Spoločnosť Venafi a Filancore vyvíja riešenie na overenie totožnosti s IOTA.

Iniciatíva spoločnosti Venafi a filancore umožňuje vytvoriť riešenie pre uplatnenie vlastných suverénnych identít. Riešenie pre overenie prihlasovacích údajov a decentralizované vytvorenie identity na základoch IOTA oznámil generálny riaditeľ Filancore Markus Soppa. Venafi je spoločnosť zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou, ktorá vytvára softvér na ochranu kryptografických kľúčov a digitálnych certifikátov. Spoločnosť vytvorila produkty certifikácie, ako sú Transport Layer Security (TLS) a Secure Shell (SSH). Riešienia spoločnosti Venafi používajú spoločnosti ako Microsoft a organizácie v rámci skupiny Global 5000. Filancore je platforma „Decentralized Identity as a Service“, ktorá zabezpečuje digitálne identity pre všetko a pre každého. Riešenie „filancore“ umožňuje spoločnostiam vytvárať svoje vlastné identity a registrovať ich pomocou distribuovanej hlavnej knihy IOTA. Ako uviedol generálny riaditeľ Filancore Markus Soppa, tak identity je možné overiť pomocou certifikátov Venafi x.509. Riešenia filancore a Venafi umožňujú používateľom spravovať zariadenia tak, že im „dajú identitu“. Môžu zároveň pokrývať aj autentifikáciu a autorizáciu. Prostredníctvom overiteľných poverení. Umožňuje to užívateľovi chrániť zariadenia pred falšovaním. Takto certifikované zariadenia môžu komunikovať prostredníctvom rôznych platforiem alebo sietí a zvyšovať bezpečnosť internetu vecí (IoT). Riešenie je už k dispozícii a je k nemu prístup cez Venafi Marketplace. V rámci Fondu rozvoja riadenia identít strojov investuje Venafi 12,5 milióna dolárov do rozšírenia svojho ekosystému. Iniciatíva je navyše prostriedkom pre podporu vývojárov a vytvárania riešení, ktoré okrem iného „urýchľujú inovácie“ v oblasti distribuovaných aplikácií, internetu vecí (IoT), mikroslužieb a cloudových služieb.