Trendy, ktoré zlepšujú finančné služby

Svet finančných technológií sa vyvíja a pre mnohých ľudí sú finančné technológie trochu náhodné a trochu záhadné, avšak sú bežnou súčasťou každodenného života. Pomocou Fintech komunikujeme, keď on-line posielame peniaze, keď kontrolujeme zostatky v bankách pomocou našich mobilných telefónov, alebo keď nakupujeme kryptomeny pomocou aplikácií. Fintech je však oveľa viac. Finančné technológie zohrávajú a budú hrať dôležitú úlohu v spôsoboch rozvoja spoločnosti. S príchodom internetu sa Fintech dostáva k čoraz väčšej skupine ľudí, ďaleko viac a častejšie, ako tomu bolo kedykoľvek predtým.

Ako sa teda mení Fintech a ako Fintech mení svet?

Architektúra mikroslužieb vytvára flexibilnejšie a bezpečnejšie finančné služby.

V počiatkoch finančných technológií sa architektúra systémov často stavala ako jeden celok, ktorý sa dal meniť iba zmenami zdrojového kódu. V niektorých prípadoch tento druh dizajnu znamenal, že ak by došlo k výpadku časti systému finančných služieb, tak systém ako taký, mohol byť celý ohrozený.

Architektúra mikroslužieb bola navrhnutá tak, aby boli digitálne finančné služby flexibilnejšie a bezpečnejšie. Tento druh návrhu systému rozdeľuje monolitické štruktúry jedného celku na menšie, nezávislé služby, ktoré je možné nasadiť na konkrétne účely. Napríklad starší systémový dizajn mohol pozostávať z platobnej služby, služby auditu kreditu a medzinárodného mechanizmu prevodu peňazí, ktoré boli všetky spojené do jednej časti softvéru. Ak by spoločnosť, ktorá softvér prevádzkovala, chcela zmeniť službu úverového auditu, musela by aktualizovať celý systém naraz. S architektúrou mikroslužby by však platobná služba, služba auditu úverov a medzinárodný mechanizmus prevodu peňazí mohli stále fungovať v rovnakom ekosystéme, ako samostatné a nezávislé subjekty. Ak by teda prevádzkovateľ systému chcel vykonať zmeny v službe úverového auditu, mohol by to urobiť bez toho, aby to narušilo ktorúkoľvek z ďalších častí systému. Aj keď sa tento koncept dá uplatniť vo svete centralizovaných finančných služieb, zdá sa, že vychádza z konceptu „lego peňazí“, ktorý vyšiel zo sféry decentralizovaného financovania (DeFi).

Decentralizované financovanie (DeFi) je väčšie a rozmanitejšie, ako kedykoľvek predtým.

Za sedem mesiacov do začiatku roku 2021 je decentralizovaný svet ďaleko väčší, ako kedykoľvek predtým. Na začiatku roka sa celková uzamknutá hodnota (TVL) v ekosystéme DeFi rovnala zhruba 20 miliardám dolárov. Dnes je celková hodnota DeFi zhruba 56 miliárd dolárov. Počas májového vrcholu dosiahla hodnotu zhruba 90 miliárd dolárov. Pretože veľkosť ekosystému DeFi neustále rastie, zvyšuje sa aj počet prípadov použitia DeFi. Boli vyvinuté platformy DeFi pre správu aktív, digitálnu identitu, poistenie, deriváty, syntetické prostriedky, výmeny digitálnych aktív, analytiku, nástroje na riadenie rizík a ďalšie. Kvôli rizikám, ktoré sú spojené s mnohými decentralizovanými finančnými platformami, inštitucionálni hráči zväčša zostali mimo sveta DeFi. Prevažná väčšina rastu sektoru DeFi preto pochádza od bežných, retailových používateľov a investorov. Niektoré platformy však už dlhodobejšie podnikajú kroky na vytvorenie infraštruktúry pre podporu vstupu inštitucionálnych hráčov do DeFi. Napríklad pôžičková platforma decentralizovaných financií Aave začiatkom tohto týždňa oznámila, že spustí Aave Pro, čo je takzvaná oprávnená platforma, ktorá bude podporovať inštitucionálne využitie. Spoločnosť Aave uviedla, že uvedenie na trh prichádza v reakcii na „rozsiahly dopyt rôznych inštitúcií“.

Príchod umelej inteligencie, strojového učenia a prediktívnej analýzy.

