Úvod

Ako sa technológia blockchainu vyvíja, poskytuje nové riešenia starých problémov ohľadom škálovateľnosti, interoperability a použiteľnosti. Spoločnosť Avalanche zaujala jedinečný prístup a na svojej platforme použila tri samostatné blockchainy. Vďaka svojmu natívnemu tokenu AVAX a mnohonásobným mechanizmom konsenzu, Avalanche tvrdí, že je „najrýchlejšou platformou pre inteligentné zmluvy v odvetví blockchainu, merané podľa času do dokončenia – tj. konečnosti vykonanej transakcie“.

Kedy bol spustený Avalanche?

Blockchain Avalanche bol spustený v septembri 2020 tímom Ava Labs v USA. Spoločnosť Ava Labs získala vo svojom kole financovania 6 miliónov USD a po následných kolách súkromného a verejného financovania a predpredajov tokenov získala spoločnosť financovanie vo výške 48 000 000 dolárov.

Aké problémy Avalanche rieši?

Avalanche sa pokúša vyriešiť tri hlavné problémy, ktoré súvisia so škálovateľnosťou, transakčnými poplatkami a interoperabilitou.

Škálovateľnosť vs. decentralizácia

Blockchainy tradične zápasia o vyváženie medzi škálovateľnosťou a decentralizáciou. Sieť s rastúcim počtom používateľov a vysokou aktivitou aktuálne nevie veľmi rýchlo vytvoriť konsenzus o platných transakciách. Bitcoin (BTC) je toho dobrým príkladom, pretože spracovanie transakcií niekedy trvalo až hodiny alebo dokonca dni v období preťaženia siete, aby si zachoval svoju bezpečnosť a decentralizáciu.

Jedným zo spôsobov, ako proti tomu bojovať, je zvýšiť centralizáciu siete a poskytnúť menšiemu počtu ľudí väčšiu právomoc overovať sieťovú aktivitu. Čo ale nie je cieľom. Ak musí transakcie kontrolovať a overovať menej ľudí, môžu byť potvrdené oveľa rýchlejšie. Decentralizácia je však dôležitým a požadovaným aspektom technológie blockchain. Nové blockchainy sa neustále pokúšajú vyriešiť tento problém technologickým pokrokom a Avalanche vytvoril jedinečný prístup.

Vysoké poplatky

Ďalším bežným problémom, ktorý sa vyskytuje u väčších blockchainov, ako je napríklad Ethereum, sú ich poplatky. K problému prispieva vysoká návštevnosť a nárast používateľov. To v konečnom dôsledku odrádza používateľov od týchto blockchainov, ale ponúkaná konkurencia má menej zavedené ekosystémy. Napríklad popularita siete Ethereum a nedostatok alternatív viedli k takmer trvalo vysokej návštevnosti a poplatkom bez úľav. V určitých bodoch stáli jednoduché prevody viac ako 10 dolárov a komplexné interakcie s inteligentnými zmluvami boli ešte drahšie.

Interoperabilita

Rôzne projekty a podniky majú svoje vlastné potreby, pokiaľ ide o blockchainy. Predtým museli projekty fungovať buď s Ethereom, alebo iným individuálnym blockchainom, ktorý nebol prispôsobený ich potrebám. Nájsť rovnováhu medzi prispôsobiteľnosťou a spoluprácou medzi viacerými blockchainmi však bolo náročné. Avalanche ponúka svoje riešenie problému s podsieťami a vlastnými blockchainmi, ktoré zdieľajú bezpečnosť, rýchlosť a kompatibilitu siete.

Avalanche

Avalanche je open-source platforma na spúšťanie decentralizovaných aplikácií a nasadzovanie podnikových blockchainov v jednom interoperabilnom a vysoko škálovateľnom ekosystéme. Avalanche je decentralizovaná platforma inteligentných zmlúv vytvorená pre rozsah globálnych financií s takmer okamžitou konečnosťou transakcií.

Kľúčovým rozdielom medzi Avalanche a inými decentralizovanými sieťami je protokol o konsenze. Protokol Avalanche využíva nový prístup ku konsenzu, aby dosiahol svoje silné záruky bezpečnosti, rýchlu konečnosť transakcií a vysokú priepustnosť v oblasti decentralizácie.

