Vlak menom „Bitcoin"

Bitcoin si od svojho vzniku v r.2009 prešiel dlhou cestou. Na začiatku mal ako aktívum „nulovú“ hodnotu, no v súčasnosti má trhovú hodnotu už viac ako 600 miliárd dolárov. Čoraz viac ľudí si uvedomuje, že bitcoin je takou technologickou revolúciou, akou bol internet v čase jeho prvého spustenia. Okrem technologickej revolúcie ide aj o ideologickú revolúciu. Bitcoin dokázal, že platobný systém Peer-to-Peer bez centrálneho, kontrolného orgánu je možný. Na sociálnej úrovni už bitcoin významne prispieva k ochrane majetku ľudí v najchudobnejších krajinách, ktorí musia čeliť monetárnemu útlaku svojich vlád, ale aj Spojených štátov, ktoré často používajú americký dolár ako zbraň.

Napriek úspechu bitcoinu by sme si mali uvedomiť, že bitcoin je stále len v počiatočnej fáze adopcie. Ak sa ho dnes rozhodneme kúpiť, tak musíme počítať s jeho výhodami, ale aj so všetkými rizikami, ktoré so sebou prináša.  Na začiatku roku 2021 je situácia okolo bitcoinu v očiach verejnosti úplne iná, ako tomu bolo začiatku roku 2010. V tom čase s ním experimentovalo iba niekoľko „nadšencov“. Rast bitcoinu v roku 2017 je známy a rovnako tak aj jeho následný prepad. Väčšina ľudí vníma to, čo im predkladajú médiá a politici. Je to najmä spôsob, ktorí necháva ľudí v určitej nevedomosti, ktorá prospieva...... Otázkou je, že komu.....

Pre väčšinu ľudí je bitcoin stále iba špekulatívnym nástrojom, ktorý podporuje trestnú činnosť a uľahčuje pranie špinavých peňazí. Toto je však mýtus, ktorý odporcovia bitcoinu často používajú na jeho očierňovanie. Médiá štandardne upozorňujú širokú verejnosť najmä na riziká bitcoinu bez toho, aby sa pokúsili vysvetliť všetky výhody, ktoré môže svetu priniesť.  Bitcoin je však voči takýmto správam odolný a to bez ohľadu na to, čo sa okolo neho deje. Uzatvára ďalšie a ďalšie bloky vo svojom blockchainovom systéme a pokračuje  v budovaní spravodlivejšieho finančného systému.

Kritici vravia, že pre bežných ľudí je jeho použitie až príliš komplikované. Títo kritici však asi zastali v čase, pretože v posledných rokoch sa používateľská dostupnosť so službami okolo bitcoinu výrazne zlepšila. S príchodom bitcoinu vzniklo množstvo startupov, ktoré prichádzajú s novými inováciami v oblasti každodenného používania bitcoinu a blockchainových technológií.

Prudký nárast počtu bitcoinových transakcií ukázal, že blockchain bitcoinu musí urobiť veľké pokroky, pokiaľ ide o škálovateľnosť. A ak sa chce bitcoin stať platobným systémom, tak musí tento problém vyriešiť. Akonáhle sa škálovateľnosť bitcoinu výrazne zlepší, tak jeho cena sa zvýši niekoľkonásobne.

Prijatie medzi obchodníkmi je stále obmedzené hoci bitcoin sa už dokázal etablovať ako globálny uchovávateľ hodnoty. Posledné kroky súčasných ekonomických systémov ukázali, že je skutočne bezpečným prístavom.

Na druhej strane však vývoj a prijatie bitcoinu ako prostriedku výmeny a platby prebieha veľmi ťažko. Bitcoinu sa tiež vyčíta jeho cenová nestálosť – volatilita. Ľudia, ktorí kritizujú jeho nadmernú cenovú nestálosť, by si mali uvedomiť, že je to vzhľadom na jeho mladosť úplne bežný jav. Áno volatilita predstavuje riziko, ale aj neuveriteľnú príležitosť. Postupom času, tak ako aj u iných aktív sa však cena bitcoinu v budúcnosti stabilizuje.  Vo vyspelých krajinách je u obchodníkov možnosť platby bitcoinom zatiaľ veľmi zriedkavá. Vypadá to však tak, že situácia sa aj v tejto oblasti postupne zlepšuje a pravdepodobne sa v nasledujúcich rokoch zlepší, pretože čoraz viac obchodníkov sa už o bitcoiny zaujíma a vnímajú to ako príležitosť, ktorou môžu konkurenciu predbehnúť.

Uvedená skutočnosť ukazuje možný veľký rastový potenciál smerom do budúcnosti.

Stačí si len odpovedať na jednoduchú otázku: „Ktorá finančná a platobná technológia si môže dovoliť trhovú kapitalizáciu viac ako 600 miliárd dolárov s rovnakým rastovým potenciálom u obchodníkov po celom svete?“

Odpoveď je jednoduchá: „Žiadna iná - len bitcoin.“

Nikto nevie, aká vysoká bude cena bitcoinu. Napriek tomu je takmer isté, že produkcia nových bitcoinov sa bude v nasledujúcich rokoch naďalej spomaľovať a dopyt bude čoraz silnejší. 

Bitcoin, či sa to už niekomu páči, alebo nie, je fenoménom a to najmä ak vieme, že ešte stále je len v počiatočnej fáze svojho životného cyklu. Otázkou je len, že ako a kedy vystrelí medzi širokú verejnosť.

Mali by sme si uvedomiť, že na vlastnenie bitcoinu nie je neskoro. Je pravdou, že pri kúpe bitcoinu v súčasnej dobe každý podstupuje určité riziko, riziko, ktoré však v budúcnosti môže byť štedro odmenené. Vždy je čas rozhodnúť sa. Až kým bitcoin nenaberie svoju plnú rýchlosť. Potom sa do vlaku menom bitcoin bude naskakovať už veľmi ťažko.