MELD

V súčasnej dobe sú pôžičky v tradičných finančných systémoch pre jednotlivcov pomalým, zložitým a byrokratickým procesom. Inými slovami, nie je to kapitálovo efektívne. Komerčné pôžičky sú pre bežných ľudí nedostupné a spotrebiteľské pôžičky sú drahé a často vedú k vyššej úrovni zadlženia. Decentralizované financie (DeFi) odomykajú tieto nástroje masám ľudí a zaisťujú a zautomatizujú celý proces požičiavania a požičiavania si finančných aktív. V súčasnosti sú často svety kryptomien a fiat mien oddelené. Spoločnosť MELD medzi nimi buduje virtuálnu sieť, z ktorej budú ťažiť poskytovatelia likvidity ako v oblasti kryptomien tak aj fiat mien a to DeFi protokolom na svetovej úrovni.

MELD je decentralizovaný a dôveryhodný pôžičkový protokol postavený na blockchaine Cardano, ktorý využíva inteligentné zmluvy a riadený token MELD. Poskytuje rýchly, bezpečný a transparentný súbor nástrojov pre kohokoľvek, kto môže požičiavať alebo požičiavať si kryptomeny a fiat meny. Spoločnosť MELD požičiava fiat meny poskytnuté veriteľmi dlžníkom, ktorí kolateralizujú svoju kryptomenu v rámci inteligentnej zmluvy MELD. Veriteľ získava vysokú úrokovú sadzbu zo zabezpečených investícií, zatiaľ čo dlžník si môže udržať svoje kryptomeny a vidieť ich cenu rásť. MELD zároveň vkladá zábezpeku do fondov likvidity spravovaných komunitou, ktoré sú rozdelené 50% pre ďalší rozvoj MELD protokolu a 50% pre držiteľov tokenov MELD.

MELD ponúka dve služby požičiavania. Fiat meny a pôžičky, ktoré sú kryté kryptomenami. Z pohľadu zabezpečenia fungujú obe služby podobne. Dlžníci dostávajú fiat menu bezhotovostným prevodom priamo na svoj účet za pôžičky kryté kryptomenami, alebo získajú prístup k úverovému rámcu, ktorý používa debetná karta MELD, po uložení kryptomeny.

Poskytovatelia fiat likvidity požičiavajú fiat meny na protokol MELD protokol prostredníctvom MELDapp, aby získali vysoké úrokové výnosy. Výnosy z pôžičiek fiat mien na MELD pochádzajú z rôznych miest, vrátane úrokov platených od dlžníka, poplatkov za obchodovanie APY, z fondov likvidity aktív MELDed a odmien z protokolu. Cieľom MELD je vytvárať produkty, ktoré budú spĺňať požiadavky rýchlo sa rozvíjajúcich a náročných zákazníkov priestoru decentralizovaných financií.

Jadrom protokolu MELD je aplikácia MELDapp, ktorá je navrhnutá tak, aby bola komplexným nástrojom pre spotrebiteľa/maloobchod. Vďaka aplikácii je proces požičiavania, požičiavania si a ukladania kryptomien zrozumiteľný a práca s ním je jednoduchá.

Viac informácií získate na https://www.meld.com/

Charli3

Oracles sú programy, ktoré spájajú údaje mimo reťazca z reálneho sveta s aplikáciami v reťazci blockchainu. Skvelým príkladom je Chainlink v sieti Ethereum. Aj keď je Chainlink agnostikom blockchainu, jeho natívny reťazec Ethereum má v poslednom čase problémy so škálovaním a vysokými transakčnými poplatkami. Jedným z najsilnejších nadchádzajúcich konkurentov Ethereum je Cardano. Existujúce protokoly, ktoré boli osvedčené na serveri Ethereum, migrujú a snažia sa replikovať úspech na serveri Cardano.

Charli3 je prvé decentralizované orákulum postavené na sieti Cardano. To umožňuje projektu Charli3 využívať všetky výhody existujúcich úspešných protokolov Oracle, pričom má flexibilitu oveľa silnejšej chrbtice blockchainu.

Medzi systémovo osvedčené vlastnosti Charli3 patria:

 • Konsenzus uzlov s viacerými Oracle databázami
 • Vynútené vkladanie uzlov pomocou natívneho tokenu
 • Viacnásobné redundantné siete Oracle
 • Dôveryhodná sieť systémov, ktoré majú zabrániť Sybil útokom
 • Perfektná povesť uzlov a validátorov

 Ako do ekosystému Cardano pribúda stále viac a viac projektov je očakávanie, že pre ich potreby budú potrebné údaje mimo krypto reťazca, tj. informácie z reálneho sveta. Rôzne aplikácie budú tieto údaje požadovať a aplikácia Charli3 im ich prinesie.