Jeho hlavnú sieť tvoria tri blockchainy: reťazec X (X-Chian), reťazec C (C-Chain) a reťazec P (P-Chain).

Reťazec X-Chain sa používa na správu majetku a používa konsenzuálny protokol Avalanche. Reťazec C-Chain je používaný na vytváranie inteligentných zmlúv a reťazec P-Chain na koordináciu validátorov. Reťazce používajú konsenzuálny protokol Snowman.

Platform Chain (P-Chain) – platformový reťazec

P-Chain je blockchain metadát na serveri Avalanche a zároveň overovačom súradníc, ktorý sleduje aktívne podsiete a umožňuje vytváranie nových, ďalších podsietí. Reťazec P-Chain implementuje konsenzuálny protokol Snowman. Rozhranie P-Chain API umožňuje klientom vytvárať podsiete, pridávať do podsietí validátorov a vytvárať nové blockchainy.

Contract Chain (C-Chain) - zmluvný reťazec

C-Chain umožňuje vytváranie inteligentných zmlúv pomocou API C-Chain. C-Chain je príkladom virtuálneho stroja Ethereum (EVM – Ethereum Virtual Machine) spoločnosti Avalanche.

Exchange Chain (X-Chain) - výmenný reťazec

X-Chain funguje ako decentralizovaná platforma na vytváranie a obchodovanie s digitálnymi inteligentnými aktívami, ktoré reprezentujú zdroje v reálnom svete (napr. akcie, dlhopisy) so súborom pravidiel, ktorými sa riadi jeho správanie, ako napríklad to, že nemožno obchodovať v určitom čase, alebo, že dané aktíva môžu byť odoslané len občanom USA alebo práve občania USA nemôžu s týmito aktívami obchodovať a pod. X-Chain je inštanciou Avalanche Virtual Machine (AVM). Rozhranie X-Chain API teda umožňuje klientom vytvárať a obchodovať s aktívami.

Snowman Consensus Protocol (protokol o zhode)

Snowman je konsenzuálny protokol optimalizovaný pre reťazce s vysokou priepustnosťou, či už pre správu majetku, inteligentné zmluvy alebo systém validátorov. Snowman je poháňaný konsenzuálnym protokolom Avalanche. Konsenzuálny protokol Avalanche necháva všetky uzly pracovať súbežne a náhodne kontrolovať potvrdenia transakcií iných validátorov. Po dostatočne opakovanom náhodnom podvzorkovaní sa transakcia stanoví ako pravdivá. To zlepšuje priepustnosť transakcií na 6 500 TPS (transakcia za sekundu) a poskytuje čas ukončenia do jednej sekundy.

Snowman, protokol o zhode, nepotrebuje „jedného víťaza“, ktorého overujú ostatní validátori na dosiahnutie konsenzu ako napríklad u konsenzu Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS) alebo Delegated Proof of Stake (DPoS). Tento faktor zvyšuje decentralizáciu siete Avalanche bez obetovania škálovateľnosti. Avalanche používa všetky uzly na spracovanie a overovanie transakcií implementáciou konsenzuálneho protokolu optimalizovaného pre riadený acyklický graf (DAG). DAG umožňuje sieti paralelne spracovávať transakcie. Validátori náhodne overujú ostatných validátorov, aby zistili, či je nová transakcia platná. Po určitom počte týchto opakovaných náhodných podvzorkovaní a overení je štatisticky dokázané, že by bolo takmer nemožné, aby bola transakcia falošná.

Token AVAX

Používatelia potrebujú token na vkladanie a platenie sieťových poplatkov, čo dáva ekosystému spoločné použiteľné aktívum medzi rôznymi podsieťami Avalanche.

AVAX je natívny token Avalanche s obmedzenou zásobou 720 miliónov. Používa sa na platenie poplatkov v sieti, zabezpečenie platformy formou vkladov a slúži ako základ účtovnej jednotky medzi viacerými podsieťami vytvorenými na serveri Avalanche. 1 nAVAX sa rovná 0,000000001 AVAX.

