsobom výhodnejšie.

Ako zaplatiť bitcoinami, alebo ako niekomu odoslať bitcoiny

Po potvrdení prijatia bitcoinov do vašej peňaženky sa vedľa transakcie zobrazí zelená šípka vkladu. Po potvrdení budú vynaložené prostriedky mať vedľa seba červenú šípku výberu.

Ak chcete minúť bitcoiny, ktoré máte k dispozícii vo vašej peňaženke, tak jednoducho kliknite na tlačidlo „Odoslať“ (angl. Send) v spodnej časti obrazovky.

Zadanie údajov o prevode

Na ďalšej obrazovke budete vyzvaní na zadanie ďalších podrobností.

Na ďalšej obrazovke budete požiadaní o bitcoinovú adresu, na ktorú chcete poslať prostriedky. Môžete buď prilepiť (angl. paste) skopírovanú adresu, ak ste si ju skopírovali do schránky, alebo môžete vybrať ikonu „Skenovať“ v dialógovom okne adresy a inicializovať fotoaparát vášho iPhone a fyzicky naskenovať QR kód bitcoinovej adresy od niekoho, komu posielate bitcoiny (alebo satoshi – časti bitcoinov).

Ďalšie možnosti pri odosielaní transakcie

Ak chcete, môžete minúť celý zostatok svojej peňaženky výberom ponuky s tromi bodkami v pravom hornom rohu. Potom vyberte možnosť „Použiť úplný zostatok“ (angl. Use Full Balance). Následne budete požiadaní, aby ste potvrdili, že chcete minúť celý zostatok svojej peňaženky.

Blue Wallet má tiež možnosť pokročilých funkcií, ako je kontrola mincí, výber veľkosti poplatku, ktorý ste ochotný akceptovať a podobne.

Nakoniec budete vyzvaní, aby ste vybrali poplatok, ktorý ste ochotný zaplatiť ťažiarom za transakciu. Poplatok je založený na veľkosti údajov vašej transakcie a používa sa ako stimul na rýchlejšie začlenenie vašej transakcie do blockchainu. Môžete si vybrať z troch prednastavených rýchlostí, alebo si môžete zvoliť vlastnú sadzbu poplatku.

Poslednýkrát skontrolujte podrobnosti vašej transakcie a potom kliknite na modré tlačidlo „Odoslať teraz“ (angl. Send now).

Vaša transakcia bude odoslaná do bitcoinovej siete. Dôležité je zapamätať si, že ak nepoužívate svoj vlastný uzol, tak dôverujete uzlu niekoho iného. Spustenie vlastného uzla presahuje rámec tohto návodu.

Založenie bitcoinovej Lightning Network peňaženky

Lightning Network (LN) peňaženku založíte rovnakým spôsobom z hlavnej stránky peňaženky Blue Wallet, ako ste zakladali bitcoinovú peňaženku. Namiesto počiatočných mnemonických fráz (seeds) tu odsúhlasíte vaše oboznámenie sa a odsúhlasenie pomocou QR kódu s vašou peňaženkou v časti LND Hubu spravovanom priamo peňaženkou Blue Wallet. Tento QR kód (adresu) si uložte a budete s ňou narábať rovnako bezpečne, ako s počiatočnými mnemonickými frázami (angl. seeds), ktoré slúžia na obnovenie peňaženky, v prípade problému. Teraz ak máte nainštalovanú aj LN peňaženku, tak môžete odosielať a prijímať bitcoinové platby lacnejšie. Po kliknutí na „Trhovisko“ (angl. Market) v jej rozhraní sa vám ukáže zoznam všetkých služieb, v ktorých môžete aktuálne platiť prostredníctvom Lightning Network.

Platenie a prijímanie prostriedkov je rovnaké ako v bitcoinovej peňaženke, prostredníctvom tlačidiel „Prijať“ alebo „Poslať“.

Pri prijímaní Lightning faktúry generujete svojou voľbou množstvo prijímaných mincí a v prípade odchádzajúcich platieb naskenujete QR kód alebo vložíte adresu a sumu v textovej podobe.

Ďalšie možnosti nastavenia

Blue Wallet má mnohé pokročilé funkcie, ako je napríklad kontrola mincí, variabilné poplatky, integrácia Lightning Network zálohu kľúčov, históriu transakcií, import vašich starých peňaženiek, zmena jazykovej predvoľby a pod.

Záver

Blue Wallet je elegantná a výkonná bitcoinová peňaženka, ktorá umožňuje vykonávať prevody aj prostredníctvom Lightning Network (LN) s takmer nulovými poplatkami. Patrí medzi najpoužívanejšie bitcoinové LN peňaženky. Je dostupná ako pre iPhone, tak aj Android.   Veľmi dobré video s podrobným popisom vytvoril Dušan Matuška – bitcoinový edukátor. Kto chce zájsť do podrobnejších nastavení, odporúčame pozrieť celé video. https://youtu.be/_h4x842aAhQ