Výpadok platobného systému v USA

Nedávny výpadok Federálneho platobného systému USA narušil operácie bánk v USA, čo spôsobilo oneskorenie vkladov zákazníkov a opätovne sa tak poukázalo na zraniteľnosť tradičných bankových systémov. Na rozdiel od toho sa decentralizovaná a zabezpečená sieť Bitcoinu ukázala ako odolná a zdôraznila sa tým jej spoľahlivosť v porovnaní s konvenčnými bankovými systémami, najmä v časoch prerušenia. Nedávny výpadok v jednom z Federálnych platobných systémov spôsobil, že niekoľko veľkých amerických bánk, ako Bank of America, JPMorgan Chase alebo Wells Fargo nebolo schopných zabezpečiť vklady klientov. Incident, ku ktorému došlo 3. novembra, bol pripísaný „problému so spracovaním“ v Automated Clearing House (ACH), dôležitej sieti na spracovanie platieb, ktorú vo veľkej miere využívajú banky a zamestnávatelia na ukladanie miezd na bankové účty zamestnancov.

Viacerí zákazníci vyjadrili frustráciu z toho, že nedostali mzdy načas kvôli výpadku, čo následne ovplyvnilo ich schopnosť platiť nájomné. Iní sa obrátili na platformy sociálnych médií, aby vyjadrili svoje obavy, pričom jeden používateľ navrhol, že riešením takýchto problémov by mohol byť práve Bitcoin. Povaha peer-to-peer a technológia blockchain umožňujú Bitcoinu bezproblémové fungovanie dokonca aj v časoch, keď tradičné bankové systémy čelia ťažkostiam.