Všetky poplatky zaplatené v sieti sú „spálené“, čím zabezpečujú jeho deflačný mechanizmus. Token má tri hlavné prípady použitia:

 • AVAX je možné použiť ako vklad, aby ste sa stali validátorom, alebo ho delegovať za iného validátora a stať sa tak delegátorom. Validátori môžu získať odmenu vy výške až 11% ročne (APY) a zároveň môžu nastaviť svoj vlastný percentuálny poplatok z odmeny, ktorú si nechávajú od delegátorov, ktorí ich podporujú.
 • AVAX slúži ako spoločná účtovná jednotka pre všetky podsiete, čím zlepšuje interoperabilitu.
 • Transakčné poplatky a predplatné podsiete sú splatné v AVAX.

Vkladanie (staking) tokenov AVAX

Držitelia AVAXu môžu získať odmeny vložením svojich tokenov do siete. Odmeny môžete získať tým, že sa stanete validátorom alebo vložíte tokeny prostredníctvom vybraného validátora. Stať sa validátorom vyžaduje vklad 2.000 AVAX.

Hardvérové ​​požiadavky sú relatívne nízke na to, aby väčšina štandardných prenosných počítačov alebo desktopových počítačov mohla byť použitá na validáciu. Tokeny AVAX môžete tiež delegovať na vami  vybratého validátora a získať odmeny, keď validátor úspešne potvrdí transakcie. Odmena je v alikvótnej výške delegovaného vkladu.


Vkladové (staking) parametre Avalanche

Keď validátor dokončí validáciu primárnej siete, tak za pomoc pri zabezpečení siete môže dostať odmenu. Validátor dostane odmenu za overenie iba vtedy, ak počas validácie dostatočne pružne reaguje a výsledok overenia je správny.

Vkladové odmeny sa odosielajú na adresu vašej peňaženky na konci vkladového obdobia, pokiaľ sú splnené všetky tieto parametre.

 • Minimálna čiastka, ktorú musí validátor vložiť, je 2 000 AVAX
 • Minimálna čiastka, ktorú musí delegátor delegovať, je 25 AVAX
 • Minimálna doba, počas ktorej je možné vložiť finančné prostriedky na validáciu, sú 2 týždne
 • Maximálne časové obdobie, počas ktorého je možné vložiť finančné prostriedky na validáciu, je 1 rok
 • Minimálna doba, počas ktorej je možné investovať finančné prostriedky na delegovanie, sú 2 týždne
 • Maximálna doba, počas ktorej je možné investovať finančné prostriedky na delegovanie, je 1 rok
 • Minimálna sadzba poplatku za delegovanie je 2%
 • Maximálna váha validátora (ich vlastný vklad + podiel, ktorý im bol delegovaný). Ak ste napríklad vložili 2 000 AVAX a stali ste sa validátorom, tak na váš uzol validátora je možné delegovať iba 8 000 AVAX.
 • Minimálne percento času, počas ktorého musí byť validátor online a správne vykonávať činnosť, aby bolo možné získať odmenu, je 80% času.

Delegovanie tokenov

Delegátori

Delegátor je držiteľ tokenu, ktorý sa chce zúčastniť na vklade (stakingu), a rozhodne sa dôverovať niektorému existujúcemu validačnému uzlu prostredníctvom delegovania.

Keď delegujete vklad na validátora, zadáte:

 • ID uzla, do ktorého delegujete
 • Keď chcete začať alebo zastaviť delegovanie vkladu (staking), tak to musí byť počas validácie validátorom.
 • Sumu koľko tokenov AVAX vkladáte
 • Adresu, na ktorú je možné zasielať odmeny
 • Minimálna čiastka, ktorú musí delegátor delegovať, je 25 AVAX.

Poznámka: Akonáhle zadáte transakciu, tak neexistuje spôsob, ako zmeniť parametre. Vloženú investíciu - vklad nemôžete už zmeniť, tj ani výšku vkladu, ID uzla alebo adresu odmeny.

Odmeny delegátorom

Ak validátor, na ktorého delegujete tokeny, funguje správne a responzívne a responzívny (vnímavo reagujúci na sieť), dostanete odmenu. Odmena je vyplatená po ukončení delegovania. Delegátori sú odmeňovaní podľa rovnakej funkcie ako validátori. Validátor, ktorému vklad delegujete, si však ponechá časť vašej odmeny - určenú sadzbou za poplatok za delegovanie validátorovi, nakoľko validátorovi vznikajú náklady spojené s prevádzkou validačného uzla.