Tým, že Charli3 pochádza z blockchainu spoločnosti Cardano, bude mať najnižšiu prekážku vstupu, aby mohol fungovať, ako štandardný decentralizovaný Oracle pre všetky projekty založené na Cardano. Výhodou blockchainu spoločnosti Cardano je flexibilita siete a nízke transakčné poplatky. Aj keď sa tieto výhody môžu zdať malé, tak rast akéhokoľvek decentralizovaného orákula závisí od jeho prijatia. Charli3 bude jasnou voľbou pre všetky projekty, ktoré sa budujú na blockchaine Cardano.

Ak chcete kúpiť token Charli3, tak v súčasnosti si budete musieť kúpiť najprv jednu z hlavných kryptomien, zvyčajne buď bitcoin (BTC), ethereum (ETH), tether (USDT) alebo Binance (BNB)

Viac informácií získate na https://charli3.io/

ERGODEX

Vo sfére decentralizovaných financií (DeFi) existujú dva typy decentralizovaných búrz (DEX). Jednou z nich je kniha objednávok (Order book), ktorá sa riadi tradičnými finančnými modelmi a druhou je Automated Market Maker (AMM). Kniha objednávok (Order book) má dobré meno a najlepšie funguje na trhoch s vysokou likviditou. AMM DEX fungujú dobre na blockchainoch s pokročilými inteligentnými zmluvami. AMM používa na stanovenie ceny matematické modely a nie len párovanie objednávok medzi nákupom a predajom, ako je tomu v tradičných knihách objednávok.

Decentralizované burzy typu AMM zaznamenali v poslednom období obrovský nárast. Keďže však ceny poplatkov prudko stúpali a drobní investori neboli dobre chránení, tak často dochádzalo k podvodom. Výmeny založené na objednávkach sú považované za dostupnejšiu voľbu kvôli ich nízkym poplatkom. Pre trhy s nízkou likviditou sú však nezaujímavé, pretože tvorcovia trhu majú v takom prípade veľkú moc a sú teda krátkodobo náchylnejší na manipuláciu.

Model ERGODEX ponúka sofistikovanejší decentralizovaný model s komplexnými funkciami, ako je napríklad podpora čiastočného plnenia a podpora spätného nákupu počas ICO (Initial Coin Offering) alebo aj po ňom, pridanie ďalšej vrstvy zabezpečenia a ochrana kupujúceho pred podvodmi pri výstupe a podobne. Vďaka svojmu modelu založenému na eUTxO môže byť ERGODEX navrhnutý ako AMM aj ako Order Book, pričom využíva rovnaký základný súbor likvidity. To je v kontraste k modelu, ktorý sa využíva na sieti Ethereum, ktorý je založený na účtoch, alebo k modelu UTxO, ktorý sa používa u Bitcoinu. V tomto zmysle má ERGODEX za cieľ spojiť to najlepšie z oboch svetov.

Počas ICO často investor najskôr pošle svoje finančné prostriedky do zmluvy medzi predávajúcim a ICO. V minulosti sme však často boli svedkami toho, že správcovia „poolov“ môžu vyčerpať finančné prostriedky a projekt by mohol kedykoľvek zmiznúť a investor príde o svoju investíciu. Toto je obrovský problém z hľadiska dôvery a bezpečnosti investorov.

ERGODEX rieši tento problém zakódovaním príkazov na spätný nákup tak, aby boli finančné prostriedky uvoľnené vo vopred definovanom časovom rámci a investor mal dostatok príležitostí dostať sa vonku z ICO projektu s minimálnou stratou. Vďaka novým funkciám majú investori (kupujúci) v programe ERGODEX väčšiu kontrolu, systém odstráni škodlivých „manipulátorov“ a pritiahne skutočných vývojárov a tvorcov projektov. ERGODEX tak môže udržiavať zdravé prostredie ako pre IDO (Initial dex Offering), tak aj investorov. IDO je počiatočná ponuka tokenov, ktoré predstavujú akýkoľvek typ majetku „hosteného“ na decentralizovanej burze. Zároveň si každý môže nastaviť model likvidity v modeli Ergo UTxO. Tento model bude fungovať podobne, ako je tomu v súčasnej implementácii na sieti Ethereum. Fondy likvidity budú reprezentované UTxO identifikovaným jedinečným NFT v ňom obsiahnutým. Základnou vecou decentralizovaného financovania je schopnosť vykonávať výmenné príkazy bez potreby sprostredkovateľov. ErgoSwap umožňuje účastníkom komunikovať priamo s inteligentnými zmluvami a mať plnú kontrolu nad svojimi financiami. Implementácia swapov ERGODEX umožňuje bezproblémovú výmenu krížových reťazcov s mincami, ako sú BTC (Bitcoin) a ADA (Cardano) a bez potreby rôznych brán, zabalenia tokenov (wrap tokenov) a podobných riešení.

