Tokeny RWA, ktoré majú v roku 2024 predpoklad rásť.

Aktíva z reálneho sveta, od zlata cez výtvarné umenie a nehnuteľnosti, získavali v roku 2023 nový rozmer. Tento rozmer začal presahovať fyzické hranice. Vďaka nástupu technológie blockchain majú tieto konvenčné aktíva teraz zreteľné zastúpenie v blockchainových reťazcoch, čím sa zrodil revolučný koncept tokenov aktív v reálnom svete „Real World Assets (RWA)“. Pozrime sa teda na aktíva RWA, ktoré majú predpoklad v roku 2024 rásť.

Centrifuge je projekt, ktorý premosťuje aktíva reálneho sveta s decentralizovaným financovaním. Primárnym cieľom projektu je dosiahnuť niekoľko kľúčových cieľov, vrátane zníženia kapitálových nákladov, čo je pre malé a stredné podniky zásadná zmena. Centrifuge je protokol decentralizovaných financií (DeFi), ktorého cieľom je sprístupniť úvery malým podnikom a zároveň poskytnúť investorom stabilný výnos otvorením združenej likvidity do sveta tradičných financií. Pridružená decentralizovaná aplikácia (dApp) Centrifuge, Tinlake, je trhom pre tokenizované aktíva v reálnom svete. Razením nezameniteľných tokenov (NFT), ktoré predstavujú overené aktíva v reálnom svete, môžu spoločnosti zhromažďovať aktíva, ktoré môžu použiť ako kolaterál na svoje pôžičky, čím môžu rýchlo získať likvidnejšie prostriedky, ktoré poskytujú individuálni investori. Na oplátku môžu investori využiť tradičné metódy podnikových pôžičiek, aby získali predvídateľnejšiu odmenu za svoje investície a ochránili sa tak pred nepredvídateľnou volatilitou krypto trhov. Projekt Centrifuge bol pôvodne postavený ako vlastný blockchain, ktorý je kompatibilný s parachainmi v ekosystéme Polkadot, pričom dodržiava štandardy siete Ethereum pri vývoji NFT a protokolu Tinlake, čo je otvorený trh a investičná dApp (decentralizovaná aplikácia) postavená na Ethereu. Tinlake pomáha priniesť tradičnú finančnú ponuku kolateralizovaných pôžičiek do blockchainu. Týmto spôsobom Centrifuge premosťuje ekosystémy Polkadot a Ethereum a snaží sa využiť výhody, ktoré oba ekosystémy ponúkajú.

Landshare je projekt, ktorý rieši tokenizáciu nehnuteľností v reťazci Binance. Táto platforma ponúka jednoduchú, ale výkonnú alternatívu voči konvenčným investíciám do nehnuteľností. Staking stablecoinov sa stáva kľúčom k zisku z prenájmu a zhodnocovania nehnuteľnosti. Landshare premieňa nehnuteľnosti z reálneho sveta na aktívami kryté, výnosné a plne obchodovateľné tokeny aktív v inteligentnom reťazci Binance.  Token LAND (Landshare) je tradičný nástroj a token správy, podobný tým, ktoré sú k dispozícii na mnohých kryptoplatformách. Slúži rôznym rolám v rámci celej platformy a používa sa na prístup k podpisovým funkciám vrátane investícií do RWA, NFT, stakingu a Landshare DAO. Každý token predstavuje podiel zo skupiny nehnuteľností v USA. Hodnota každého tokenu RWA rastie úmerne s hodnotou podkladových nehnuteľností a peňažným tokom, ktorý vytvárajú, čo umožňuje investorom profitovať z jednoduchého držania v priebehu času.