Pri zadaní transakcie na delegovanie tokenov sa vložené tokeny a transakčný poplatok odpočítajú z vašich adries. Po dokončení delegovania sa vložené tokeny vrátia na vašu adresu. Ak ste získali odmenu, bude odoslaná na adresu, ktorú ste uviedli pri delegovaní tokenov.

Peňaženka - Avalanche Wallet

Krypto peňaženku Avalanche si môžete stiahnuť z oficiálneho linku https://wallet.avax.network/

Potom kliknite na položku „Create a new wallet“ (vytvoriť novú peňaženku), aby ste mohli odosielať, prijímať a vymieňať aktíva na platforme Avalanche.

Prístupové frázy (seed) - Avalanche Wallet

Na ďalšej obrazovke kliknite na vygenerovanie novej kľúčovej frázy na nastavenie peňaženky Avalanche.

Peňaženka vám následne vygeneruje kľúčové frázy (seed) s 24 náhodnými slovami. Môžete regenerovať novú skupinu slov alebo skopírovať slová zobrazené na obrazovke. Nezabudnite si však zálohovať uvedené prístupové frázy (seed) v presnom poradí ako sú zobrazené. Tieto frázy sa používajú v prípade potreby pre obnovenie vašej peňaženky. Upozorňujeme, že tieto informácie sú kľúčové pre zaistenie bezpečnosti vášho majetku na platforme Avalanche. Uvedené prístupové frázy (seed) nikomu neprezrádzajte, neuchovávajte si ich v počítači a nefoťte do telefónov, či tabletov. V takom prípade bude vaša peňaženka ohrozená. Na úschovu prístupových fráz použite papier, alebo skrinku na uschovanie hesiel Bunkeroid alebo podobne.

Ak by ste v budúcnosti chceli svoju peňaženku Avalanche obnoviť, tak budete  musieť použiť týchto 24 slov v presnom postupnom poradí.

Akonáhle budete mať záložnú frázu zabezpečenú, kliknite na „“I wrote down my key phrase in secure location” (zapísal som si svoje prístupové frázy na bezpečnom mieste) a kliknite na „access wallet“ (vstup do peňaženky).

Overenie prístupových fráz (seed) - Avalanche Wallet

Teraz budete vyzvaní, aby ste overili mnemotechnické poradie prístupových fráz (seed). Vynechané frázy vyplňte podľa záznamov, ktoré ste si zaznamenali pri vygenerovaní prístupových fráz. Po dokončení kliknite na „verify“ (overiť) a potom na položku „Access to wallet“ (prístup k peňaženke), aby ste sa dostali do peňaženky Avalanche.

Vaša peňaženka Avalanche je pripravená. Môžete začať prijímať tokeny AVAX.

Poznámka - Avalanche Wallet

Ak nie ste aktívny, tak peňaženka Avalanche vás odhlási sama. Pri opätovnom prístupe sa znova musíte prihlásiť pomocou svojej mnemotechnickej frázy. Kliknutím na „Access your existing wallet“ získate prístup k svojej existujúcej peňaženke Avalanche. Ako možnosť prístupu zvoľte kľúčovú frázu Mnemonic. Na ďalšej obrazovke zadajte svoju 24 -slovnú mnemotechnickú frázu a kliknutím na položku „Access to wallet“ (prístup k peňaženke) znova získate prístup do svojej peňaženky.

Hlavný panel - Avalanche Wallet

Ako vidíte, peňaženka je jednoduchá. Na hlavnom paneli sa zobrazujú informácie o vašom majetku, ako sú tokeny a zberateľské predmety NFT. Na hlavnej obrazovke vpravo nájdete adresu svojej peňaženky. Na tej istej stránke sa zobrazuje aj váš dostupný / uzamknutý zostatok v reťazcoch X-Chain, P-Chain a C-Chain.

V peňaženke Avalanche môžete mince ukladať na adresu Avalanche X-Chain, Avalanche P-Chain a Avalanche C-Chain.

