Výrazný pokles držby amerických štátnych dlhopisov členmi BRICS.

Členovia BRICS Čína a Saudská Arábia postupne „znižujú“ svoje dlhy voči USA a znižujú počet držby amerických štátnych dlhopisov a to v hodnote stoviek miliárd dolárov.

Nové čísla ukazujú, že Čína znížila svoje držby amerických dlhopisov z 938,8 miliardy USD v júni 2022 na 835,4 miliardy USD v júni 2023 – čo je pokles o približne 103,4 miliardy USD len za 12 mesiacov.

Napriek tomu, že Čína v minulom roku upúšťala od amerických štátnych dlhopisov, krajina je stále jedným z najväčších veriteľov Spojených štátov, hneď po Japonsku vo výške 1,105 bilióna dolárov.

Čo sa týka Saudskej Arábie, nového člena BRICS, tak táto blízkovýchodná krajina znížila svoj dlh v USA o 11,1 miliardy USD za rovnaké obdobie zo 119,2 miliardy USD na 108,1 miliardy USD.

Pokles v držbe amerických dlhopisov dvoch krajín BRICS je novým znakom odporu voči hegemónii amerického dolára.

Hlavný ekonóm agentúry Bloomberg pre rozvíjajúce sa trhy Ziad Daoud uviedol, že prechod Saudskej Arábie k rizikovejším aktívam by mohol ovplyvniť aj budúce úrokové sadzby Federálneho rezervného systému USA. Ziad Daoud povedal: „V domácom prostredí znamenajú vyššie riziká potenciálne straty pre kráľovstvo. Globálne by prerozdelenie saudského bohatstva mohlo viesť k vyšším úrokovým sadzbám v USA.“

Zatiaľ čo Čína a Saudská Arábia predávali americké štátne dlhopisy, ostatné krajiny BRICS zvýšili svoj podiel amerických dlhopisov. India nazhromaždila v období od júna 2022 do júna 2023 americké dlhopisy v hodnote 26,6 miliardy USD. Spojené arabské emiráty a Brazília pridali počas 12-mesačného obdobia nákup amerických dlhopisov vo výške 25,1 miliardy USD a 1,3 miliardy USD.