Polymesh je blockchainom, ktorý je navrhnutý na riešenie nespočetných problémov súvisiacich s bezpečnostnými faktormi. Cenné papiere sú obchodovateľné finančné nástroje, ktoré majú reálnu hodnotu. Tokenizáciou cenných papierov má trh s cennými papiermi potenciál ešte viac rásť. Tokenizované cenné papiere alebo bezpečnostné tokeny sa vydávajú na blockchainoch, ako je Polymesh. Polymesh je blockchain inštitucionálnej úrovne vytvorený špeciálne pre regulované aktíva, ako sú bezpečnostné tokeny. Polymesh prináša revolúciu do tradičných bezpečnostných systémov, ponúka efektivitu a nákladovú efektívnosť. Táto nemenná verejná kniha poskytuje prístup v reálnom čase k informáciám o aktívach, údajoch o ich výkonnosti a vlastníctve. Pomocou svojho tokenu POLYX odmeňuje a pokutuje aktérov v blockchainovom ekosystéme, aby zvýšil bezpečnosť blockchainu. Ako verejne povolený blockchain si môže sieť zobraziť ktokoľvek. Ak však chcete aktívne participovať v ekosystéme, tak musíte dokončiť proces overenia totožnosti. Tento overovací proces sa vzťahuje na všetkých aktérov v reťazci, od emitentov a investorov až po zainteresované subjekty a prevádzkovateľov uzlov. Prevádzkovatelia uzlov musia finančnými subjektmi s povolením a licenciou. Toto zvyšuje bezpečnosť siete, pretože tieto subjekty čelia väčšiemu riziku reputácie ako neidentifikovateľní aktéri. Polymesh umožňuje účastníkom trhu využívať jedinečné výhody súkromných sietí a sietí bez povolenia a ponúka dôveru v sieti bez kompromisov v oblasti transparentnosti.

Pendle je projekt, ktorý definuje, ako investori budú pristupovať k budúcim tokenizovaným výnosom z aktív.  Jedinečný mechanizmus AMM (Automated Market Maker) spoločnosti Pendle využíva aktíva skutočného sveta (RWA) pomocou stablecoinov, ako sú sDAI od MakerDAO a fUSDC od Flux Finance. Pendle prináša potenciál tokenizácie aktív, ako je pôda, drahé kovy a mnohé ďalšie z tradičného finančného prostredia do decentralizovaného sveta DeFi. Cieľom je poskytnúť držiteľom výnosov generujúcich aktív možnosť generovať dodatočný výnos a uzamknúť si budúci výnos vopred a zároveň ponúknuť obchodníkom priamu expozíciu k budúcim tokom výnosov bez potreby podkladového kolaterálu. Aktíva Pendle fungujú ako dlhopisy, ktoré majú svoj vlastný dátum splatnosti. Keďže hlavné tokeny dosahujú pri splatnosti paritu s podkladovými aktívami, tak predstavujú minimálne riziko nestálej straty (Impermanent loss). To znamená, že používatelia môžu využiť fondy Pendle na získanie odmien z poskytovania likvidity s oveľa menším rizikom ako mnohé iné protokoly.

Maple Finance je mostom medzi DeFi a tradičnými financiami na trhu podnikových úverov, ktorý pôsobí na blockchainoch Solana aj Ethereum. Maple Finance búra bariéry medzi decentralizovaným financovaním (DeFi) a tradičným financovaním pre investorov a správcov fondov. Platforma umožňuje používateľom požičiavať rôzne tokeny a vytvárať príležitosti na zarábaní úrokov z aktív. Maple Finance poskytuje nástroje pre úverových expertov na budovanie úverových podnikov na platforme Maple, čo uľahčuje tzv. „nedostatočne zabezpečené pôžičky“ pre inštitucionálnych dlžníkov a možnosti príjmu pre veriteľov. Infraštruktúra nezabezpečených pôžičiek Maple zameraná na inštitucionálnych veriteľov a podnikových dlžníkov je odklonom od iných platforiem pre pôžičky a pôžičky decentralizovaných financií (DeFi), ako sú Aave a Compound. Služby nadmerne zabezpečených pôžičiek spoločnosti poskytujú variabilné úrokové sadzby a sú zamerané na širšie publikum dlžníkov. nštitucionálni dlžníci, ako sú hedžové fondy, burzy alebo tvorcovia trhu, využívajú Maple na využitie agregovaných zdrojov financovania prostredníctvom efektívneho a transparentného on-chain protokolu Maple. Títo dlžníci využívajú svoju povesť na to, aby si vzali nekolateralizované pôžičky výmenou za „zriaďovací poplatok“ zaplatený delegátom združenia a Decentralizovanej autonómnej organizácii projektu DAO (decentralizovane autonómnej organizácii).

 

Poznámka: Uvedený článok má len informačný a vzdelávací charakter.