Ak chcete vložiť (prijať) finančné prostriedky na peňaženku, najskôr sa rozhodnite a zvoľte reťazec. Väčšina búrz podporuje prevod finančných prostriedkov do X-Chain. Nezabudnite však, že Metamask podporuje iba C-reťazec.

AVAX môžete získať aj na krypto burzách, ako je napríklad Binance.

Nezabudnite vybrať správny reťazec. Po zvolení kliknite na ikonu „copy the wallet address“ (kopírovania) a skopírujte adresu peňaženky. Potom pošlite tokeny na uvedenú adresu. Skúste previesť najprv malé čiastky. Keď ste si istí, že prevod je úspešný, môžete presunúť väčšie sumy.

Upozorňujeme, že adresa vášho reťazca X sa zmení po každom vklade. Môžete však naďalej používať svoju predchádzajúcu adresu. 

Teraz, keď ste prijali tokeny do peňaženky Avalanche, tak sa pozrieme na to, ako ich odoslať na adresu externej peňaženky.

Odosielanie tokenov AVAX a poplatok

Pretože P-Chain je platformový reťazec, tak nemôžete odosielať tokeny priamo z reťazca P-Chain. AVAX môžete odosielať iba z reťazca C-Chain alebo z reťazca X-Chain. Ak máte na svojej adrese reťazca P-Chain finančné prostriedky, tak ich musíte previesť na reťazec X-Chain alebo C-Chain pomocou funkcie krížového reťazca.

Pred odoslaním tokenov z vašej peňaženky Avalanche na externú adresu, vyberte reťazec a uistite sa, že externá peňaženka alebo váš devízový účet (vkladová adresa AVAX) podporuje tento konkrétny reťazec.

Predpokladajme napríklad, že ste vo svojej Avalanche peňaženke C-Chain a prijali ste finančné prostriedky, ale burza, na ktorú prevádzate finančne prostriedky, podporuje iba adresu X-Chain. V tomto prípade použite funkciu krížového reťazca na výmenu peňazí z adresy reťazca C-Chain na adresu reťazca X-Chain. Potom odošlite mince z vášho reťazca X-Chain, ktorý vyberiete, ako zdrojový reťazec.

Ak chcete odoslať tokeny, prejdite na kartu odoslania vo vašej peňaženke Avalanche.

Výber zdrojového reťazca - Avalanche Wallet

Ďalej vyberte zdrojový reťazec, ktorý je buď reťazec X-Chain alebo reťazec C-Chain. 

Poznámka: Na odosielanie aktív AVAX z peňaženky Avalanche budete potrebovať malé množstvo tokenov AVAX na poplatok, ktorý je účtovaný za potvrdenie transakcie na blockchaine.

Ak prevádzate AVAX pomocou reťazca X-Chain, budete na transakciu potrebovať približne 0,001 AVAX. Ak prevádzate AVAX z reťazca C-Chain, bude vás to stáť približne 0,004725 AVAX za transakciu. Ako vidíte, výška poplatkov je takmer zanedbateľná. 

Keď je zvolený zdrojový reťazec, vyberte token, zadajte adresu a sumu na odoslanie. Ak ho odosielate prostredníctvom reťazca X-Chain, poznamenajte si „the memo „ (poznámku). Niektoré výmeny totiž vyžadujú zahrnutie tejto poznámky (the memo) do transakcie. Ak prevádzate prostredníctvom reťazca C-Chain, nastavte cenu poplatku „gas price“ (GWEI) a potom transakciu potvrďte (confirm the transaction).

Upozornenia:

 • Pred prenosom mincí / tokenov v sieti Avalanche prosím starostlivo skontrolujte adresu a reťazec.
 • Použite prieskumníkov bloku Avalanche na zobrazenie adresy a sledovanie tokenov.

https://avascan.info/

https://explorer.avax.network/

Teraz sa pozrime, ako pomocou funkcie krížového reťazca prenášať tokeny medzi reťazcami Exchange (X-Chain), Platform (P-Chain) a Contract (C-Chain).

Krížový prenos medzi reťazcom X-Chain, reťazcom P-Chain a reťazcom C-Chain

Avalanche podporuje prevod tokenov AVAX medzi reťazcami s podporou atómových swapov (Atom Swap). Tokeny AVAX môžete teda prenášať medzi reťazec X-Chain, reťazec P-Chain a reťazec C-Chain.