Umelá inteligencia a strojové učenie majú rôzne spôsoby použitia naprieč všetkými finančnými technológiami. Jedným z najvýznamnejších prípadov použitia je monitorovanie, analýza a predpovedanie správania zákazníkov. Napríklad pomocou umelej inteligencie sa dá určiť, ako a kedy môžu používatelia služieb online bankovníctva naraziť na technické problémy, a potom ponúknuť pomoc prostredníctvom komunikácie – takzvaného „chatbota“, ktorého už bežne využívajú rôzne bankové inštitúcie alebo telekomunikačné spoločnosti. Očakáva sa, že používanie umelej inteligencie bude naďalej rásť, najmä čo sa týka finančných predpisov a dodržiavania zásad, algoritmického obchodovania a zisťovania podvodov. Systémy umelej inteligencie môžu hrať dôležitú úlohu aj v operáciách finančných inštitúcií zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí a boj proti terorizmu. Podľa „Planet Compliance“ sa očakáva, že najviac zasiahnutými sektormi budú poistenie, finančné údaje, správa aktív, decentralizované burzy a pôžičky.

Udržateľnosť pre používateľov Fintech je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.

Klimatická kríza spôsobila zmätok vo veľkej časti sveta a mnoho nových oblastí, ktoré predtým neboli ovplyvnené klimatickou zmenou podnebia, zasiahli nedávno rôzne, vážne problémy. Napríklad severozápadný Pacifik je momentálne uprostred najhorších zaznamenaných vĺn horúčav v histórii.

Vo výsledku sa od každého očakáva, že sa zapojí do boja proti klimatickej katastrofe. Uvedená skutočnosť sa dotkla aj finančného sveta pomerne významným spôsobom. Napríklad niektoré kryptomeny boli tento rok pod paľbou kritiky pre veľkú spotrebu energie, ktorú ku svojmu fungovaniu potrebujú. Je preto veľmi pravdepodobné, že sa od spoločností z oblasti finančných technológií, bude čoraz viac očakávať, že preukážu svoju iniciatívu zameranú na udržateľnosť.

Fintechové spoločnosti a finančné inštitúcie sa okrem iného môžu udržať na vyššej úrovni aj takým spôsobom, že budú vedieť s kým obchodujú. Dr. Thomas Puschmann, riaditeľ švajčiarskej FinTech Innovation Lab, uviedol v nedávnom rozhovore pre Finance.Swiss, že napríklad v úverovom sektore „banky musia vedieť, ako firmy investujú do udržateľných riešení z pohľadu budúcnosti.“

V tejto oblasti existuje v mnoho výziev v súvislosti so zberom údajov o udržateľnosti, ktoré budú mať vplyv na rozhodovanie mnohých Fintech spoločností a bánk.

Vezmime si napríklad hodnotový reťazec našej spoločnosti. Dnes poznáme emisie skleníkových plynov, ktoré sú emitované. Podľa emitovania sú napríklad emisie rozsahu 1 tie, ktoré vychádzajú z našich domovov. Emisie rozsahu 2 sú tie, ktoré kupujeme vo forme energií od svojich dodávateľov energií, ale emisie rozsahu 3, ktoré veľmi často tvoria až 75 percent všetkých emisií skleníkových plynov, pochádzajú z ľubovoľných miest dodávateľského reťazca, o ktorých nevieme, nemôžeme ich ovládať a nemáme na nich vplyv. Aby sme to vedeli, tak na to potrebujeme údaje, aby sme sa mohli rozhodnúť, či chceme požičať peniaze takejto spoločnosti, alebo či si v takejto spoločnosti chceme peniaze ukladať.

Fintech spoločnosti na rozvíjajúcich sa trhoch.

Kryptomeny a decentralizované financovanie sa už dlho považujú za technológie, ktoré môžu používateľom poskytovať finančné služby a príležitosti na rozvíjajúcich sa trhoch. Príležitosť presadiť sa v rozvíjajúcich sa ekonomikách majú aj Fintech spoločnosti. V roku 2021 bude v rozvojovom svete obrovský nenaplnený dopyt po finančných službách. Zároveň sa neustále zvyšuje počet držiteľov smartfónov na rozvíjajúcich sa trhoch. To predstavuje dôležitú príležitosť, ako pre krypto spoločnosti, tak aj pre Fintech spoločnosti, ktoré môžu poskytovať mobilné služby používateľom na nevyužitých trhoch. V článku nazvanom „Fintech, hodnotenie dôsledkov a udržateľný rozvoj“ autori Juan Carlos, Castilla-Rubio, Nick Robins a Simon Zadek uviedli, že finančné technológie môžu podporiť rast rozvíjajúcich sa trhov finančným začlenením, znížením nákladov na platby a zabezpečením lepšieho prístupu ku kapitálu na domácej aj medzinárodnej úrovni. V dokumente sa tiež uvádza, že Fintech môže poskytnúť finančným trhom rovnaké podmienky a integritu trhu, aké sú potrebné pre dlhodobé investície do reálnej ekonomiky v súlade s programom trvalo udržateľného rozvoja.

Záver.

Či už sa bude jednať o Fintech spoločnosti, alebo krypto spoločnosti, tak decentralizované financie a príchod umelej inteligencie, budú v najbližšej budúcnosti udávať smer v oblasti finančných technológií.