VeChain – pilotným projektom jednej z najväčších svetových hlinikární Norsk Hydro ASA

Hydro a DNV GL ohlásilo partnerstvo s VeChain s cieľom využiť ich riešenie založené na „Tag. Trace. Trust“. Táto služba bude implementovaná, aby umožnila svojim zákazníkom overiť platnosť, spoľahlivosť a autenticitu údajov o výrobkoch pomocou „environmentálneho profilu“.

Norsk Hydro ASA je jednou z najväčších hlinikárenských spoločností na svete. Nórska spoločnosť so sídlom v Osle pôsobí vo viac ako 50 krajinách a je aktívna na všetkých kontinentoch. Nórsky štát kontroluje 34,3% spoločnosti spolu s nórskym dôchodkovým fondom, ktorý vlastní podiel 6,5%. Ročné príjmy spoločnosti Hydro sa odhadujú na zhruba 12,6 miliárd dolárov.

Produkt založený na blockchaine VeChainThor bude spočiatku integrovaný do pilotného projektu na platformách Hydro CIRCAL a Hydro REDUXA. Takýmto spôsobom bude môcť výrobca nábytku Vestre, ktorý vo svojich finálnych produktoch využíva hliníkové profily, otestovať komplexné riešenie a poskytnúť svojim zákazníkom spoľahlivé informácie o celom jeho dodávateľskom reťazci a dopade na životné prostredie.

Cieľom pilotného projektu je otestovať platformu, ktorá podporuje výrobcov a značky, aby podporili svoje tvrdenia o udržateľnosti pomocou overených údajov.

Integrácia s „Tag. Trace. Trust“ vyplýva z nárastu dopytu po ekologických výrobkoch, prevádzkach a normách zameraných na udržateľnosť. Bjørn Kjetil Mauritzen, riaditeľ oddelenia pre udržateľnosť výrobkov uviedol: „Naši partneri sa domnievajú, že je mimoriadne dôležité umožniť spotrebiteľom prístup ku kvalitným a verifikovaným údajom, ktoré im umožnia samostatne si overiť, kde a ako bol produkt vyrobený. Týmto spôsobom môžu spotrebitelia prijímať svoje nákupné rozhodnutia a efektívnu autentifikáciu.“

Po ukončení pilotného projektu budú výsledky a skúsenosti zhodnotené a následne budú vytvorené metódy štandardizácie tohto modelu. Norsk Hydro ASA očakáva uvedenie platformy na trh pre všetkých svojich zákazníkov niekedy v roku 2021.