Technologické fintech trendy v roku 2023

Keďže banky stále bojujú s presadzovaním inovácií, začínajú sa fintech startupy rodiť všade, nasadzujú sa nové prevratné technológie a spochybňujú tradičné bankovníctvo. Pozrime sa teda na 5 trendov, ktoré nepochybne budú formovať budúcnosť financií. 

1. Fintech a umelá inteligencia

Umelá inteligencia bola kedysi vychvaľovaná ako trend budúcnosti a prakticky si už našla svoje chodníky v takmer celom kyberpriestore. Napriek tomu, že aplikácie s implementovanými kódmi umelej inteligencie neustále pribúdajú, tak sa rok 2023 môže stať rokom, kedy sa konečne stane umelá inteligencia prehupne do mainstreamu.

Fintech a umelá inteligencia pôjdu v budúcnosti ruka v ruke, pretože umelá inteligencia bude užitočná, či už z hľadiska možností ukladania údajov, prevencie voči podvodom, prediktívnych modelov, posilnenia postavenia používateľov a pod. 

2. Fintech a Metaverse

Je diskutabilné, či už Metaverse technológie zažili svoj prelomový moment, ale zdá sa, že je tu jedna vec, na ktorej sa mnohí zhodujú. Metaverse technológie sú už tu, aby zostali.

Virtuálna a rozšírená realita začali pomaly pretvárať naše životy. Hranice medzi digitálnym a fyzickým svetom sa začínajú mierne stierať a začínajú sa vytvárať nové pohlcujúce zážitky.

Spoločnosti rýchleho občerstvenia uvažujú o otvorení svojich vlastných digitálnych reštaurácií, zatiaľ čo iné špičkové značky pracujú na vytváraní virtuálnych miestností s rozšírenou realitou na rôzne stretnutia a obchodné účely. Dôsledky Metaverse pre budúcnosť finančných technológií sú obrovské. Umožňujú digitálnu ekonomiku a zároveň podporujú milióny tvorcov a spoločností po celom svete. 

3. Fintech, DeFi, Blockchain a Web3

DeFi (decentralizované financie) a Web3 prebúdzajú inovácie a vznikajú nové príležitosti, ako napríklad decentralizácia peňažného toku. V skutočnosti ani zďaleka ešte nevidíme finálne možnosti využitia technológie blockchainu. Jeho potenciál v oblasti fintech je stále značne nevyužitý a ekosystém DeFi je stále vo fáze expanzie. Mnohí sa síce stále čudujú, ako napríklad také NFT môžu pomôcť ich podnikaniu, ale zabúdajú nato, že kľúčovým prvkom blockchainu je decentralizovaná, nemenná a transparentná účtovná kniha. Faktom je, že s vývojom blockchainu sa vyvíja aj jeho nemenná účtovná kniha a tento fakt určite posilní aj oblasť fintech, pretože táto skutočnosť otvára možnosti, ktoré teraz vidieť len z vtáčej perspektívy. Dá sa predpovedať, že fintech a blockchain budú v roku 2023 pokračovať vo vývoji, čo prinesie nové  možnosti pre bankovníctvo, bankové účty, poisťovne, dodávateľské riadenie a prepojenie organizovaných dodávateľský reťazcov. Ďalšou dôležitou a zaujímavou časťou tejto oblasti sú inteligentné zmluvy, ktoré sú samy o sebe úžasnou technológiou a v blízkej budúcnosti budú nevyhnutnou súčasťou transparentnosti. Priestor Web3 je pripravený posunúť rovnováhu síl naspäť v prospech spotrebiteľov, keďže podporuje inteligentné zariadenia s interoperabilitou v ich jadre, vysoko demokratickú ekonomiku vlastníctva a vytváranie hodnôt. Fintech spoločnosti vynikajú tým, že sú kľúčovými ťahúňmi v oblasti vývoja bankových alternatív. Preto je rozumné očakávať, že v roku 2023 bude tento trend pokračovať. 

4. Fintech, inteligentné aplikácie a inteligentné zariadenia

Naše zariadenia sú čoraz inteligentnejšie a prepojené. Údaje sa vytvárajú a ukladajú do viacerých zariadení a pomaly, ale isto sa okolo nás vytvára inteligentný a prepojený svet.

Vplyv technológie 5G sa ešte ani neusadil a už technológiu 6G skúmajú a vyvíjajú spoločnosti ako Samsung, Apple, Huawei, LG, alebo Nokia. Už 5G technológia je neuveriteľne rýchla, a to znamená, že latencia, prevod peňazí a ďalšie transakčné časy sa výrazne skracujú, pričom sa zvyšujú možnosti škálovania siete. Väčšina bánk bude musieť vykonať rozsiahle reformy, aby udržali tempo rastu. Naproti tomu štíhle a rýchlo rastúce fintech spoločnosti sa zamerajú na rýchlejšie poskytovanie hodnoty, čo bude na bankový sektor vytvárať tlak, pričom fintech spoločnosti sa budú snažiť medzery v bankovom systéme vyplniť.  

5. Fintech a udržateľnosť

Udržateľnosť je téma, ktorá je naviazaná na všetky vyššie uvedené trendy. Vytvorenie stratégie s udržateľnosťou a ďalšími opatreniami spoločenskej zodpovednosti je pre fintech v dnešnej dobe prvoradé. Ako také vznikajú dátové centrá s nulovou, alebo s čo najmenšou uhlíkovou stopou, ktoré využívajú trvalo udržateľnú energiu, či dokonca vyrábajú svoju vlastnú energiu. Dopyt po udržateľných riešeniach je neúprosný a fintech spoločnosti, ktoré nebudú ochotné prijať svoju úlohu v oblasti sociálnej zodpovednosti, budú určite pozadu. Ekologickejšie procesy sú veľmi preferované a potrebné v každom jednotlivom odvetví a fintech a iné finančné služby nebudú výnimkou.