Vzostup Real World Assets (RWA) v oblasti kryptomien

Real World Assets (RWA) v kryptomenách majú dlhú históriu, počnúc stablecoinami, ktoré sú kryté fiat menami, ako je napríklad Tether (USDT), ktorý je krytý americkým dolárom. Od spustenia DeFi v roku 2020 sa však už tokenizovalo ďaleko rozmanitejšie množstvo aktív reálneho sveta, aby vyhovovali potrebám investorov v reťazcoch. Zatiaľ čo RWA sa stále vo väčšej miere zameriavajú prevažne na úvery, tak záujem investorov vzbudili aj iné aktíva, ktoré sú napojené na reálny svet, ako napríklad nehnuteľnosti, umenie či zberateľské predmety a zahŕňa napríklad aj čoraz populárnejšie vydávanie produktov kapitálového trhu v reťazcoch. Medzi také patria napríklad tokenizované digitálne cenné papiere, ktoré si môžu retailoví zákazníci kúpiť prostredníctvom povolených platforiem.

Projekty RWA v zásade fungujú na priesečníku medzi skutočným svetom a blockchainmi a medzi emitentmi a investormi. To, či dokážu na týchto križovatkách pôsobiť ako účinný sprostredkovateľ, bude rozhodujúcim faktorom pre ich úspech. Aj keď sa budú spoliehať na tretie strany, ako sú orákulá (databázy údajov reálneho sveta), správcov, úverových hodnotiteľov, tak spôsob ich efektívneho využívania a riadenia zostane rozhodujúcim faktorom pre ich ďalšie fungovanie.

Za posledné obdobie je možné sledovať vzostup RWA projektov a ich tokenov. Hlavné ukazovatele poukazujú nato, že:

  • Aktíva kryté a viazané na americký dolár dominujú v oblasti stablecoinov a tvoria až 99% všetkých stablecoinov. Tri najlepšie stablecoiny v USD tvoria 95% trhu, pričom Tether (USDT) dosahuje 96,1 miliardy USD, USDC (USDC) má 26,8 miliardy USD a Dai (DAI) má 4,9 miliardy USD. USDT naďalej dominuje v priestore s podielom na trhu 71,4%.
  • Tokeny kryté komoditami dosiahli trhovú kapitalizáciu 1,1 miliardy USD, pričom zlato zostáva najobľúbenejšou komoditou. Tokenizované drahé kovy ako Tether Gold (XAUT) a PAX Gold (PAXG) tvoria 83% trhovej kapitalizácie tokenov krytých komoditami. Tokeny ako XAUT a PAXG sú kryté jednou trójskou uncou fyzického zlata, zatiaľ čo Kinesis Gold (KAU) a VeraOne (VRO) sú viazané na jeden gram zlata. Napriek dominancii tokenizovaných drahých kovov boli spustené aj tokeny, ktoré sú kryté inými komoditami. Napríklad projekt Uranium308 vydal tokenizovaný urán, ktorý je viazaný na cenu 1 libry zlúčeninou uránu U3O8. Dá sa dokonca aj vymeniť, ale najprv je potrebné prejsť prísnymi protokolmi o dodržiavaní predpisov.
  • Tokenizované americké pokladničné produkty zaznamenali nárast popularity počas medvedieho trhu, pričom ich trhová kapitalizácia sa v roku 2023 zvýšila o 641% zo 114,0 milióna USD na 845,0 milióna USD. Táto dynamika sa však odvtedy zastavila s rastom na úrovni 1,9% v januári s trhovou kapitalizáciou 861,0 milióna USD. Franklin Templeton je v súčasnosti najväčším emitentom tokenizovaných amerických pokladničných poukážok s 332,0 miliónmi dolárov v tokenoch vydaných z jeho On-Chain amerického vládneho peňažného fondu. To mu dáva podiel na trhu tesne nad 38,6 %. Populárni sa ukázali aj emitenti stablecoinov s výnosom, ako sú Mountain Protocol a Ondo Finance. K februáru 2024 spoločnosť Mountain Protocol od svojho založenia v septembri 2023 vytlačila tokeny Mountain Protocol USD (USDM) v hodnote 154,0 milióna USD, zatiaľ čo Ondo má trhovú kapitalizáciu 132,4 milióna USD. Väčšina tokenizovaných pokladničných produktov je založená na Ethereu s 57,5% podielom na trhu.
  • Dopyt po súkromnom úvere je z veľkej časti sústredený v automobilovom sektore a tvorí až 42% všetkých úverov zo sumy 470,3 milióna USD poskytnutých súkromnými úverovými protokolmi. Úvery na fintech a realitný sektor tvoria len 19%, respektíve 9%. Pokiaľ ide o demografiu dlžníkov, tak väčšina firiem pochádza z rozvíjajúcich sa trhov, ako je Afrika, juhovýchodná Ázia, Stredná Amerika a Južná Amerika. Až 40,8% všetkých úverov pochádza z afrických krajín.

V rokoch 2021 a 2022 vznik súkromných úverových trhov prostredníctvom nekolateralizovaných úverových platforiem, ako sú Maple, Goldfinch a Clearpool, umožnil zavedeným inštitúciám požičiavať si finančné prostriedky na základe ich úverovej bonity. Tieto protokoly však boli ovplyvnené kolapsom projektov Luna, 3AC a burzy FTX a preto zlyhali. Posledné obdobie však poukazuje nato, že tento sektor sa spamätal a v súčasnosti zaznamenáva zaujímavý rast a dopyt po jeho produktoch.

 

Zdroj: Coingecko