Významný upgrade Algorad v roku 2021.

Hlavný predstaviteľ Algorand, Silvio Micali, ktorý je veľkým pojmom v kryptosvete a je držiteľom prestížnych ocenení v oblasti informatiky a kryptografie, vydal vyhlásenie o chystanom vylepšení siete Algorand. K tomuto vylepšeniu má dôjsť v roku 2021. Na vývoji siete Algorand pracuje viac než 500 spoločností a momentálne na Algorande prebieha viac než pol milióna transakcií denne. Po vylepšení sa zvýši počet transakcií z 1.000 transakcií za sekundu na 46.000 transakcií za sekundu. Toto vylepšenie sa má dosiahnuť vďaka sieťovému kódovaniu. Ako je známe, tak projekty v blockchaine sa v súčasnej dobe predháňajú v tom, že kto dokáže zväčšiť počet transakcií za sekundu. Každý blockchain je však zameraný na iné funkcie a aj miera decentralizácie týchto projektov je odlišná. Cieľom blockchainu je poskytnúť kompletnú a nemennú reťaz transakcií. To znamená, že zníženie času na sfinalizovanie a uzavretie bloku prispieva k rýchlejšej tvorbe nových blokov a tým aj k celkovému objemu zapísaných transakcií do blockchainu. Cieľom Algorandu je poskytovať reálnu a plne decentralizovanú sieť bez akýchkoľvek oprávnení a obmedzení.

Algorand v súčasnosti tiež uzavrel partnerstvo so spoločnosťou Curv, ktorá rieši projekty v oblasti digitálneho zabezpečenia a úschovy v New Yorku. Toto partnerstvo vzniklo s cieľom vytvoriť efektívne a mimoriadne bezpečné riešenie pre zabezpečenie digitálneho majetku pre inštitucionálne firmy, ktoré budú obchodovať s digitálnymi aktívami a zároveň ich budú tiež držať.