Spoločnosť VeChain požiadalo o patent v USA.

Spoločnosť VeChain podala žiadosť v USA na sledovanie reťazca NFC pomocou blockchainu v kontexte dodávateľského reťazca. Úrad pre patenty a ochranné známky USA (USPTO) zatiaľ neurobil konečné rozhodnutie. Ako objasnila komunita VeChain na sociálnej sieti Reddit, prihláška bola podaná spoločnosťou VeChain Global Technology S.A.R.L. (Luxembursko) na Úrad pre patenty a ochranné známky v USA už vo februári roku 2019 a zverejnená bola teraz 10. decembra 2020. Patentová prihláška popisuje metódu, ktorá používa aplikačný server, blockchainový uzol a počítačom čitateľné pamäťové médium na logistické sledovanie konkrétnych objektov. Jednoducho povedané, ide o patentovú skúšku na sledovanie NFC značiek, ktoré sa v bežnej aplikácii označujú ako zariadenia internetu vecí (IoT) na blockchaine. NFC (Near Field Communication), vo voľnom preklade znamená “komunikácia na krátke vzdialenosti”. Jedná sa o prenos údajov podobný technológii Bluetooth alebo staršiemu štandardu infračerveného prenosu, kde jedno zariadenie ponúka “uchované” informácie inému pomocou bezdrôtového prenosu. Aj keď vyhlásenie nie je úplne presné, pretože patent sa týka výlučne dodávateľského reťazca, skutočnosť, že spoločnosť VeChain podala patent v USA spôsobilo veľký rozruch. Patentová prihláška popisuje: „V súčasných logistických riešeniach je čiarový kód umiestnený na začiatok reťazca dodávky objektu, aby bolo možné sledovať celý proces dodávateľského reťazca. Tieto čiarové kódy sa však ľahko kopírujú a je možné ich pripevniť k iným predmetom. Všetky logistické informácie sú navyše uložené na centrálnom serveri logistickej spoločnosti, a preto je možné nimi ľahko manipulovať alebo ich odcudziť. VeChain navrhuje decentralizované riešenie postavené na blockchain technológii, verejnom kľúči IoT, ktorý je neoddeliteľný od objektu počas celého logistického procesu, jedinečnej hašovacej hodnoty a smart kontraktu,  ktorého schválenie požaduje od patentového úradu v USA. Podľa Vechain tieto operácie môžu zabezpečiť, aby sa prenášaný objekt počas transportného procesu nevymieňal, nemanipulovalo sa z jeho dátami a aby nedošlo k úniku informácií o danom objekte.