Uzbekistanský prezident vydal dekrét o prijatí špeciálneho kryptografického rámca

Uzbecká republika sa pripravuje na prijatie nového regulačného rámca pre krypto, vrátane 7,5% dane z príjmu z platov súvisiacich s kryptomenami. Uzbecká republika pokračuje v napredovaní s miestnymi predpismi o kryptomenách, pričom uzbecký prezident Shavkat Mirziyoyev vydal nový výnos regulujúci toto odvetvie. Nový dekrét vydaný v stredu nariaďuje reorganizáciu hlavnej prezidentskej agentúry známej ako Národná agentúra pre riadenie projektov (NAPM). Podľa dekrétu sa NAPM reštrukturalizuje na nový subjekt s názvom Národná agentúra pre perspektívne projekty (NAPP), ktorá bude zodpovedná za širokú škálu projektov súvisiacich s reguláciou kryptomien s poslaním prijať „špeciálny režim regulácie kryptomien“ v Uzbekistane. Úrad už v minulosti propagoval obchodovanie s kryptomenami v Uzbekistane a navrhol, aby obyvatelia mohli vykonávať všetky druhy kryptoobchodov. NAPP má vytvoriť právne podmienky pre subjekty využívajúce krypto a blockchain technológiu, ako aj pre ťažiarov a poskytovateľov virtuálnych aktív vrátane spoločností obchodujúcich s kryptomenami, priemyselné obchody a pod. Agentúra bude tiež zodpovedná za udeľovanie licencií a dohľad nad poskytovateľmi služieb pre virtuálne aktíva.