ERGODEX na trh prichádza tiež so stablecoinom SigUSD, čo je algoritmicky stabilná mincu Ergo platformy. Súčasťou sú tiež oracles skupiny s ERG a ADA.

Zaujímavou a unikátnou vlastnosťou ERGODEX a Cardano je, že vďaka modelu knihy eUTXO, ktorý používajú, je možné zmluvy o likviditnom fonde pre AMM DEX kombinovať so zmluvami o objednávkach použitými v knihe objednávok DEX. Táto schopnosť umožňuje zdieľanú likviditu medzi rôznymi druhmi búrz na blockchaine Ergo a Cardano, čo predtým nebolo možné.

Viac informácií získate na https://ergodex.io/

SundaeSwap

SundaeSwap je decentralizovaná burza postavená na blockchaine Cardano. Umožňuje účastníkom blockchainu poskytovať likviditu a vytvárať trh, v ktorom si ostatní môžu vymieňať svoje pôvodné tokeny. Na oplátku používatelia, ktorí si jednotlivé tokeny vymieňajú, tak zaplatia malý poplatok a poskytovatelia likvidity získajú odmenu za svoj vklad. Aj keď finálne budú skúsenosti, produkty a spôsob používania veľmi podobné, ako napríklad na decentralizovaných zmenárňach Uniswap alebo SushiSwap , tak implementácia tohto nového DEX je úplne odlišná. Je to kvôli odlišnému účtovnému modelu spracovania transakcií spoločnosti Cardano. Na rozdiel od účtovného modelu Ethereum, Cardano používa eUTXO, ktorý je rovnaký, ako napríklad používa Bitcoin. V tomto modeli je úschova majetku na blockchaine sledovaná, ako nevyčerpané výstupy z transakcií. Tieto nevyčerpané výstupy sa používajú, ako vstupy do nových transakcií, ktoré produkujú viac nevyčerpaných výstupov. Prostredníctvom SundaeSwap si budete môcť vymieňať tokeny, vkladať tokeny ako kolaterál, stakovať, požičiavať si a mnoho ďalšieho.

Viac informácií získate na https://sundaeswap.finance/

Occam.fi

Protokol Occam.fi je prvý „launchpad“ a riešenie likvidity pre ekosystém Cardano. OccamRazer je decentralizovaný nástroj na získavanie finančných prostriedkov a prvé kompletné riešenie „štartovacieho systému projektov“ (angl. launchpad) s kompletnou sadou nástrojov na dodržiavanie predpisov a s bohatými funkciami pre ekosystém Cardano.

Prostredníctvom OccamRazer tak môže nová generácia aplikácií na sieti Cardano získavať významné zvýšenie kapitálu. Keďže o prostriedkoch decentralizovaného získavania finančných prostriedkov na báze AMM (angl. Automated Market Maker), ako sú napríklad IDO (angl. Initial DEX Offering) je známe, že sú nevhodné z dôvodu extrémnej nestálosti a zložitosti procesu získavania finančných prostriedkov, tak Occam.fi zavádza novú rodinu protokolov. Tieto protokoly budú nepretržité, diskrétne a zaplnia túto medzeru pričom ponúknu inteligentné zmluvy, ktoré sú určené na rôzne prípady použitia finančných prostriedkov, či už sa jedná o prostriedky súkromné, verejné, zameniteľné a podobne.

Ekosystém Occam.fi bude rovnako ako OccamRazer podporovaný trhom DEX (angl. Decentralized Exchange) a úverovými trhmi, ktoré budú čoskoro spustené. Jedinou vrstvou riadenia bude DAO (angl. Decentralized Autonomous Organization), čo znamená decentralizovaná autonómna organizácia.