Postup na krížový prenos medzi reťazcami - Avalanche Wallet

Otvorte svoju peňaženku a prejdite na funkciu „cross chain tab“ - kariet krížového reťazca na prenos medzi reťazcami. Teraz na prenos tokenov AVAX medzi reťazcami potrebujete nejaký poplatok účtovaný v AVAX. Neprenášajte teda celú sumu. Malú sumu si nechajte na poplatky. 

Ďalej vyberte zdrojový reťazec „from „ (od) a cieľový reťazec „to“ (do). Po výbere zdrojového a cieľového reťazca uvidíte dostupný zostatok v oboch reťazcoch. Potom zadajte čiastku, ktorá sa má previesť zo zdrojového reťazca do cieľového reťazca. Poplatok za prevod sa zobrazí na tej istej obrazovke. Overte to a stlačením „transfer „ potvrďte spustenie prenos tokenov AVAX.

To je všetko. Úspešne ste previedli AVAX medzi reťazcami. Teraz ich môžete používať, ako chcete. AVAX môžete prenášať tam a späť medzi ktorýmkoľvek z troch reťazcov a kedykoľvek pomocou funkcie krížového reťazca peňaženky Avalanche. Všetko, čo vás to bude stáť, je malé množstvo poplatkov AVAX.

Ak sa chcete dozvedieť viac o prenose medzi reťazcami pomocou volaní API, pozrite sa na tento odkaz:

  https://docs.avax.network/build/tutorials/platform/transfer-avax-between-x-chain-and-p-chain

Zárábajte viac tokenov AVAX

Ďalšou dôležitou vlastnosťou, ktorú môžete nájsť vo svojej peňaženke Avalanche, je funkcia zarábania (Earn) v peňaženke, vložením (stake) svojich existujúcich tokenov AVAX.

Ako sme už povedali, aby ste mohli vkladať tokeny AVAX a zarábať ďalšie tokeny AVAX, musíte sa stať validátorom alebo delegátorom siete Avalanche. Na to musíte previesť požadované množstvo tokenov do reťazca P-Chain.

Keď máte tokeny v reťazci P-Chain, môžete ich dať ako validátor (validate) alebo delegovať a začať zarábať.

HW peňaženka Ledger a Avalanche Wallet

Okrem prístupu k vašej peňaženke Avalanche pomocou mnemotechnickej kľúčovej frázy, môžete pristupovať aj pomocou hardvérovej peňaženky Ledger. Peňaženka Avalanche podporuje integráciu hardvérovej peňaženky. Môžete používať Ledger Nano S alebo Nano X. Vďaka tomu budú vaše mince v bezpečí.

Nastavte si peňaženku Ledger a nainštalujte si aplikáciu peňaženky Avalanche, ktorá je k dispozícii prostredníctvom služby Ledger Live. Potom sa pomocou Ledger pripojte a pracujte s webovou peňaženkou Avalanche. Držaním finančných prostriedkov, tak môžete vykonávať všetky akcie, ako je odosielanie AVAX, tokenov, NFT, krížové výmeny, vkladanie a delegovanie. 

Tu nájdete návod, ako nastaviť webovú peňaženku Avalanche na Ledger Live: 

https://docs.avax.network/build/tutorials/platform/setup-your-ledger-nano-s-with-avalanche

Záver

Vďaka platformám Decentralized Finance (DeFi), ktoré hľadajú alternatívy ku platforme Ethereum, sú blockchainy ako Avalanche atraktívne vďaka kompatibilite s EVM a nízkym poplatkom. Platformy DeFi však už majú dlhý zoznam alternatívnych platforiem (napríklad Cardano, Polkadot, Cosmos, Solana, Polygon a pod.), pokiaľ ide o škálovateľnosť a rýchlosť. Popularita Avalanche od jej spustenia vzrástla, ale či bude schopná konkurovať iným vyššie uvedeným blockchainom sa ešte len uvidí.

Nákup kryptomien je spojený ako aj u iných investícií s rizikom. Vždy je potrebné zvážiť, akú sumu chcete investovať a je to vždy na individuálnom rozhodnutí.