Takmer polovica všetkých uzlov siete Bitcoin Lightning beží na Amazone a Google Cloud

Analytické údaje MemPool Space z 2. augusta ukazujú, že takmer 48 % všetkých uzlov siete Bitcoin Lightning Network (LN) je hosťovaných hlavnými poskytovateľmi centralizovaných cloudových služieb Amazon Web Service (AWS) a Google Cloud. Približne 29% uzlov siete Bitcoin Lightning Network je nasadených na AWS a 19% je hosťovaných v službe Google Cloud.

Tento trend poukazuje na veľkú závislosť prevádzkovateľov uzlov Bitcoin Lightning Network na centralizovaných cloudových službách. Na rozdiel od prevádzky lokálneho uzla môže toto spoliehanie sa na centralizované riešenia ponúknuť vysoký stupeň prevádzkyschopnosti a spoľahlivosti, dosahujúci takmer 100%.

Bitcoinová sieť zahŕňa uzly prevádzkované ťažiarmi z celého sveta, čo je v kontraste s Bitcoin Lightning Network  a centralizovanejším prístupom služieb Google Cloud a AWS. Napriek tomu, že ťažiarske farmy a pooly dominujú v ťažení bitcoinov, tak tisíce samostatných ťažiarov je roztrúsených po celom svete, čo zabezpečuje distribuovaný status siete.

Skutočnosť, že Bitcoin Lightning Network je poháňaná uzlami nasadenými primárne na Google Cloud a AWS, zvyšuje povedomie o inherentnej výzve v rámci architektúry Lightning Network. Zatiaľ čo Lightning Network uľahčuje mimoreťazcové transakcie BTC prostredníctvom kanálov, čím umožňuje takmer okamžité vyrovnanie a nižšie poplatky, tak prevádzkovatelia uzlov musia udržiavať stálu online prítomnosť, aby mohli tieto transakcie vykonávať.

Obidve strany musia byť online v Lightning Network, aby mohli iniciovať transakcie, a aby sa smart kontrakty aktualizovali. Ak jedna strana neodpovie, môže prísť o prostriedky v kanáli. Mnoho operátorov uzlov používa centralizované cloudové služby ako Google Cloud a AWS, aby sa tomuto vyhli.

K 2. augustu spoločná kapacita Bitcoin Lightning Network presiahla 138,4 milióna dolárov v BTC, vďaka sieti zahŕňajúcej viac ako 15.500 individuálnych uzlov. Sieť je v tomto ohľade omnoho pomalšia a poplatky sú vyššie, ako tomu je Bitcoin Lightning Network. Sieť Lightning Network umožňuje poskytovateľom vykonávať transakcie s okamžitým vyrovnaním bez toho, aby museli čakať 10 alebo viac minút.

Údaje spoločnosti Dune Analytics uvádzajú, že čoraz viac mincí sa tokenizuje a mnoho BTC sa presúva na platformy inteligentných zmlúv, ako je Ethereum, BNB, Cosmos, alebo Cardano, aby sa dosiahli vyššie výnosy prostredníctvom decentralizovaného financovania (DeFi).

 

 

Zdroj: Bitcoinist