Occam.fi a jeho základňa kódov sú nezávisle auditované poprednými spoločnosťami, ktoré sa zameriavajú na audity blockchainov. Spoločnosť Occam.fi sa už zaviazala k auditu prostredníctvom švajčiarskych škálovateľných riešení. Audit bude čoskoro k dispozícii a podľa potreby zaistí aj niekoľko ďalších auditov počas veľkých míľnikov vývoja tohto protokolu.

Na podporu ekosystému Occam bude spustený natívny token OCC. Token OCC umožní prístup k prémiovým fondom likvidity a bude tiež použitý na „staking“. OCC tiež umožní nepretržitú diverzifikáciu ekosystémov, čo umožní Occam Association investovať časť alokácie projektu späť do ekosystému, pričom výťažok tokenov OCC bude presunutý k držiteľom tokenov zo „stakingu“ ako odmena. Samotná funkcia, jedinečná pre Occam, otvorí kaskádu príležitostí generujúcich odmeny pre držiteľov tokenov, účastníkov ekosystému a zaistí, že sa Occam stane sebestačným a prosperujúcim ekosystémom.

Zaplatené transakčné poplatok, budú rozdelené medzi účastníkov fondu likvidity (angl. liquidity pool), ktorí v skupine zostanú, čím sa stimuluje dlhodobá stabilita ekonomiky platformy. Occam plánuje pridať airdrop-y na získavanie kapitálu prostredníctvom fondov OccamRazer. Airdrop je marketingová metóda startupov v krypto svete, ktorého výsadou je distribúcia tokenov v počiatočnej fáze, zvyčajne zadarmo. Airdrop-y sú primárne implementované, ako spôsob získavania pozornosti a nových sledovateľov, používateľov a investorov v počiatočnej fáze vzniku projektu.

Token OCC bude na začiatku spustený na obchodovanie na platforme Cardano ako token ERC-20, kvôli súčasnému nedostatku dostupnej obchodnej infraštruktúry na Cardane. Occam.fi ako projekt zameraný na Cardano však spustí tokeny OCC súčasne, ako natívne tokeny pre sieť Cardano, čím sa zaistí prepojiteľnosť medzi reťazcami prostredníctvom mosta šitého na mieru. Token OCC bude najskôr k dispozícii prostredníctvom platformy Balancer LBP a UniSwap.

Occam.fi poskytuje cenovo dostupné, bezpečné a rýchle riešenia pre projekty, ktoré sa budujú na blockchaine Cardano, bez toho, aby boli ignorované regulačné požiadavky. Každý používateľ tak bude môcť v bezpečnom a užívateľsky prijateľnom a harmonickom prostredí používať všetky druhy aktív v založených na rôznych stimuloch.

Viac informácií získate na https://occam.fi/

Cardax

Cardax je decentralizovaná burza, ktorá bude poháňať protokol EAMM (angl. Extended Automated Market Maker). Cieľom Cardax je poskytnúť likviditu projektom, ktoré na Cardano vydávajú natívne tokeny. Po aktivácii hardforu Mary na hlavnej sieti Cardano, ktorý priniesol do Cardana natívne tokeny a podporu viacerých aktív, prichádza zvýšená potreba vyvinúť platformu pre natívnu výmenu tokenov. S blížiacim sa spustením éry Goguen (pozrite vývojové fázy Cardano https://roadmap.cardano.org/en/) navyše inteligentné zmluvy umožnia vývoj decentralizovaných aplikácií na blockchaine Cardano.

Toto sú obrovské skoky vpred, ktoré vytvárajú veľké možnosti prípadov použitia Cardana. Niektoré funkcie a možnosti, ktoré Cardax prinesie do siete Cardano, obsahujú:

 • Podporu pre akýkoľvek natívny token Cardano
 • Schopnosť pripojiť sa ku skupinám likvidity
 • Automatizované oceňovanie, ktoré je citlivé na likviditu pomocou protokolu EAMM
 • Schopnosť obchodovať s tokenmi ADA za akýkoľvek pôvodný token vytvorený na sieti Cardano
 • Schopnosť obchodovať medzi Cardano natívnymi tokenmi prostredníctvom jednej transakcie
 • Schopnosť obchodovať a prenášať tokeny na inú adresu v rámci jednej transakcie
 • Jednoduchý nákup tokenu ADA, alebo akéhokoľvek natívneho tokenu vytvoreného na sieti Cardano z peňaženky Yoroi
 • Umožňuje komukoľvek stať sa tvorcom trhu buď spustením fondu likvidity, alebo účasťou na existujúcom fonde likvidity
 • Minimalizuje sklz (angl. slippage – vysvetlenie: „Veľké objednávky môžu silne ovplyvniť cenu kupovaného aktíva. Predstavte si, že chcete kúpiť 100 ETH za 100,000 DAI (stablecoin). Zatiaľ čo sa objednávka vykonáva, tak cena ETH sa zvyšuje a zvyšuje a na konci môžete za svojich 100,000 DAI obdržať len 80 ETH (alebo aj menej). Takto funguje AMM algoritmus a môže ľahko spôsobiť skĺznutie (angl. slippage) aj pri malých objednávkach pokiaľ je likvidita nízka.)
 • Minimalizuje riziko trvalej straty (angl. Impermanent loss – vysvetlenie: „Ako tým trpia poskytovatelia likvidity? Pokiaľ poskytovatelia likvidity vložia svoje tokeny do „poolu“ povedzme v pomere 1:100 ETH/DAI a cena ETH sa na vonkajších trhoch náhle zmení na 110 DAI, dôjde následne k tzv. arbitráži (spôsob, ktorým sa zrovná cena aktíva medzi rôznymi trhmi). Táto arbitráž zapríčiní nákup lacného ETH z daného „decentralizovaného poolu“, kde je cena stále 100 DAI. To by pre poskytovateľa likvidity znamenalo stratu a zarobili by viac, ak by držali ETH len vo svojej peňaženke, namiesto aby ho vložili do „poolu“.)
 • Poskytuje väčšiu cenovú transparentnosť
 • Umožňuje emitentom tokenov vytvoriť nový pár bez toho, aby na zaistenie musel slúžiť veľký kapitál.

Platforma Cardax bude otvorená a prístupná pre všetkých. Každý sa môže stať poskytovateľom likvidity a začať zarábať tokeny CDX.

Viac informácií získate na https://cardax.io/

CardStarter

CardStarter je „prvý inkubátor“, AMM (Automated Market Maker), Launchpad a poistný protokol pre sieť Cardano, ktorý spája inovátorov a projekty Cardano v počiatočnom štádiu s komunitou investorov. CardStarter poskytuje držiteľom tokenov „$ CARDS“ včasný prístup a zaručené alokácie na počiatočné kolá, predpredaje a súkromné ​​predaje. Uvedené investície umožňujú projektom získať kapitál pred uzatvorením zmluvy o nasadení. Vďaka tomu sú vývojári schopní pokračovať vo vývoji a pokrývať tak všetky súvisiace náklady spojené s vybudovaním projektu. Úspešní žiadatelia o projekt získajú prístup k programu Cards Accelerator Program (CAP), ktorý im poskytne vývojové zdroje vrátane zdrojov, ako sú token engineering, bezpečnostných auditov, Graphics a Web3, sociálnych médií a podpory značky.

Počiatočné decentralizované ponuky, alebo tiež IDO (angl. Initial Decentralized Offering) sú udalosti, pri ktorých projekt spustí token/coin, ktorý predstavuje akýkoľvek typ majetku na decentralizovanej burze. Všetky projekty spustené prostredníctvom programu CardStarter podliehajú dôslednému preverovaniu, ako súčasť programu zabezpečenia kvality, pričom projekt, ktorý sa spustí prostredníctvom platformy, prispeje do poisťovacej pokladnice CardStarter, čím sa poskytuje investorom pocit finančnej ochrany pred potenciálnym zlyhaním projektu. Spoločnosť CardStarter má zároveň integrovanú platformu Fractal, ktorá sa zameriava na používateľov (KYC). Vďaka partnerstvu s Fractal bude účastníkom držiteľov CARDS stačiť KYC (angl. Know Your Customer), aby sa mohli zúčastniť všetkých budúcich IDO projektov na platforme CardStarter.

Viac informácií získate na https://cardstarter.io/

Záver

Tieto projekty používajú technológiu Blockchain na zlepšenie financií a bankovníctva. Zahŕňajú decentralizované bankové účty, prevody peňazí a finančné aplikácie pre spotrebiteľov a spoločnosti. Ďalšie zaujímavé projekty prichádzajúce na blockchainovú sieť Cardano je možné nájsť na https://www.cardanocube.io/explore  

Upozornenie: Nákup kryptomien je spojený, ako aj u iných investícií s rizikom. Vždy je potrebné zvážiť, akú sumu chcete investovať a je to vždy na individuálnom rozhodnutí.